Skoleleder til Knudsøskolen, Skanderborg Kommune | Ofir.dk
header background shadow

Skoleleder til Knudsøskolen

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune søger en skoleleder, der med en visionær og inspirerende ledelsesstil vil videreføre og videreudvikle de mange traditioner på Knudsøskolen med fokus på skolens vision om bedre læring gennem tryghed og nærvær.

Som skoleleder på Knudsøskolen får du det overordnede ansvar for skolens ledelse, drift, økonomi, resultat og udvikling – og du er ligeledes ansvarlig for implementering af Byrådets politikker og målsætninger. Du får også ansvaret for at sikre, at Knudsøskolen bevarer og videreudvikler sin særlige identitet med sprudlende kreativitet, musik, teater og naturoplevelser – samtidig med, at skolens faglige niveau hæves yderligere.

Om Knudsøskolen
Knudsøskolen er en kommunal folkeskole beliggende i naturskønne omgivelser ved kanten af Knudsø uden for Ry. Skolen har 164 elever fordelt fra børnehaveklasse til 6.klasse med et spor på hver årgang. Dertil kommer Børnehaven Knudsøhulen med 30 børn. Skolens økonomi er drevet sikkert og stabilt og de fysiske rammer indeholder blandt andet store lyse lokaler, fællesrum, bibliotek, velfungerende musiklokale og multirum.

Knudsøskolen har en stærk lokal forankring og opbakning. Skolen er kendt for at vægte musik og natur højt. Naturen dyrkes i de nære omgivelser med grønne arealer og søen neden for bakken. Musikken fylder også meget i skolens hverdag og traditioner –blandt andet i form af en årlig musical, teaterforestillinger og et nystartet kor. Skolens medarbejdere er en erfaren gruppe, hvor flertallet har høj anciennitet på Knudsøskolen. Som skoleleder skal du kunne rumme hele skolen og de mange traditioner som lever og udvikles kontinuerligt. Du skal være parat til at træde ind i hverdagen med børnene tæt på, færdes iblandt dem og eventuelt tage en vikartime i ny og næ.

Visionær og initiativrig leder med stærke relationelle kompetencer
Ideelt set er du læreruddannet eller har tilegnet dig kompetencer, som ækvivalerer hermed. Du har en god pædagogisk og didaktisk indsigt samt erfaring med drift, administration og økonomistyring. Du har ledelseserfaring, eksempelvis som afdelingsleder eller viceskoleleder og du har ideelt set en lederuddannelse. Det vil desuden blive betragtet som et plus, hvis du har en særlig faglig kompetence og interesse inden for musik og/eller miljø.

Som leder er du visionær, initiativrig og aktiv. Du har en stærk gennemslagskraft og evner naturligt at skabe følgeskab. Du er ligeledes en inspirerende kommunikator – både mundtligt og skriftligt. Du er god til at uddelegere opgaver og du evner at bringe organisationens kompetencer i spil. Dine relationelle kompetencer er stærke og du er et empatisk, nysgerrigt og lyttende menneske. Du formår derfor nemt at skabe tillidsfulde relationer til dine omgivelser.

I Skanderborg Kommune arbejdes der med Synlig Læring og Trivsel - det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til dette.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om stillingen i det uddybende notat til job- og kravprofil (https://signatur.frontlab.com/Skanderborg/Jobs/WebAdFile.aspx?Id=ff17326c6dec40ef878bef38a8e2e2cb.pdf).

Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge Knudsøskolen og få en rundvisning. Ønskes dette, kontaktes viceskoleleder Lone Diget på tlf. 24 76 58 36.

Derudover kan du kontakte chefkonsulent for skoler og specialundervisning Torben Steen på tlf. 23 39 61 77 eller fagchef for Børn og Unge Søren Aalund på tlf. 29 36 59 48.

For de kandidater der udvælges til anden samtalerunde, vil Mercuri Urval være ansvarlig for gennemførelsen af test og indhentelse af referencer. Vi gør opmærksom på, at omfanget af testen vil være af 2-3 timers varighed og foregå på Mercuri Urvals kontor i Aarhus den 12.-13. oktober 2017.

Ansøgningsfrist
3. oktober 2017 kl. 24.00.

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
09-09-2017
Udløbsdato
03-10-2017
Job-ID
329770901
Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden