Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

INSTRUKTORSTILLINGER

Ved Studienævnet for Statskundskab er der på bacheloruddannelsen et antal instruktorstillinger ledige til besættelse pr. 1. september 2018 inden for følgende fag:

Introduktion til politologiske problemstillinger/Politisk teori 1
Videnskabsteori og metodologi
Offentlig Forvaltning
International politik
Jean Monnet Lectures

Introduktion til politologiske problemstillinger/Politisk teori 1 (2017-studieordning): Kurserne omfatter 2 timers holdundervisning ugentligt i efterårssemester (14 uger). Faget består herudover af 2 timers forelæsninger ugentligt, og instruktorerne skal samtidig også deltage i faste ugentlige koordinationsmøder og bidrage med opgaveretning. Ansøgere med interesse for politisk teori og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes.
Ansættelse er med mulighed for forlængelse i forårssemestret, hvor der er brug for et lignende antal instruktorer til at undervise i faget Politisk teori 2. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator i politisk teori Lars Tønder via 35 32 04 89 eller e-mail lt@ifs.ku.dk

Videnskabsteori og metodologi (2017-studieordning): Kurset omfatter to eller fire timers ugentlig undervisning (et eller to hold) på første semester. Undervisningsmaterialet består af en række grundbøger og klassiske artikler inden for området. Studenterinstruktorernes undervisning falder især inden for sidstnævnte område. Ansøger skal kunne deltage løbende i møder om undervisningens afvikling med fagkoordinator. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Peter Nedergaard på telefon 51 42 30 93 eller e-mail eller pne@ifs.ku.dk

Offentlig forvaltning 1 og 2 (2017-studieordning): Kurset omfatter 2 timers ugentlig undervisning i 14 uger fordelt over hele semesteret. Instruktorerne forventes at kunne varetage teoridiskussioner, casebaseret undervisning og øvelser i tilknytning til en overordnet forelæsningsrække. Instruktorer skal udover egen undervisning overvære to forelæsninger om ugen og deltage i møder med forelæserne mhp. planlægning af holdundervisningen. Ansøgere med interesse for forvaltning, studiejoberfaring fra den offentlige forvaltning og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. Både Offentlig forvaltning 1 og 2 ligger i efterårssemesteret i blokstruktur, hvor de tilsammen svarer til et almindeligt fag på 14 uger. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Asmus Leth Olsen på telefon 35 32 34 01 eller e-mail ajlo@ifs.ku.dk

International politik (2012-studieordning): Kurset omfatter 4 timers undervisning ugentligt i 5 uger samt 2 timers undervisning ugentligt i 5 uger i efterårssemestret. Instruktorerne skal udover egen undervisning overvære forelæsninger samt deltage i jævnlige koordinationsmøder. Ansøgere med interesse for international politik og/eller relevant undervisningserfaring foretrækkes. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fagkoordinator Jens Ladefoged Mortensen på telefon 35 32 34 48 eller e-mail jlm@ifs.ku.dk

Jean Monnet Lectures: Kurset angår centrale problemer vedrørende europæisk integration, herunder EU’s institutioner og interne dynamikker og teorier til at forstå disse. Kurset udbydes på engelsk og retter sig fortrinsvis mod internationale studerende.
Instruktorens primære opgave er at forestå undervisningen i den ugentlige ’Workshop’ (2 timer om ugen i 13 uger). Disse timer gennemføres nogenlunde som almindelige danske udbud på kandidatuddannelsen med litteratur, diskussion og forelæsning. Derudover har instruktoren en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af den ugentlige gæsteforelæsning samt planlægning af nye gennemgange. Disse opgaver varetages sammen med den overordnet ansvarlige for undervisningen Jean Monnet professor Henrik Larsen. Herudover forbereder instruktoren det nødvendige praktiske arbejde i forhold til efterfølgerens varetagelse af jobbet.
Vi forventer at du har et indgående kendskab til EU-studier, at du taler et godt engelsk og har mod på at undervise, gerne relevant undervisningserfaring og at du er på overbygningen på statskundskab
Vi tilbyder selvstændighed i tilrettelæggelsen af arbejdet, indflydelse på udformning af kurset og udfordring; både sprogligt og fagligt. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jean Monnet professor Henrik Larsen, e-mail hl@ifs.ku.dk.

I forbindelse med ansættelse tilbydes et 2 dages pædagogisk kursus umiddelbart før semesterstart, som man forventes at deltage i.
Datoer: 13.-14. august 2018, 16.-17. august 2018, 20.-21. august 2018, 23.-24. august 2018, 27.-28. august 2018 og 30.-31. august 2018

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen som instruktor er aftalt mellem Finansministeriet og SUL[1](timelønnen udgør inkl. forberedelse pt. kr. 531,02 + feriepenge og pension, ekskl. forberedelse kr. 212,41 + feriepenge og pension).

Stillingerne kan søges af studerende ved Institut for Statskundskab, som har gennemført bacheloruddannelsens første 2 år (bevis med opnåede karakterer og dokumentation for eventuel undervisningserfaring vedlægges)

Ansøgere til ovenstående fag (med undtagelse af Jean Monnet kurset) vil desuden komme i betragtning som ansøgere til instruktorstillinger i forbindelse med en planlagt fagcafe.

Formålet med fagcafeen er at give de studerende mulighed for ”sparre” med instruktorerne omkring konkrete problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse af opgaver og projekter.

Ansøgning
Ansøg elektronisk via Jobportalen (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst på siden).
Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

  • Ansøgning
  • CV
  • Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
  • Evt. dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og andre fagligt relevante forudsætninger (i én samlet fil).
Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word).

I den elektroniske ansøgningsformular skal angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i og hvis du er studerende ved Københavns Universitet skal din alumni-mail angives, da indkaldelse til samtale vil blive mailet.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning. Efter bedømmelsen får hver ansøger lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Ansøgningsfrist er 30. april 2018.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her