Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt institutleder ved Institut for Farmaci

Institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt institutleder ved Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 
 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er et af Europas største sundhedsvidenskabelige fakulteter. Det giver fakultetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om de største forskertalenter og om nationale og internationale forskningsbevillinger. Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelse og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer. Det er vores mål at skabe ny og banebrydende viden, dygtige og innovative kandidater og bidrage til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vil vi opnå ved en markant satsning på et godt arbejdsmiljø, talent, infrastruktur og strategisk samarbejde både nationalt og internationalt. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere målene. 
 
Stillingerne 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og en institutleder ved Institut for Farmaci. På begge institutter forskes og undervises der inden for et bredt spektrum af lægemiddelrelaterede områder. 
 
På Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi forskes og undervises der inden for områder, som spænder over cellulær- og molekylærfarmakologi, farmakoterapi, naturprodukter, medicinalkemi, biostrukturer og biopharmaceuticals. Instituttet lægger stor vægt på at videreudvikle instituttets tværfaglige samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder, inklusiv kliniske hospitalsafdelinger, medicinal- og biotekindustrien. 
 
På Institut for Farmaci udføres forskning og undervisning inden for en række emner, såsom farmaceutisk teknologi og formulering, drug delivery, avanceret lægemiddelanalyse og klinisk farmaci og samfundsfarmaci. Feltet farmaci er interdisciplinært af natur, og forskning og uddannelse på instituttet udgøres af en integrering af naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, sociale og tekniske videnskaber. 
 
Opgaven  
Institutlederen har det overordnede ansvar for instituttets faglige profil, strategiske udvikling og indsatsområder. Institutlederen har endvidere det økonomiske ansvar for instituttets aktiviteter. Institutlederen udgør sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetsdirektøren og fakultetets øvrige institutledere fakultetsledelsen, der har ansvaret for den strategiske ledelse af fakultetet. Institutlederen refererer til dekanen.  
 
Mere konkret er der knyttet disse opgaver og forventninger til institutlederen:  

 •  Du forventes at udvikle instituttet som en attraktiv arbejdsplads, med fokus på såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Et institut med forskning og undervisning på højt niveau, hvor der skabes forskningsresultater, forskningsformidling og skaffes forskningsfinansiering i et godt og relevant samarbejde med kolleger og andre organisationer. 
 •  Det drejer sig ikke mindst om at være en god personaleleder, der tiltrækker og udvikler talenter inden for alle personalekategorier, understøtter og inspirerer, løbende sikrer udvikling af og pålidelig drift af instituttets aktiviteter og arbejdsgange, og som bidrager til fakultetets fælles udvikling og opgavevaretagelse. Fakultetet har fokus på et godt arbejdsmiljø i en tid med forandringer og forventninger til vækst.  
 
Kvalifikationer og kompetencer  
Vi lægger vægt på,  
 • at du er en internationalt anerkendt forsker inden for et eller flere af instituttets fagområder 
 • at du har væsentlig international indsigt og gennem dynamisk ledelse tiltrækker, motiverer, udvikler og fastholder de bedste talenter 
 • at du er en visionær og erfaren leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere med respekt for instituttets forskellige fagligheder 
 • at du er en åben og dialogorienteret person med flair for kommunikation og samarbejde og med indsigt i et universitets samspil med det omgivende samfund  
 • at du har interesse for og evner personaleledelse i forhold til alle personalegrupper og de studerende  
 • og at du har interesse for og erfaring med økonomistyring og planlægning  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Tiltrædelse efter nærmere aftale.  
 
Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.  
 
Vi forventer at du opretholder en funktion som aktiv forsker med stærk tilknytning til det lokale og internationale forskningsmiljø. Vilkår din forskning forhandles og aftales med dekanen.  
 
Ansøgning og oplæg  
Din ansøgning skal indeholde en højst 3 siders redegørelse om dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år og et fyldestgørende CV.  
 
Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen.  
 
Første og anden runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11. 
 
Ansøgningsfrist og kontaktinfo  
Ansøgning skal sendes via stillingsopslaget på http://jobportal.ku.dk under Ledelse senest den 3. marts 2018 med angivelse af, hvilken af stillingerne du søger. Klik på linket ’Søg stillingen’ nederst i opslaget.  
 
For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk samt http://ilf.ku.dk og http://farmaci.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan henvendelse rettes til dekan Ulla Wewer enten pr. email ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 35 32 70 51. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329757869Phoenix-34a6df8212018-02-08T20:00:42.490Institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt institutleder ved Institut for FarmaciInstitutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt institutleder ved Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet 
 
 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er et af Europas største sundhedsvidenskabelige fakulteter. Det giver fakultetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om de største forskertalenter og om nationale og internationale forskningsbevillinger. Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelse og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer. Det er vores mål at skabe ny og banebrydende viden, dygtige og innovative kandidater og bidrage til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vil vi opnå ved en markant satsning på et godt arbejdsmiljø, talent, infrastruktur og strategisk samarbejde både nationalt og internationalt. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere målene. 
 
Stillingerne 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og en institutleder ved Institut for Farmaci. På begge institutter forskes og undervises der inden for et bredt spektrum af lægemiddelrelaterede områder. 
 
På Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi forskes og undervises der inden for områder, som spænder over cellulær- og molekylærfarmakologi, farmakoterapi, naturprodukter, medicinalkemi, biostrukturer og biopharmaceuticals. Instituttet lægger stor vægt på at videreudvikle instituttets tværfaglige samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder, inklusiv kliniske hospitalsafdelinger, medicinal- og biotekindustrien. 
 
På Institut for Farmaci udføres forskning og undervisning inden for en række emner, såsom farmaceutisk teknologi og formulering, drug delivery, avanceret lægemiddelanalyse og klinisk farmaci og samfundsfarmaci. Feltet farmaci er interdisciplinært af natur, og forskning og uddannelse på instituttet udgøres af en integrering af naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, sociale og tekniske videnskaber. 
 
Opgaven  
Institutlederen har det overordnede ansvar for instituttets faglige profil, strategiske udvikling og indsatsområder. Institutlederen har endvidere det økonomiske ansvar for instituttets aktiviteter. Institutlederen udgør sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetsdirektøren og fakultetets øvrige institutledere fakultetsledelsen, der har ansvaret for den strategiske ledelse af fakultetet. Institutlederen refererer til dekanen.  
 
Mere konkret er der knyttet disse opgaver og forventninger til institutlederen:  
 •  Du forventes at udvikle instituttet som en attraktiv arbejdsplads, med fokus på såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Et institut med forskning og undervisning på højt niveau, hvor der skabes forskningsresultater, forskningsformidling og skaffes forskningsfinansiering i et godt og relevant samarbejde med kolleger og andre organisationer. 
 •  Det drejer sig ikke mindst om at være en god personaleleder, der tiltrækker og udvikler talenter inden for alle personalekategorier, understøtter og inspirerer, løbende sikrer udvikling af og pålidelig drift af instituttets aktiviteter og arbejdsgange, og som bidrager til fakultetets fælles udvikling og opgavevaretagelse. Fakultetet har fokus på et godt arbejdsmiljø i en tid med forandringer og forventninger til vækst.  
 
Kvalifikationer og kompetencer  
Vi lægger vægt på,  
 • at du er en internationalt anerkendt forsker inden for et eller flere af instituttets fagområder 
 • at du har væsentlig international indsigt og gennem dynamisk ledelse tiltrækker, motiverer, udvikler og fastholder de bedste talenter 
 • at du er en visionær og erfaren leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere med respekt for instituttets forskellige fagligheder 
 • at du er en åben og dialogorienteret person med flair for kommunikation og samarbejde og med indsigt i et universitets samspil med det omgivende samfund  
 • at du har interesse for og evner personaleledelse i forhold til alle personalegrupper og de studerende  
 • og at du har interesse for og erfaring med økonomistyring og planlægning  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Tiltrædelse efter nærmere aftale.  
 
Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.  
 
Vi forventer at du opretholder en funktion som aktiv forsker med stærk tilknytning til det lokale og internationale forskningsmiljø. Vilkår din forskning forhandles og aftales med dekanen.  
 
Ansøgning og oplæg  
Din ansøgning skal indeholde en højst 3 siders redegørelse om dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år og et fyldestgørende CV.  
 
Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen.  
 
Første og anden runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11. 
 
Ansøgningsfrist og kontaktinfo  
Ansøgning skal sendes via stillingsopslaget på http://jobportal.ku.dk under Ledelse senest den 3. marts 2018 med angivelse af, hvilken af stillingerne du søger. Klik på linket ’Søg stillingen’ nederst i opslaget.  
 
For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk samt http://ilf.ku.dk og http://farmaci.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan henvendelse rettes til dekan Ulla Wewer enten pr. email ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 35 32 70 51. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  
2018-03-04T01:53:29 Institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi samt institutleder ved Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er et af Europas største sundhedsvidenskabelige fakulteter. Det giver fakultetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om de største forskertalenter og om nationale og internationale forskningsbevillinger. Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelse og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer. Det er vores mål at skabe ny og banebrydende viden, dygtige og innovative kandidater og bidrage til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vil vi opnå ved en markant satsning på et godt arbejdsmiljø, talent, infrastruktur og strategisk samarbejde både nationalt og internationalt. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere målene. Stillingerne Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og en institutleder ved Institut for Farmaci. På begge institutter forskes og undervises der inden for et bredt spektrum af lægemiddelrelaterede områder. På Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi forskes og undervises der inden for områder, som spænder over cellulær- og molekylærfarmakologi, farmakoterapi, naturprodukter, medicinalkemi, biostrukturer og biopharmaceuticals. Instituttet lægger stor vægt på at videreudvikle instituttets tværfaglige samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder, inklusiv kliniske hospitalsafdelinger, medicinal- og biotekindustrien. På Institut for Farmaci udføres forskning og undervisning inden for en række emner, såsom farmaceutisk teknologi og formulering, drug delivery, avanceret lægemiddelanalyse og klinisk farmaci og samfundsfarmaci. Feltet farmaci er interdisciplinært af natur, og forskning og uddannelse på instituttet udgøres af en integrering af naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, sociale og tekniske videnskaber. Opgaven Institutlederen har det overordnede ansvar for instituttets faglige profil, strategiske udvikling og indsatsområder. Institutlederen har endvidere det økonomiske ansvar for instituttets aktiviteter. Institutlederen udgør sammen med dekanen, prodekanerne, fakultetsdirektøren og fakultetets øvrige institutledere fakultetsledelsen, der har ansvaret for den strategiske ledelse af fakultetet. Institutlederen refererer til dekanen. Mere konkret er der knyttet disse opgaver og forventninger til institutlederen: Du forventes at udvikle instituttet som en attraktiv arbejdsplads, med fokus på såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø. Et institut med forskning og undervisning på højt niveau, hvor der skabes forskningsresultater, forskningsformidling og skaffes forskningsfinansiering i et godt og relevant samarbejde med kolleger og andre organisationer. Det drejer sig ikke mindst om at være en god personaleleder, der tiltrækker og udvikler talenter inden for alle personalekategorier, understøtter og inspirerer, løbende sikrer udvikling af og pålidelig drift af instituttets aktiviteter og arbejdsgange, og som bidrager til fakultetets fælles udvikling og opgavevaretagelse. Fakultetet har fokus på et godt arbejdsmiljø i en tid med forandringer og forventninger til vækst. Kvalifikationer og kompetencer Vi lægger vægt på, at du er en internationalt anerkendt forsker inden for et eller flere af instituttets fagområder at du har væsentlig international indsigt og gennem dynamisk ledelse tiltrækker, motiverer, udvikler og fastholder de bedste talenter at du er en visionær og erfaren leder med lyst og evne til at udvikle instituttet og dets medarbejdere med respekt for instituttets forskellige fagligheder at du er en åben og dialogorienteret person med flair for kommunikation og samarbejde og med indsigt i et universitets samspil med det omgivende samfund at du har interesse for og evner personaleledelse i forhold til alle personalegrupper og de studerende og at du har interesse for og erfaring med økonomistyring og planlægning Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for tre års administrativ forlængelse. Tiltrædelse efter nærmere aftale. Institutlederen ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg. Vi forventer at du opretholder en funktion som aktiv forsker med stærk tilknytning til det lokale og internationale forskningsmiljø. Vilkår din forskning forhandles og aftales med dekanen. Ansøgning og oplæg Din ansøgning skal indeholde en højst 3 siders redegørelse om dine tanker og ideer om instituttets udvikling i de kommende år og et fyldestgørende CV. Dekanen har nedsat et indstillingsudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen. Indstillingsudvalget består af dekanen, repræsentanter for det videnskabelige og det teknisk administrative personale, de studerende samt medlemmer udpeget af dekanen. Første og anden runde af ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 11. Ansøgningsfrist og kontaktinfo Ansøgning skal sendes via stillingsopslaget på http: jobportal.ku.dk under Ledelse senest den 3. marts 2018 med angivelse af, hvilken af stillingerne du søger. Klik på linket Søg stillingen nederst i opslaget. For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk samt http: ilf.ku.dk og http: farmaci.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan henvendelse rettes til dekan Ulla Wewer enten pr. email ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 35 32 70 51. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.11Jobnet34a6df82100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-03T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146728&DepartmentId=18957&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3105572Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet11Institut for Farmaci Universitetsparken 22100København ØDKDanmark155.7028516012.56147200
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset523364JobNet47673931000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=34a6df82https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=34a6df82https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=34a6df82&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=34a6df82&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/18.jpgHar du et højt ambitionsniveau? Hos Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet får du rige muligheder for at påvirke virksomheden i en positiv retning.12008001Dansk3Læse/ tale251Institutleder6Ledelse9Undervisning og pædagogik352893399importimport_34a6df82DKDanmarkDKDanmarkda-DK