Afdelingsleder til Borgercenter Børn og Unge-Valby, Vesterbro-Kgs. Enghave

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Vi søger en afdelingsleder til Styrket Modtagelse og Flygtningegruppen.

Da vores nuværende afdelingsleder har fået mulighed for at bliver leder af en anden gruppe i enheden, har vi lige nu en stilling ledig, hvor du får mulighed for at blive en del af et stærkt og kompetent hold af ledere og medarbejdere.

Du skal søge stillingen, hvis har du har lyst til, og mod på, at være en del af et lederteam, hvor vi driver, udvikler og sætter retning på en af Københavns mest spændende arbejdspladser.

Du vil blive en del af en arbejdsplads og et arbejdsfællesskab, hvor der er højt til loftet, og hvor vi er nytænkende og kreative og hele tiden har fokus på, hvordan vi kan være med til at skabe de bedste muligheder for bydelens udsatte børn, unge og familier.

Om opgaven og afdelingen
Du bliver leder af afdelingen Styrket Modtagelse og Flygtningegruppen, som er en af de fire myndighedsafdelinger i BBU-VVK. Afdelingen består, ud over afdelingslederen, af to grupper: Styrket Modtagelse og Flygtningegruppen, hvor der tilsammen er 33 medarbejdere, en teamleder og en koordinator.

Afdelingen du bliver leder for er veldrevet, hvilket ses ved lav medarbejderudskiftning, stærke arbejdsfællesskaber og høj medarbejdertilfredshed.

Afdelingens funktioner
I Styrket Modtagelse modtager og behandler vi de henvendelser og underretninger, som enheden modtager om bekymringer for børn og unge og deres familier i vores område. Styrket modtagelses kerneopgaver er at screene underretninger og handle der, hvor der ikke allerede er en kendt sag. Vi er de første borgerne møder, og det er os, der vurderer, hvad de næste skridt i sagen skal være, og så har vi ansvaret for at handle i akutte sager med mistanke om mistrivsel, vold og seksuel krænkelse.

Flygtningegruppen er en specialistgruppe med ansvar for samarbejdet med de flygtningefamilier og uledsagede mindreårige, der får ophold i København. Flygtningegruppen er en bydækkende indsats, hvor sagerne kræver hyppig opfølgning og tæt samarbejde mellem familien, familiekonsulent og sagsbehandler samt relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. Gruppen består af tre familiekonsulenter og fire sagsbehandlere, hvoraf en pt. er udlånt for et halvt år.

Endelig bliver du også afdelingsleder for den borgerrettede administration, der består af syv medarbejdere, hvoraf fire er flexjobansatte, som har til opgave at understøtte den teknisk/administrative drift af enheden. Opgaverne spænder bredt fra udlevering og opsætning af IT-udstyr, udvikling af lokal ledelsesinformation til service af vores kaffemaskiner.

Vi forventer, at du som vores nye afdelingsleder er

  • En strategisk og ambitiøs leder, gerne med erfaring med ledelse af ledere, der kan sikre systematisk opfølgning på måltal og prioritering af ressourcer i forhold til opgaver.
  • I stand til at sætte tydelig faglig retning og udvikle relevante initiativer og indsatser i samarbejde med vores samarbejdspartnere.
  • En dygtig og nærværende personaleleder, både for medarbejdere og ledere, der har erfaring med personaleledelse og kan motivere og lede gennem teamledere og koordinatorer.
  • Struktureret i din opgaveløsning, så du kan holde tungen lige i en hverdag, der er præget af mange møder, mails og forstyrrelser.
  • En stærk holdspiller, som vægter det gode – og tværgående – samarbejde højt

Dine faglige kvalifikationer
Du har solid indsigt i det socialfaglige område. Erfaring fra myndighedsområdet, samt det kommunale vil være en fordel. Du kan bidrage til at sikre en stabil drift samt udvikling af vores arbejde med børn og unge inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer.

Det er vigtigt, at du både kender til, måske selv har stået i, og forstår det faglige arbejde i myndighedsarbejdet og foranstaltningsarbejdet, og at du kan se sammenhænge og få fagligheder til at spille sammen til gavn for borgeren.

Du er vant til at kommunikere på flere niveauer og kan omsætte strategi til handling i praksis og har et skarpt blik for, hvordan vi kan udvikle vores praksis til gavn for borgerne.

Dine personlige kvalifikationer
Som person er du samarbejdssøgende og god til at skabe samarbejdsrelationer både internt i enheden og på tværs af borgercentret, forvaltningen og kommunen.

Du er i stand til, sammen med resten af afdelingsledergruppen og dine egne teamledere og koordinatorer, at skabe sammenhængskraft på tværs af organisationen og bidrage til, at vi løfter kerneopgaven i fællesskab.

Vi vægter ordentlighed højt og søger en struktureret, synlig og inddragende afdelingsleder, som samtidig besidder en høj personlig og faglig integritet.

Du er tydelig, har en åben og tillidsskabende ledelsesstil, samtidig med at du sætter klare mål og er skarp på de løbende prioriteringer.

Vi arbejder i en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at du formår at bevare overblikket. Og så brænder du selvfølgelig for at lede og skabe forandring for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Om BBU og området Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (VVK)
BBU er en del af landets største socialforvaltning, og vi går foran i arbejdet med udsatte børn, unge og familier i Københavns Kommune og har ansvaret for drift og udvikling af en række forebyggende tilbud og døgntilbud.

Borgercentret består af fem borgerrettede børnefamilieenheder, fire udførercentre med specialiserede institutioner og en central stab med administrative fællesskaber på driftsdelen af HR og økonomi.

VVK er en stor børnefamilieenhed i BBU med et budgetansvar på 228 mio. kr. og omkring 1200 borgersager. Enheden varetager både myndighedsopgaven, flygtningeindsatsen og en række foranstaltningsopgaver. Derfor er personalegruppen kendetegnet ved at være en bred vifte af faggrupper fordelt udover ca. 175 medarbejdere og ledere med forskellig baggrund og funktioner bl.a. myndighedssagsbehandlere, familiebehandlere, rådgivere, psykologer, kontaktpersoner, jurister, netværks- og udviklingskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere.

Alle i BBU vil i de kommende år arbejde i tråd med visionen og målene i ”En Plads i Fællesskabet”. Det betyder blandt andet, at vi arbejder målrettet med at implementere tidlige forebyggende indsatser med fokus på et tæt og forpligtigende samarbejde med familierne, fritidstilbud og andre positive netværk omkring det enkelte barn. For yderligere info se: En plads i fællesskabet (kk.dk)

VVK er lokaliseret i en levende og aktiv bydel, og enheden samarbejder bredt med områdets boligsociale helhedsplan, frivillige aktører og andre kræfter i lokalområdet.

Der er et unikt socialt sammenhold i enheden, højt til loftet og plads til faglige drøftelser og givende diskussioner samtidig med at samarbejdet og opgaveløsningen på tværs altid sættes i højsædet. Med jævne mellemrum er der fællesarrangementer, der afholdes af personaleforeningen i VVK.

Den samlede udvidede ledergruppe består af fem afdelingsledere og syv teamledere – derudover er der tværfaglige koordinatorer tilknyttet grupperne på tværs af afdelingerne.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2022.  

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef David Nielsen på 2164 4146 eller afdelingsleder Sebastian Osterwald-Lenum på 4038 5131.

Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.

Søg via linket senest søndag den 6. februar 2022
Vi afholder 1. samtale i uge 6 og 2. samtale i uge 8. Der er indlagt personlighedstest mellem 1. og 2. samtalerunde.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Afdelingsleder til Borgercenter Børn og Unge-Valby, Vesterbro-Kgs. Enghave

Vi søger en afdelingsleder til Styrket Modtagelse og Flygtningegruppen.

Da vores nuværende afdelingsleder har fået mulighed for at bliver leder af en anden gruppe i enheden, har vi lige nu en stilling ledig, hvor du får mulighed for at blive en del af et stærkt og kompetent hold af ledere og medarbejdere.

Du skal søge stillingen, hvis har du har lyst til, og mod på, at være en del af et lederteam, hvor vi driver, udvikler og sætter retning på en af Københavns mest spændende arbejdspladser.

Du vil blive en del af en arbejdsplads og et arbejdsfællesskab, hvor der er højt til loftet, og hvor vi er nytænkende og kreative og hele tiden har fokus på, hvordan vi kan være med til at skabe de bedste muligheder for bydelens udsatte børn, unge og familier.

Om opgaven og afdelingen
Du bliver leder af afdelingen Styrket Modtagelse og Flygtningegruppen, som er en af de fire myndighedsafdelinger i BBU-VVK. Afdelingen består, ud over afdelingslederen, af to grupper: Styrket Modtagelse og Flygtningegruppen, hvor der tilsammen er 33 medarbejdere, en teamleder og en koordinator.

Afdelingen du bliver leder for er veldrevet, hvilket ses ved lav medarbejderudskiftning, stærke arbejdsfællesskaber og høj medarbejdertilfredshed.

Afdelingens funktioner
I Styrket Modtagelse modtager og behandler vi de henvendelser og underretninger, som enheden modtager om bekymringer for børn og unge og deres familier i vores område. Styrket modtagelses kerneopgaver er at screene underretninger og handle der, hvor der ikke allerede er en kendt sag. Vi er de første borgerne møder, og det er os, der vurderer, hvad de næste skridt i sagen skal være, og så har vi ansvaret for at handle i akutte sager med mistanke om mistrivsel, vold og seksuel krænkelse.

Flygtningegruppen er en specialistgruppe med ansvar for samarbejdet med de flygtningefamilier og uledsagede mindreårige, der får ophold i København. Flygtningegruppen er en bydækkende indsats, hvor sagerne kræver hyppig opfølgning og tæt samarbejde mellem familien, familiekonsulent og sagsbehandler samt relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. Gruppen består af tre familiekonsulenter og fire sagsbehandlere, hvoraf en pt. er udlånt for et halvt år.

Endelig bliver du også afdelingsleder for den borgerrettede administration, der består af syv medarbejdere, hvoraf fire er flexjobansatte, som har til opgave at understøtte den teknisk/administrative drift af enheden. Opgaverne spænder bredt fra udlevering og opsætning af IT-udstyr, udvikling af lokal ledelsesinformation til service af vores kaffemaskiner.

Vi forventer, at du som vores nye afdelingsleder er

  • En strategisk og ambitiøs leder, gerne med erfaring med ledelse af ledere, der kan sikre systematisk opfølgning på måltal og prioritering af ressourcer i forhold til opgaver.
  • I stand til at sætte tydelig faglig retning og udvikle relevante initiativer og indsatser i samarbejde med vores samarbejdspartnere.
  • En dygtig og nærværende personaleleder, både for medarbejdere og ledere, der har erfaring med personaleledelse og kan motivere og lede gennem teamledere og koordinatorer.
  • Struktureret i din opgaveløsning, så du kan holde tungen lige i en hverdag, der er præget af mange møder, mails og forstyrrelser.
  • En stærk holdspiller, som vægter det gode – og tværgående – samarbejde højt

Dine faglige kvalifikationer
Du har solid indsigt i det socialfaglige område. Erfaring fra myndighedsområdet, samt det kommunale vil være en fordel. Du kan bidrage til at sikre en stabil drift samt udvikling af vores arbejde med børn og unge inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer.

Det er vigtigt, at du både kender til, måske selv har stået i, og forstår det faglige arbejde i myndighedsarbejdet og foranstaltningsarbejdet, og at du kan se sammenhænge og få fagligheder til at spille sammen til gavn for borgeren.

Du er vant til at kommunikere på flere niveauer og kan omsætte strategi til handling i praksis og har et skarpt blik for, hvordan vi kan udvikle vores praksis til gavn for borgerne.

Dine personlige kvalifikationer
Som person er du samarbejdssøgende og god til at skabe samarbejdsrelationer både internt i enheden og på tværs af borgercentret, forvaltningen og kommunen.

Du er i stand til, sammen med resten af afdelingsledergruppen og dine egne teamledere og koordinatorer, at skabe sammenhængskraft på tværs af organisationen og bidrage til, at vi løfter kerneopgaven i fællesskab.

Vi vægter ordentlighed højt og søger en struktureret, synlig og inddragende afdelingsleder, som samtidig besidder en høj personlig og faglig integritet.

Du er tydelig, har en åben og tillidsskabende ledelsesstil, samtidig med at du sætter klare mål og er skarp på de løbende prioriteringer.

Vi arbejder i en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at du formår at bevare overblikket. Og så brænder du selvfølgelig for at lede og skabe forandring for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Om BBU og området Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (VVK)
BBU er en del af landets største socialforvaltning, og vi går foran i arbejdet med udsatte børn, unge og familier i Københavns Kommune og har ansvaret for drift og udvikling af en række forebyggende tilbud og døgntilbud.

Borgercentret består af fem borgerrettede børnefamilieenheder, fire udførercentre med specialiserede institutioner og en central stab med administrative fællesskaber på driftsdelen af HR og økonomi.

VVK er en stor børnefamilieenhed i BBU med et budgetansvar på 228 mio. kr. og omkring 1200 borgersager. Enheden varetager både myndighedsopgaven, flygtningeindsatsen og en række foranstaltningsopgaver. Derfor er personalegruppen kendetegnet ved at være en bred vifte af faggrupper fordelt udover ca. 175 medarbejdere og ledere med forskellig baggrund og funktioner bl.a. myndighedssagsbehandlere, familiebehandlere, rådgivere, psykologer, kontaktpersoner, jurister, netværks- og udviklingskonsulenter, daginstitutions- og skolesocialrådgivere.

Alle i BBU vil i de kommende år arbejde i tråd med visionen og målene i ”En Plads i Fællesskabet”. Det betyder blandt andet, at vi arbejder målrettet med at implementere tidlige forebyggende indsatser med fokus på et tæt og forpligtigende samarbejde med familierne, fritidstilbud og andre positive netværk omkring det enkelte barn. For yderligere info se: En plads i fællesskabet (kk.dk)

VVK er lokaliseret i en levende og aktiv bydel, og enheden samarbejder bredt med områdets boligsociale helhedsplan, frivillige aktører og andre kræfter i lokalområdet.

Der er et unikt socialt sammenhold i enheden, højt til loftet og plads til faglige drøftelser og givende diskussioner samtidig med at samarbejdet og opgaveløsningen på tværs altid sættes i højsædet. Med jævne mellemrum er der fællesarrangementer, der afholdes af personaleforeningen i VVK.

Den samlede udvidede ledergruppe består af fem afdelingsledere og syv teamledere – derudover er der tværfaglige koordinatorer tilknyttet grupperne på tværs af afdelingerne.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Stillingen er til besættelse den 1. april 2022.  

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef David Nielsen på 2164 4146 eller afdelingsleder Sebastian Osterwald-Lenum på 4038 5131.

Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig uploade CV, eksamensbeviser og evt. udtalelser.

Søg via linket senest søndag den 6. februar 2022
Vi afholder 1. samtale i uge 6 og 2. samtale i uge 8. Der er indlagt personlighedstest mellem 1. og 2. samtalerunde.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.