Skarpe analytikere med fokus på sundhedsområdet i VIVE

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vil du være at udvikle velfærdsområdet inden for sundhed? Vil du arbejde med en varieret opgaveportefølje og strategisk vigtige projekter? Har du stærke metodekompetencer, og brænder du for anvendt analyse og forskning? Så er du måske vores nye analytiker til VIVE Sundhed.

I VIVE arbejder vi med forskning og analyser, som giver ny viden om velfærdssamfundet og bidrager til at skabe bedre kvalitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i den offentlige sektor. Vores vidensproduktion er aktuel, relevant og dagsordenssættende - til gavn for udviklingen af det danske velfærdssamfund. En stor del af vores analyser indgår direkte i politiske beslutningsprocesser, og du vil derfor som del af arbejdet også få en tæt dialog med departementer, styrelser, regioner og kommuner.

VIVE er et uafhængigt nationalt forsknings- og analysecenter, som udfører samfundsforskning på højt internationalt niveau. I VIVE har vi til formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår.

Vi søger analytikere inden for tre profilområder, gerne med erfaring med analyse og forskning inden for områderne.

Sundhedsøkonomi: Du har stærke kvantitative kompetencer, erfaring med at strukturere data kombineret med stærke analytiske evner. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at koble forskellige datakilder, herunder registerdata, i projektarbejde, og har interesse for sundhedsøkonomi. Du kan søge ansættelse som analytiker eller senioranalytiker.

Organisation og ledelse: Du har stærke kvalitative og/eller kvantitative kompetencer, interesse for organisation og ledelse i sundhedsvæsenet. Du har teoretiske viden om organisering og ledelse, viden om sundhedsvæsenets opbygning, konkrete erfaringer med forskning, analyse eller evaluering. Du har erfaring med relevant kvalitativ og/eller kvantitativ dataindsamling. Du kan søge ansættelse som senioranalytiker eller chefanalytiker, og det er en fordel at have en ph.d.-grad

Patient, borger og pårørende perspektiv: Du har en stærk kvalitativ profil og interesserer dig for patienter, borgere, pårørende og fagprofessionelles perspektiv og oplevelser inden for sundhedsvæsnet. Du er uddannet indenfor sociologi, antropologi, folkesundhedsvidenskab el. lign. og har stærke kvalitative metodiske og analytiske kompetencer, samt erfaring med projekter inden for sundhedsområdet fx omhandlende forebyggelse og behandling af akutte, kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme, involvering af pårørende og frivillige, sundhedsteknologier, psykiatri, ulighed i sundhed, fagprofessionelles uddannelse, arbejde og rekruttering. Du kan søge ansættelse som senioranalytiker (svarende til fuldmægtigniveau) eller chefanalytiker (svarende til specialkonsulentniveau), og det er en fordel at have en ph.d.-grad.

Du vil blive tilknyttet afdelingen VIVE Sundhed. I afdelingen arbejder vi med borgernes fysiske og psykiske sundhed, og de institutioner, organisationer og interventioner, der er rettet mod at skabe en bedre sundhed i befolkningen. I afdelingen er der stærke kompetencer inden sundhedsøkonomi, organisation, ledelse, brugerperspektiver samt befolkningens sundhed & trivsel. Afdelingen ser også på krydsfeltet mellem sundhed og sociale indsatser, samt på samspillet til beskæftigelsesområdet. Der er fokus på forskning til og om det danske sundhedsvæsen.VORES FORVENTNINGER OG DINE KVALIFIKATIONER

Du må gerne have erhvervserfaring og gerne erfaring fra forskningsprojekter. Søger du en stilling som analytiker (fuldmægtig), kan din erfaring meget vel være opnået som studentermedhjælper. Det er en betingelse for at søge, at du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatgrad.

Derudover ser vi gerne, at du lever op til flere af følgende kriterier:

 • Solide metodekompetencer og gode analytiske kompetencer
 • Erfaringer med sundhedsområdet og eventuelt samarbejde med sundhedsprofessionelle
 • Gode kommunikationsevner og kan formidle problemstillinger, resultater og anbefalinger klart og præcist – både mundtligt og skriftligt på dansk
 • Er god til at opbygge netværk
 • Kan samarbejde tværfagligt og har lyst til at arbejde i projektteams i en dynamisk projektorganisation
 • Er initiativrig og drives af at skabe udvikling og resultater, der gør en forskel for det danske velfærdssamfund
 • Erfaring med projektdesign, evalueringsdesign, tilbudsskrivning, projektledelse og håndtering af kunderelationer
 • Erfaring med gennemførelse af anvendelsesorienterede analyseopgaver
Som vidensproducent i VIVE skal du derudover have (1) gode samarbejdsevner både internt i forhold til projektteams m.fl. og eksternt i forhold til rekvirenter, (2) være ambitiøs i forhold til at producere anvendelig viden af høj kvalitet samt (3) være nysgerrig og åben over for alternative perspektiver og argumenter, der fx udspringer af en anden faglig tradition end din egen.VI TILBYDER

VIVE rummer et stærkt miljø for produktion af anvendelig viden om det danske velfærdssamfund, som vi afrapporterer til både internationale forskningsfælleskaber og den danske offentlighed. Vi tilbyder en kreativ, engagerende og udviklende arbejdsplads med stærke eksterne relationer til blandt andet ministerier, Danske Regioner, KL og kommunerne, universiteter og andre forsknings- og analysemiljøer. Jobbet rummer stor medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge arbejdet. Du får desuden gode rammer for faglig udvikling, som understøttes af personaleledere og med en mentorordning.

Vi tilbyder en stejl læringskurve for både den nyuddannede og den mere erfarne analytiker. Vores rolle i de politiske processer samt vores projektbaserede arbejdsform indebærer, at den enkelte medarbejder udvikler og anvender både klassiske embedsmandskundskaber samt analyse-, konsulent- og projektlederkompetencer. Derudover vil du møde:

 • Et stærkt tværfagligt og anvendelsesorienteret forsknings- og analysemiljø
 • Afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver
 • Mulighed for at udvikle faglige samarbejdsrelationer, både inden for og uden for VIVE
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor man har stor indflydelse på egne opgaver
Yderligere oplysninger kan fås af forsknings- og analysechef Mickael Bech, e-mail: mibe@vive.dk eller på vores hjemmeside www.vive.dk.ANSÆTTELSE OG PROCES

En stilling i VIVEs analytikerspor er en fast stilling, hvor det forventes, at man medvirker til VIVEs analyse- og forskningsarbejde, specialiserer sig fagligt og metodisk, og udvikler sine kompetencer som projektleder. Der er gode muligheder for faglig udvikling, og en stilling i VIVEs analytikerspor kan potentielt anvendes som afsæt for et ph.d.-forløb. Du kan læse mere om kravene i VIVEs analytikerstillinger i vores stillingsstruktur, som du finder her: https://www.vive.dk/media/2090/stillingsstruktur-for-forsknings-og-analysemedarbejdere-i-vive.pdf.

De kandidater, vi udvælger til samtale, vil bedømt efter de samme kriterier, som vores øvrige medarbejdere bedømmes efter, når de skifter spor eller avancerer. Du kan læse om kriterierne i vores stillingsstruktur, jf. ovenstående link.

Ud over ansøgning og CV skal derfor du medsende følgende:

 • Eksamensbevis for bestået kandidateksamen samt karakterudskift fra universitetet, så vi kan se hvilke fag du har haft
 • Op til 4 eksempler på relevante skriftlige arbejder (fx rapporter, pjecer, artikler, tilbud, ansøgninger, notater, power points mm.). Du skal kort skrive, hvilken rolle du har haft, hvis der er tale om arbejder udført sammen med andre.
Sideløbende med denne stilling søger vi også efter en forsker til VIVE Sundhed. Den endelige beslutning om ansættelser går på tværs af de to opslag, således at VIVE ansætter de bedst kvalificerede kandidater i de ledige stillinger.VILKÅR

Stillingerne er på fuldtid. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Skatteministeriet og Akademikerne. Som analytiker og senioranalytiker ansættes du som fuldmægtig. Chefanalytikere ansættes som specialkonsulenter.

Stillingerne opslås med base i VIVE København eller VIVE Aarhus efter ansøgerens valg. Du bedes angive dit valg i din ansøgning.ANSØGNING

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og bilag uploades sammen med ansøgningen. Ansøgningsfristen er mandag den 10. oktober 2022, kl. 12.00.

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

OM VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Skarpe analytikere med fokus på sundhedsområdet i VIVE

Vil du være at udvikle velfærdsområdet inden for sundhed? Vil du arbejde med en varieret opgaveportefølje og strategisk vigtige projekter? Har du stærke metodekompetencer, og brænder du for anvendt analyse og forskning? Så er du måske vores nye analytiker til VIVE Sundhed.

I VIVE arbejder vi med forskning og analyser, som giver ny viden om velfærdssamfundet og bidrager til at skabe bedre kvalitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i den offentlige sektor. Vores vidensproduktion er aktuel, relevant og dagsordenssættende - til gavn for udviklingen af det danske velfærdssamfund. En stor del af vores analyser indgår direkte i politiske beslutningsprocesser, og du vil derfor som del af arbejdet også få en tæt dialog med departementer, styrelser, regioner og kommuner.

VIVE er et uafhængigt nationalt forsknings- og analysecenter, som udfører samfundsforskning på højt internationalt niveau. I VIVE har vi til formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår.

Vi søger analytikere inden for tre profilområder, gerne med erfaring med analyse og forskning inden for områderne.

Sundhedsøkonomi: Du har stærke kvantitative kompetencer, erfaring med at strukturere data kombineret med stærke analytiske evner. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at koble forskellige datakilder, herunder registerdata, i projektarbejde, og har interesse for sundhedsøkonomi. Du kan søge ansættelse som analytiker eller senioranalytiker.

Organisation og ledelse: Du har stærke kvalitative og/eller kvantitative kompetencer, interesse for organisation og ledelse i sundhedsvæsenet. Du har teoretiske viden om organisering og ledelse, viden om sundhedsvæsenets opbygning, konkrete erfaringer med forskning, analyse eller evaluering. Du har erfaring med relevant kvalitativ og/eller kvantitativ dataindsamling. Du kan søge ansættelse som senioranalytiker eller chefanalytiker, og det er en fordel at have en ph.d.-grad

Patient, borger og pårørende perspektiv: Du har en stærk kvalitativ profil og interesserer dig for patienter, borgere, pårørende og fagprofessionelles perspektiv og oplevelser inden for sundhedsvæsnet. Du er uddannet indenfor sociologi, antropologi, folkesundhedsvidenskab el. lign. og har stærke kvalitative metodiske og analytiske kompetencer, samt erfaring med projekter inden for sundhedsområdet fx omhandlende forebyggelse og behandling af akutte, kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme, involvering af pårørende og frivillige, sundhedsteknologier, psykiatri, ulighed i sundhed, fagprofessionelles uddannelse, arbejde og rekruttering. Du kan søge ansættelse som senioranalytiker (svarende til fuldmægtigniveau) eller chefanalytiker (svarende til specialkonsulentniveau), og det er en fordel at have en ph.d.-grad.

Du vil blive tilknyttet afdelingen VIVE Sundhed. I afdelingen arbejder vi med borgernes fysiske og psykiske sundhed, og de institutioner, organisationer og interventioner, der er rettet mod at skabe en bedre sundhed i befolkningen. I afdelingen er der stærke kompetencer inden sundhedsøkonomi, organisation, ledelse, brugerperspektiver samt befolkningens sundhed & trivsel. Afdelingen ser også på krydsfeltet mellem sundhed og sociale indsatser, samt på samspillet til beskæftigelsesområdet. Der er fokus på forskning til og om det danske sundhedsvæsen.VORES FORVENTNINGER OG DINE KVALIFIKATIONER

Du må gerne have erhvervserfaring og gerne erfaring fra forskningsprojekter. Søger du en stilling som analytiker (fuldmægtig), kan din erfaring meget vel være opnået som studentermedhjælper. Det er en betingelse for at søge, at du har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatgrad.

Derudover ser vi gerne, at du lever op til flere af følgende kriterier:

 • Solide metodekompetencer og gode analytiske kompetencer
 • Erfaringer med sundhedsområdet og eventuelt samarbejde med sundhedsprofessionelle
 • Gode kommunikationsevner og kan formidle problemstillinger, resultater og anbefalinger klart og præcist – både mundtligt og skriftligt på dansk
 • Er god til at opbygge netværk
 • Kan samarbejde tværfagligt og har lyst til at arbejde i projektteams i en dynamisk projektorganisation
 • Er initiativrig og drives af at skabe udvikling og resultater, der gør en forskel for det danske velfærdssamfund
 • Erfaring med projektdesign, evalueringsdesign, tilbudsskrivning, projektledelse og håndtering af kunderelationer
 • Erfaring med gennemførelse af anvendelsesorienterede analyseopgaver
Som vidensproducent i VIVE skal du derudover have (1) gode samarbejdsevner både internt i forhold til projektteams m.fl. og eksternt i forhold til rekvirenter, (2) være ambitiøs i forhold til at producere anvendelig viden af høj kvalitet samt (3) være nysgerrig og åben over for alternative perspektiver og argumenter, der fx udspringer af en anden faglig tradition end din egen.VI TILBYDER

VIVE rummer et stærkt miljø for produktion af anvendelig viden om det danske velfærdssamfund, som vi afrapporterer til både internationale forskningsfælleskaber og den danske offentlighed. Vi tilbyder en kreativ, engagerende og udviklende arbejdsplads med stærke eksterne relationer til blandt andet ministerier, Danske Regioner, KL og kommunerne, universiteter og andre forsknings- og analysemiljøer. Jobbet rummer stor medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge arbejdet. Du får desuden gode rammer for faglig udvikling, som understøttes af personaleledere og med en mentorordning.

Vi tilbyder en stejl læringskurve for både den nyuddannede og den mere erfarne analytiker. Vores rolle i de politiske processer samt vores projektbaserede arbejdsform indebærer, at den enkelte medarbejder udvikler og anvender både klassiske embedsmandskundskaber samt analyse-, konsulent- og projektlederkompetencer. Derudover vil du møde:

 • Et stærkt tværfagligt og anvendelsesorienteret forsknings- og analysemiljø
 • Afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver
 • Mulighed for at udvikle faglige samarbejdsrelationer, både inden for og uden for VIVE
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor man har stor indflydelse på egne opgaver
Yderligere oplysninger kan fås af forsknings- og analysechef Mickael Bech, e-mail: mibe@vive.dk eller på vores hjemmeside www.vive.dk.ANSÆTTELSE OG PROCES

En stilling i VIVEs analytikerspor er en fast stilling, hvor det forventes, at man medvirker til VIVEs analyse- og forskningsarbejde, specialiserer sig fagligt og metodisk, og udvikler sine kompetencer som projektleder. Der er gode muligheder for faglig udvikling, og en stilling i VIVEs analytikerspor kan potentielt anvendes som afsæt for et ph.d.-forløb. Du kan læse mere om kravene i VIVEs analytikerstillinger i vores stillingsstruktur, som du finder her: https://www.vive.dk/media/2090/stillingsstruktur-for-forsknings-og-analysemedarbejdere-i-vive.pdf.

De kandidater, vi udvælger til samtale, vil bedømt efter de samme kriterier, som vores øvrige medarbejdere bedømmes efter, når de skifter spor eller avancerer. Du kan læse om kriterierne i vores stillingsstruktur, jf. ovenstående link.

Ud over ansøgning og CV skal derfor du medsende følgende:

 • Eksamensbevis for bestået kandidateksamen samt karakterudskift fra universitetet, så vi kan se hvilke fag du har haft
 • Op til 4 eksempler på relevante skriftlige arbejder (fx rapporter, pjecer, artikler, tilbud, ansøgninger, notater, power points mm.). Du skal kort skrive, hvilken rolle du har haft, hvis der er tale om arbejder udført sammen med andre.
Sideløbende med denne stilling søger vi også efter en forsker til VIVE Sundhed. Den endelige beslutning om ansættelser går på tværs af de to opslag, således at VIVE ansætter de bedst kvalificerede kandidater i de ledige stillinger.VILKÅR

Stillingerne er på fuldtid. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten mellem Skatteministeriet og Akademikerne. Som analytiker og senioranalytiker ansættes du som fuldmægtig. Chefanalytikere ansættes som specialkonsulenter.

Stillingerne opslås med base i VIVE København eller VIVE Aarhus efter ansøgerens valg. Du bedes angive dit valg i din ansøgning.ANSØGNING

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og bilag uploades sammen med ansøgningen. Ansøgningsfristen er mandag den 10. oktober 2022, kl. 12.00.

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

OM VIVE

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.