Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Juliane Marie Centret søger ny ledende overlæge til Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet. En velfungerende, fagligt stærk og innovativ klinik med "højt til loftet"

Rigshospitalet søger en ledende overlæge, der har ambitioner om, sammen med den ledende oversygeplejerske, at stå i spidsen for landets mest specialiserede gynækologiske afdeling. Du skal lede en afdeling, der har som mål til stadighed at udvikle det gynækologiske speciale på internationalt niveau gennem forskning, udvikling og uddannelse. Din opgave bliver at føre afdelingen frem mod nye store resultater.

Om afdelingen
Afdelingen har højtspecialiseret funktion indenfor de gynækologiske subspecialer og varetager udredning og behandling af patienter fra hele Danmark, Grønland og Færøerne samt et lokalt optageområde. Afdelingen har lands-/landsdelsfunktion i gynækologisk onkologi og svær endometriose. Den kliniske behandling og forskningen er på et højt internationalt niveau, og afdelingens ambition er at videreudvikle og styrke behandlingen af gynækologiske sygdomme.

Herudover varetager afdelingen udredning og behandling af patienter med udviklingsanomalier, tidlige graviditetskomplikationer, gynækologisk endokrinologi samt benign gynækologi. Dertil kommer at Gynækologisk Afdeling rummer tværfaglige centre, Center for Seksuelle Overgreb (CSO) og Center for Kønsidentitet (CKI).
For yderligere information om afdelingen se https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/gynaekologisk-klinik/Sider/default.aspx

Gynækologisk Afdeling har et udgiftsbudget på 88,3 mio. kr. I 2019 blev 13.214 patienter behandlet. Der var ca. 14.500 ambulante besøg, 2.970 indlæggelser og 3.029 operationer.

Afdelingen har 140 medarbejdere, der består af læger (heraf 3 professorer og 26 speciallægeårsværk), sygeplejersker (heraf 2 kliniske sygeplejespecialister), sekretærer, psykologer og socialrådgivere. Udredning og behandling, kirurgisk som medicinsk, af klinikkens patienter foregår i den akutte modtagelse, på JMC’s operationsgang, i de 2 sengeafsnit med i alt 32 sengepladser, i gynækologisk ambulatorium og i de tværfaglige centre.

Afsnit og subspecialer er ud fra størrelse og mulighed organiseret med faglige ledere og tværfaglige teamledelser, der er ansvarlige for den faglige udvikling, arbejdsgange, samarbejde mm. Afdelingen har et velfungerende klinikråd, et medarbejderudvalg (LMU) og flere arbejdsmiljøteams, der er med til at sikre kommunikation og samarbejde på tværs af afsnit og faggrupper.

Juliane Marie Centret og afdelingen arbejder ud fra et familiecentreret perspektiv, hvor medinddragelse af såvel patienten som dennes pårørende i behandling og pleje prioriteres, som væsentligt for hele patientforløbet. Der arbejdes særdeles aktivt med udvikling af gode patientforløb på tværs af sektorer, i tværfaglighed internt og med virtuelle muligheder.

Afdelingen har en stor samarbejdsflade på tværs i både Juliane Marie Centret og på Rigshospitalet. Det tætteste samarbejde er med Obstetrisk Afdeling, hvor der er vagtfællesskab og fælles konferencer, såvel som fælles ledelse af uddannelsessøgende lægers forløb. Ligeledes har afdelingen en stor uddannelsesforpligtelse med gynækologiske ekspertuddannelser, ligesom der årligt modtages prægraduate studerende og elever indenfor alle faggrupper. Herudover har afdelingen samarbejde med Rigshospitalets øvrige specialer om operativ udvikling, fælles patientforløb mm.

Om dig
Vi forventer at du er speciallæge i gynækologi, har en PhD, lederuddannelse og ledelseserfaring (gerne fra anden universitetsafdeling) med dokumenterede resultater.

Du skal have gode samarbejdsevner og kunne skabe gode relationer med såvel medarbejdere i afdelingen, samarbejdspartnere på Rigshospitalet samt have et bredt nationalt og gerne internationalt netværk, så du kan bidrage til klinikkens samarbejde med hospitaler regionalt, nationalt og internationalt. Du skal være fagligt, videnskabeligt og organisatorisk visionær - men skal også være ambitiøs på alle ansattes vegne, så arbejdsglæde og udvikling er en drivende faktor. Du skal have en stærk personlighed, kommunikere tydeligt, være synlig, empatisk og rummelig.

Gynækologisk Afdeling er præget af en humoristisk og åben kultur med direkte kommunikation. Du skal derfor kunne være både åben og lydhør i din lederstil og samtidig kunne træffe beslutninger, sætte tydelige mål, mægle og forhandle når det kræves.

Du vil blive en del af Juliane Marie Centrets centerråd, der består af afdelingsledelserne fra centrets otte afdelinger og centerledelsen. I samspillet med kollegerne og centerledelsen er du en vigtig medspiller i centrets samlede udvikling.

Region Hovedstadens struktur på kvinde-barn området ændres i de kommende år, med åbning af et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital og BørneRiget, nyt hospitalsbyggeri for børn, unge og fødende på Rigshospitalets matrikel. Begge dele kræver forpligtende samarbejde på tværs af hospital og region. Du skal være med til at facilitere samarbejde, der sikrer succes i den nye struktur.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende oversygeplejerske Charlotte Strømberg tlf. 3545 8476 eller centerdirektør Merete Lange tlf. 3545 3852. Ansøgningsfrist er mandag den 6. juli 2020 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt medio august, hvorefter der vil være et kort testforløb.

Søg stillingen via linket.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer, protokollat 2, indgået overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn/Foreningen af Speciallæger med tilbagegangsstilling. Stillingen besættes på åremål i 6 år.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden” fra 2007, der kan ses på www.regionh.dk

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.
Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.