Psykolog til POLARIS Center Herning

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

POLARIS Center Herning:

I POLARIS Center Herning tager vi vare om unge og voksne mennesker, der for en stund har mistet navigationsevnen i dele af deres liv. Vi hjælper dem på vej, og hjælper med at finde de bærende ønsker og håb for fremtiden. I samarbejdet finder vi de mål, de gerne vil navigere efter. Målene bliver ledestjernen for recovery-rejsen der sigter mod et selvstændigt liv udenfor den kommunale psykiatri.
POLARIS Center Herning er den specialiserede del af den kommunale psykiatri og består af forebyggende tilbud, akuttilbud, bostøtte, dagtilbud, botilbud samt VISO-leverance til andre kommuner. Vi samarbejder med den øvrige del af den kommunale psykiatri, som befinder sig i Børn og Familieafdelingen, Sundhed og Ældre og i Social og Beskæftigelse. I POLARIS Center Herning arbejder vi med udgangspunkt i de bærende principper for recovery, og anvender faglige metoder, der understøtter de bærende principper.

Om jobbet:

Du bliver en del af et specialteam med 7 praksisnære specialister, der kører ud til borgere og medarbejdere for at hjælpe dem godt på vej i den faglige indsats.
Dine opgaver findes i tilknytning til de særligt komplekse borgersager der tilgår POLARIS. Her forventer vi, at du kan bidrage med psykologisk udredning, rådgivning og supervision til mennesker med psykiatriske udfordringer. Du vil også skulle varetage rådgivning og supervision til fagprofessionelle samt levere gruppe- og netværksforløb til borger og deres pårørende/netværk.

Du skal arbejde i HORISONT som er vores behandlingstilbud til unge med spiseforstyrrelse og selvskade, i VISO-sager samt i den interne supervision, faglige sparring og undervisning. Kort fortalt, så er du med til at sikre et højt fagligt niveau blandt de fagprofessionelle i Polaris og hos vores samarbejdspartnere.

Vi arbejder med en målgruppe, som har komplekse psykiske- og psykiatriske udfordringer, og nogle har også misbrugsproblematikker. Det er således et stort spænd af psykiatriske problemstillinger som vi håndterer sammen med borgerne og deres netværk.

Vi er VISO leverandører indenfor området ”komplekse psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser”. I løbet af de næste 4 år skal vores specialistteam arbejde med en udvikling af dette område, ligesom vi i POLARIS skal ruste os til ”Psykiatriens” 10 år plan”. Vi har særligt fokus på det tværgående samarbejde med andre kommuner, region og samarbejdspartner i civilsamfundet. Dette tværgående fokus er en del af den udvikling vi vil koncentrere os om i de kommende år. På nuværende har vi en partnerskabs-aftale med Holstebro kommune ift. området spiseforstyrrelse og selvskade samt supervision på tværs for psykologgruppen i de 2 kommuner. Alt dette bliver du en del af hvis du får jobbet.

Handikap- og Psykiatriområdet i Herning Kommune har vi netop oprettet PULS der er vores nye kursus- og udviklingscenter.  PULS har til opgave at levere praksisnær uddannelse, læring og supervision til alle ca. 500 medarbejdere i HOP. Centeret er forankret på autismeområdet og alle nye medarbejdere modtager grundig introduktion til både afdelingen, centeret som helhed, pædagogik og til organisationen. Det forventes at du bliver en del af underviserteamet i PULS.

Vi sætter pris på at udbygge og nytænke tilbud til borgerne, således vi hele tiden kan følge med den samfundsmæssige udvikling på området – derfor bliver dine ideer og faglige perspektiver hilst velkomne. Vi har fokus på at lykkes med opgaveløsningen også når det betyder at vi skal gå andre veje for at nå et godt resultat. Gode resultater giver bedre liv for borgerne, og trivsel til vores medarbejdere.
Du får det faglige ansvar i specialteamet omkring de psykologfaglige indsatser i POLARIS. Herudover skal du levere supervision til den tværfaglige gruppe af fagprofessionelle i POLARIS samt den individuelle supervision til din psykolog kollega, der er ved at erhverve sin autorisation. Vi har et samarbejde med Holstebro kommune omkring ekstern supervision for psykologgruppen, her er tanken ligeledes at du skal stå for supervisionen hver 2. gang.

Vi vægter at du har specialviden omkring det psykiatriske speciale, at du kan rådgive og undervise fagprofessionelle i forskellige tematikker, der har betydning for praksisopgaven og videndeling i front.

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, som er sammensat tværfagligt, hvor vi arbejder med en høj grad af selvstændighed og initiativ. Hvor man hjælper hinanden og har det godt sammen. Kommunikationen er uformel og åben. Vi sætter stor pris på det gode arbejdsmiljø, at vi finder gode løsninger og har rettidig omhu når vi arbejder med mennesket, fagligheden og økonomien. I forbindelse med din introduktion og start i jobbet vil du blive understøttet af en mentor (kollega i specialteamet). Du får en arbejdsplads og en leder der er nærværende, interesseret og insisterende på at alle kan komme sig.

Om dig

 • Du har autorisation som psykolog og har faglig viden på specialist niveau ift. det psykiatriske speciale.
 • Du har erfaring med konsulentfunktionen i tilbud i en kommunal kontekst med udsatte borgergrupper eller fra konsulentopgaver i VISO eller andre specialenheder.
 • Du har recovery og rehabilitering som et naturligt afsæt for dit mindset.
 • Du kan kommunikere og formidle perspektiver og rammer for det psykologfaglige arbejde i en tværfaglig kontekst, hvor du samarbejder med andre faggrupper i indsatsen til borgerne.
 • Du har erfaring med supervision og undervisning af fagprofessionelle.
 • Du, er venlig og imødekommende i tilgangen til borgerne og evner at motivere dem til at indgå i samarbejdet med medarbejderne omkring deres recovery proces.
 • Du er løsnings- og samarbejdsorienteret og via faglig vejledning og supervision til de fagprofessionelle kan understøtte deres arbejde i front hos borgerne.
 • Du har overblik, arbejder strategisk og struktureret og er skarp til at prioritere tid og opgaver i en travl hverdag, hvor du skal navigere i et samspil med mange forskellige samarbejdspartnere.
 • Du er en teamplayer i specialteamet, hvor du ikke er bange for at bringe dig selv og din mening i spil.
 • Du kan arbejde selvstændigt med udredningsforløb og de øvrige opgaver i POLARIS.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Dorte Påskesen på telefon 40 71 43 16 efter kl. 16.00 eller på mail poldn@herning.dk

Frist

Ansøgningsfrist: 16. februar kl. 9.00.
Ansættelsessamtaler: Afvikles den 21. februar og i ugen efter om nødvendigt

Ansættelse: den 1. april

Du ansættes på overenskomsten for psykologer, med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge.

Ansøgning vedlagt CV og evt. udtalelser, samt dokumentation for uddannelse, SKAL sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

Vores Hjemmeside er under ombygning – men ring endelig hvis du vil høre mere.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

Ansøgningsfrist: 16. februar 2023

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Psykolog til POLARIS Center Herning

POLARIS Center Herning:

I POLARIS Center Herning tager vi vare om unge og voksne mennesker, der for en stund har mistet navigationsevnen i dele af deres liv. Vi hjælper dem på vej, og hjælper med at finde de bærende ønsker og håb for fremtiden. I samarbejdet finder vi de mål, de gerne vil navigere efter. Målene bliver ledestjernen for recovery-rejsen der sigter mod et selvstændigt liv udenfor den kommunale psykiatri.
POLARIS Center Herning er den specialiserede del af den kommunale psykiatri og består af forebyggende tilbud, akuttilbud, bostøtte, dagtilbud, botilbud samt VISO-leverance til andre kommuner. Vi samarbejder med den øvrige del af den kommunale psykiatri, som befinder sig i Børn og Familieafdelingen, Sundhed og Ældre og i Social og Beskæftigelse. I POLARIS Center Herning arbejder vi med udgangspunkt i de bærende principper for recovery, og anvender faglige metoder, der understøtter de bærende principper.

Om jobbet:

Du bliver en del af et specialteam med 7 praksisnære specialister, der kører ud til borgere og medarbejdere for at hjælpe dem godt på vej i den faglige indsats.
Dine opgaver findes i tilknytning til de særligt komplekse borgersager der tilgår POLARIS. Her forventer vi, at du kan bidrage med psykologisk udredning, rådgivning og supervision til mennesker med psykiatriske udfordringer. Du vil også skulle varetage rådgivning og supervision til fagprofessionelle samt levere gruppe- og netværksforløb til borger og deres pårørende/netværk.

Du skal arbejde i HORISONT som er vores behandlingstilbud til unge med spiseforstyrrelse og selvskade, i VISO-sager samt i den interne supervision, faglige sparring og undervisning. Kort fortalt, så er du med til at sikre et højt fagligt niveau blandt de fagprofessionelle i Polaris og hos vores samarbejdspartnere.

Vi arbejder med en målgruppe, som har komplekse psykiske- og psykiatriske udfordringer, og nogle har også misbrugsproblematikker. Det er således et stort spænd af psykiatriske problemstillinger som vi håndterer sammen med borgerne og deres netværk.

Vi er VISO leverandører indenfor området ”komplekse psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser”. I løbet af de næste 4 år skal vores specialistteam arbejde med en udvikling af dette område, ligesom vi i POLARIS skal ruste os til ”Psykiatriens” 10 år plan”. Vi har særligt fokus på det tværgående samarbejde med andre kommuner, region og samarbejdspartner i civilsamfundet. Dette tværgående fokus er en del af den udvikling vi vil koncentrere os om i de kommende år. På nuværende har vi en partnerskabs-aftale med Holstebro kommune ift. området spiseforstyrrelse og selvskade samt supervision på tværs for psykologgruppen i de 2 kommuner. Alt dette bliver du en del af hvis du får jobbet.

Handikap- og Psykiatriområdet i Herning Kommune har vi netop oprettet PULS der er vores nye kursus- og udviklingscenter.  PULS har til opgave at levere praksisnær uddannelse, læring og supervision til alle ca. 500 medarbejdere i HOP. Centeret er forankret på autismeområdet og alle nye medarbejdere modtager grundig introduktion til både afdelingen, centeret som helhed, pædagogik og til organisationen. Det forventes at du bliver en del af underviserteamet i PULS.

Vi sætter pris på at udbygge og nytænke tilbud til borgerne, således vi hele tiden kan følge med den samfundsmæssige udvikling på området – derfor bliver dine ideer og faglige perspektiver hilst velkomne. Vi har fokus på at lykkes med opgaveløsningen også når det betyder at vi skal gå andre veje for at nå et godt resultat. Gode resultater giver bedre liv for borgerne, og trivsel til vores medarbejdere.
Du får det faglige ansvar i specialteamet omkring de psykologfaglige indsatser i POLARIS. Herudover skal du levere supervision til den tværfaglige gruppe af fagprofessionelle i POLARIS samt den individuelle supervision til din psykolog kollega, der er ved at erhverve sin autorisation. Vi har et samarbejde med Holstebro kommune omkring ekstern supervision for psykologgruppen, her er tanken ligeledes at du skal stå for supervisionen hver 2. gang.

Vi vægter at du har specialviden omkring det psykiatriske speciale, at du kan rådgive og undervise fagprofessionelle i forskellige tematikker, der har betydning for praksisopgaven og videndeling i front.

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, som er sammensat tværfagligt, hvor vi arbejder med en høj grad af selvstændighed og initiativ. Hvor man hjælper hinanden og har det godt sammen. Kommunikationen er uformel og åben. Vi sætter stor pris på det gode arbejdsmiljø, at vi finder gode løsninger og har rettidig omhu når vi arbejder med mennesket, fagligheden og økonomien. I forbindelse med din introduktion og start i jobbet vil du blive understøttet af en mentor (kollega i specialteamet). Du får en arbejdsplads og en leder der er nærværende, interesseret og insisterende på at alle kan komme sig.

Om dig

 • Du har autorisation som psykolog og har faglig viden på specialist niveau ift. det psykiatriske speciale.
 • Du har erfaring med konsulentfunktionen i tilbud i en kommunal kontekst med udsatte borgergrupper eller fra konsulentopgaver i VISO eller andre specialenheder.
 • Du har recovery og rehabilitering som et naturligt afsæt for dit mindset.
 • Du kan kommunikere og formidle perspektiver og rammer for det psykologfaglige arbejde i en tværfaglig kontekst, hvor du samarbejder med andre faggrupper i indsatsen til borgerne.
 • Du har erfaring med supervision og undervisning af fagprofessionelle.
 • Du, er venlig og imødekommende i tilgangen til borgerne og evner at motivere dem til at indgå i samarbejdet med medarbejderne omkring deres recovery proces.
 • Du er løsnings- og samarbejdsorienteret og via faglig vejledning og supervision til de fagprofessionelle kan understøtte deres arbejde i front hos borgerne.
 • Du har overblik, arbejder strategisk og struktureret og er skarp til at prioritere tid og opgaver i en travl hverdag, hvor du skal navigere i et samspil med mange forskellige samarbejdspartnere.
 • Du er en teamplayer i specialteamet, hvor du ikke er bange for at bringe dig selv og din mening i spil.
 • Du kan arbejde selvstændigt med udredningsforløb og de øvrige opgaver i POLARIS.

Mere information om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Dorte Påskesen på telefon 40 71 43 16 efter kl. 16.00 eller på mail poldn@herning.dk

Frist

Ansøgningsfrist: 16. februar kl. 9.00.
Ansættelsessamtaler: Afvikles den 21. februar og i ugen efter om nødvendigt

Ansættelse: den 1. april

Du ansættes på overenskomsten for psykologer, med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge.

Ansøgning vedlagt CV og evt. udtalelser, samt dokumentation for uddannelse, SKAL sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside.

Vores Hjemmeside er under ombygning – men ring endelig hvis du vil høre mere.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.

Ansøgningsfrist: 16. februar 2023

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.