Forretningsområdechef i Landdivisionen i FMI

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Forretningsområdechef i Landdivisionen i FMI

Kan du lede en kompleks og videnstung afdeling?
Har du mod på en hverdag med højt tempo, mange beslutninger og modsatrettede hensyn? Og kan du skabe og vedligeholde gode relationer til mange interessenter?
Så kan du være den, vi søger til en spændende stilling som chef for Forretningsområde Kampstøtte i Landdivisionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup. Her vil du blive en del af en styrelse med meningsfyldte opgaver, komplekse udfordringer og stort ansvar.
Om os
Forretningsområde Kampstøtte anskaffer og drifter bl.a. løfte-, trække- og surringsmateriel (LTS), klimamateriel, sanitetsmateriel, ildstøtte (artilleri og morterer), optik, sensorer, lejrmateriel, containere, gaffeltrucks, feltkost, el-materiel samt ingeniør, EOD- & CBRN-materiel. Forretningsområdets fornemmeste opgave er at understøtte en bred vifte af kunder på tværs af Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Politiet og det Regionale Sundhedsvæsen.

Forretningsområdet er en del af Landdivisionen – Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) – og er aktuelt organiseret som en afdeling med tre faglige sektioner samt en driftsstøttesektion. Forretningsområdet omfatter i alt 55 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er civile. Du vil som chef for forretningsområdet have fire sektionschefer med direkte reference til dig.

KALA har ansvar for at anskaffe, drifte og bortskaffe landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk, juridisk, merkantil og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

I KALA lægger vi stor vægt på godt lederskab og lederudvikling af såvel afdelingschefer som sektionschefer, ligesom vi vægter kompetenceudvikling af alle medarbejdere og fastholdelse af et højt fagligt professionelt niveau.
Om stillingen
Vi tilbyder dig en spændende og indholdsrig stilling med meningsfyldte opgaver og daglige udfordringer af forretningsmæssig og ledelsesmæssig karakter. Vi håndterer et stort antal anskaffelser og rammeaftaler, teknisk dokumentation, direktiver, forvaltningsgrundlag og saneringsopgaver. Opgaverne er mangeartede og berører mange interesser, ligesom der er stor bevågenhed på flere dele af forretningsområdets portefølje.

Du har som chef ansvaret for ledelse og koordinering af opgaveløsningen inden for forretningsområdet, herunder at opgaverne løses med den nødvendige prioritering og kvalitet og ikke mindst med blik for helheden. Evnen til at manøvrere i krydspres er nødvendig. Du vil få en meget stor kontaktflade internt i FMI, i Forsvaret, i Hjemmeværnet, i Beredskabsstyrelsen og med eksterne leverandører (nationale og udenlandske).

Du vil derudover blive styregruppeformand i et antal store materielanskaffelsesprojekter, ligesom du sammen med sektionscheferne i forretningsområdet er rådgiver for chefen for KALA og chefen for FMI inden for kapaciteterne i forretningsområdet.

Du vil blive en del af et stærkt chefteam i Landdivisionen i en spændende tid for FMI, herunder bl.a. med understøttelse af Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning i lyset af situationen i Ukraine og forberedelse af nyt forsvarsforlig, samtidig med at en lang række anskaffelsesprojekter skal køres i mål, og en løbende drift af forretningsområdets mangfoldige materielkapaciteter skal understøttes.
Om dig
Du har gennemført Master i Militære Studier eller en relevant civil akademisk uddannelse på kandidatniveau, og vi forventer desuden, at du har ledelseserfaring fra en offentlig myndighed eller større virksomhed, hvor du har skabt gode resultater.
Du skal have et godt kendskab til Forsvarets materiel- og driftsområde.

Du har gode analytiske evner, og du mestrer relationel koordination samt ledelse af vidensmedarbejdere, hvor du har fokus på at understøtte samarbejdet på tværs af civile og militære fagskel og niveauer.

Du er god til at kommunikere på skrift og i tale på dansk og engelsk samt forstår dig på tal og budgetøkonomi.

En af dine vigtigste kvalifikationer er desuden dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og ministerområdets strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Det er en fordel, hvis du kender til udbudslovgivning og har erfaring med projektledelse, herunder Prince2. Du skal forvente at gennemgå relevante Best Practice kurser og erhverve dig kvalifikation i Prince2 Foundation, såfremt du ikke har den uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Der er mulighed for, at stillingen kan besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dagligt tjenestested er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Hvis du er officer, er ansættelsen betinget af, at du har bestået/kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Søren Høst tlf.: +45 9133 5152, e-mail: FMI-LA-CHS@mil.dk eller chef for KALA, oberst Ulrich Essemann-Beck tlf.: +45 4080 3691, e-mail: fmi-la-ch@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2022. Vi indkalder til samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Forretningsområdechef i Landdivisionen i FMI


Forretningsområdechef i Landdivisionen i FMI

Kan du lede en kompleks og videnstung afdeling?
Har du mod på en hverdag med højt tempo, mange beslutninger og modsatrettede hensyn? Og kan du skabe og vedligeholde gode relationer til mange interessenter?
Så kan du være den, vi søger til en spændende stilling som chef for Forretningsområde Kampstøtte i Landdivisionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup. Her vil du blive en del af en styrelse med meningsfyldte opgaver, komplekse udfordringer og stort ansvar.
Om os
Forretningsområde Kampstøtte anskaffer og drifter bl.a. løfte-, trække- og surringsmateriel (LTS), klimamateriel, sanitetsmateriel, ildstøtte (artilleri og morterer), optik, sensorer, lejrmateriel, containere, gaffeltrucks, feltkost, el-materiel samt ingeniør, EOD- & CBRN-materiel. Forretningsområdets fornemmeste opgave er at understøtte en bred vifte af kunder på tværs af Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, Politiet og det Regionale Sundhedsvæsen.

Forretningsområdet er en del af Landdivisionen – Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) – og er aktuelt organiseret som en afdeling med tre faglige sektioner samt en driftsstøttesektion. Forretningsområdet omfatter i alt 55 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er civile. Du vil som chef for forretningsområdet have fire sektionschefer med direkte reference til dig.

KALA har ansvar for at anskaffe, drifte og bortskaffe landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk, juridisk, merkantil og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

I KALA lægger vi stor vægt på godt lederskab og lederudvikling af såvel afdelingschefer som sektionschefer, ligesom vi vægter kompetenceudvikling af alle medarbejdere og fastholdelse af et højt fagligt professionelt niveau.
Om stillingen
Vi tilbyder dig en spændende og indholdsrig stilling med meningsfyldte opgaver og daglige udfordringer af forretningsmæssig og ledelsesmæssig karakter. Vi håndterer et stort antal anskaffelser og rammeaftaler, teknisk dokumentation, direktiver, forvaltningsgrundlag og saneringsopgaver. Opgaverne er mangeartede og berører mange interesser, ligesom der er stor bevågenhed på flere dele af forretningsområdets portefølje.

Du har som chef ansvaret for ledelse og koordinering af opgaveløsningen inden for forretningsområdet, herunder at opgaverne løses med den nødvendige prioritering og kvalitet og ikke mindst med blik for helheden. Evnen til at manøvrere i krydspres er nødvendig. Du vil få en meget stor kontaktflade internt i FMI, i Forsvaret, i Hjemmeværnet, i Beredskabsstyrelsen og med eksterne leverandører (nationale og udenlandske).

Du vil derudover blive styregruppeformand i et antal store materielanskaffelsesprojekter, ligesom du sammen med sektionscheferne i forretningsområdet er rådgiver for chefen for KALA og chefen for FMI inden for kapaciteterne i forretningsområdet.

Du vil blive en del af et stærkt chefteam i Landdivisionen i en spændende tid for FMI, herunder bl.a. med understøttelse af Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens opgaveløsning i lyset af situationen i Ukraine og forberedelse af nyt forsvarsforlig, samtidig med at en lang række anskaffelsesprojekter skal køres i mål, og en løbende drift af forretningsområdets mangfoldige materielkapaciteter skal understøttes.
Om dig
Du har gennemført Master i Militære Studier eller en relevant civil akademisk uddannelse på kandidatniveau, og vi forventer desuden, at du har ledelseserfaring fra en offentlig myndighed eller større virksomhed, hvor du har skabt gode resultater.
Du skal have et godt kendskab til Forsvarets materiel- og driftsområde.

Du har gode analytiske evner, og du mestrer relationel koordination samt ledelse af vidensmedarbejdere, hvor du har fokus på at understøtte samarbejdet på tværs af civile og militære fagskel og niveauer.

Du er god til at kommunikere på skrift og i tale på dansk og engelsk samt forstår dig på tal og budgetøkonomi.

En af dine vigtigste kvalifikationer er desuden dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og ministerområdets strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Det er en fordel, hvis du kender til udbudslovgivning og har erfaring med projektledelse, herunder Prince2. Du skal forvente at gennemgå relevante Best Practice kurser og erhverve dig kvalifikation i Prince2 Foundation, såfremt du ikke har den uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Der er mulighed for, at stillingen kan besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dagligt tjenestested er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Hvis du er officer, er ansættelsen betinget af, at du har bestået/kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver oberstløjtnant Søren Høst tlf.: +45 9133 5152, e-mail: FMI-LA-CHS@mil.dk eller chef for KALA, oberst Ulrich Essemann-Beck tlf.: +45 4080 3691, e-mail: fmi-la-ch@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2022. Vi indkalder til samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.