Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Instruktorer til Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ved Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2018 inden for følgende fag/hold:

Socialpsykologi Teori og metode
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Statistik 1
Kognitionspsykologi
Pædagogisk psykologi
Klinisk psykologi

Socialpsykologi Teori og metode, øvelseshold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.
På øvelseshold skal instruktorerne lede gennemførslen af fastlagte, empiriske øvelser samt instruere og godkende øvelsesrapporter. Øvelsesholdet fungerer i samarbejde med teorihold og forelæsninger. Det vil blive set som en fordel, men ikke en absolut betingelse, hvis bacheloruddannelsen er bestået og hvis socialpsykologi er bestået på IfP. Det forventes at man er aktivt engageret både i undervisningsopgaven og i at indgå som en del af en samlet gruppe af både nye og erfarne instruktorer, ligesom det forventes at man deltager i det ugentlige møde med fagkoordinator.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator :
Pernille Strøbæk på telefon 35 32 48 64 eller e-mail pernille.stroebaek@psy.ku.dk.

Forskningsdesign og Videnskabsteori:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Forskningsdesign og videnskabsteori er det andet semester i det overordnede Psykologiens videnskabsteori og historie. Tematisk er der to dele – en introduktion til forskellige videnskabsteorier (videnskabshistorie, erkendelsesteori og videnssociologi) og anden del, som handler om forskningsdesign. De sidste 7 gange skal den studerende til hver gang skrive videre på sit forskningsdesign, og eksamen er identisk med det afsluttende papir. Der er altså tale om en løbende proces, hvor den studerende skridtvis opbygger en projektbeskrivelse. Instruktorerne skal til hver gang kort kommentere hvad den studerende har skrevet, diskutere besvarelserne i plenum og fremlægge/diskuter pensum tekster til hver gang. Det forudsættes at instruktorerne selv har haft faget.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Køppe@psy.ku.dk.

Statistik 1, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 13-14 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er at facilitere arbejdet på øvelsesholdene, hvor de studerende benytter de statistiske metoder, der er blevet introduceret i forelæsningerne. Til hver øvelsesgang vil der blive udarbejdet et øvelsessæt, som de studerende skal løse. Det forventes at instruktorerne vejleder de studerende i øvelserne og give konstruktivt feedback på øvelserne til forelæseren og fagkoordinatoren.
Det forventes, at instruktorerne har et godt kendskab til de følgende statistiske analyser og hvordan de udføres i statistikprogrammet SPSS: t-test, flersidet variansanalyse inklusiv kovarians, korrelation og multipel regression inklusiv logistisk regression, Ki-i-anden og de ikke-parametriske tests. Instruktorerne forventes ydermere at kunne planlægge, fortolke og afrapportere statistiske undersøgelser, samt undervise i videnskabelige artikler, hvor de i undervisningen gennemgåede statistiske analyser er benyttet.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinatorerne:
Anders Petersen på telefon 35 32 48 84 eller e-mail anders.petersen@psy.ku.dk.

Kognitionspsykologi, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 10 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets seniorlærere, at forestå afholdelsen af fagets eksperimentalpsykologiske øvelser herunder øvelsesopstilling, introduktion til øvelser, indsamling af datafiler, indledende analyse af holdets data samt vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Ved ansættelserne lægges vægt på et grundigt kendskab til brug af SPSS og Microsoft Excel, som anvendes til statistiske analyser og grafisk præsentation af forsøgsdataene, samt undervisningserfaring og/eller relevant erhvervserfaring. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Signe Vangkilde på telefon 35 32 48 85 eller e-mail signe.vangkilde@psy.ku.dk.

Pædagogisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets koordinator og forelæserne, at forestå holdundervisningen som omfatter teori og cases/øvelser af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Forløbet vedrører både introduktion til de teoretiske og metodiske retninger i faget samt anvendelsen af disse i forhold til interventionsproblematikker. Ved ansættelserne lægges vægt på kendskab til fagets metoder og teori, undervisningserfaring og relevant erhvervserfaring.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Jesper Dammeyer på telefon 35 32 48 68 eller e-mail jesper.dammeyer@psy.ku.dk.

Klinisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
På seminarholdene skal instruktorerne støtte undervisningen på forelæsningerne i klinisk psykologi ved at supplere indføringen i teori samt formidle diskussioner af det præsenterede teoretiske stof, gerne baseret på casemateriale, videoer etc. Det vil være en fordel, men ingen betingelse hvis bacheloruddannelsen er bestået på IfP.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Marie Louise Reinholdt-Dunne på telefon 35 32 48 54 eller e-mail marie.reinholdt@psy.ku.dk.

I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i. Datoer: 13.-14. august 2018, 16.-17. august 2018, 20.-21. august 2018, 23.-24. august 2018, 27.-28. august 2018 og 30.-31. august 2018.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL[1](timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 531,02 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 212,41 + feriepenge og pension). Udover undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. uge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art.

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi eller tilsvarende, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt.

Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:
• Ansøgning
• CV
• Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
• Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da medtages ikke i vurderingen.
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

I den elektroniske ansøgningsformular skal angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Ansøgningsfrist: 30. april 2018

Det forventes at der bliver truffet beslutning om ansættelse senest medio juni 2018.
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329786190Phoenix-03d3711c12018-04-03T13:02:58.830Instruktorer til Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige FakultetVed Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2018 inden for følgende fag/hold:

Socialpsykologi Teori og metode
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Statistik 1
Kognitionspsykologi
Pædagogisk psykologi
Klinisk psykologi

Socialpsykologi Teori og metode, øvelseshold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester.
På øvelseshold skal instruktorerne lede gennemførslen af fastlagte, empiriske øvelser samt instruere og godkende øvelsesrapporter. Øvelsesholdet fungerer i samarbejde med teorihold og forelæsninger. Det vil blive set som en fordel, men ikke en absolut betingelse, hvis bacheloruddannelsen er bestået og hvis socialpsykologi er bestået på IfP. Det forventes at man er aktivt engageret både i undervisningsopgaven og i at indgå som en del af en samlet gruppe af både nye og erfarne instruktorer, ligesom det forventes at man deltager i det ugentlige møde med fagkoordinator.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator :
Pernille Strøbæk på telefon 35 32 48 64 eller e-mail pernille.stroebaek@psy.ku.dk.

Forskningsdesign og Videnskabsteori:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Forskningsdesign og videnskabsteori er det andet semester i det overordnede Psykologiens videnskabsteori og historie. Tematisk er der to dele – en introduktion til forskellige videnskabsteorier (videnskabshistorie, erkendelsesteori og videnssociologi) og anden del, som handler om forskningsdesign. De sidste 7 gange skal den studerende til hver gang skrive videre på sit forskningsdesign, og eksamen er identisk med det afsluttende papir. Der er altså tale om en løbende proces, hvor den studerende skridtvis opbygger en projektbeskrivelse. Instruktorerne skal til hver gang kort kommentere hvad den studerende har skrevet, diskutere besvarelserne i plenum og fremlægge/diskuter pensum tekster til hver gang. Det forudsættes at instruktorerne selv har haft faget.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Køppe@psy.ku.dk.

Statistik 1, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 13-14 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er at facilitere arbejdet på øvelsesholdene, hvor de studerende benytter de statistiske metoder, der er blevet introduceret i forelæsningerne. Til hver øvelsesgang vil der blive udarbejdet et øvelsessæt, som de studerende skal løse. Det forventes at instruktorerne vejleder de studerende i øvelserne og give konstruktivt feedback på øvelserne til forelæseren og fagkoordinatoren.
Det forventes, at instruktorerne har et godt kendskab til de følgende statistiske analyser og hvordan de udføres i statistikprogrammet SPSS: t-test, flersidet variansanalyse inklusiv kovarians, korrelation og multipel regression inklusiv logistisk regression, Ki-i-anden og de ikke-parametriske tests. Instruktorerne forventes ydermere at kunne planlægge, fortolke og afrapportere statistiske undersøgelser, samt undervise i videnskabelige artikler, hvor de i undervisningen gennemgåede statistiske analyser er benyttet.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinatorerne:
Anders Petersen på telefon 35 32 48 84 eller e-mail anders.petersen@psy.ku.dk.

Kognitionspsykologi, øvelseshold:
Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 10 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets seniorlærere, at forestå afholdelsen af fagets eksperimentalpsykologiske øvelser herunder øvelsesopstilling, introduktion til øvelser, indsamling af datafiler, indledende analyse af holdets data samt vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse af øvelsesrapporter.
Ved ansættelserne lægges vægt på et grundigt kendskab til brug af SPSS og Microsoft Excel, som anvendes til statistiske analyser og grafisk præsentation af forsøgsdataene, samt undervisningserfaring og/eller relevant erhvervserfaring. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Signe Vangkilde på telefon 35 32 48 85 eller e-mail signe.vangkilde@psy.ku.dk.

Pædagogisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets koordinator og forelæserne, at forestå holdundervisningen som omfatter teori og cases/øvelser af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Forløbet vedrører både introduktion til de teoretiske og metodiske retninger i faget samt anvendelsen af disse i forhold til interventionsproblematikker. Ved ansættelserne lægges vægt på kendskab til fagets metoder og teori, undervisningserfaring og relevant erhvervserfaring.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Jesper Dammeyer på telefon 35 32 48 68 eller e-mail jesper.dammeyer@psy.ku.dk.

Klinisk psykologi, seminarhold:
Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester.
På seminarholdene skal instruktorerne støtte undervisningen på forelæsningerne i klinisk psykologi ved at supplere indføringen i teori samt formidle diskussioner af det præsenterede teoretiske stof, gerne baseret på casemateriale, videoer etc. Det vil være en fordel, men ingen betingelse hvis bacheloruddannelsen er bestået på IfP.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator:
Marie Louise Reinholdt-Dunne på telefon 35 32 48 54 eller e-mail marie.reinholdt@psy.ku.dk.

I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i. Datoer: 13.-14. august 2018, 16.-17. august 2018, 20.-21. august 2018, 23.-24. august 2018, 27.-28. august 2018 og 30.-31. august 2018.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL[1](timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 531,02 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 212,41 + feriepenge og pension). Udover undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. uge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art.

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi eller tilsvarende, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt.

Ansøgning
Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:
• Ansøgning
• CV
• Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
• Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da medtages ikke i vurderingen.
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

I den elektroniske ansøgningsformular skal angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Ansøgningsfrist: 30. april 2018

Det forventes at der bliver truffet beslutning om ansættelse senest medio juni 2018.
Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.
Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
2018-05-01T00:51:11.740 Ved Studienævnet for Psykologi er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. august 2018 inden for følgende fag hold: Socialpsykologi Teori og metode Forskningsdesign og Videnskabsteori Statistik 1 Kognitionspsykologi Pædagogisk psykologi Klinisk psykologi Socialpsykologi Teori og metode, øvelseshold: Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger i et semester. På øvelseshold skal instruktorerne lede gennemførslen af fastlagte, empiriske øvelser samt instruere og godkende øvelsesrapporter. Øvelsesholdet fungerer i samarbejde med teorihold og forelæsninger. Det vil blive set som en fordel, men ikke en absolut betingelse, hvis bacheloruddannelsen er bestået og hvis socialpsykologi er bestået på IfP. Det forventes at man er aktivt engageret både i undervisningsopgaven og i at indgå som en del af en samlet gruppe af både nye og erfarne instruktorer, ligesom det forventes at man deltager i det ugentlige møde med fagkoordinator. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator : Pernille Strøbæk på telefon 35 32 48 64 eller e-mail pernille.stroebaek@psy.ku.dk. Forskningsdesign og Videnskabsteori: Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester. Forskningsdesign og videnskabsteori er det andet semester i det overordnede Psykologiens videnskabsteori og historie. Tematisk er der to dele en introduktion til forskellige videnskabsteorier (videnskabshistorie, erkendelsesteori og videnssociologi) og anden del, som handler om forskningsdesign. De sidste 7 gange skal den studerende til hver gang skrive videre på sit forskningsdesign, og eksamen er identisk med det afsluttende papir. Der er altså tale om en løbende proces, hvor den studerende skridtvis opbygger en projektbeskrivelse. Instruktorerne skal til hver gang kort kommentere hvad den studerende har skrevet, diskutere besvarelserne i plenum og fremlægge diskuter pensum tekster til hver gang. Det forudsættes at instruktorerne selv har haft faget. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagkoordinator: Simo Køppe på telefon 35 32 48 72 eller e-mail Simo.Køppe@psy.ku.dk. Statistik 1, øvelseshold: Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 13-14 uger i et semester. Instruktorernes opgave er at facilitere arbejdet på øvelsesholdene, hvor de studerende benytter de statistiske metoder, der er blevet introduceret i forelæsningerne. Til hver øvelsesgang vil der blive udarbejdet et øvelsessæt, som de studerende skal løse. Det forventes at instruktorerne vejleder de studerende i øvelserne og give konstruktivt feedback på øvelserne til forelæseren og fagkoordinatoren. Det forventes, at instruktorerne har et godt kendskab til de følgende statistiske analyser og hvordan de udføres i statistikprogrammet SPSS: t-test, flersidet variansanalyse inklusiv kovarians, korrelation og multipel regression inklusiv logistisk regression, Ki-i-anden og de ikke-parametriske tests. Instruktorerne forventes ydermere at kunne planlægge, fortolke og afrapportere statistiske undersøgelser, samt undervise i videnskabelige artikler, hvor de i undervisningen gennemgåede statistiske analyser er benyttet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinatorerne: Anders Petersen på telefon 35 32 48 84 eller e-mail anders.petersen@psy.ku.dk. Kognitionspsykologi, øvelseshold: Kurset omfatter 3 timers ugentlig undervisning i 10 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets seniorlærere, at forestå afholdelsen af fagets eksperimentalpsykologiske øvelser herunder øvelsesopstilling, introduktion til øvelser, indsamling af datafiler, indledende analyse af holdets data samt vejledning af studerende i forbindelse med udarbejdelse af øvelsesrapporter. Ved ansættelserne lægges vægt på et grundigt kendskab til brug af SPSS og Microsoft Excel, som anvendes til statistiske analyser og grafisk præsentation af forsøgsdataene, samt undervisningserfaring og eller relevant erhvervserfaring. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator: Signe Vangkilde på telefon 35 32 48 85 eller e-mail signe.vangkilde@psy.ku.dk. Pædagogisk psykologi, seminarhold: Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester. Instruktorernes opgave er, i samarbejde med fagets koordinator og forelæserne, at forestå holdundervisningen som omfatter teori og cases øvelser af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Forløbet vedrører både introduktion til de teoretiske og metodiske retninger i faget samt anvendelsen af disse i forhold til interventionsproblematikker. Ved ansættelserne lægges vægt på kendskab til fagets metoder og teori, undervisningserfaring og relevant erhvervserfaring. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator: Jesper Dammeyer på telefon 35 32 48 68 eller e-mail jesper.dammeyer@psy.ku.dk. Klinisk psykologi, seminarhold: Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 13 uger i et semester. På seminarholdene skal instruktorerne støtte undervisningen på forelæsningerne i klinisk psykologi ved at supplere indføringen i teori samt formidle diskussioner af det præsenterede teoretiske stof, gerne baseret på casemateriale, videoer etc. Det vil være en fordel, men ingen betingelse hvis bacheloruddannelsen er bestået på IfP. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator: Marie Louise Reinholdt-Dunne på telefon 35 32 48 54 eller e-mail marie.reinholdt@psy.ku.dk. I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i. Datoer: 13.-14. august 2018, 16.-17. august 2018, 20.-21. august 2018, 23.-24. august 2018, 27.-28. august 2018 og 30.-31. august 2018. Løn og ansættelsesvilkår Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL[1](timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 531,02 feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 212,41 feriepenge og pension). Udover undervisningstimerne aflønnes særskilt for godkendelse af rapporter, responspapirer m.v. samt for supervision svarende til 1 time pr. uge med fagkoordinator. Desuden lønnes deltagelse i undervisningspædagogiske kurser af forskellig art. Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Psykologi eller tilsvarende, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år. Se i øvrigt krav under de enkelte holdbeskrivelser i dette opslag. For alle stillingers vedkommende er undervisningserfaring en fordel, men ikke en betingelse. Anden erfaring af relevans for faget kan tillægges vægt. Ansøgning Ansøg via linket nederst på siden. Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular: • Ansøgning • CV • Karakterudskrifter fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil). • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da medtages ikke i vurderingen. Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word). I den elektroniske ansøgningsformular skal angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives, da indkaldelse til samtale vil blive mailet. Ansættelsesproces Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Ansøgningsfrist: 30. april 2018 Det forventes at der bliver truffet beslutning om ansættelse senest medio juni 2018. Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret. Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.11Jobnet03d3711c100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-30T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146983&DepartmentId=18990&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3203851Institut for Psykologi11Øster Farimagsgade 51353København K35324846DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
7Deltid47Tidsbegrænset548197JobNet48031341000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=03d3711chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=03d3711chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=03d3711c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=03d3711c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/4.jpgEr du god til at arbejde med mennesker, og ønsker du at gøre en forskel? Hos Institut for Psykologi er du måske netop den, vi mangler. 12008011Dansk3Læse/ tale244501Psykolog10Sundhed354139835Rusanruse@hrsc.ku.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK