Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutleder ved Juridisk Institut

Juridisk Institut på SDU skal have ny institutleder 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale. Tjenestestedet er Campus Odense.

Juridisk Institut har en vision om at ville medvirke til at forme og præge fremtidens samfund og bidrage til at skabe en bæredygtig verden gennem:

 • skabelse af nye og relevante retsvidenskabelige forskningsresultater af høj kvalitet,
 • at uddanne en mangfoldig talentmasse til dygtige og efterspurgte dimittender,
 • interaktion og samarbejde med det omkringliggende samfund og
 • formidling og udveksling af forskningsbaseret viden.

Vi søger en institutleder der vil stå i spidsen for at virkeliggøre denne vision sammen med instituttets medarbejdere og ledere.

Der er 59 medarbejdere på Juridisk Institut, hvor hovedparten har tjenestested på Campus Odense, og en mindre gruppe på Campus Kolding. Derudover er der en række deltidsmedarbejdere som er eksterne lektorer, gæsteforelæsere og instruktorer.

Juridisk Institut udbyder jurauddannelsen (både bachelor- og kandidat) på heltid og deltid samt kombinationsuddannelsen HA(jur.) og cand.merc.(jur.) uddannelsen på SDU i Odense. Instituttet er også ansvarlig for undervisningen i de juridiske fag på cand.merc.aud. uddannelsen på SDU i Kolding og på Master of International Security and Law på SDU i Odense samt erhvervsjuridiske og retsantropologiske fag på en række øvrige uddannelser på flere institutter på SDU. Instituttet har endvidere et bredt udbud af juridiske fag inden for efteruddannelsesområdet på Masteruddannelserne, HD samt certifikatforløb.

Uddannelsesområdet ledes af en studieleder, der samtidig er viceinstitutleder og stedfortræder for institutlederen. Instituttets administration varetages af institutsekretariatet, som også har egen leder.

Forskningen på instituttet er organiseret i følgende fire forskningsgrupper:

 • Offentlig ret
 • Privatret
 • International ret
 • Retten i samfundet

Der er en forskningsleder for hver gruppe. Forskningsgruppelederne, studielederen og sekretariatslederen indgår sammen med institutlederen i instituttets ledergruppe, der ledes af institutlederen.

Strategisk har instituttet nu fokus på at etablere et nyt forskningscenter. Ansættelsen af medarbejderne til centeret er påbegyndt. Derudover er instituttet ved at implementere en større fornyelse af jurauddannelsen. Fornyelsen er et resultat af projektet ”Fremtidens jurauddannelse”. Samtidig hermed fokuserer instituttet på at øge andelen af eksternt finansierede forskningsindsatser. Ambitionsniveauet er højt – og indsatserne er samtidig kendetegnet ved fokus på godt samarbejde og et inspirerende miljø for både ansatte og studerende.

Der er et godt arbejdsmiljø på Juridisk Institut. Kulturen er præget af god og konstruktiv dialog i og på tværs af grupperne og på instituttet i sin helhed. Generelt er instituttet kendetegnet ved en åben dør politik for både ansatte og studerende. Institutlederen forventes at kunne underbygge dette.

Den nye institutleders opgave bliver at:

 • Videreføre og udvikle instituttets strategi og sikre implementering
 • Understøtte og sikre forskning på højt internationalt niveau samt fortsat udvikling og styrkelse af instituttets uddannelser
 • Understøtte medarbejderne i at bidrage i den samfundsrelevante debat
 • Fortsætte arbejdet med øget ekstern finansiering på Juridisk Institut
 • Have det overordnede ansvar for instituttets økonomi og administration
 • Være leder for instituttets mellemledere
 • Indgå i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets team af institutledere
 • Deltage i forskellige projekter, råd og nævn
 • Deltage i og sikre tværfagligt samarbejde samt netværkspleje både på SDU og i forhold til eksterne interessenter og samarbejdspartnere

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

Det forventes at institutlederen:

 • Har ledelseserfaring og gerne erfaring med ledelse af mellemledere
 • Kan sikre og udvikle det allerede gode arbejdsmiljø og studiemiljø
 • Har en synlig, motiverende og anerkendende ledelsesstil, er samarbejdsorienteret og dygtig til at lytte og kommunikere
 • Har god forståelse for økonomi og administration
 • Har erfaring med tværfagligt samarbejde og netværk
 • Har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk og kan agere, både regionalt, nationalt og internationalt
 • Har forståelse for diversiteten i de opgaver, der skal løses på Juridisk Institut, og kan agere helhedsorienteret ift. dette
 • Er beslutningsdygtig

Faglige kompetencer

Det forventes, at institutlederen er en anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et eller flere af instituttets fagområder, og at han/hun har undervisningserfaring. Institutlederen skal endvidere kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring inden for forskning og / eller undervisning.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække og dels skal være bedømt som kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat på et universitet eller en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution. Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, som sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse.

Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for forskning og/eller undervisning efter nærmere aftale med dekanen.

Institutlederen har tjenestested ved instituttet, Campus Odense. Flere oplysninger om instituttet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet findes på SDU’s hjemmeside på dette link.

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen og om Juridisk Institut kan fås ved henvendelse til dekan Jens Ringsmose tlf.: +45 65503295 e-mail: jri@sam.sdu.dk

 • Ansøgere skal sende motiveret ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation for akademiske grader inkl. lektorbedømmelse.
 • Ansøger bedes vedlægge ansøgningen et visionspapir (max tre sider), der beskriver visioner for instituttet og nogle tanker om, hvordan disse visioner spiller sammen med fakultetets strategiske ambitioner vedrørende relevans, gennemslagskraft og værdiskabelse.
 • Ansøgningen sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF (ulåst).
Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb

Ansøgningsfrist er den 12. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 20. april 2021.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


ellerDownload

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.