Uddannelsesansvarlig overlæge, Lungesygdomme på Esbjerg Sygehus

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdeling for Lungesygdomme, Esbjerg Sygehus søger en visionær og dedikeret kollega som uddannelsesansvarlig overlæge. Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsområde
Opgaverne som uddannelsesansvarlig overlæge varetages aktuelt af cheflægen i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Afdelingen har et stort ønske om, at der ansættes en speciallæge i det lungemedicinske speciale dedikeret til opgaven, for at styrke uddannelse og rekruttering til specialet.  Afdelingen har også en nyoprettet UKYL funktion.

Den uddannelsesansvarlige overlæge vil få en væsentlig rolle i at skabe gode uddannelsesforløb for yngre læger under uddannelse i afdelingen. Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for den postgraduate undervisning. Derudover deltager vedkommende i relevante møder for uddannelsesansvarlige overlæger internt og eksternt, for eksempel det specialespecifikke videreuddannelsesudvalg i Regionalt regi.

Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du:

 • Har stor interesse for uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger.
 • Tager ansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen.
 • Har fokus på at give de yngre læger veltilrettelagte uddannelsesforløb, der sikrer, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes.
 • Holder dig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for de medicinske specialer intern medicin.
 • Har gode samarbejdsevner og evner at arbejde med relations dannelse.
 • Indgår i ”skemalæggergruppen” med UKYL, skemalæggere, uddannelseskoordinerende AC’er samt ledelsen.
 • Er speciallæge/overlæge inden for lungemedicin.
 • Har beskæftiget dig aktivt med pædagogik, eller har lyst til at udvikle sig på de pædagogiske evner.

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at være ansat med uddannelsesmæssig funktion, også arbejde som kliniker i eget speciale samt med vagtfunktion. Uddannelsesfunktionen allokeres med 1 dag pr. uge.

Ud over opgaver internt i afdelingen, har den uddannelsesansvarlige overlæge også ansvar for at sikre koordination med andre afdelinger som indgår i uddannelsesforløb sammen med afdelingen, herunder i særdeleshed FAM og de øvrige medicinske afdelinger. Der er etableret mødefora på tværs af de medicinske specialer for koordinering af uddannelsesprogrammerne for I, AP og HU læger.

Foruden de uddannelsesansvarlige overlæger har de medicinske afdelinger en fælles AC medarbejder ansat, der varetager/ hjælper med det administrative arbejde med koordinering af uddannelsesforløb.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Organisation:
Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital er et akutsygehus, med et optageområde der omfatter omkring 253.000 indbyggere. Siden september 2022 har kandidatuddannelsen i medicin også været tilknyttet her.

Afdeling for Lungesygdomme er fra den 1. maj 2021 blevet et selvstændigt medicinsk afsnit, der ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske, og egen lægelig uddannelsesorganisation med egen uddannelsesansvarlig overlæge og UKYL.
De øvrige medicinske specialer på sygehuset er: Hæmatologi, Nefrologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi og Reumatologi.

Der er i øjeblikket ud over cheflægen  ansat seks lungemedicinske speciallæger, en almen mediciner, en infektionsmediciner på deltid samt to yngre læger i hoveduddannelse til lungemedicin.
Herudover er der tilknyttet et varierende antal (8-12)  I-læger, HU-læger i andre specialer specielt almen medicin samt KBU-læger.

Afdelingen har desuden tilknyttet to kandidatstuderende på lægeuddannelsen. Fra 1. september 2023 vil der være 4 studerende tilknyttet afdelingen. Der kan evt. være mulighed for at varetage afdelingens lektor funktion for de kandidatstuderende.

Lunge ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter, her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik lungefibrose. Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Vi har årligt normalt 10-11.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser.  Såvel afdelingen som ambulatoriet har ultralydsudstyr til FLUS.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde i formaliseret samarbejde med lungemedicinsk afsnit, OUH og infektionsmedicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herudover såvel miljøopsporing som miljøscreening i risikogrupper.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser (almindelige spirometrier, diffusionsmåling og pletysmografi). Herudover udføres IOS.

Der udføres såvel Metacholin - som Mannitolprovokationer.

Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder penicillinprovokation. Der udføres vaccinationer for allergier.

Vi har til KOL-patienter med kronisk hyperkapni mulighed for NIV-behandling i hjemmet, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udgående iltsygeplejerske til afsnittet.

Ambulante bronkoskopier foretages på bedøvede patienter på OP, med efterfølgende opvågning og observation i ambulatoriet.

Der er oprettet et Daghospital i Grindsted, som en del af Sydvestjysk Sygehus. Det er derfor naturligt, at vi driver ambulatorievirksomhed der. Funktionen udøves af speciallægerne, og du kan eventuelt få ambulatoriedage der.

Flere oplysninger om Sydvestjysk Sygehus kan findes på www.sydvestjysksygehus.dk.

Afdelingen har per 1. januar ansat en forskningsansvarlig overlæge og har en projektsygeplejerske ansat. Der er i øjeblikket en ph.d.- studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger.
Vi er også med i COP:TRIN samarbejdet. 

 

Sengeafsnit - Lungesygdomme:

Sengeafsnit D1 er et medicinsk afsnit med 25 senge og 2 ØNH senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter samt andre terminale lungesyge.
Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning, hvor der er udelukkende enestuer.

Vi har i afdelingen mulighed for NIV af KOL-patienter med akut respirationssvigt. Vi behandler også respirationsinsuffiens med HFNO med Airvo2. Begge behandlinger er sygeplejestyret.

Kronisk syge lungepatienter og lungecancerpatienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen.

Esbjerg Sygehus er bariatrisk center (180-250kg). Enkelte af disse patienter indlægges med NIV krævende respirationsinsufficiens som også behandles i afdelingen.

Vi har ofte patienter på intensiv. Vores samarbejde med ITA er derfor en vigtig del af den lungemedicinske funktion.

FAM – Fælles Akut Modtagelse:

Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtagelse, FAM. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Der er i alt 57 senge. Aktuelt er det akut medicinske speciale under opbygning på sygehuset og akutlæger varetager i større og større omfang modtagelsen af de akutte patienter.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres som praktiseres.

Som speciallæge deltager man i den intern medicinske bagvagt.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomster mellem Danske Regioner og FAS.

Ansøgning: Motiveret ansøgning med udgangspunkt i de syv lægeroller sendes til nedenstående link.

Desuden ønskes udfyldt skema for bedømmelse af lægefaglige kompetencer.  

Ansøgningsfrist:  Ansøgningsfrist 19. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 eller efter aftale

Kontaktoplysninger: Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Cheflæge Trine Vestergaard, Tlf 21390482 E-mail: trine.vestergaard3@rsyd.dk

eller

Specialeansvarlig overlæge, Torben Tranborg Jensen, E-mail: torben.tranborg.jensen@rsyd.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Uddannelsesansvarlig overlæge, Lungesygdomme på Esbjerg Sygehus

Afdeling for Lungesygdomme, Esbjerg Sygehus søger en visionær og dedikeret kollega som uddannelsesansvarlig overlæge. Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsområde
Opgaverne som uddannelsesansvarlig overlæge varetages aktuelt af cheflægen i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Afdelingen har et stort ønske om, at der ansættes en speciallæge i det lungemedicinske speciale dedikeret til opgaven, for at styrke uddannelse og rekruttering til specialet.  Afdelingen har også en nyoprettet UKYL funktion.

Den uddannelsesansvarlige overlæge vil få en væsentlig rolle i at skabe gode uddannelsesforløb for yngre læger under uddannelse i afdelingen. Den uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for den postgraduate undervisning. Derudover deltager vedkommende i relevante møder for uddannelsesansvarlige overlæger internt og eksternt, for eksempel det specialespecifikke videreuddannelsesudvalg i Regionalt regi.

Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du:

 • Har stor interesse for uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger.
 • Tager ansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen.
 • Har fokus på at give de yngre læger veltilrettelagte uddannelsesforløb, der sikrer, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes.
 • Holder dig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for de medicinske specialer intern medicin.
 • Har gode samarbejdsevner og evner at arbejde med relations dannelse.
 • Indgår i ”skemalæggergruppen” med UKYL, skemalæggere, uddannelseskoordinerende AC’er samt ledelsen.
 • Er speciallæge/overlæge inden for lungemedicin.
 • Har beskæftiget dig aktivt med pædagogik, eller har lyst til at udvikle sig på de pædagogiske evner.

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at være ansat med uddannelsesmæssig funktion, også arbejde som kliniker i eget speciale samt med vagtfunktion. Uddannelsesfunktionen allokeres med 1 dag pr. uge.

Ud over opgaver internt i afdelingen, har den uddannelsesansvarlige overlæge også ansvar for at sikre koordination med andre afdelinger som indgår i uddannelsesforløb sammen med afdelingen, herunder i særdeleshed FAM og de øvrige medicinske afdelinger. Der er etableret mødefora på tværs af de medicinske specialer for koordinering af uddannelsesprogrammerne for I, AP og HU læger.

Foruden de uddannelsesansvarlige overlæger har de medicinske afdelinger en fælles AC medarbejder ansat, der varetager/ hjælper med det administrative arbejde med koordinering af uddannelsesforløb.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegiale forhold og et godt samarbejdsklima, også med de øvrige kolleger og personalegrupper på sygehuset.

Organisation:
Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital er et akutsygehus, med et optageområde der omfatter omkring 253.000 indbyggere. Siden september 2022 har kandidatuddannelsen i medicin også været tilknyttet her.

Afdeling for Lungesygdomme er fra den 1. maj 2021 blevet et selvstændigt medicinsk afsnit, der ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske, og egen lægelig uddannelsesorganisation med egen uddannelsesansvarlig overlæge og UKYL.
De øvrige medicinske specialer på sygehuset er: Hæmatologi, Nefrologi, Endokrinologi, Gastroenterologi, Kardiologi og Reumatologi.

Der er i øjeblikket ud over cheflægen  ansat seks lungemedicinske speciallæger, en almen mediciner, en infektionsmediciner på deltid samt to yngre læger i hoveduddannelse til lungemedicin.
Herudover er der tilknyttet et varierende antal (8-12)  I-læger, HU-læger i andre specialer specielt almen medicin samt KBU-læger.

Afdelingen har desuden tilknyttet to kandidatstuderende på lægeuddannelsen. Fra 1. september 2023 vil der være 4 studerende tilknyttet afdelingen. Der kan evt. være mulighed for at varetage afdelingens lektor funktion for de kandidatstuderende.

Lunge ambulatorium:
I ambulatoriet udredes, behandles og kontrolleres et bredt udvalg af lungemedicinske patienter, her under KOL, astma, høfeber og allergi, sarkoidose samt initial diagnostik lungefibrose. Der laves naturligvis også udredning og behandling af thorakale smerter, dyspnø- og hostepatienter.

Vi har årligt normalt 10-11.000 konsultationer. Ambulatoriet håndterer mere end 2000 nyhenviste patienter årligt.

Der udføres i ambulatoriet thorakocenteser.  Såvel afdelingen som ambulatoriet har ultralydsudstyr til FLUS.

Vi diagnosticerer og behandler tuberkulose patienter fra vores optageområde i formaliseret samarbejde med lungemedicinsk afsnit, OUH og infektionsmedicinsk afsnit, OUH. Vi foretager herudover såvel miljøopsporing som miljøscreening i risikogrupper.

I ambulatoriet udføres alle typer af lungefunktionsundersøgelser (almindelige spirometrier, diffusionsmåling og pletysmografi). Herudover udføres IOS.

Der udføres såvel Metacholin - som Mannitolprovokationer.

Vi udfører udredning og behandling af allergier, herunder penicillinprovokation. Der udføres vaccinationer for allergier.

Vi har til KOL-patienter med kronisk hyperkapni mulighed for NIV-behandling i hjemmet, hvor der er tilknyttet telemedicinsk overvågning, ligesom der er tilknyttet en udgående iltsygeplejerske til afsnittet.

Ambulante bronkoskopier foretages på bedøvede patienter på OP, med efterfølgende opvågning og observation i ambulatoriet.

Der er oprettet et Daghospital i Grindsted, som en del af Sydvestjysk Sygehus. Det er derfor naturligt, at vi driver ambulatorievirksomhed der. Funktionen udøves af speciallægerne, og du kan eventuelt få ambulatoriedage der.

Flere oplysninger om Sydvestjysk Sygehus kan findes på www.sydvestjysksygehus.dk.

Afdelingen har per 1. januar ansat en forskningsansvarlig overlæge og har en projektsygeplejerske ansat. Der er i øjeblikket en ph.d.- studerende tilknyttet i samarbejde med andre afdelinger.
Vi er også med i COP:TRIN samarbejdet. 

 

Sengeafsnit - Lungesygdomme:

Sengeafsnit D1 er et medicinsk afsnit med 25 senge og 2 ØNH senge. I sengeafsnittet modtages hovedsagelig patienter med lungemedicinske problemstillinger, herunder pallierende behandling af lungecancerpatienter samt andre terminale lungesyge.
Afsnittet ligger i en helt nybygget sengebygning, hvor der er udelukkende enestuer.

Vi har i afdelingen mulighed for NIV af KOL-patienter med akut respirationssvigt. Vi behandler også respirationsinsuffiens med HFNO med Airvo2. Begge behandlinger er sygeplejestyret.

Kronisk syge lungepatienter og lungecancerpatienter i pallierende fase modtages direkte i afdelingen.

Esbjerg Sygehus er bariatrisk center (180-250kg). Enkelte af disse patienter indlægges med NIV krævende respirationsinsufficiens som også behandles i afdelingen.

Vi har ofte patienter på intensiv. Vores samarbejde med ITA er derfor en vigtig del af den lungemedicinske funktion.

FAM – Fælles Akut Modtagelse:

Akutte medicinske patienter indlægges via Fælles Akut Modtagelse, FAM. Vagterne i FAM varetages af læger fra de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Der er i alt 57 senge. Aktuelt er det akut medicinske speciale under opbygning på sygehuset og akutlæger varetager i større og større omfang modtagelsen af de akutte patienter.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper såvel prioriteres som praktiseres.

Som speciallæge deltager man i den intern medicinske bagvagt.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomster mellem Danske Regioner og FAS.

Ansøgning: Motiveret ansøgning med udgangspunkt i de syv lægeroller sendes til nedenstående link.

Desuden ønskes udfyldt skema for bedømmelse af lægefaglige kompetencer.  

Ansøgningsfrist:  Ansøgningsfrist 19. februar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 eller efter aftale

Kontaktoplysninger: Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Cheflæge Trine Vestergaard, Tlf 21390482 E-mail: trine.vestergaard3@rsyd.dk

eller

Specialeansvarlig overlæge, Torben Tranborg Jensen, E-mail: torben.tranborg.jensen@rsyd.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.