Strategisk sundhedskonsulent til fælleskommunalt Sundhedssekretariat, Sekretariat for Politik og Ledelse | Ofir.dk
header background shadow
Sekretariat for Politik og Ledelse

Strategisk sundhedskonsulent til fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Sekretariat for Politik og Ledelse

Vi understøtter kommunernes arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Hovedstadsregionen og det igangværende arbejde på sundhedsområdet – vil du være med?

Vi søger en strategisk sundhedskonsulent, som får en nøglerolle i strategisk planlægning og understøttelse af kommunernes målsætninger og prioriteringer på det kommunale sundhedsområde. Du kommer til at spille en central rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen og i understøttelsen af kommunernes interessevaretagelse.
Din arbejdsgiver er kommunerne i Region Hovedstaden, som søger en strategisk sundhedskonsulent til det fælleskommunale Sundhedssekretariat.

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
Det fælleskommunale Sundhedssekretariat arbejder for at varetage hovedstadsregionens kommuners interesser på sundhedsområdet. Det primære fokus for sekretariatet er at understøtte kommunernes arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen og understøtte det igangværende arbejde på sundhedsområdet – primært ift. udvikling og implementering af Sundhedsaftalerne og Praksisplaner, samt samarbejdet med de øvrige aktører på sundhedsområdet. Sekretariatet udfører tværgående og koordinerende opgaver for de 29 kommuner og samarbejder med de øvrige interessenter i Region Hovedstaden.

Sekretariatet består af to akademiske medarbejdere og er finansieret af kommunerne i fællesskab.

Centrale opgaver for sekretariatet er at:
  • Understøtte det fælleskommunale samarbejde i Embedsmandsudvalg for Sundhed, som er mødeforum for den kommunale topledelse på sundhedsområdet i de 29 kommuner. Forummet drøfter og koordinerer kommunale holdninger på strategiske og prioriterede områder.
  • Være med til at udarbejde sundhedsaftaler, praksisplaner mv.
  • Bidrage til politisk betjening af kommunale politikere i samarbejdsudvalg på sundhedsområdet.
Omdrejningspunktet for sekretariatet er udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og indgåelse af sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Hverdagen vil derfor bestå af at udvikle, processtyre, organisere og formulere strategier om fælleskommunale sundhedspolitiske udfordringer og aftaleudkast i samarbejde med kommunale og regionale medarbejdere. Herunder vil forberedelse, tilrettelæggelse og opfølgning på møder, dagsordener, beslutningsmateriale, notater fylde meget. Kommunernes samarbejde i Embedsmandsudvalget for Sundhed fungerer som opdragsgiver for sekretariatet. Herudover vil samarbejdet med regionen i Sundhedskoordinationsudvalget og Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler være et centralt referencepunkt for prioritering af sekretariatets opgaver.

 
Vi forventer, at du:
  • Har en relevant akademisk uddannelse og nogle års relevant erfaring.
  • Har indsigt i arbejdet i en kommune
  • Har erfaring med og en god fornemmelse for politiske og administrative beslutningsprocesser, fx fra en kommune, region eller interesseorganisation samt erfaring med betjening af en administrativ topledelse.
  • Har kendskab til sundhedsområdet, herunder særligt udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt sundhedsaftalerne.
  • Evner at lytte, analysere, arbejde strategisk og arbejde i netværk.
  • Kan kommunikere både skriftligt og mundtligt til mange forskellige målgrupper og samarbejdspartnere.
  • Formår at holde overblikket og levere kvalitet og en sikker koordination – også når der er mange forskellige opgaver på samme tid.
Løn- og ansættelsesvilkår
Fælleskommunalt Sundhedssekretariat deler i det daglige arbejdsplads med KKR-sekretariatet (www.kl.dk/kkr). Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat er fysisk placeret sammen med det politiske formandskab i KKR, som ligger i Albertslund Kommune i denne valgperiode.

Fagligt refererer sundhedssekretariets medarbejdere til Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén, Frederiksberg Kommune, som er formand for Embedsmandsudvalg for Sundhed. Sundhedssekretariatet er herudover knyttet til Sekretariat for Politik og Ledelse i Albertslund Kommune i forhold til personaleledelsen.

Du vil få din daglige gang på rådhuset, der er centralt beliggende i hjertet af Albertslund – tre minutters gang fra S-stationen.

Lønindplacering sker efter principperne i Ny Løn og efter aftale mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation.

Det er en del af Albertslund Kommunes ansættelsespolitik at fremme lige kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Forventet tiltrædelse 1. oktober 2017.

Yderligere information
Du kan læse mere om sundhedssekretariatet i vedlagte kommissorium. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén, Frederiksberg Kommune på tlf. 2898 5450 eller mail tola03@frederiksberg.dk.

Sundhedskonsulent Charlotte Bork Wedell-Neergaard, Sundhedssekretariatet på mail  cow@albertslund.dk.

Sekretariatsleder May Lundsgaard, Albertslund Kommune på tlf. 4030 9645 eller mail mlo@albertslund.dk.
__________
Sådan søger du
Send din ansøgning og CV via linket nedenfor senest den tirsdag den 15. august kl. 12.

Vi forventer at afholde første runde ansættelsessamtaler den 23. august, og anden runde den 29. august.

Kommissorium for Fælleskommunalt sundhedssekretariat
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
17-07-2017
Udløbsdato
15-08-2017
Job-ID
329753814
Jobbets adresse

Sekretariat for Politik og Ledelse

Nordmarks Alle 1

2620Albertslund

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden