Afdelingsledere til Faxe Kommunale Ungdomsskole, Ungdomsskolen | Ofir.dk
header background shadow
Ungdomsskolen

Afdelingsledere til Faxe Kommunale Ungdomsskole

Ungdomsskolen

Vi søger to afdelingsledere som kan hjælpe os videre i vores indsats for at styrke fritidslivet i Faxe Kommune. Du skal indgå i tæt samarbejde med resten af ledelsen med henblik på at styrke og videreudvikle fritidsundervisning og -aktiviteter.  
 
Vi søger en afdelingsleder der har styr på de pædagogiske og ledelsesmæssige udfordringer forbundet med den almene fritidsundervisning og som kan favne de projekter som udspringer af de unges og de ansattes engagement. Du vil desuden få ansvar for at videreudvikle ungdomsskolens bidrag til den åbne skole.  
Vi søger desuden en afdelingsleder, der kan udvikle vores klubber med henblik på at skabe et klubtilbud hvor de unge kan udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Du vil desuden skulle arbejde tæt sammen med andre afdelinger i kommunen for at løse nogle af de socialpædagogiske udfordringer. Typiske samarbejdspartnere vil være SSP-konsulenter, integrationsmedarbejder m.fl.  
 
Herudover har vi en række projekter som i deres natur er vanskelige at placere entydigt. Her vil den enkeltes kompetencer blive bragt i spil i den endelige fordeling af opgaver som til en vis grad også vil involvere ungdomsskoleleder og afdelingsleder for Heltidsundervisning og 10. klasse.  
 
Faxe ungdomsskolen er en dynamisk arbejdsplads, der er en integreret del af den fælles ungeindsats i kommunen.  
Ungdomsskolen består af en almen undervisningsdel, ungdomsklubber, 10. klassecenter og en stor heltidsundervisningsafdeling. Desuden ligger kommunens SSP-indsats i ungdomsskolen.  
Du vil blive en del af et ledelsesteam på i alt tre afdelingsledere, ungdomsskoleleder og to sekretærer, der arbejder tæt sammen i en løsningsorienteret hverdag.  
 
Som afdelingsleder i ungdomsskolen skal du kunne tænke innovativt og udvikle tilbuddet pædagogisk, fagligt og i overensstemmelse med de unges ønsker/behov med øje for Faxe Kommunes ungepolitik.  
Du skal kunne balancere drift og udvikling, så begge dele går hånd i hånd.  
Du skal være med til at styrke ungdomsskolen i de unges bevidsthed, dels gennem synlighed på folkeskolerne og gennem et styrket tilbud, der rammer de unge.  
 
Vi forventer du har ledelseserfaring og er i stand til at:  
- Håndtere både den daglige drift med de ansatte og det strategiske niveau.  
- Handle ansvarligt og selvstændigt inden for de givne rammer og være i stand til at udvikle nye initiativer.  
- Inspirere, fastholde og udvikle gennem synlig ledelse.  
- Træde ind blandt eksterne samarbejdspartnere for at tiltrække de unge og rekruttere nye medarbejdere.  
- Pleje ungdomsskolens netværk som en del af ungdomsskolens ansigt udadtil.  
- Prioritere så du har overskud og overblik i en hverdag der altid er i forandring.  
 
Du forventes at være kompetent IT-bruger og være i stand til at arbejde med de administrative processer i en kommunal virksomhed. Har du særlige erfaringer fra ungdomsskolen vil dette blive vægtet i den samlede vurdering.  
 
Da aktiviteterne i ungdomsskolen primært finder sted i de unges fritid, vil der være en del aften- og weekendarbejde.  
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst for Ledere i Ungdomsskolen.  
 
For videre information kan du kontakte Ungdomsskoleleder Nicolai Gamsbøl-Havmand på telefon 5620 6230  
 
Ansøgningsfrist senest d. 17. november 2017. Ansættelsessamtaler afvikles af to runder med brug af personlighedstest og udvikling af case for slutkandidaterne. Samtalerunder forventes afholdt d. 22. november og 27. november.  
 
Forventet ansættelse fra 1. januar 2018.  
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
13-10-2017
Udløbsdato
17-11-2017
Job-ID
329782910
Jobbets adresse

Ungdomsskolen

Skolegade 21A

4690Haslev

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden

Job som dette

JKS A/S
Kalundborg, Sorø, Slagelse, Næstved
Fødevarestyrelsen
Holbæk, Sorø, Ringsted, Køge, Næstved, Faxe