Introduktionsstilling til Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde


Ved Urologisk Afdeling er fire introduktionsstillinger ledige til besættelse:

3800-B80-35-I-01: ledig per 01.03.18 eller snarest derefter.

3800-B80-35-I-05: ledig per 01.03.18 eller snarest derefter.

3800-B80-35-I-06: ledig per 01.03.18 eller snarest derefter.

3800-B80-35-I-03: ledig per 01.05.18.

Vagtindplacering er i forvagtslag med 8-skiftet bunden vagt fra vagtværelse i Roskilde.

Stillingsbeskrivelse for reservelæge ved Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Optageområde og patientvisitation.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland.

Afdelingen varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL, vaskulær adgangskirurgi til hæmodialyse samt børneurologi. Derudover varetages udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Urologisk Afdeling råder over 50 senge på Roskilde-matriklen og 10 dagkirurgiske senge på Næstved-matriklen. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

Urologisk Afdeling disponerer over 15 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 10 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et rum/leje per uge i Roskilde.

Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses-/behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses/behandlingsrum. Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde 16-18 gange årligt, tilsvarende i Næstved.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser, green light laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi.

I efteråret 2012 påbegyndte afdelingen robotassisteret urinvejskirurgi.

Afdelingens lægelige stab

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af

 • En ledende overlæge
 • 12 overlæger
 • Syv afdelingslæger
 • 8-10 1. reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, fem i KBU og tre i uklassificerede stillinger.

 • Samlet lægelige stab er på 46.

  Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse
 • Reservelægen indgår i forvagten, som er en tilstedeværelsesvagt i to forvagtslag. I vagttiden passes ud over urologien, Kirurgisk og Plastikkirurgisk Afdeling. Bagvagten passes af afdelingslæger og 1. reservelæger i 10-12 skiftet vagt fra bolig på hverdage
 • I weekender passes bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne

 • Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

  Stillingen ønskes besat med en yngre læge, der ønsker øget kendskab til det urologiske speciale og evt. stiler mod speciallægeuddannelse i urologi.

  Ved besættelsen vil der blive lagt vægt på ansøgerens opnåede erfaring med det urologiske/kirurgiske speciale.

  Undervisning

  Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i
 • Klinisk basislægeuddannelse, fem stillinger
 • Introduktionsstilling i urologi, otte stillinger
 • Speciallægeuddannelsen i urologi med otte stillinger
 • Klassificerede i de kommende hovedforløb i grundspecialet urologi i samarbejde med land-/landsdelsafdeling

 • Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

  Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

  Sjællands Universitetshospital samarbejder med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

  Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

  Om Sjællands Universitetshospital
  Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

  Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.


  Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

  Ikke det rigtige job?

  Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakken  Opret jobagent her

  Andre job der matcher din søgning

  Indrykket:26. januar 2018
  Udløbsdato:26. februar 2018

  Introduktionsstilling i anæstesi til Slagelse Sygehus

  Region Sjælland

  En etårig introduktionsstilling er ledig til besættelse. Stillingen ønskes besat 01.04.18 Slagelse Sygehus ligger i bekvem transportafstand fra København og Odense. Afdelingen yder ca. 9.000 anæstesier årligt indenfor ortopædkirurgi, kirurgi, karkir...
  Indrykket:1. februar 2018
  Udløbsdato:3. marts 2018

  Afdelingslæge til audiologisk afsnit, Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

  Region Sjælland

  Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet? Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Henover det næste årti vil vi...
  Indrykket:1. februar 2018
  Udløbsdato:1. marts 2018

  Klinisk overlæge til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatrisk klinik i Næstved

  Region Sjælland

  Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region Sjælland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Næstved er en stilling ledig for klinisk overlæge. Funktionen er fortrinsvis knyttet til et børnepsykiatrisk udrednings-team. Stillingen er på 37 ti...
  Indrykket:1. februar 2018
  Udløbsdato:1. april 2018

  Hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Sjælland

  Region Sjælland

  I Region Sjælland opslås 24 stillinger i Hoveduddannelsen til almen medicin til besættelse som nedenfor nævnt. Bemærk venligst at der på grund af strukturændringer samt omlægninger i hoveduddannelsesforløbene i Region Sjælland kan ske ændringer inde...
  Indrykket:1. februar 2018
  Udløbsdato:2. marts 2018

  Afdelingslæge til Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

  Region Sjælland

  Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Vi er i gang med at skabe et fuldt udbygget Universitetshospital. Vil du med på holdet? Sjællands Universitetshospital er midt i en enestående udvikling. Henover det næste årti vil vi...