Stærk økonomi-underviser søges som ekstern lektor fra Roskilde Universitet

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Roskilde Universitet uddanner studerende til at løse virkelighedens problemer. På økonomiområdet udfordrer vi akademiske traditioner og underviser med en pluralistisk tilgang. Tilgangen fordrer, at vores undervisere både mestrer traditionel, neoklassisk teori og metode, og desuden er i stand til at undervise i heterodokse tilgange til økonomi. Vores nye eksterne lektor i økonomi skal altså både kunne regne og tænke. Er det dig?

Har du solide kompetencer i økonomi og behersker du både neoklassisk og heterodokse tilgange til økonomi, er du måske den eksterne lektor, som Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) ved Roskilde Universitet søger. Stillingen er primært rettet mod opfølgning på kursusundervisning i økonomi på vores samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, men kan omfatte andre opgaver også. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Stillingen er en tidsbegrænset (3-årig) deltidsstilling. Vi søger en, som kan starte 1. februar 2023 eller snarest derefter.

ISE er et markant samfundsvidenskabeligt og erhvervsøkonomisk institut, der producerer førsteklasses innovativ og tværvidenskabelig forskning, som udvikler og forandrer praksis og beslutningstagning hos vores interessenter i den offentlige, private og civile sektor. Vores forskning fokuserer på sociale, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige forandringer samt virkningerne på samfundet – herhjemme og globalt. Vi genererer ny videnskabelig forståelse af sociale forandringer, konfrontationer og konflikter. Vi har endvidere fokus på udvikling, interdisciplinaritet og forfinelse af metodiske færdigheder. Pr. 1. september 2023 åbner vi en ny uddannelse i Samfundsøkonomi (cand.oecon). Læs mere om instituttet her og om vores nye økonomiuddannelse her.

Ansvar og opgaver

Som ekstern lektor skal du selvstændigt kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til universitetets pædagogiske model – problemorienteret projektlæring – og de til enhver tid gældende regler fastsat i studieordningen mm. Stillingen er nært knyttet til grundkurset i økonomi på vores samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Der kan efter aftale også blive tale om andre opgaver. Fra september 2023 kan der blive tale om opgaver på den kommende uddannelse i Samfundsøkonomi. Bemærk at et undervisningsforløb inkluderer at eksaminere.

Kriterier og faglige kvalifikationer

For at ansøge, skal du have en kandidatuddannelse eller tilsvarende med væsentligt indhold af økonomi. Derudover er det jf. stillingsstrukturen for videnskabeligt personale på universiteterne en forudsætning, at du enten

 • har relevant praksiserfaring på højt niveau inden for økonomi, som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse, eller
 • er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Vi ser gerne, at du har en ph.d.-grad og/eller flere års relevant arbejdserfaring. Vi ser også gerne, at du er metodisk stærk og det vil være et plus, hvis du kan undervise på engelsk. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse

I vores bedømmelse af ansøgere lægger vi vægt på følgende:
 • Relevant faglig kunnen, herunder kendskab til såvel neoklassisk som heterodoks økonomi (fx økologisk økonomi og/eller institutionel økonomi)
 • Undervisningserfaring, særligt undervisningserfaring på universitetsniveau, herunder erfaring med vejledning af projekter og afvikling af kurser
 • Relevant praksiserfaring såfremt du ikke er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet
 • Initiativrigdom og gode samarbejdsevner

Søger du i kraft af din relevante praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel akademisk viden om neoklassisk og heterodoks økonomi.

Introduktionskursus
For at sikre, at alle vores undervisere har et godt kendskab til den pædagogiske model og til projektvejledningsformen, er det obligatorisk for alle nyansatte undervisere at deltage i to korte introduktionskurser med netop dette omdrejningspunkt:
 • Introduktion til Roskilde Universitets pædagogiske tilgang
 • Introduktion til projektvejledning

Du kan læse mere om kurserne her. Kurserne varer henholdsvis 2 og 3 timer, ligger i direkte forlængelse af hinanden og udbydes på både dansk og engelsk. Deltagelse forudsætter ikke forberedelse.

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt prodekan Bodil Damgaard på (+45) 4674-2251 eller lektor Jakob Vestergaard på (+45) 4674-2759.

Ansættelsesvilkår

Du vil i stillingen referere til prodekan Bodil Damgaard.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Refleksioner over egen undervisning

5. Eventuelt: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer
Ansøgningsfristen er den 6. december 2022.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. januar 2023.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har ca. 6.500 studerende, 900 ansatte og 800 mio. kr. i årlig omsætning.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Stærk økonomi-underviser søges som ekstern lektor fra Roskilde Universitet

Roskilde Universitet uddanner studerende til at løse virkelighedens problemer. På økonomiområdet udfordrer vi akademiske traditioner og underviser med en pluralistisk tilgang. Tilgangen fordrer, at vores undervisere både mestrer traditionel, neoklassisk teori og metode, og desuden er i stand til at undervise i heterodokse tilgange til økonomi. Vores nye eksterne lektor i økonomi skal altså både kunne regne og tænke. Er det dig?

Har du solide kompetencer i økonomi og behersker du både neoklassisk og heterodokse tilgange til økonomi, er du måske den eksterne lektor, som Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE) ved Roskilde Universitet søger. Stillingen er primært rettet mod opfølgning på kursusundervisning i økonomi på vores samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, men kan omfatte andre opgaver også. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Stillingen er en tidsbegrænset (3-årig) deltidsstilling. Vi søger en, som kan starte 1. februar 2023 eller snarest derefter.

ISE er et markant samfundsvidenskabeligt og erhvervsøkonomisk institut, der producerer førsteklasses innovativ og tværvidenskabelig forskning, som udvikler og forandrer praksis og beslutningstagning hos vores interessenter i den offentlige, private og civile sektor. Vores forskning fokuserer på sociale, erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige forandringer samt virkningerne på samfundet – herhjemme og globalt. Vi genererer ny videnskabelig forståelse af sociale forandringer, konfrontationer og konflikter. Vi har endvidere fokus på udvikling, interdisciplinaritet og forfinelse af metodiske færdigheder. Pr. 1. september 2023 åbner vi en ny uddannelse i Samfundsøkonomi (cand.oecon). Læs mere om instituttet her og om vores nye økonomiuddannelse her.

Ansvar og opgaver

Som ekstern lektor skal du selvstændigt kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til universitetets pædagogiske model – problemorienteret projektlæring – og de til enhver tid gældende regler fastsat i studieordningen mm. Stillingen er nært knyttet til grundkurset i økonomi på vores samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Der kan efter aftale også blive tale om andre opgaver. Fra september 2023 kan der blive tale om opgaver på den kommende uddannelse i Samfundsøkonomi. Bemærk at et undervisningsforløb inkluderer at eksaminere.

Kriterier og faglige kvalifikationer

For at ansøge, skal du have en kandidatuddannelse eller tilsvarende med væsentligt indhold af økonomi. Derudover er det jf. stillingsstrukturen for videnskabeligt personale på universiteterne en forudsætning, at du enten

 • har relevant praksiserfaring på højt niveau inden for økonomi, som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse, eller
 • er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Vi ser gerne, at du har en ph.d.-grad og/eller flere års relevant arbejdserfaring. Vi ser også gerne, at du er metodisk stærk og det vil være et plus, hvis du kan undervise på engelsk. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse

I vores bedømmelse af ansøgere lægger vi vægt på følgende:
 • Relevant faglig kunnen, herunder kendskab til såvel neoklassisk som heterodoks økonomi (fx økologisk økonomi og/eller institutionel økonomi)
 • Undervisningserfaring, særligt undervisningserfaring på universitetsniveau, herunder erfaring med vejledning af projekter og afvikling af kurser
 • Relevant praksiserfaring såfremt du ikke er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet
 • Initiativrigdom og gode samarbejdsevner

Søger du i kraft af din relevante praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel akademisk viden om neoklassisk og heterodoks økonomi.

Introduktionskursus
For at sikre, at alle vores undervisere har et godt kendskab til den pædagogiske model og til projektvejledningsformen, er det obligatorisk for alle nyansatte undervisere at deltage i to korte introduktionskurser med netop dette omdrejningspunkt:
 • Introduktion til Roskilde Universitets pædagogiske tilgang
 • Introduktion til projektvejledning

Du kan læse mere om kurserne her. Kurserne varer henholdsvis 2 og 3 timer, ligger i direkte forlængelse af hinanden og udbydes på både dansk og engelsk. Deltagelse forudsætter ikke forberedelse.

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt prodekan Bodil Damgaard på (+45) 4674-2251 eller lektor Jakob Vestergaard på (+45) 4674-2759.

Ansættelsesvilkår

Du vil i stillingen referere til prodekan Bodil Damgaard.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning

Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:

1. Motiveret ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse

4. Refleksioner over egen undervisning

5. Eventuelt: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer
Ansøgningsfristen er den 6. december 2022.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. januar 2023.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har ca. 6.500 studerende, 900 ansatte og 800 mio. kr. i årlig omsætning.

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.