Juridisk kontorchef til Lægemiddelstyrelsens Ledelsessekretariat

Er du en dygtig og processikker jurist med erfaringer fra national og europæisk regulering? Har du dokumenterede fremragende lederkompetencer? Og vil det kunne motivere dig stærkt at indgå i et lederteam, der i dialog med dygtige og engagerede medarbejdere sigter målrettet på at styrke vores performance- og forbedringskultur på vej mod europæisk topklasse? Lægemiddelstyrelsen søger en inspirerende juridisk profil til at stå i spidsen for det nyoprettede Ledelsessekretariat.

Om os
Lægemiddelstyrelsens vision er klar: Vi vil i europæisk topklasse! Vores strategi frem mod 2021 udpeger de vigtigste indsatsområder, aktualiseres årligt og omsættes i operative mål. Medarbejdere med høj faglighed og et stort engagement er rygraden. Vi arbejder med innovative lægemidler og generika på tværs af det faglige og politiske, og vi er med til at præge udviklingen inden for det lægemiddelfaglige område, apoteker og medicinsk udstyr i Danmark og Europa. I europæisk og national lovgivning skærpes kravene til myndigheder og virksomheder. Patientsikkerheden og life science står højt på den sundhedspolitiske og erhvervspolitiske dagsorden. Mediebevågenheden er stor. Forventningerne blandt interessenter om kommunikation og involvering er stigende. Vores momentum er stort, og meget er allerede lykkedes.

Jobbet og din profil
Visionen for Ledelsessekretariatet er, at det spiller en helt central rolle i den fortsatte udvikling af Lægemiddelstyrelsen som en effektiv leveranceorganisation med stor processikkerhed og stærk intern sammenhængskraft.

Strategi, prioritering og koordination samt juridisk soliditet skal styrkes på tværs af de centrale ledelsesmæssige og internationale opgaver samtidig med, at der er tale om en udpræget arbejdsdeling. Din motivation og dine kompetencer skal matche begge opgaveområder. I alt vil ca. 10 medarbejdere referere direkte til dig. Det daglige samspil med direktøren, som du refererer til, og vicedirektøren vil være intensivt, og du vil blive sparringspartner for hele husets ledelse.

Dine evner til at skabe koblinger både til forretningen og til andre tværgående funktioner, herunder bl.a. Kommunikation, Kvalitetsledelse og Lean vil være af afgørende betydning. Du vil referere direkte til direktøren og blive en del af Lægemiddelstyrelsens topledelse: Ledelsesteamet.

Det juridiske, nationale og mere styrelsesinterne ansvar vil - ud over standardrepertoiret, såsom forberedelse af strategiske beslutningsoplæg og agendaplanlægning - omfatte bl.a.:
• juridisk sparring med ledelse og forretning, herunder også udbudsret, forvaltningsret og databeskyt-telsesforordning, samt styrkelse af tværgående juridiske mekanismer,
• gennemførelse af det årlige review af omverdensanalyse, strategi, topprioriteter og organisation,
• fremme af sammenhæng, prioritering og fremdrift i de parallelle organisationsudviklingsprojekter, Lægemiddelstyrelsen gennemfører på vejen mod europæisk topklasse samt
• konsolidering af Lægemiddelstyrelsens beredskabsorganisation, herunder også juridisk rådgivning i undertiden hastende og kritiske sager.

Det internationale ansvar skal navnlig ses i lyset af den europæiske regulering af lægemiddelområdet, ambitionerne i regeringens life science strategi og det forhold, at Lægemiddelstyrelsens direktør netop er blevet chair for den europæiske direktørkreds – Heads of Medicines Agencies - HMA. Ansvaret vil omfatte bl.a.:
• juridisk sparring ift. nye forordninger for bl.a. kliniske forsøg, medicinsk udstyr, det veterinærmedicinske område, EU Health Technology Assesments lovforslag mv. • forberedelse af og opfølgning på bestyrelsesmøder i European Medicines Agency og i HMA, herunder deltagelse i HMA Permanent Secretariat samt
• understøttelse af fortsat udvikling af bilaterale samarbejdsaftaler med lægemiddelmyndigheder i bl.a. Kina, Brasilien, Mexico, Japan og USA samt Norden

Du vil være godt hjulpet: I forretningsenhederne arbejder over 20 jurister med indgående kendskab til særlovgivningen og de europæiske samarbejdsprocedurer. I selve Ledelsessekretariatet får du på det internationale område glæde af to chefkonsulenter med juridisk baggrund, og foreløbig er en stilling som fuldmægtig i opslag. På de mere interne linjer vil der kunne trækkes på to chefkonsulenter ift. strategi og organisationsudvikling samt en specialkonsulent til udbudsret. Dertil kommer to dygtige kontorfunktionærer. Foreløbigt vil yderligere en jurist til tværgående jura skulle ansættes.

Du skal kunne trives i en kompleks og dynamisk organisation, hvor den faglige og politiske verden skal forenes, og opgaver ofte opstår uventet og med kort varsel. Forventninger til processikkerhed, analytisk skarphed, politisk tæft og stærke kommunikative evner er store. Og du skal have forståelse for de særlige forventninger, der er til at varetage en rolle som en del af topledelsen i Lægemiddelstyrelsen. Du er en dynamisk, inspirerende og visionær leder, der elsker at skabe resultater selv og igennem andre. Da du skal indgå i Lægemiddelstyrelsens Ledelsesteam er det endvidere afgørende, at du er en virkelig god team player!

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1/lønramme 37. Ansættelsen sker som udgangspunkt i et 5-årigt åremål med mulighed for forlængelse i 3 år.

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide ved at kontakte direktør Thomas Senderovitz på telefon 9359 6479.

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen og vores strategi på http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/om/mission-og-vision/

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler indledes i uge 20.

I processen vil indgå test og samtale med ekstern konsulent.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Teamleder til Sagsadministration i Odense

Sagsadministrationen

København
I Skatteankestyrelsen samarbejder vi om klagesagsbehandling. Vi behandler sager af stor samfundsmæssig betydning, som alle har store konsekvenser for den enkelte virksomhed og borger. Derfor vil vi være Danmarks bedste klagemyndighed. Lige nu søger ...
Indrykket:12. april 2018
Udløbsdato:30. april 2018

Forsknings- og analysechef til området for arbejdsmiljøovervågning og epidemiologi

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

København
Vil du være med til at sætte retning for forskning blandt højt kompetente videnarbejdere? Har du lyst til at lede og koordinere komplekse forskningsprojekter? Og kan du bidrage til at forskningsresultater anvendes i praksis? Så har vi en spændende s...
Indrykket:13. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Student til ny enhed for Data, Infrastruktur, Cybersikkerhed og Digitale indsatser i Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet, departementet

Vil du udfordres i en hverdag tæt på den politiske dagsorden? Vil du være med til at drive digitale forandringer og arbejde med klog og sikker brug af data på sundheds- og ældreområdet? Er du både analytisk stærk og hjælpsom, med blik for, hvad der ...
Indrykket:17. april 2018
Udløbsdato:25. april 2018

Funktionsleder til Virksomheds- og Afgiftskontrol 18 i den kommende Skattestyrelse

Skatteområdet i SKAT

København
Kan du i en forandringstid motivere dine medarbejdere til at yde deres bedste og samtidig have fokus på at sikre, at I som enhed når målene? Kan du omsætte strategier til håndgribelige indsatser? Så har du muligheden for at blive funktionsleder i en...
Indrykket:18. april 2018
Udløbsdato:2. maj 2018

Kontorchef til Finansministeriets departement

Finansministeriets departement

København
Har du en stærk interessere for de økonomiske konsekvenser af Danmarks miljø- og fødevare- samt klima- og energipolitik? Finansministeriet søger en kontorchef til 7. kontor med veludviklede økonomiske og analytiske kompetencer og ambitioner for det ...
Indrykket:18. april 2018
Udløbsdato:1. maj 2018