Institut for Statskundskab søger en ekstern lektor

Ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, vil en stilling som ekstern lektor i økonomi være ledig pr. 1. september 2018.

Stillingen som ekstern lektor i økonomi omfatter undervisning på bacheloruddannelsen i fagene mikroøkonomi og makroøkonomi. Du skal forestå årgangsforelæsninger, planlægge og afholde ugentlige koordinationsmøder med holdunderviserne, lave ugesedler, øvelsesopgaver og eksamensopgaver. Erfaring med forskningsbaseret undervisning på universitetsniveau er en fordel. Gode evner til formidling og dokumenteret forskningsaktivitet inden for de relevante eller tilgrænsende undervisningsområder vægtes højt. Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos fagkoordinator Jacob Gerner Hariri på tlf.: 3532 3567 eller e-mail: jgh@ifs.ku.dk

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatgrad, ligesom relevant forskningsaktivitet vil blive tillagt betydelig vægt. Det samme gælder undervisningserfaring eller erhvervserfaring der kan sidestilles hermed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil finde sted pr. 1. september 2018 og med slutdato 31. august 2021. Løn efter aftale mellem Finansministeriet og AC. Timelønssatsen udgør pr. 1. december 2017 kr. 261,26. I henhold til ’Cirkulære om eksterne lektorer ved Universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet’ ydes som minimum betaling for 100 arbejdstimer og maksimum 500 timer pr. undervisningsår.

Nærmere oplysninger om instituttet: www.polsci.ku.dk

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Ansøgning
Ansøg elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN"linket nederst på siden).
Ansøgningen vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser og dokumentation for faglige forudsætninger og herunder oplysning om undervisningserfaringer.

Ansøgningsfrist: 30. april 2018.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Ekstern lektor (3 år) - til kursus i Biostatistik og Epidemiologi - Institut for Folkesundhed med undervisningsopgaver i Emdrup 968303

Aarhus Universitet

København
Ved Institut for Folkesundhed opslås et eksternt lektorat til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest herefter til varetagelse af undervisningen i epidemiologi-delen i kurset Epidemiologi og biostatistik på 1. semester (efterår) på Kandidatuddan...
Indrykket:16. marts 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Ved afdeling for Pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er et antal stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

København
Ved afdeling for Pædagogik på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling er et antal stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse i perioden 1. september 2018 til 31. august 2019. De eksterne lektorer skal selvstændigt tilrettelægge og gen...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:30. april 2018

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, søger faglig og analytisk stærk ekstern lektor inden for evaluering

Aarhus Universitet

København
Der vil primært være tale om undervisning og vejledning på kandidatuddannelserne i uddannelsesvidenskab. Den eksterne lektor forventes at varetage specialevejledning, anden vejledning, bedømmelse og eksamination og at indgå i udvalgte undervisningso...
Indrykket:12. april 2018
Udløbsdato:25. april 2018

Ekstern lektor indenfor Art and Cultural Management

Copenhagen Business School

Frederiksberg
En stilling som ekstern lektor med erfaring fra undervisning på kandidatniveau inden for Art and Cultural Management og med særlig henblik på undervisning, vejledning samt eksamination ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi er ledigt til besæ...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:7. maj 2018

Lærere til indskolingen på Skolen i Sydhavnen

Skolen i Sydhavnen

I august 2018 byder vi velkommen til endnu en årgang elever. Derfor har vi brug for flere nye kolleger til vores indskoling hovedsageligt 1. klasse. Den nye Skolen i Sydhavnen ligger på Teglholmen med egen havn og med udsigt til de store grønne områ...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:9. maj 2018