Rektor til Rudolf Steiner-Skolen i Odense samt ny Steiner HF, RUDOLF STEINER - SKOLEN I ODENSE | Ofir.dk
header background shadow

Rektor til Rudolf Steiner-Skolen i Odense samt ny Steiner HF

RUDOLF STEINER - SKOLEN I ODENSE

Fra skoleåret 2018/19 tilbyder vi, sammen med flere andre steinerskoler i landet, en Steiner HF, der er en alment dannende ungdomsuddannelse for elever i 2. og 3. videregående. I den forbindelse søger vi en rektor, der fra efteråret 2017 kan være en drivende kraft i etableringen af Steiner HF på vores skole. Som rektor for Steiner HF vil de primære arbejdsopgaver bestå i at være med til at sikre og udvikle steinerpædagogikken i forhold til det nye Steiner HF. Dette gøres i tæt samarbejde med skolens kollegium og bestyrelse. Den kommende rektor må endvidere fremstå som hele skolens rektor, dvs. fra børnehaveklasse til og med 3. vg. Ønsker til kommende rektor: Vi ønsker os en rektor med indgående kendskab til og meget gerne også personlig erfaring med Rudolf Steiners pædagogiske principper, og som naturligvis respekterer skolens helt særlige karakter og tilslutter sig skolens værdigrundlag. Som rektor er det desuden afgørende, at du sympatiserer med og anerkender den kollegiale ledelsesstruktur, som skolen er bygget på i alle led, hvilket bl.a. betyder, at ledelse på Rudolf Steiner-Skolen i Odense er lig med samarbejde. VI LÆGGER VÆGT PÅ FØLGENDE Faglige kvalifikationer:  * Rektor har ledelses- og undervisningserfaring på gymnasialt niveau. * Rektor må være indstillet på at arbejde på en skole i forandring, både hvad angår elever, ansatte og bygninger. * Rektor kan opfylde de af Undervisningsministeriet opstillede krav, og har kendskab til det ansvar og de arbejdsopgaver, der er som rektor. * Rektor må have viden om den relevante lovgivning og løbende forholde sig til den aktuelle uddannelsespolitiske dagsorden. * Rektor må endvidere gerne have erfaring med at begå sig i forhold til Undervisningsministeriet og andre offentlige instanser. * Rektor må have politisk tæft og lyst til at indgå i en dialog med relevante myndigheder og gøre sig gældende med skolens interesser in mente. * Rektor må have overblik over skolens økonomi og kunne formidle dette til skolens elever, forældre og ansatte. * Rektor må kunne repræsentere skolen over for offentligheden. * Rektor må være parat til at undervise, når omstændighederne kræver det. 

Sociale kompetencer: * Rektor må være synlig og tilgængelig, således at vedkommende fremstår som hele skolens rektor. * Rektor må kunne kommunikere klart til alle individer/grupper på skolen. * Rektor må være en naturlig og aktiv del af skolens liv, miljø og udvalgskultur. * Rektor må medvirke til at elever og ansatte trives på skolen.

Personlige kompetencer: * Rektor må kunne lide at samarbejde med unge mennesker. * Rektor må kunne trives i et miljø, hvor tingene nogle gange tager lidt længere tid, da vi er mange om at træffe beslutningerne. * Rektor må evne at optræde lyttende, men modsat ikke være bange for at mene og sige noget, også når det fører til diskussioner. * Rektor må, ligesom de øvrige kolleger, være bærer af de visioner, der bliver skabt af fællesskabet. Dvs. respektere kollegiemødebeslutninger selv om vedkommende ikke nødvendigvis er enig heri samt være bagstopper i forhold til at sikre, at alle lever op til gældende beslutninger. Som menneske må rektor derfor være åben, visionær og kunne favne bredt.

Kan du genkende dig selv i ovenstående, og har du lyst til - sammen med os - at være en del af skolens spændende udvikling, glæder vi os til at høre fra dig. 

* Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst med AC/Djøf og Finansministeriet * Tiltrædelse: Efter aftale * Lønnen forhandles og tager udgangspunkt i de bestemmelser, der gælder for rektorer * Ansættelsen forestås af skolens kollegium og skolens bestyrelse.

For yderligere information kontakt: Skoleleder Jakob Henriksson, jeh@rss-odense.dk Læs mere om skolen og overbygningen på www.rss-odense.dk

FAKTA: Steiner HF blev en realitet, da steinerskolernes 2. og 3. videregående i december 2016 blev godkendt, som en del af den ny gymnasiereform (§ 68) i lov om gymnasiale uddannelser. 2. og 3. videregående har altid været en del af vores uddannelsestilbud og vil som hidtil også fremover være eksamens- og karakterfri. I stedet dokumenteres elevernes gennemførelse af uddannelsen ved et vidnesbyrd, der i sproglig form redegør for de kompetencer, eleverne har opnået i de enkelte fag og uddannelsen som helhed. Rudolf Steiner-Skolen i Odense er en friskole, der tilsammen rummer skoletilbud fra børnehaveklasse til og med 3. vg . Der er i alt 325 elever og 60 ansatte. Overbygningen omfatter 9. klasse, 1., 2. og 3. vg.


Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
06-09-2017
Udløbsdato
01-10-2017
Job-ID
329769553
Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden

Job som dette

Syddansk Universitet
Odense