Interesseret i opsøgende, intensivt ambulant arbejde?

Så har Psykiatrisk Center Amager en overlægestilling i OP-team fra 1/5-2018 eller efter aftale. 
 
OP-team er hjemmehørende på Psykiatrisk Ambulatorium, Gammel Kongevej på Vesterbro, og dækker området SV og Vesterbro. I OP-team består vi ud over en teamkoordinator af 6 medarbejdere - socialrådgiver, sygeplejersker, ergoterapeut og psykolog. I teamet fungerer vi ledelsesmæssigt under Psykiatrisk Ambulatorium og der er således ikke afsnitsledende ansvar i stillingen. Centeret har et andet OP-team på Hans Bogbinders Allé. 
 
I OP-teamet arbejder vi aktivt med implementering af Danske Regioners patientforløbsbeskrivelser. Du skal som speciallæge derfor kunne uddelegere ansvar og have lyst til og evner for at indgå i arbejdet med at planlægge og lede recoveryorienterede, strukturerede forløb med tæt inddragelse af patienter og pårørende. 
 
Til stillingen søger vi en speciallæge, der har lyst til at indgå i det kliniske og forskningsmæssige arbejde inden for psykopatologi og -farmakologi. Det tilstræbes, at du som speciallæge ud over at have arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien, også vil kunne få tildelt arbejdsopgaver, der giver mening i forhold til særligt interesseområde. Vi forventer, at du som speciallæge har en bred viden som medicinsk ekspert, men også at du kan samarbejde med lægelige kolleger og øvrige samarbejdspartnere samt fungerer godt som kommunikator.  
 
Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du i stillingen vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for kollegialt samvær og undervisning med de lægekolleger, der arbejder på Gammel Kongevej, Digevej og den øvrige ambulante psykiatri på Hans Bogbinders Alle.  
 
De kliniske opgaver består i: 
• indledende vurderinger og opfølgende samtaler  
• deltage i psykoedukation af patienter og pårørende 
• deltage i undervisning af kolleger og YL 
 
Øvrige opgaver: 
• Sikre kapacitetsstyring i henhold til patientforløbsbeskrivelser  
• Mulighed for implementeringsopgaver på tværs af de psykiatriske ambulatorier 
• Sikre forankring af forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder 
 
Psykiatrisk Center Amager er en undervisningsafdeling med stillinger klassificeret til specialuddannelse i psykiatri, almen medicin og klinisk basisuddannelse. Centeret har i perioder uddannelsessøgende læger og psykologer under specialuddannelse samt psykologpraktikanter.  
 
Psykiatrisk Center Amager lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. Centeret har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter.  
 
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er fire åbne døgnafsnit for henholdsvis affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og ældrepsykiatri og fire intensive døgnafsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion og består udover modtagelse af et akut, udgående psykiatrisk team (APH-team). 
 
Den ambulante psykiatri består af Psykoterapeutisk Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser. Herudover er der Psykiatrisk Ambulatorium (distriktspsykiatri) på Hans Bogbinders Allé (det tidligere Sct. Elisabeths Hospital), som er organiseret i tre subspecialiserede teams, et OP-teams samt OPUS. På Gl. Kongevej forefindes udover OP-team, et distriktspsykiatrisk team, et botilbuds- samt et gadeplansteam. 
 
Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Stillingen er vagtbærende. Som overlæge skal du deltage i enten døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter fra 15:30-20.00 månedligt. Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21 72 95 01 og Pia Kjær, funktionsleder, mail pia.majbrit.kjaer@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 26. februar 2018. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. 
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:2. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Overlæge til Klinisk Biokemisk Afdeling ifm. professorat - clinical professor of clinical biochemistry with special focus on cardiovascular disease and dementia

Klinisk Biokemisk Afdeling

København
A position as consultant at the Department of Clinical Biochemistry, Diagnostic Center, Rigshospitalet, is open for appointment. The position is combined with a 5-year position as clinical professor of Clinical Biochemistry with special focus on Car...
Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Speciallæge i psykiatri til Psykiatrisk ambulatorium Nørrebro, Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København

FACT Huset for Psykisk Sundhed Nørrebro Ambulant psykiatri Recovery Er du vores nye kollega? 1-2 stillinger som overlæge eller afdelingslæge, alt efter ønsker og kvalifikationer, er ledig pr. 1. juni 2018 eller snarest herefter. Psykiatrisk ambulato...
Indrykket:29. januar 2018
Udløbsdato:25. februar 2018

overlæge til Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik - HovedOrtoCentret.

Øre-Næse-Hals

En stilling som overlæge indenfor otorhinolaryngologi i 37 timers stilling på Rigshospitalet (med primær funktion på øre-næse-halsklinikkens afsnit på Gentofte Hospital og på Foniatrisk Klinik på Bispebjerg Hospital) er ledig til besættelse den 1. a...
Indrykket:8. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Forskningsansvarlig overlæge til Akutmodtagelsen

Akut Modtageafdeling AKM

København
Akutmodtagelsen Akutklinikken på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er en forholdsmæssig ny enhed og har derfor endnu ikke fået etableret en væsentlig selvstændig forskningsaktivitet, men lysten mangler ikke. Vil du være med til at Initiere forskn...
Indrykket:8. februar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Overlæge til Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet

Thoraxanæstesiologisk Klinik

København
En stilling som vagtbærende overlæge ved Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018. Stillingen indebærer funktion på både Thoraxkirurgisk operationsgang og Thoraxkirurgisk Intensiv Afsnit. ...