Gartner (værkmester) søges til Byggeteknisk Afdeling, Institution Københavns Fængsler - Kriminalforsorgen Hovedstaden

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som referenceOm Bygningsafdelingen
Bygningsafdelingen forestår den daglige bygningsvedligeholdelse samt renovationsopgaver og laver mindre tilbygninger på Institution Københavns Fængsler. Københavns Fængsler består af Vestre Fængsel, Politigårdens Arrest, Nytorvs Fængsel samt Blegdamsvejens Arrest. Vi er et team på 14 medarbejdere med kompetencer som VVS´er, maler, murer, tømrer, gartner, mv.

Om jobbet
Som gartner har du ansvaret for at passe, vedligeholde og udvikle udearealerne omkring Institution Københavns Fængsler, herunder både Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Arrest. Der er mange forskellige opgaver, som kan variere fra dag til dag. Du vil desuden skulle have en eller flere indsatte med i din daglige opgavevaretagelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Hvem er du?

Vi forventer, at du:

 • er uddannet eller interesseret i at blive uddannet som værkmester i kriminalforsorgen
 • har relevant uddannelse og erfaring med gartnerfaget
 • har lyst til at indgå i en hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • har lyst til at beskæftige klienter
 • bidrager til et konstruktivt samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • er engageret, ansvarsbevidst, har en positiv indstilling og godt humør

Desuden er det vigtigt for os, at vi får en ny kollega, der kan arbejde selvstændigt, men som samtidig har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i vores team.

Din nye arbejdsplads
Grundlaget for arbejdet på Institution Københavns Fængsler er visionen ”at bringe klienten bedre videre til et liv uden kriminalitet”.

Vi har fokus på at have ”opgaven i centrum”, den professionelle indsats og det samlede arbejdsmiljø. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor du vil få kolleger, der lægger vægt på faglighed og engagement, og som har en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone.

Institution Københavns Fængsler er kriminalforsorgens største arresthus for varetægtsfængslede og anholdte. Vi har et flow af klienter på over 5.000 på årsbasis. En stor del af vores klienter løslades inden for 30 dage eller overføres til afsoning efter domsafsigelse.

Om Sektion 3 - Facility
Facility på Institution Københavns Fængsler omfatter bygningsvæsnet, teknisk afdeling, IT-afdeling, Køkkenet, KF Service, Depot og Lager. Facility omfatter ca. 55 medarbejdere og er en del af Sektion 3.

Facility medvirker til en helhedsorienteret indsats, som skal understøtte klientens ønske om en kriminalitetsfri tilværelse. Målet med vores tilbud er at få flest mulige klienter aktiveret uden for cellerne i dagtimerne med relevante og meningsfulde aktiviteter.

Om Værkmesteruddannelsen
Værkmestre i kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe og skal derfor gennemgå en del af den samme uddannelse som fængselsbetjente.

Uddannelsen tager 2 år og består af korte skoleforløb og hovedsageligt praktisk oplæring på fængslet. Du kan læse mere om værkmesteruddannelsen her: www.kriminalforsorgen.dk/karriere/jobomraader/vaerkmester/

Er du ikke uddannet værkmester, vil du blive bedt om at gennemgå uddannelsen Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød.

Til optagelsesprøven bliver kandidaterne testet på deres kommunikative evner på dansk, både mundtligt og skriftligt.

Endvidere skal det bemærkes, at der skal bestås en fysisk test og en samtale på Uddannelsescenteret for at komme i betragtning til jobbet.

Spørgsmål vedr. uddannelsesforløbet kan rettes til HR-konsulent Ann Hjøllund Topp på telefon 7255 9016.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne i Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller løngruppe 3 hvis du har en faglig uddannelse.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-medarbejder Sanne Myllerup på telefon 7255 9034.

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2021.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt.

Den primære arbejdsplads er Vestre Fængsel, Vigerslev Allé 1D, 2450 København SV.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en evt. samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Det kan desuden blive relevant at give samtykke til, at der indhentes referencer hos tidligere arbejdsgivere.

Søg stillingen
Du søger stillingen via knappen "Send ansøgning”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 6. august 2021.

Hvis du i forvejen er tjenestemand i kriminalforsorgen, skal du senest den 12. august 2021 tillige have uploadet en bedømmelse fra din nærmeste leder.

Samtaler kan forventes afholdt i uge 32 og 33.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere information
For flere informationer om jobbet, kontakt enhedsleder Bill Lander Kvorning på tlf. 7255 1233.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Gartner (værkmester) søges til Byggeteknisk Afdeling, Institution Københavns Fængsler - Kriminalforsorgen HovedstadenOm Bygningsafdelingen
Bygningsafdelingen forestår den daglige bygningsvedligeholdelse samt renovationsopgaver og laver mindre tilbygninger på Institution Københavns Fængsler. Københavns Fængsler består af Vestre Fængsel, Politigårdens Arrest, Nytorvs Fængsel samt Blegdamsvejens Arrest. Vi er et team på 14 medarbejdere med kompetencer som VVS´er, maler, murer, tømrer, gartner, mv.

Om jobbet
Som gartner har du ansvaret for at passe, vedligeholde og udvikle udearealerne omkring Institution Københavns Fængsler, herunder både Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Arrest. Der er mange forskellige opgaver, som kan variere fra dag til dag. Du vil desuden skulle have en eller flere indsatte med i din daglige opgavevaretagelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Hvem er du?

Vi forventer, at du:

 • er uddannet eller interesseret i at blive uddannet som værkmester i kriminalforsorgen
 • har relevant uddannelse og erfaring med gartnerfaget
 • har lyst til at indgå i en hverdag med mange forskelligartede opgaver
 • har lyst til at beskæftige klienter
 • bidrager til et konstruktivt samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • er engageret, ansvarsbevidst, har en positiv indstilling og godt humør

Desuden er det vigtigt for os, at vi får en ny kollega, der kan arbejde selvstændigt, men som samtidig har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i vores team.

Din nye arbejdsplads
Grundlaget for arbejdet på Institution Københavns Fængsler er visionen ”at bringe klienten bedre videre til et liv uden kriminalitet”.

Vi har fokus på at have ”opgaven i centrum”, den professionelle indsats og det samlede arbejdsmiljø. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor du vil få kolleger, der lægger vægt på faglighed og engagement, og som har en humoristisk, uhøjtidelig og åben omgangstone.

Institution Københavns Fængsler er kriminalforsorgens største arresthus for varetægtsfængslede og anholdte. Vi har et flow af klienter på over 5.000 på årsbasis. En stor del af vores klienter løslades inden for 30 dage eller overføres til afsoning efter domsafsigelse.

Om Sektion 3 - Facility
Facility på Institution Københavns Fængsler omfatter bygningsvæsnet, teknisk afdeling, IT-afdeling, Køkkenet, KF Service, Depot og Lager. Facility omfatter ca. 55 medarbejdere og er en del af Sektion 3.

Facility medvirker til en helhedsorienteret indsats, som skal understøtte klientens ønske om en kriminalitetsfri tilværelse. Målet med vores tilbud er at få flest mulige klienter aktiveret uden for cellerne i dagtimerne med relevante og meningsfulde aktiviteter.

Om Værkmesteruddannelsen
Værkmestre i kriminalforsorgen tilhører den uniformerede gruppe og skal derfor gennemgå en del af den samme uddannelse som fængselsbetjente.

Uddannelsen tager 2 år og består af korte skoleforløb og hovedsageligt praktisk oplæring på fængslet. Du kan læse mere om værkmesteruddannelsen her: www.kriminalforsorgen.dk/karriere/jobomraader/vaerkmester/

Er du ikke uddannet værkmester, vil du blive bedt om at gennemgå uddannelsen Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød.

Til optagelsesprøven bliver kandidaterne testet på deres kommunikative evner på dansk, både mundtligt og skriftligt.

Endvidere skal det bemærkes, at der skal bestås en fysisk test og en samtale på Uddannelsescenteret for at komme i betragtning til jobbet.

Spørgsmål vedr. uddannelsesforløbet kan rettes til HR-konsulent Ann Hjøllund Topp på telefon 7255 9016.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark og principperne i Ny Løn. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller løngruppe 3 hvis du har en faglig uddannelse.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-medarbejder Sanne Myllerup på telefon 7255 9034.

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2021.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt.

Den primære arbejdsplads er Vestre Fængsel, Vigerslev Allé 1D, 2450 København SV.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en evt. samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Det kan desuden blive relevant at give samtykke til, at der indhentes referencer hos tidligere arbejdsgivere.

Søg stillingen
Du søger stillingen via knappen "Send ansøgning”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest fredag den 6. august 2021.

Hvis du i forvejen er tjenestemand i kriminalforsorgen, skal du senest den 12. august 2021 tillige have uploadet en bedømmelse fra din nærmeste leder.

Samtaler kan forventes afholdt i uge 32 og 33.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere information
For flere informationer om jobbet, kontakt enhedsleder Bill Lander Kvorning på tlf. 7255 1233.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.