Holbæk kommune søger ny områdeleder til Holbæk By Skole, Holbæk By Skole | Ofir.dk
header background shadow
Holbæk By Skole

Holbæk kommune søger ny områdeleder til Holbæk By Skole

Holbæk By Skole

Kan du skabe fælles retning og samtidig bringe vores økonomi i balance?
Sådan har vi organiseret skolerne i Holbæk kommune.

Holbæk Kommune har vi pr. 1. august 2016 samlet dagtilbud og skoler i fire geografiske områder, og du skal sammen med områdelederen for dagtilbuddene sætte en fælles retning for område Holbæk By.

I Holbæk Kommune ved vi, at tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole og mellem skole og ungdomsuddannelse har afgørende betydning for barnets samlede læring og trivsel. Derfor er samarbejde og fælles udvikling mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse et prioriteret indsatsområde i kommunen.

Et velfungerende samarbejde med skolebestyrelse og MED-udvalg prioriteres højt. I Holbæk kommune er den samlede strategi, for udviklingen af folkeskolen samlet i ”Holbæk danner skole”. Desuden er vi en af 13 kommuner, som er med i ”Program for læringsledelse” i forhold til skoleudvikling, et projekt støttet af AP Møller Fonden.
 
Holbæk By Skole
Mangfoldigheden er stor på Holbæk By Skole. Det ser vi som en stor styrke. Vi har klare forventninger til alle, høj faglighed og trivsel er hjørnesten i skolens dagligdag.
Skolen består af 3 afdelinger, afd. Bjergmarken, afd. Absalon og afd. Orø med en SFO i alle tre afdelinger. Afd. Bjergmarken og afd. Absalon har specialtilbud samt modtageklasser. Afd. Orø er en enhedsinstitution.

Skolen har i alt ca. 1.900 elever og ca. 230 medarbejdere. Du bliver leder for 9 ledere, der er funktionsopdelte, og som står for den daglige ledelse af kerneopgaven på matriklerne.

På Holbæk By Skole er det afgørende vigtigt, at du som områdeleder forstår og evner at arbejde for at skabe én fælles skolestruktur. Det indebærer et forpligtende fællesskab mellem tre matrikler, der således fremstår som én stærk skole, hvor alle ansatte arbejder ud fra samme mål og retning. Desuden skal skolen opleves som én arbejdsplads, hvor alle ledere, medarbejdere og lokale ressourcer er i spil og bruges optimalt i forbindelse med den daglige undervisning.

Vores ønsker til dig
 • Du sikrer en fortsat stærk faglig udvikling af skolens kerneydelser
 • Du mestrer den strategiske del af ledelsesjobbet og gennem ledelsesteamet i distriktet kan sikre en effektiv drift i forhold til de tildelte ressourcer
 • Du tager ansvar for områdets overordnede drift og økonomi, Holbæk By Skoles økonomi er udfordret de kommende år.
 • Du sikrer den kommunale ambition om at skabe fælles retning og rammer for alle børn og unges læring, trivsel og udvikling
 • Du kan skabe fællesskaber og har kompetencer til at skabe de afgørende og vigtige relationer på skolen, der sikrer følgeskab, så du i samarbejde med de pædagogiske ledere kan identificere, og arbejde med væsentlige udfordringer og problemer på alle niveauer
 • Du er rollemodel og i stand til at sparre, dele viden og udvikle de ledere, der er tæt på dig
 • Du kan agere i en politisk ledet organisation
 • Du er en stærk kommunikator der kan kommunikere positivt og respektfuldt med alle skolens interessenter
 • Du har et anerkendende og humanistisk livssyn, der konkret kommer til udtryk gennem tillid og åbenhed i den måde, du skaber relationer og samarbejde på
 • Du har indgående kendskab til skoleområdet
 • Du har stor erfaring med ledelse af ledere
 • Du er i stand til at håndtere stor kompleksitet uden at miste overblikket
Vi tilbyder:
 • En skole, hvor samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer godt
 • En skole med et stærkt fagligt fundament hos personalet som resultat af løbende kompetenceudvikling
 • En skole med et bredt ledelsessamarbejde mellem sundhed, dagtilbud, familieafdeling, PPR m.v.
 • En skole med stærk forældreopbakning og en velfungerende skolebestyrelse
Ansættelsesprocedure og vilkår
Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. januar 2018. Evt. spørgsmål kan rettes til chefen for Læring & Trivsel Jens Zachariasen på 72 36 24 88 eller på jezac@holb.dk

Ansøgningsfristen er den 13.november 2017.

Første runde samtaler afholdes den 20. november 2017. Anden runde afholdes den 27. november 2017.
Imellem de to samtaler vil der være en personanalyse som anden samtale vil tage udgangspunkt i, samt løsning af en konkret case. Som led i rekrutteringen vil vi ligeledes indhente referencer.

Løn forhandles efter gældende overenskomst. Der indhentes børneattest ved ansættelse.
  
Se mere i disse bilag:

Børne- ungepolitikken ”Holbæk danner skole”
Ledelse som en stærk medspiller – Holbæk kommunes ledelsesgrundlag
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
13-10-2017
Udløbsdato
13-11-2017
Job-ID
329782704
Jobbets adresse

Holbæk By Skole

Kanalstræde 2

4300Holbæk

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden

Job som dette

Ringsted Kommune
Holbæk, Sorø, Ringsted, Køge, Næstved, Faxe
Ringsted Kommune
Holbæk, Sorø, Ringsted, Køge, Næstved, Faxe
Buerup Skole
Kalundborg, Holbæk
Slagelse Kommune
Slagelse