13.143
job i
8.762
jobannoncer
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge eller afdelingslæge, Regionalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Vi søger en dygtig speciallæge i neurologi, psykiatri eller geriatri, som i samarbejde med de øvrige overlæger og afdelingens tværfaglige personale kan sikre fortsat udvikling og højt fagligt niveau i patientudredning og behandling i vores demens enhed, Regionalt Videnscenter for Demens.
Alt efter kvalifikationer kan der være tale om ansættelse som afdelingslæge eller overlæge.

Region Sjælland har i 2018 arbejdet med samling af de demens udredende enheder, og der er nu etableret 2 enheder, hvoraf den ene er beliggende på Sjællands Universitetshospital, Roskilde under Neurologisk Afdeling. Her varetages tværspecialiseret udredning og behandling af demens på hovedfunktionsniveau samt på neurologisk regionsfunktionsniveau. Der er etableret satellit funktion på Nykøbing Falster Sygehus.

Region Sjællands anden udredende enhed er beliggende på Slagelse Sygehus og varetager udredning og behandling af demens på hovedfunktionsniveau samt på psykiatrisk regionsfunktionsniveau. Denne enhed har satellit funktion på Holbæk Sygehus.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsunderlaget er ca. 820.000 borgere. Afdelingen varetager alle de specialiserede neurologiske funktioner i Region Sjælland henhold til specialeplanen.

Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6500 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge;

 • Neurologisk ambulatorium med behandler-afsnit, og specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme;

 • Regionalt Videnscenter for Demens;

 • Klinisk Forsknings Enhed;

 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver;

 • Neurofysiologisk Center.

Regionalt Videnscenter for Demens (RVD)

Er etableret som et af subspecialeambulatorierne under neurologisk afdeling. RVD leverer udredning og behandling af demens på hovedfunktionsniveau for ca. halvdelen af Region Sjælland samt på neurologisk regionsfunktionsniveau for hele regionen. Der er aktuelt tilknyttet

 • 3 speciallæger (2 neurologer og 1 psykiater);

 • Yngre læger i hoveduddannelse (neurologi) eller sideuddannelse (psykiatri);

 • 4 specialistsygeplejersker;

 • 2 neuropsykologer;

 • Socialrådgiver og logpæd ad hoc;

 • Geriatri er tilknyttet via satellit enheden i Nykøbing Falster.

Udover de kliniske opgaver indgår RVD i varetagelsen af Neurologisk Afdelings forsknings- og uddannelsesopgaver.

RVD har samarbejde med de øvrige subspecialer i Neurologisk Afdeling om de neurodegenerative tilstande, hvor demens indgår som en del af det samlede symptombillede. Endvidere arbejdes aktivt med udvikling af det tværsektorielle samarbejde herunder sikring af vidensdeling både mellem sygehusafdelinger og primærsektoren.

Neurologisk Afdelings stab

Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 3 speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover tæller afdelingens lægelige stab 20 yngre læger, aktuelt 8 hoveduddannelseslæger, 9 introduktionslæger, 1-4 psykiatri sideuddannelsesstillinger og 2 KBU reservelæge stillinger.

Samlet tæller afdelingen ca. 220 medarbejdere fordelt på 7 faggrupper.

Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er 1 professor og 1 klinisk forskningslektor. Der er for nuværende 6 kliniske assistenter i PhD forløb (1 sygeplejerske og 5 læger).

Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

Ansvars- og kompetenceområder

Som speciallæge i RVD refererer du til afdelingsledelsen i Neurologisk Afdeling. Dit ansvars- og kompetenceområde afhænger af dine kvalifikationer.

Både overlæge og afdelingslæge skal kunne:

 • Udføre klinisk arbejde på højt niveau;

 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver;

 • Påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge;

 • Involvere sig i subspecialet;

 • Rådgive og give sparring til andre læger;

 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne;

 • Påtage sig ansvaret for særlige områder, f.eks. indenfor kvalitet, forskning, uddannelse, projekter. mm.

  Herudover skal man som overlæge:

 • Have mere end 5 års ansættelse som speciallæge på CV’et;

 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer;

 • Have stor faglig indsigt og rutine;

 • Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet;

 • < > ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen;

  Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb, bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og udvikle talenter mm.

  Hvis du er speciallæge i psykiatri vil der være mulighed tage aktivt del i hoveduddannelses forløbene i psykiatri: Afdelingen har mellem 2 og 4 psykiatri sideuddannelsesstillinger, hvor skiftende hoveduddannelseslæger har ophold af ½ års varighed i Neurologisk Afdeling. Vi prioriterer at psykiatri HU-lægerne har fast tilknytning til RVD med henblik på at tilegne sig kompetencer i udredning og behandling af demens.

Kvalifikationer

Du er speciallæge i neurologi, psykiatri eller geriatri med dokumenteret bred interesse og erfaring indenfor demens.

Herudover forventer vi:

 • Du har fokus på suveræn kvalitet og faglig styrke.

 • Du ser patient og pårørende som ’partner’ i udrednings og behandlingsforløbet.

 • Du har dokumenterede kompetencer indenfor de 7 lægeroller, og har i særdeleshed gode kompetencer i rollerne som kommunikator og samarbejder.

 • Du indgår aktivt i undervisning af medicinstuderende, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelse i neurologi/psykiatri.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Er du speciallæge i neurologi vil stillingen omfatte vagter i Neurologisk Afdeling. Er du speciallæge i geriatri eller psykiatri er stillingen vagtfri, og såfremt du ønsker det, er vi indstillet på at undersøge muligheder for dele-ansættelse mellem Neurologisk Afdeling og Psykiatrisk eller Geriatrisk Afdeling.

Der må påregnes 1-2 fremmødedage pr. måned på satellit enheden i Nykøbing Falster.

Ansøgningsfrist:

Fredag den 30. august 2019. Af din ansøgning skal fremgå om du søger stillingen som overlæge eller afdelingslæge. Samtaler gennemføres i uge 37.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen eller ledende overlæge Jesper Gyllenborg.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk/suh

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.