Institutleder ved Institut for Design og Kommunikation

Det Humanistiske Fakultet på SDU søger en ny leder til Institut for Design og Kommunikation i Kolding og Sønderborg med tiltrædelse snarest muligt.

Institut for Design og Kommunikation er et internationalt orienteret institut, som forskningsmæssigt dækker områderne design og designkultur, international virksomhedskommunikation, webkommunikation, informationsvidenskab, bibliotekskundskab, interkulturel kommunikation, turisme, interaktionsanalyse og interaktionsdesign.
Der er en lang række uddannelser tilknyttet instituttet, både bachelor- og kandidatuddannelser. Dertil kommer en stadigt voksende portefølje af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er i alt 11 uddannelser med ca. 1.200 studerende tilknyttet instituttet. Instituttet har et tæt uddannelsessamarbejde med Europa-Universität Flensburg om de grænseoverskridende studier og deltager med European Master in Tourism Management-uddannelsen i Erasmus+-samarbejdet.
Instituttet er stærkt lokalt engageret i såvel Kolding/Trekantområdet som Sønderborg.
Instituttet har ca. 80 fastansatte og en række deltidsansatte medarbejdere.

Institutlederen har efter delegation fra rektor og dekan følgende primære opgaver:
•    daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere
•    personaleledelse af instituttets medarbejdere
•    fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for forskeruddannelse og evaluering af forskningen
•    ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (forskningsbasering, didaktik, pædagogik, evaluering m.m.)
•    ansvar for instituttets økonomi, herunder tiltrækning af eksterne midler.

Institutlederen skal:
•    styrke instituttets forskning og kvalitet samt publicering af forskningsresultater
•    sikre gode og bæredygtige rammer for undervisningen
•    sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø
•    tage ansvar for og have visioner i forhold til forskningsformidling
•    videreudvikle samarbejdet med relevante lokale, nationale og internationale eksterne aktører (institutioner, myndigheder, erhvervsliv m.m.).

Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.

Institutlederen indgår i Det Humanistiske Fakultets ledelsesgruppe og får således medansvaret for at sikre brede og konstruktive løsninger på tværs af Fakultetet og hele Syddansk Universitet.

Ansøgeren skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets forskningsområder, have undervisningserfaring samt kunne dokumentere ledelseserfaring inden for forskning og/eller undervisning. Ansøgeren må meget gerne have erfaring med personaleledelse og økonomi. Det er endvidere et krav, at institutlederen besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække. Ansøgeren skal endvidere være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat, en seniorforskerstilling på et universitet eller en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.

Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse og eventuel tilbagegangsstilling. Det daglige arbejdssted er i Kolding.

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Oplysninger om instituttet kan findes på hjemmesiden https://www.sdu.dk/da/idk og yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Simon Møberg Torp, telefon 65503124, e-mail: torp@sdu.dk

Ansøgningen skal indeholde følgende:
•    motiveret ansøgning
•    publikationsliste og redegørelse vedr. undervisningserfaring (undervisningsportefølje)
•    CV samt dokumentation for akademiske grader inkl. Lektorbedømmelse.

Universitetet er bevidst om værdien af ligestilling og mangfoldighed blandt de ansatte og opfordrer alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link.
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word-format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. juni 2019, alternativt den 21. juni 2019.

Ansøgningsfrist er onsdag den 29. maj 2019.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330014730Phoenix-145a974512019-05-01T00:00:00Institutleder ved Institut for Design og KommunikationDet Humanistiske Fakultet på SDU søger en ny leder til Institut for Design og Kommunikation i Kolding og Sønderborg med tiltrædelse snarest muligt.

Institut for Design og Kommunikation er et internationalt orienteret institut, som forskningsmæssigt dækker områderne design og designkultur, international virksomhedskommunikation, webkommunikation, informationsvidenskab, bibliotekskundskab, interkulturel kommunikation, turisme, interaktionsanalyse og interaktionsdesign.
Der er en lang række uddannelser tilknyttet instituttet, både bachelor- og kandidatuddannelser. Dertil kommer en stadigt voksende portefølje af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er i alt 11 uddannelser med ca. 1.200 studerende tilknyttet instituttet. Instituttet har et tæt uddannelsessamarbejde med Europa-Universität Flensburg om de grænseoverskridende studier og deltager med European Master in Tourism Management-uddannelsen i Erasmus+-samarbejdet.
Instituttet er stærkt lokalt engageret i såvel Kolding/Trekantområdet som Sønderborg.
Instituttet har ca. 80 fastansatte og en række deltidsansatte medarbejdere.

Institutlederen har efter delegation fra rektor og dekan følgende primære opgaver:
•    daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere
•    personaleledelse af instituttets medarbejdere
•    fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for forskeruddannelse og evaluering af forskningen
•    ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (forskningsbasering, didaktik, pædagogik, evaluering m.m.)
•    ansvar for instituttets økonomi, herunder tiltrækning af eksterne midler.

Institutlederen skal:
•    styrke instituttets forskning og kvalitet samt publicering af forskningsresultater
•    sikre gode og bæredygtige rammer for undervisningen
•    sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø
•    tage ansvar for og have visioner i forhold til forskningsformidling
•    videreudvikle samarbejdet med relevante lokale, nationale og internationale eksterne aktører (institutioner, myndigheder, erhvervsliv m.m.).

Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.

Institutlederen indgår i Det Humanistiske Fakultets ledelsesgruppe og får således medansvaret for at sikre brede og konstruktive løsninger på tværs af Fakultetet og hele Syddansk Universitet.

Ansøgeren skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets forskningsområder, have undervisningserfaring samt kunne dokumentere ledelseserfaring inden for forskning og/eller undervisning. Ansøgeren må meget gerne have erfaring med personaleledelse og økonomi. Det er endvidere et krav, at institutlederen besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække. Ansøgeren skal endvidere være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat, en seniorforskerstilling på et universitet eller en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.

Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse og eventuel tilbagegangsstilling. Det daglige arbejdssted er i Kolding.

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Oplysninger om instituttet kan findes på hjemmesiden https://www.sdu.dk/da/idk og yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Simon Møberg Torp, telefon 65503124, e-mail: torp@sdu.dk

Ansøgningen skal indeholde følgende:
•    motiveret ansøgning
•    publikationsliste og redegørelse vedr. undervisningserfaring (undervisningsportefølje)
•    CV samt dokumentation for akademiske grader inkl. Lektorbedømmelse.

Universitetet er bevidst om værdien af ligestilling og mangfoldighed blandt de ansatte og opfordrer alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link.
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word-format.
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. juni 2019, alternativt den 21. juni 2019.

Ansøgningsfrist er onsdag den 29. maj 2019.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
 
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.
 
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Det Humanistiske Fakultet på SDU søger en ny leder til Institut for Design og Kommunikation i Kolding og Sønderborg med tiltrædelse snarest muligt. Institut for Design og Kommunikation er et internationalt orienteret institut, som forskningsmæssigt dækker områderne design og designkultur, international virksomhedskommunikation, webkommunikation, informationsvidenskab, bibliotekskundskab, interkulturel kommunikation, turisme, interaktionsanalyse og interaktionsdesign. Der er en lang række uddannelser tilknyttet instituttet, både bachelor- og kandidatuddannelser. Dertil kommer en stadigt voksende portefølje af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er i alt 11 uddannelser med ca. 1.200 studerende tilknyttet instituttet. Instituttet har et tæt uddannelsessamarbejde med Europa-Universität Flensburg om de grænseoverskridende studier og deltager med European Master in Tourism Management-uddannelsen i Erasmus -samarbejdet. Instituttet er stærkt lokalt engageret i såvel Kolding Trekantområdet som Sønderborg. Instituttet har ca. 80 fastansatte og en række deltidsansatte medarbejdere. Institutlederen har efter delegation fra rektor og dekan følgende primære opgaver: • daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere • personaleledelse af instituttets medarbejdere • fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for forskeruddannelse og evaluering af forskningen • ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (forskningsbasering, didaktik, pædagogik, evaluering m.m.) • ansvar for instituttets økonomi, herunder tiltrækning af eksterne midler. Institutlederen skal: • styrke instituttets forskning og kvalitet samt publicering af forskningsresultater • sikre gode og bæredygtige rammer for undervisningen • sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø • tage ansvar for og have visioner i forhold til forskningsformidling • videreudvikle samarbejdet med relevante lokale, nationale og internationale eksterne aktører (institutioner, myndigheder, erhvervsliv m.m.). Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende. Institutlederen indgår i Det Humanistiske Fakultets ledelsesgruppe og får således medansvaret for at sikre brede og konstruktive løsninger på tværs af Fakultetet og hele Syddansk Universitet. Ansøgeren skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets forskningsområder, have undervisningserfaring samt kunne dokumentere ledelseserfaring inden for forskning og eller undervisning. Ansøgeren må meget gerne have erfaring med personaleledelse og økonomi. Det er endvidere et krav, at institutlederen besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale. Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække. Ansøgeren skal endvidere være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat, en seniorforskerstilling på et universitet eller en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav. Der er tale om en fuldtidsstilling. Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse og eventuel tilbagegangsstilling. Det daglige arbejdssted er i Kolding. I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget. Oplysninger om instituttet kan findes på hjemmesiden https: www.sdu.dk da idk og yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Simon Møberg Torp, telefon 65503124, e-mail: torp@sdu.dk Ansøgningen skal indeholde følgende: • motiveret ansøgning • publikationsliste og redegørelse vedr. undervisningserfaring (undervisningsportefølje) • CV samt dokumentation for akademiske grader inkl. Lektorbedømmelse. Universitetet er bevidst om værdien af ligestilling og mangfoldighed blandt de ansatte og opfordrer alle interesserede til at ansøge. Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word-format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. juni 2019, alternativt den 21. juni 2019. Ansøgningsfrist er onsdag den 29. maj 2019. Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket Ansøg online . Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb. Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her. Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.11jobnet145a9745100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-05-29T00:00:000000http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?CustomerCode=syd1&PortalID=3797&VacatureID=10425180EuropaDanmarkJyllandSyd- og SønderjyllandKolding3517360Syddansk Universitet11Universitetsparken 16000KoldingDKDanmark0torp@sdu.dkDKDanmarkDKDanmark7Deltid47Tidsbegrænset752177JobNet4981602498160210001-05-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=145a9745https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=145a9745https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=145a9745&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=145a9745&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale123204Afdelingschef6Ledelse361633952Simon Møbergtorp@sdu.dkDKDanmarkDKDanmark330017360Afdelingsleder med faglige og pædagogiske visionerBasic Afdelingsleder for indskolingen og SFO´en med faglige og pædagogiske visioner til Vonsild Skole Arbejdssted: Vonsild Skole Ansættelsestidspunkt: 1. august 2019 Afdelingsleder på attraktiv skole: Vonsild Skole søger en afdelingsleder, der skal være leder for indskolingen og SFO´en, og være en del af Vonsild Skoles dynamiske skoleunivers. Det er vigtigt, at du har kvaliteter til og mod på at arbejde på en udviklingsorienteret og progressiv skole, der byder på skolekultur med både kant og varme samt fine muligheder for personlig udvikling i ledelsesfaget. Hvad vi kan tilbyde: Et afvekslende, udfordrende og udviklende job Et fantastisk og engageret kollegie, der gør hverdagen sjovere og går mange skridt for hinanden.. En skole med fokus på faglighed, fællesskab og trivsel for alle. En skole i faglig og pædagogisk udvikling. Gode samarbejdsrelationer internt på skolen og med eksterne samarbejdspartnere. God sparring med øvrige ledelseskollegaer Aktive elever og engagerede forældre En udviklingsorienteret idræts SFO med dygtige og engagerede medarbejdere Funktioner: Vi søger en tydelig og synlig leder, der vil ledelse og favner bredt. En leder, der brænder for det pædagogiske både i skolen og i SFO men samtidigt kan indgå i administrative ledelsesarbejde, samt ikke mindst indgå i ledelsessparringen med den øvrige ledelse. Kvalifikationer: Du er…… Ambitiøs og visionær Har relevant pædagogisk viden og indsigt i den nyeste forskning på området Teoretisk overbygning eller er villig til at gennemføre én sådan Har en åben og tydelig ledelsesstil Er et fyrtårn i samarbejdet mellem alle lærere og pædagoger Har en rolig facon og kan bevare roen og overblikket i en travl hverdag Er robust overfor mangeartede ledelsesopgaver, og er klar til at løfte i flok Skarp til at styre processer, f.eks. implementeringen af nye pædagogiske tiltag Har visioner med arbejdet i SFO`en Skarp i skriftlig fremstilling Fyldt med gejst, drive og har gode relations kompetencer. Optimistisk og humoristisk Du vil … Vægte samarbejde i teams og aktivt tage del i skolens og SFO´ens hverdag Se dig selv i nogle af skolens udviklingsområder f.eks. pædagogiske læringsfællesskaber Byde ind med ideer til pædagogiske fællesskabende aktiviteter på tværs og langs i skolen Sikre skolen er helt fremme i førerfeltet, hvad angår pædagogik og nye tiltag Sikre et godt samarbejde og sparring med skolens øvrige ledelse og administrative personale Sætte nye initiativer i søen og følge dem til dørs Hvem er vi? Vonsild Skole er en dynamisk og attraktiv folkeskole i elevtalsmæssig (ca. 556 elever) og kvalitativ udvikling. Det betyder skolen p.t. er i gang med en udbygning, således den i 2020 vil være treporet ligesom udbygningen medfører, at Specialcentret udvides fra nuværende ca. 40 elever til 100 elever. Specialcenteret er Kolding Kommunes tilbud til overbygningselever med vidtgående behov. Skolen er beliggende i Koldings sydlige udkant. Ud over en solid og tydelig faglig, trivselsmæssig og adfærdsmæssig profil er Vonsild Skole bl.a. kendetegnet ved en stærk sundhedsmæssig profil med idræt og bevægelse, morgenmotion på 3.-7. årgang og flotte idrætsfaciliteter inde som ude: Idrætshal, minihal, gymnastiksal, boldbaner og multibane. Skolen har en velfungerende SFO, der er kendetegnet ved mange forskelligartede aktiviteter. Vonsild Skole er en af tre universitetsskoler i Danmark, hvilket vi prioriterer højt. Læs mere om skolen på www.vonsild-skole.kolding.dk Løn: Efter gældende overenskomst. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Skoleleder Peter Nordby på telefon 79 79 79 68 (skolen), 26 71 13 46 (mobil) eller mail petno@kolding.dk Ansøgning sendes elektronisk via knappen Send ansøgning under stillingsannoncen. Ansøgningsfrist: Tirsdag den 05. Juni 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler: Gennemføres tirsdag i uge 25 2019 Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.
Afdelingsleder for indskolingen og SFO´en med faglige og pædagogiske visioner til Vonsild Skole 
 
Arbejdssted: Vonsild Skole
 
Ansættelsestidspunkt: 1. august 2019 
 
Afdelingsleder på attraktiv skole:  
Vonsild Skole søger en afdelingsleder, der skal være leder for indskolingen og SFO´en, og være en del af Vonsild Skoles dynamiske skoleunivers. Det er vigtigt, at du har kvaliteter til og mod på at arbejde på en udviklingsorienteret og progressiv skole, der byder på skolekultur med både kant og varme samt fine muligheder for personlig udvikling i ledelsesfaget. 
 
Hvad vi kan tilbyde: 
Et afvekslende, udfordrende og udviklende job 
Et fantastisk og engageret kollegie, der gør hverdagen sjovere og går mange skridt for hinanden.. 
En skole med fokus på faglighed, fællesskab og trivsel for alle. 
En skole i faglig og pædagogisk udvikling. 
Gode samarbejdsrelationer internt på skolen og med eksterne samarbejdspartnere. 
God sparring med øvrige ledelseskollegaer 
Aktive elever og engagerede forældre 
En udviklingsorienteret idræts SFO med dygtige og engagerede medarbejdere 
 
Funktioner:  
Vi søger en tydelig og synlig leder, der vil ledelse og favner bredt. En leder, der brænder for det pædagogiske både i skolen og i SFO men samtidigt kan indgå i administrative ledelsesarbejde, samt ikke mindst indgå i ledelsessparringen med den øvrige ledelse. 
 
Kvalifikationer: 
 
Du er…… 
Ambitiøs og visionær 
Har relevant pædagogisk viden og indsigt i den nyeste forskning på området 
Teoretisk overbygning eller er villig til at gennemføre én sådan 
Har en åben og tydelig ledelsesstil 
Er et fyrtårn i samarbejdet mellem alle lærere og pædagoger 
Har en rolig facon og kan bevare roen og overblikket i en travl hverdag 
Er robust overfor mangeartede ledelsesopgaver, og er klar til at løfte i flok 
Skarp til at styre processer, f.eks. implementeringen af nye pædagogiske tiltag  
Har visioner med arbejdet i SFO`en 
Skarp i skriftlig fremstilling 
Fyldt med gejst, drive og har gode relations kompetencer. 
Optimistisk og humoristisk 
 
Du vil … 
Vægte samarbejde i teams og aktivt tage del i skolens og SFO´ens hverdag 
Se dig selv i nogle af skolens udviklingsområder f.eks. pædagogiske læringsfællesskaber 
Byde ind med ideer til pædagogiske fællesskabende aktiviteter på tværs og langs i skolen 
Sikre skolen er helt fremme i førerfeltet, hvad angår pædagogik og nye tiltag 
Sikre et godt samarbejde og sparring med skolens øvrige ledelse og administrative personale 
Sætte nye initiativer i søen og følge dem til dørs 
  
Hvem er vi? 
Vonsild Skole er en dynamisk og attraktiv folkeskole i elevtalsmæssig (ca. 556 elever) og kvalitativ udvikling. Det betyder skolen p.t. er i gang med en udbygning, således den i 2020 vil være treporet ligesom udbygningen medfører, at Specialcentret udvides fra nuværende ca. 40 elever til 100 elever. Specialcenteret er Kolding Kommunes tilbud til overbygningselever med vidtgående behov. 
 
Skolen er beliggende i Koldings sydlige udkant. Ud over en solid og tydelig faglig, trivselsmæssig og adfærdsmæssig profil er Vonsild Skole bl.a. kendetegnet ved en stærk sundhedsmæssig profil – med idræt og bevægelse, morgenmotion på 3.-7. årgang og flotte idrætsfaciliteter inde som ude: Idrætshal, minihal, gymnastiksal, boldbaner og multibane. Skolen har en velfungerende SFO, der er kendetegnet ved mange forskelligartede aktiviteter.  
 
Vonsild Skole er en af tre universitetsskoler i Danmark, hvilket vi prioriterer højt. 
Læs mere om skolen på www.vonsild-skole.kolding.dk 
 
Løn: Efter gældende overenskomst.  
 
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Skoleleder Peter Nordby på telefon 79 79 79 68 (skolen), 26 71 13 46 (mobil) eller mail petno@kolding.dk 
 
Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Send ansøgning" under stillingsannoncen. 
 
Ansøgningsfrist:  
Tirsdag den 05. Juni 2019 kl. 12.00. 
 
Ansættelsessamtaler:  
Gennemføres tirsdag i uge 25 2019 
Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det. 
 

ORS/Small/4394ce68_logo.pngVonsild SkoleKolding2019-05-06T11:01:35.4932019-06-05T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Afdelingsleder med faglige og pædagogiske visioner

Vonsild Skole

Kolding
Afdelingsleder for indskolingen og SFO´en med faglige og pædagogiske visioner til Vonsild Skole Arbejdssted: Vonsild Skole Ansættelsestidspunkt: 1. august 2019 Afdelingsleder på attraktiv skole: Vonsild Skole søger en afdelingsleder, der skal være l...
Indrykket:6. maj 2019
Udløbsdato:5. juni 2019