Fagchef for ''Unge i Uddannelse'', Tønder Kommune | Ofir.dk
header background shadow
Tønder Kommune

Fagchef for ''Unge i Uddannelse''

Tønder Kommune

Kan du skabe et innovativt og fagligt stærkt miljø,  der gi’r unge kompetencer til at mestre eget liv?
 
Så søger Tønder Kommune en ny fagchef til fagområdet Unge i Uddannelse.
 
Som en strategisk satsning til højnelse af det generelle uddannelsesniveau i Tønder Kommune styrkes organisationen nu med et nyoprettet fagchefområde ”Unge i Uddannelse”  
 
Visionen er, at skabe mulighed for at samle kræfterne omkring én fælles indsats samlet på ét fagchefområde, hvor der samarbejdes på tværs af alle aktører. Tilsammen har afdelingen det samlede ansvar og de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven omkring kommunens 15 – 30-årige, der er i risiko for  
ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse uden støtte og sammenhængende indsatser.  
 
Som fagchef får du her en unik mulighed for at træde nye stier, hvor der ikke allerede er fodspor at følge. Holdet er sat, men du står selv i spidsen for at samle det og skabe en fælles kultur, der  sætter kurs mod det fælles mål, at unge gennemfører en uddannelse og får kompetencer til at mestre eget liv.  
 
Vi forventer, at du er udviklingsorienteret samt fagligt og ledelsesmæssigt robust og kompetent. Et stærkt tværorganisatorisk samarbejde er en forudsætning for at lykkes i jobbet. Elementer som organisatorisk læring og samskabelse vil være hjørnesten i opbygningen af dit nye fagchefområde.  
 
Du har viden om og indsigt i flere af kerneopgaverne på fagchefområdet og er i besiddelse af
 • en relevant faglig uddannelsesmæssig baggrund, suppleret med ledereuddannelse på diplom- eller masterniveau
 • erfaring med ledelse i større politiske organisationer, herunder erfaring i at omsætte politiske mål  og strategier til konkrete initiativer
 • erfaring med at lede forandringsprocesser og opbygge ny organisationskultur
 • indsigt i og erfaring med økonomisk styring.  
Du mestrer på det personlige plan
 • synlig og tydelig ledelse med sikker og stabil fremtoning
 • pondus, godt humør og udviser overskud, der skaber begejstring og dynamik i organisationen
 • at arbejde dialogbaseret med en høj grad af involvering af medarbejderne
 • at være inspirerende og i stand til at skabe følgeskab
 • at sætte et klart delegeringsrum og give tillidsfuld sparring
 • at analysere og skabe et langsigtet overblik  
 • at håndtere kritik og organisatorisk uro i forbindelse med forandringsprocesser
 • at levere resultater, med respekt for processen på vej dertil.  
Stillingen besættes på overenskomstvilkår.  
 
Ring til direktør Henrik Schou på telefon 29 74 71 88 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Se uddybende job- og personprofil her.  
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.  Angiv venligst fortrolig e-mailadresse og telefonnummer til efterfølgende kommunikation. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
11-05-2017
Udløbsdato
13-06-2017
Job-ID
329730031
Jobbets adresse

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270Tønder

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden

Job som dette

Centralforvaltningen
Kolding
Landbrugs- og Fiskerstyrelsen
Sønderborg