Introduktionslæge til lungemedicinsk, gastroenterologisk og geriatrisk afsnit, Slagelse Sygehus

En stilling som introduktionslæge i intern medicin i 12 måneder er ledig til besættelse 01.06.18 i Slagelse med fast tilknytning til geriatrisk afsnit i seks måneder og herefter seks måneder ved lungemedicinsk/gastroenterologisk afsnit.

Stillingen er klassificeret som introduktionsstilling i Intern Medicin.

Vi er en travl medicinsk afdeling, som i tæt samarbejde med Akutafdelingen har et stort indtag af akutte uselekterede patienter fra sygehusets optageområde samt en stor ambulant funktion inden for alle specialerne.

Om Medicinsk Afdeling I

Medicinsk Afdeling 1 består af følgende specialer

 • Lungemedicin
 • Gastroenterologi
 • Reumatologi

Medicinsk afdeling I, (lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi) lægger vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af kommende kolleger, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Endvidere vægtes evnen til socialt at indgå i afdelingens lægeteam meget højt.

Vi forventer, at du mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger.

Vi lægger vægt på, at du har evner samt interesse for at arbejde for Region Sjællands mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter fra Københavns Universitet via 4 kliniske lektorater samt et forskningslektorat.

Ansættelsen er primært i de lungemedicinske og gastroenterologiske funktioner, men der vil være mulighed for at komme på ophold i reumatologien.

Ud over den faste speciallægestab på ca. 23 læger har afdelingen yngre læger i hoveduddannelsesforløb, blokstillinger til almen medicin samt i introduktionsstillinger.

Vagten

Vagtholdet består af tre læger i tilstedeværelsesvagt hele døgnet: en bagvagt og to mellemvagter. I weekends er der en ekstra overlæge til stuegang.

Introduktionslægen indgår som mellemvagt med funktion som enten medicinsk akut- eller huslæge svarende til 8-skiftet vagt.

Akutlægen varetager primært medicinsk afdelings funktion i Akutafdelingen med supervision af KBU-læger, gennemgange og modtagelse af patienter.

Huslægen varetager funktion på de medicinske sengeafsnit og hjælper til i Akutafdelingen. Introduktionslæger deltager i begge funktioner under hensyntagen til kompetenceniveau.

Om Medicinsk Afdeling 3

Medicinsk Afdeling 3 består af:

 • Geriatri
 • Neurologi

Den geriatriske funktion ledes af den specialeansvarlige overlæge og to afdelingssygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, med i alt 43 senge samt hukommelsesklinik og geriatrisk ambulatorium med funktion to dage ugentligt i Næstved.

Det ene afsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet afsnit varetager almen geriatri samt orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne.

Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation.

Geriatrien har egen visitation til sengeafsnit. Der er tilsynsfunktion med visitation i akutafdelingen alle ugens syv dage, og der modtages primært patienter fra akutafdelingen.

Der afholdes dagligt konferencer i geriatrien, og flere gange ugentligt er der undervisning dels i geriatrien dels fælles med de øvrige medicinske afsnit.

Afsnittet har pt. syv fastansatte speciallæger og fem læger i uddannelsesstillinger.

Vagten

Reservelægen indgår i lang tjeneste/vagt. Vagten er delt, således at den geriatriske vagt udelukkende er for de geriatriske sengeafsnit med tilstedeværelse til kl. 21 alle ugens dage, herefter varetages vagtfunktions af det medicinske vagthold. Vagthavende varetager også visitationsfunktionen alle ugens dage.

På geriatrisk afdeling består arbejdet primært af stuegang, herunder deltagelse i tværfaglige konferencer, gennemgang af nye patienter, samtaler med patienter og pårørende samt visitation til de geriatriske afsnit. Der er tæt supervision i alle funktioner. Der vil være god mulighed for introduktion til demensudredning og ambulant geriatrisk funktion herunder faldudredning. Vi har en forskningsansvarlig overlæge der tilbyder supervision til alle reservelæger.

Vi tilbyder

 • Engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Godt undervisningsmiljø
 • Godt lægefagligt miljø, både inden for geriatri og de øvrige medicinske specialer
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Gode muligheder for kursusdeltagelse
 • Mulighed for forskning
 • Fleksibilitet

Der er mulighed for at leje bolig via Slagelse Sygehus.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte

Specialeansvarlig overlæge Tina L Carlsen, tlc@regionsjaelland.dk, 23 81 87 73.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Overlæge i neuroradiologi til Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Slagelse
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny ...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Specialeansvarlig overlæge til Neurologisk Afdeling, Neurofysiologisk Center, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Slagelse
En stilling som specialeansvarlig overlæge i klinisk neurofysiologi er ledig til besættelse snarest muligt. Ansøger skal være speciallæge i klinisk neurofysiologi eller neurologi med fagområdeuddannelse i neurofysiologi. Sjællands Universitetshospit...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:28. april 2018

Overlæge med interesse for ultralyd til Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region Sjælland

Slagelse
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny ...
Indrykket:6. april 2018
Udløbsdato:1. maj 2018

Introduktionsstilling til Psykiatrien Syd, Vordingborg

Region Sjælland

Slagelse
I Psykiatrien Syd, Vordingborg er der en 1-årig introduktionsstilling, stillingsnr. 3800250-50-I-03, som reservelæge ledig til besættelse 01.09.18, ellers snarest derefter. Der er etableret busordning fra København til Vordingborg med afgang fra DGI...
Indrykket:9. april 2018
Udløbsdato:18. maj 2018

Uddannelsesansvarlig overlæge til Pædiatrisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

Region Sjælland

Slagelse
Vores uddannelsesansvarlige overlæge gennem mange år har valgt at lade sig pensionere vil du fortsætte hendes arbejde? Nykøbing F. Sygehus er et moderne akutsygehus i stor udvikling, der skaber de bedste rammer for medarbejdere og patienter. Børne- ...
Indrykket:11. april 2018
Udløbsdato:4. maj 2018