Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Introduktionslæge til lungemedicinsk, gastroenterologisk og geriatrisk afsnit, Slagelse Sygehus

En stilling som introduktionslæge i intern medicin i 12 måneder er ledig til besættelse 01.06.18 i Slagelse med fast tilknytning til geriatrisk afsnit i seks måneder og herefter seks måneder ved lungemedicinsk/gastroenterologisk afsnit.

Stillingen er klassificeret som introduktionsstilling i Intern Medicin.

Vi er en travl medicinsk afdeling, som i tæt samarbejde med Akutafdelingen har et stort indtag af akutte uselekterede patienter fra sygehusets optageområde samt en stor ambulant funktion inden for alle specialerne.

Om Medicinsk Afdeling I

Medicinsk Afdeling 1 består af følgende specialer

 • Lungemedicin
 • Gastroenterologi
 • Reumatologi

Medicinsk afdeling I, (lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi) lægger vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af kommende kolleger, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Endvidere vægtes evnen til socialt at indgå i afdelingens lægeteam meget højt.

Vi forventer, at du mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger.

Vi lægger vægt på, at du har evner samt interesse for at arbejde for Region Sjællands mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter fra Københavns Universitet via 4 kliniske lektorater samt et forskningslektorat.

Ansættelsen er primært i de lungemedicinske og gastroenterologiske funktioner, men der vil være mulighed for at komme på ophold i reumatologien.

Ud over den faste speciallægestab på ca. 23 læger har afdelingen yngre læger i hoveduddannelsesforløb, blokstillinger til almen medicin samt i introduktionsstillinger.

Vagten

Vagtholdet består af tre læger i tilstedeværelsesvagt hele døgnet: en bagvagt og to mellemvagter. I weekends er der en ekstra overlæge til stuegang.

Introduktionslægen indgår som mellemvagt med funktion som enten medicinsk akut- eller huslæge svarende til 8-skiftet vagt.

Akutlægen varetager primært medicinsk afdelings funktion i Akutafdelingen med supervision af KBU-læger, gennemgange og modtagelse af patienter.

Huslægen varetager funktion på de medicinske sengeafsnit og hjælper til i Akutafdelingen. Introduktionslæger deltager i begge funktioner under hensyntagen til kompetenceniveau.

Om Medicinsk Afdeling 3

Medicinsk Afdeling 3 består af:

 • Geriatri
 • Neurologi

Den geriatriske funktion ledes af den specialeansvarlige overlæge og to afdelingssygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, med i alt 43 senge samt hukommelsesklinik og geriatrisk ambulatorium med funktion to dage ugentligt i Næstved.

Det ene afsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet afsnit varetager almen geriatri samt orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne.

Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation.

Geriatrien har egen visitation til sengeafsnit. Der er tilsynsfunktion med visitation i akutafdelingen alle ugens syv dage, og der modtages primært patienter fra akutafdelingen.

Der afholdes dagligt konferencer i geriatrien, og flere gange ugentligt er der undervisning dels i geriatrien dels fælles med de øvrige medicinske afsnit.

Afsnittet har pt. syv fastansatte speciallæger og fem læger i uddannelsesstillinger.

Vagten

Reservelægen indgår i lang tjeneste/vagt. Vagten er delt, således at den geriatriske vagt udelukkende er for de geriatriske sengeafsnit med tilstedeværelse til kl. 21 alle ugens dage, herefter varetages vagtfunktions af det medicinske vagthold. Vagthavende varetager også visitationsfunktionen alle ugens dage.

På geriatrisk afdeling består arbejdet primært af stuegang, herunder deltagelse i tværfaglige konferencer, gennemgang af nye patienter, samtaler med patienter og pårørende samt visitation til de geriatriske afsnit. Der er tæt supervision i alle funktioner. Der vil være god mulighed for introduktion til demensudredning og ambulant geriatrisk funktion herunder faldudredning. Vi har en forskningsansvarlig overlæge der tilbyder supervision til alle reservelæger.

Vi tilbyder

 • Engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Godt undervisningsmiljø
 • Godt lægefagligt miljø, både inden for geriatri og de øvrige medicinske specialer
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Gode muligheder for kursusdeltagelse
 • Mulighed for forskning
 • Fleksibilitet

Der er mulighed for at leje bolig via Slagelse Sygehus.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte

Specialeansvarlig overlæge Tina L Carlsen, tlc@regionsjaelland.dk, 23 81 87 73.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329787501Phoenix-b0a3e53412018-04-04T19:04:35.370Introduktionslæge til lungemedicinsk, gastroenterologisk og geriatrisk afsnit, Slagelse Sygehus

En stilling som introduktionslæge i intern medicin i 12 måneder er ledig til besættelse 01.06.18 i Slagelse med fast tilknytning til geriatrisk afsnit i seks måneder og herefter seks måneder ved lungemedicinsk/gastroenterologisk afsnit.

Stillingen er klassificeret som introduktionsstilling i Intern Medicin.

Vi er en travl medicinsk afdeling, som i tæt samarbejde med Akutafdelingen har et stort indtag af akutte uselekterede patienter fra sygehusets optageområde samt en stor ambulant funktion inden for alle specialerne.

Om Medicinsk Afdeling I

Medicinsk Afdeling 1 består af følgende specialer

 • Lungemedicin
 • Gastroenterologi
 • Reumatologi

Medicinsk afdeling I, (lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi) lægger vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af kommende kolleger, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Endvidere vægtes evnen til socialt at indgå i afdelingens lægeteam meget højt.

Vi forventer, at du mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger.

Vi lægger vægt på, at du har evner samt interesse for at arbejde for Region Sjællands mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter fra Københavns Universitet via 4 kliniske lektorater samt et forskningslektorat.

Ansættelsen er primært i de lungemedicinske og gastroenterologiske funktioner, men der vil være mulighed for at komme på ophold i reumatologien.

Ud over den faste speciallægestab på ca. 23 læger har afdelingen yngre læger i hoveduddannelsesforløb, blokstillinger til almen medicin samt i introduktionsstillinger.

Vagten

Vagtholdet består af tre læger i tilstedeværelsesvagt hele døgnet: en bagvagt og to mellemvagter. I weekends er der en ekstra overlæge til stuegang.

Introduktionslægen indgår som mellemvagt med funktion som enten medicinsk akut- eller huslæge svarende til 8-skiftet vagt.

Akutlægen varetager primært medicinsk afdelings funktion i Akutafdelingen med supervision af KBU-læger, gennemgange og modtagelse af patienter.

Huslægen varetager funktion på de medicinske sengeafsnit og hjælper til i Akutafdelingen. Introduktionslæger deltager i begge funktioner under hensyntagen til kompetenceniveau.

Om Medicinsk Afdeling 3

Medicinsk Afdeling 3 består af:

 • Geriatri
 • Neurologi

Den geriatriske funktion ledes af den specialeansvarlige overlæge og to afdelingssygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, med i alt 43 senge samt hukommelsesklinik og geriatrisk ambulatorium med funktion to dage ugentligt i Næstved.

Det ene afsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet afsnit varetager almen geriatri samt orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne.

Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation.

Geriatrien har egen visitation til sengeafsnit. Der er tilsynsfunktion med visitation i akutafdelingen alle ugens syv dage, og der modtages primært patienter fra akutafdelingen.

Der afholdes dagligt konferencer i geriatrien, og flere gange ugentligt er der undervisning dels i geriatrien dels fælles med de øvrige medicinske afsnit.

Afsnittet har pt. syv fastansatte speciallæger og fem læger i uddannelsesstillinger.

Vagten

Reservelægen indgår i lang tjeneste/vagt. Vagten er delt, således at den geriatriske vagt udelukkende er for de geriatriske sengeafsnit med tilstedeværelse til kl. 21 alle ugens dage, herefter varetages vagtfunktions af det medicinske vagthold. Vagthavende varetager også visitationsfunktionen alle ugens dage.

På geriatrisk afdeling består arbejdet primært af stuegang, herunder deltagelse i tværfaglige konferencer, gennemgang af nye patienter, samtaler med patienter og pårørende samt visitation til de geriatriske afsnit. Der er tæt supervision i alle funktioner. Der vil være god mulighed for introduktion til demensudredning og ambulant geriatrisk funktion herunder faldudredning. Vi har en forskningsansvarlig overlæge der tilbyder supervision til alle reservelæger.

Vi tilbyder

 • Engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Godt undervisningsmiljø
 • Godt lægefagligt miljø, både inden for geriatri og de øvrige medicinske specialer
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Gode muligheder for kursusdeltagelse
 • Mulighed for forskning
 • Fleksibilitet

Der er mulighed for at leje bolig via Slagelse Sygehus.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte

Specialeansvarlig overlæge Tina L Carlsen, tlc@regionsjaelland.dk, 23 81 87 73.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave

2018-04-25T00:51:19.523 En stilling som introduktionslæge i intern medicin i 12 måneder er ledig til besættelse 01.06.18 i Slagelse med fast tilknytning til geriatrisk afsnit i seks måneder og herefter seks måneder ved lungemedicinsk gastroenterologisk afsnit. Stillingen er klassificeret som introduktionsstilling i Intern Medicin. Vi er en travl medicinsk afdeling, som i tæt samarbejde med Akutafdelingen har et stort indtag af akutte uselekterede patienter fra sygehusets optageområde samt en stor ambulant funktion inden for alle specialerne. Om Medicinsk Afdeling I Medicinsk Afdeling 1 består af følgende specialer Lungemedicin Gastroenterologi Reumatologi Medicinsk afdeling I, (lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi) lægger vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af kommende kolleger, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar. Endvidere vægtes evnen til socialt at indgå i afdelingens lægeteam meget højt. Vi forventer, at du mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Vi lægger vægt på, at du har evner samt interesse for at arbejde for Region Sjællands mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder. Afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter fra Københavns Universitet via 4 kliniske lektorater samt et forskningslektorat. Ansættelsen er primært i de lungemedicinske og gastroenterologiske funktioner, men der vil være mulighed for at komme på ophold i reumatologien. Ud over den faste speciallægestab på ca. 23 læger har afdelingen yngre læger i hoveduddannelsesforløb, blokstillinger til almen medicin samt i introduktionsstillinger. Vagten Vagtholdet består af tre læger i tilstedeværelsesvagt hele døgnet: en bagvagt og to mellemvagter. I weekends er der en ekstra overlæge til stuegang. Introduktionslægen indgår som mellemvagt med funktion som enten medicinsk akut- eller huslæge svarende til 8-skiftet vagt. Akutlægen varetager primært medicinsk afdelings funktion i Akutafdelingen med supervision af KBU-læger, gennemgange og modtagelse af patienter. Huslægen varetager funktion på de medicinske sengeafsnit og hjælper til i Akutafdelingen. Introduktionslæger deltager i begge funktioner under hensyntagen til kompetenceniveau. Om Medicinsk Afdeling 3 Medicinsk Afdeling 3 består af: Geriatri Neurologi Den geriatriske funktion ledes af den specialeansvarlige overlæge og to afdelingssygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, med i alt 43 senge samt hukommelsesklinik og geriatrisk ambulatorium med funktion to dage ugentligt i Næstved. Det ene afsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet afsnit varetager almen geriatri samt orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne. Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation. Geriatrien har egen visitation til sengeafsnit. Der er tilsynsfunktion med visitation i akutafdelingen alle ugens syv dage, og der modtages primært patienter fra akutafdelingen. Der afholdes dagligt konferencer i geriatrien, og flere gange ugentligt er der undervisning dels i geriatrien dels fælles med de øvrige medicinske afsnit. Afsnittet har pt. syv fastansatte speciallæger og fem læger i uddannelsesstillinger. Vagten Reservelægen indgår i lang tjeneste vagt. Vagten er delt, således at den geriatriske vagt udelukkende er for de geriatriske sengeafsnit med tilstedeværelse til kl. 21 alle ugens dage, herefter varetages vagtfunktions af det medicinske vagthold. Vagthavende varetager også visitationsfunktionen alle ugens dage. På geriatrisk afdeling består arbejdet primært af stuegang, herunder deltagelse i tværfaglige konferencer, gennemgang af nye patienter, samtaler med patienter og pårørende samt visitation til de geriatriske afsnit. Der er tæt supervision i alle funktioner. Der vil være god mulighed for introduktion til demensudredning og ambulant geriatrisk funktion herunder faldudredning. Vi har en forskningsansvarlig overlæge der tilbyder supervision til alle reservelæger. Vi tilbyder Engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø Godt undervisningsmiljø Godt lægefagligt miljø, både inden for geriatri og de øvrige medicinske specialer Velfungerende tværfagligt samarbejde Gode muligheder for kursusdeltagelse Mulighed for forskning Fleksibilitet Der er mulighed for at leje bolig via Slagelse Sygehus. Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Specialeansvarlig overlæge Tina L Carlsen, tlc@regionsjaelland.dk, 23 81 87 73. Løn- og ansættelsesforhold I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vi har viljen til at blive bedre hver dag Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste. Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål. På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted. Dit behov vores fælles opgave11Jobnetb0a3e534100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-24T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=112640EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSorøEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRingstedEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3205526Region Sjælland11Alleen 154180SorøDKDanmark0
jabl@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent549352JobNet48041751000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b0a3e534https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=b0a3e534https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b0a3e534&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b0a3e534&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/3.jpgSom Læge hos Region Sjælland bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12007991Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed354157535Janniejabl@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK