IT-supporter til lokalt IT servicecenter Skrydstrup

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være en del af et skarpt og dynamisk team, der yder IT-support til en perlerække af Forsvarets operative- og administrative enheder?

Så har du nu muligheden.


Om os

Lokal IT Servicecenter Skrydstrup (LITS SKP) er en del af Program IT Konsolidering og Transformation ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Servicecentret består af 3 engagerede og dygtige IT medarbejdere på FW Skrydstrup og 2 engagerede og dygtige IT medarbejdere på Haderslev kaserne, heraf 1 militær og 4 civile, ud over det, er der ansat 1 fleks og 3 veteraner, LITS/SKP tager social ansvar meget seriøst.

LITS/SKP på regner at ansætte 4 elever i 2023 som vil være fordelt på henholdsvis FW Skrydstrup og Haderslev Kaserne som vil danne ramme om et spændende elev Campus.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet brugersupport samt drift af administrative netværk og IT-systemer på Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Kaserne og på sigt også på Beredskabsstyrelsens -og Hjemmeværnets tjenestesteder i hele Sønderjylland.

Arbejdsdagen i centret er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar.

Vi tager et fælles ansvar for trivslen, har en uformel omgangstone samt en åben og ærlig dialog.

Stillingen indeholder spændende udfordringer indenfor konfigurering og vedligeholdelse af administrative IT-systemer, samt direkte brugersupport i et miljø, hvor stor driftsstabilitet og sikkerhed er altafgørende.


Om stillingen

Som ansat i stillingen ved LITS SKP vil du have dit faste tjenestested på Flyvestation Skrydstrup, men du indgår på lige fod i et team, der skal kunne yde IT-support til Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet i hele Sønderjylland.

Du vil indgå i det service IT-TEAM som servicere NY KAMPFLY F-35,
se link på internet. forsvaret.dk/da/materiel2/f-35---danmarks-nye-kampfly

LITS SKP står for daglig drift, fejlsøgning og vedligeholdelse af en bred vifte af IT-udstyr, som er fundamentalt for at de operative enheder kan varetage deres opgaver.

Teknologierne omfatter Windows-baserede platforme, Cisco (mfl.) netværksudstyr og serverinstallationer på både klassificerede og ikke klassificerede netværk. Vi administrerer desuden udlån af IT-materiel, mobiltelefoner samt forbrugsstoffer til printere.

Du vil opleve en travl, men alsidig hverdag i et dynamisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor centrets mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.


Om dig

Du er korporal alternativt en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale

Du har en faglig uddannelse som fx IT-supporter eller Datatekniker i bagagen.

Vi lægger stor vægt på at du kan arbejde selvstændigt.

Du skal, når opgaven er stillet, af egen drift få den udført.

Du er en udpræget holdspiller med gode samarbejdsevner, en tydelig kommunikation og så er det vigtigt, at du har gode sociale og har humor. færdigheder.

Vi forventer af dig, at du engagerer dig i arbejdet og er positiv i din omgang med kolleger og brugere.

Du skal være indstillet på at dække af i hele regionen, når behovet opstår.

Det forventes at:
- Du har svendebrev som IT-supporter, Datatekniker eller en anden relevant IT uddannelse.
- Du har kørekort til kategori B.
- Du kan sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.


Ansættelsesvilkår

Værnsfælles stilling

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af LITS SKP; Seniorsergent Allan P.R. Aabling på mail FMI-PIT-SJ11@MIL.DK eller
telefon 20 18 24 97 alternativt regionschefen,
major Peter Johansen på mail FMI-PIT-CHSJ@MIL.DK eller telefon: 21 28 67 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bort skaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


IT-supporter til lokalt IT servicecenter Skrydstrup

Vil du være en del af et skarpt og dynamisk team, der yder IT-support til en perlerække af Forsvarets operative- og administrative enheder?

Så har du nu muligheden.


Om os

Lokal IT Servicecenter Skrydstrup (LITS SKP) er en del af Program IT Konsolidering og Transformation ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Servicecentret består af 3 engagerede og dygtige IT medarbejdere på FW Skrydstrup og 2 engagerede og dygtige IT medarbejdere på Haderslev kaserne, heraf 1 militær og 4 civile, ud over det, er der ansat 1 fleks og 3 veteraner, LITS/SKP tager social ansvar meget seriøst.

LITS/SKP på regner at ansætte 4 elever i 2023 som vil være fordelt på henholdsvis FW Skrydstrup og Haderslev Kaserne som vil danne ramme om et spændende elev Campus.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet brugersupport samt drift af administrative netværk og IT-systemer på Flyvestation Skrydstrup, Haderslev Kaserne og på sigt også på Beredskabsstyrelsens -og Hjemmeværnets tjenestesteder i hele Sønderjylland.

Arbejdsdagen i centret er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar.

Vi tager et fælles ansvar for trivslen, har en uformel omgangstone samt en åben og ærlig dialog.

Stillingen indeholder spændende udfordringer indenfor konfigurering og vedligeholdelse af administrative IT-systemer, samt direkte brugersupport i et miljø, hvor stor driftsstabilitet og sikkerhed er altafgørende.


Om stillingen

Som ansat i stillingen ved LITS SKP vil du have dit faste tjenestested på Flyvestation Skrydstrup, men du indgår på lige fod i et team, der skal kunne yde IT-support til Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet i hele Sønderjylland.

Du vil indgå i det service IT-TEAM som servicere NY KAMPFLY F-35,
se link på internet. forsvaret.dk/da/materiel2/f-35---danmarks-nye-kampfly

LITS SKP står for daglig drift, fejlsøgning og vedligeholdelse af en bred vifte af IT-udstyr, som er fundamentalt for at de operative enheder kan varetage deres opgaver.

Teknologierne omfatter Windows-baserede platforme, Cisco (mfl.) netværksudstyr og serverinstallationer på både klassificerede og ikke klassificerede netværk. Vi administrerer desuden udlån af IT-materiel, mobiltelefoner samt forbrugsstoffer til printere.

Du vil opleve en travl, men alsidig hverdag i et dynamisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor centrets mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.


Om dig

Du er korporal alternativt en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale

Du har en faglig uddannelse som fx IT-supporter eller Datatekniker i bagagen.

Vi lægger stor vægt på at du kan arbejde selvstændigt.

Du skal, når opgaven er stillet, af egen drift få den udført.

Du er en udpræget holdspiller med gode samarbejdsevner, en tydelig kommunikation og så er det vigtigt, at du har gode sociale og har humor. færdigheder.

Vi forventer af dig, at du engagerer dig i arbejdet og er positiv i din omgang med kolleger og brugere.

Du skal være indstillet på at dække af i hele regionen, når behovet opstår.

Det forventes at:
- Du har svendebrev som IT-supporter, Datatekniker eller en anden relevant IT uddannelse.
- Du har kørekort til kategori B.
- Du kan sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.


Ansættelsesvilkår

Værnsfælles stilling

Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

CS
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

HKKF
Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af LITS SKP; Seniorsergent Allan P.R. Aabling på mail FMI-PIT-SJ11@MIL.DK eller
telefon 20 18 24 97 alternativt regionschefen,
major Peter Johansen på mail FMI-PIT-CHSJ@MIL.DK eller telefon: 21 28 67 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bort skaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.