Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Jord- og Grundvandsforurening - 4 medarbejdere søges til afdelingen Vand og Jord

I afdelingen Vand og Jord i Region Syddanmark arbejder vi med at undersøge, risikovurdere og oprense jordforureninger, der kan udgøre en risiko for grundvandet, for menneskers sundhed og for vandløb og søer.  Vi har hovedansvaret for den offentlige indsats over for jordforureninger, og har et tæt samarbejde med kommunerne.  Derudover har vi et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i Regional Udvikling, herunder Klima og Ressourcer, der blandt andet arbejder med klima, grøn omstilling og råstofforvaltning.

Som medarbejder i Vand og Jord vil du bidrage til at sikre, at jordforurening ikke udgør en risiko for mennesker og miljø.

Vi søger 4 erfarne kollegaer, som ønsker at arbejde med sagsbehandling inden for afdelingens opgaver med systematisk opsporing af jordforurening, myndighedsopgaver og regionens egne indledende forureningsundersøgelser. Med din viden og tidligere erfaring fra området ønsker vi, at du kan bidrage til vores daglige drift og videre faglige udvikling inden for nedenstående teams:

Kortlægningsteamet
Teamets primære opgave er opsporing af muligt forurenede grunde. Her indgår vurdering af indsamlet historisk materiale med henblik på kortlægning i henhold til jordforureningsloven. Til opgaven hører også kommunikations- og myndighedsopgaver, samt opdatering af afdelingens databaser. Arbejdet kræver, at man kan arbejde systematisk og vedholdende med en opgave indtil resultatet er opnået.

Myndighedsteamet
Teamet varetager myndighedsopgaver i tæt samarbejde med kommunerne. Dette sker bl.a. i forbindelse med § 8-tilladelser efter jordforureningsloven i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde, private forureningsundersøgelser og afværgeprojekter, påbudssager, samt kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde. Ud over samarbejdet med kommunerne, er der også meget kontakt med bl.a. rådgivere og grundejere.

Undersøgelsesteamet
Som en del af regionens indsats, sørger teamet for at undersøge de kortlagte grunde i en prioriteret rækkefølge, således at der både tages hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcen ift. drikkevandsinteresser, samt afklaring af om forureninger udgør en risiko for boliganvendelse og overfladevand.

Undersøgelserne udføres af udvalgte rådgivere, hvor du som sagsbehandler har ansvaret for puljer af undersøgelser. Vi deltager i besigtigelser af ejendommene forud for igangsættelse af undersøgelserne, og har tæt kontakt med grundejerne. Ved afslutning af undersøgelserne skal der tages stilling til risikovurdering samt kortlægning efter jordforureningsloven.

Generelt for stillingerne
Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, for eksempel ingeniør, geolog, biolog eller lignende, helst suppleret med en solid erfaring med jord-og grundvandsforurening.

Du har lyst til varierende arbejdsopgaver, hvor du håndterer såvel små som store kortlægningssager og forureninger, og har ansvaret for både de jordforureningsfaglige vurderinger, sagsbehandlingen og dialogen med borgerne, kommunerne og eksterne rådgivere. Derfor forventer vi, at du:

  • Lægger vægt på faglighed og dokumentation i sagsbehandlingen.
  • Er god til at kommunikere, både skriftligt og mundtligt, således at fx borgere og virksomheder oplever, at de får den rette rådgivning og hjælp i forhold til deres situation.
  • Er samarbejdsorienteret og imødekommende overfor nye tiltag
  • Har lyst til og trives med teamarbejde og -udvikling.
  • Er god til at skabe overblik og prioritere arbejdsopgaverne.
  • Søger faglig sparring og kan træffe selvstændige beslutninger.  
  • Bidrager aktivt til vidensdeling internt i teamet og i afdelingen, så vel som eksternt, f.eks. med sagsbehandlerne i kommunerne.
  • Afhængigt af dine kompetencer vil du kunne bidrage til løsning af andre opgaver i afdelingen.

Afdelingen for Vand og Jord
Afdelingen for Vand og Jord har hovedsæde i Vejle og har lokalkontorer i henholdsvis Ribe og Odense. Der er mulighed for at vælge arbejdssted. Vi kan tilbyde dig et inspirerende miljø, hvor vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau, og hvor vi prioriterer faglig sparring og vidensdeling. Vi lægger vægt på gode samarbejdsevner, og at der er plads til arbejdsglæde og trivsel. Vi vil være helt fremme på den faglige front, og afsætter hvert år tid og ressourcer til udvikling af den enkelte medarbejder. Afdelingen er en del af Regional Udvikling i Region Syddanmark – Vi er drevet af FN’s verdensmål, og du kan læse mere om vores strategi her: https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/.

Om ansøgningen
Der er ansøgningsfrist d. 7. marts 2021. På ansøgningsskemaet skal du angive, om der er et team, som du helst vil søge en stilling til.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 11., 12. og 15. marts, 2. samtale den 19. og 22. marts.

Mellem 1. og 2. samtalerunde vil du skulle udfylde en Person Profil Analyse.

Du er velkommen til at kontakte områdechef Nicholas Kyhl (2920 1943) eller områdechef Anne Krag (2920 1931) med spørgsmål til stillingerne.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn efter gældende overenskomst.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.