Internationalt samarbejde og administrativ koordination på højt niveau for 200+ udstationerede chefer og kollegaer.(Genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af både militær faglighed, internationale omvæltninger og politiske hensyn, og har du et godt kendskab til NATO’s kommando- og styrkestruktur samt forsvarets organisation? Så har vi en stilling til dig som sagsbehandler i Forsvarsstabens Internationale Policysektion med selvstændigt og alsidigt ansvar for prioritering og besættelse af stillinger i udlandet.

Om os

International Policysektion er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab, som er geografisk delt mellem København og Karup.

International Policysektion hører til i Karup og består af 17 civile og militære medarbejdere. Sektionen fokuserer på militær international policy. Dette arbejde danner bl.a. grundlag for udvikling af Forsvarets operative kapaciteter og fremtidige danske internationale engagementer. Det gælder bl.a. den overordnede strategiske kapacitetsudvikling i Forsvaret ud til en 15-30 års horisont i NATO's forsvarsplanlægning og den overordnede koordination af strategiske planer og policy i NATO, EU, NORDEFCO og andre internationale fora.

Vi betjener dagligt Forsvarets øverste ledelse, og vi er i løbende dialog med Forsvarsministeriets Departement og andre ministerområder.
Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy og besættelse af stillinger i udlandet. Derudover er sektionen kontaktpunkt for vores militære repræsentanter og forbindelsesofficerer i internationale hovedkvarterer og stabe.
Sektionen støtter ofte Forsvarets chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.

Dagligdagen i sektionen er dynamisk og intens. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov. Vi tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen. Mulighederne for at arbejde hjemmefra er gode.

Om stillingen

Dit ansvar for udstationeringsområdet omfatter flere hundrede militære stillinger i udlandet, primært i NATO og ved vores strategiske og vigtigste samarbejdspartnere, og fremover også i EU. Budgettet til at understøtte området er på flere hundrede mio. kr.

Du er den centrale koordinator i forhold til at prioritere og bemande danske stillinger i udlandet, herunder rekruttering og budgettering i samarbejde med bl.a. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og i direkte koordination med chefer i udlandet.

Du støtter topchefers beslutningsproces og rådgiver i sidste ende Forsvarschefen om, hvordan danske stillinger i udlandet bemandes og forvaltes. Der er derfor stor synlighed i stillingen.

Du indgår i et tæt samarbejde med udstationerede danske elementer, ikke mindst i relation til strukturtilpasninger i NATO’s kommando- og styrkestruktur.

Du indgår også i et nært samarbejde med regnskabsførere ved udstationerede danske repræsentationer. I den sammenhæng vil der være rejseaktivitet.

Øvrige opgaver fordeles i sektionen løbende og så vidt muligt under hensyntagen til dine kompetencer og ikke mindst dine interesser nationalt og internationalt.

Om dig

Du er en ambitiøs major. Du har gennemført Master i Militære Studier eller et tilsvarende kursus i udlandet.
Det er afgørende, at du er analytisk stærk, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme som Forsvaret arbejder i.
Du har bred erfaring med stabsvirke på operativt og gerne militærstrategisk niveau.
Du kan kommunikere ubesværet korrekt i skrift og tale på dansk og engelsk, og du kan præsentere vanskelige problemstillinger på en kortfattet og let forståelig måde.
Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye relationer og opbygge solide netværk på tværs af styrelser, værn, grader og nationaliteter.

Du er dygtig til at balancere modsatrettede positioner og hensyn.
Det er en fordel, hvis du har et bredt netværk og indgående kendskab til hele koncernens organisation og opgaver. Det vil desuden være et plus, hvis du har personlig erfaring som udstationeret i NATO kommandostruktur eller styrkestruktur.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for International Policysektion major Lars Krarup på +4540494122.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter og med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Internationalt samarbejde og administrativ koordination på højt niveau for 200+ udstationerede chefer og kollegaer.(Genopslag)

Befinder du dig godt i en travl hverdag præget af både militær faglighed, internationale omvæltninger og politiske hensyn, og har du et godt kendskab til NATO’s kommando- og styrkestruktur samt forsvarets organisation? Så har vi en stilling til dig som sagsbehandler i Forsvarsstabens Internationale Policysektion med selvstændigt og alsidigt ansvar for prioritering og besættelse af stillinger i udlandet.

Om os

International Policysektion er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab, som er geografisk delt mellem København og Karup.

International Policysektion hører til i Karup og består af 17 civile og militære medarbejdere. Sektionen fokuserer på militær international policy. Dette arbejde danner bl.a. grundlag for udvikling af Forsvarets operative kapaciteter og fremtidige danske internationale engagementer. Det gælder bl.a. den overordnede strategiske kapacitetsudvikling i Forsvaret ud til en 15-30 års horisont i NATO's forsvarsplanlægning og den overordnede koordination af strategiske planer og policy i NATO, EU, NORDEFCO og andre internationale fora.

Vi betjener dagligt Forsvarets øverste ledelse, og vi er i løbende dialog med Forsvarsministeriets Departement og andre ministerområder.
Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy og besættelse af stillinger i udlandet. Derudover er sektionen kontaktpunkt for vores militære repræsentanter og forbindelsesofficerer i internationale hovedkvarterer og stabe.
Sektionen støtter ofte Forsvarets chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora. Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.

Dagligdagen i sektionen er dynamisk og intens. Sagerne varierer meget, og der er sjældent entydige og umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne. Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov. Vi tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen. Mulighederne for at arbejde hjemmefra er gode.

Om stillingen

Dit ansvar for udstationeringsområdet omfatter flere hundrede militære stillinger i udlandet, primært i NATO og ved vores strategiske og vigtigste samarbejdspartnere, og fremover også i EU. Budgettet til at understøtte området er på flere hundrede mio. kr.

Du er den centrale koordinator i forhold til at prioritere og bemande danske stillinger i udlandet, herunder rekruttering og budgettering i samarbejde med bl.a. Forsvarsministeriets Personalestyrelse og i direkte koordination med chefer i udlandet.

Du støtter topchefers beslutningsproces og rådgiver i sidste ende Forsvarschefen om, hvordan danske stillinger i udlandet bemandes og forvaltes. Der er derfor stor synlighed i stillingen.

Du indgår i et tæt samarbejde med udstationerede danske elementer, ikke mindst i relation til strukturtilpasninger i NATO’s kommando- og styrkestruktur.

Du indgår også i et nært samarbejde med regnskabsførere ved udstationerede danske repræsentationer. I den sammenhæng vil der være rejseaktivitet.

Øvrige opgaver fordeles i sektionen løbende og så vidt muligt under hensyntagen til dine kompetencer og ikke mindst dine interesser nationalt og internationalt.

Om dig

Du er en ambitiøs major. Du har gennemført Master i Militære Studier eller et tilsvarende kursus i udlandet.
Det er afgørende, at du er analytisk stærk, tænker helhedsorienteret og har en god forståelse for den sikkerhedspolitiske ramme som Forsvaret arbejder i.
Du har bred erfaring med stabsvirke på operativt og gerne militærstrategisk niveau.
Du kan kommunikere ubesværet korrekt i skrift og tale på dansk og engelsk, og du kan præsentere vanskelige problemstillinger på en kortfattet og let forståelig måde.
Du er udadvendt og socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye relationer og opbygge solide netværk på tværs af styrelser, værn, grader og nationaliteter.

Du er dygtig til at balancere modsatrettede positioner og hensyn.
Det er en fordel, hvis du har et bredt netværk og indgående kendskab til hele koncernens organisation og opgaver. Det vil desuden være et plus, hvis du har personlig erfaring som udstationeret i NATO kommandostruktur eller styrkestruktur.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for International Policysektion major Lars Krarup på +4540494122.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2022. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter og med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.