Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Jurister til Koncern HR

København, Rigspolitiet, Koncern HR

Rigspolitiet søger jurister med kendskab til arbejdsret og forvaltningsret til henholdsvis HR Administration og Personalejuridisk Center, som begge er en del af Rigspolitiets Koncern HR. Som jurist har du en central rolle i forhold til at understøtte hele Koncern HR som arbejdsområde. Dit job er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, faglige udfordringer og en omskiftelig hverdag, hvor opgaver med kort varsel kræver din bistand.

Fuldmægtig til HR Forhandling
HR Forhandling er én af tre sektioner i Koncern HR’s Personalejuridiske Center. Vi er 12 medarbejdere i sektionen – både akademikere, politifolk og administrative medarbejdere. Vi beskæftiger os i hovedtræk med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i politiet, herunder indgåelse, formidling og implementering af aftaler/overenskomster. Derudover fungerer vi som ledelsesstøtte i bred forstand for Koncern HR’s ledelse, ligesom vi udarbejder forskellige HR-analyser og HR-nøgletal. Vi har en uformel omgangstone og vægter faglig sparring og videndeling højt.

Som fuldmægtig i HR Forhandling arbejder du med mange forskellige arbejdsretlige problemstillinger, i særdeleshed med fortolkning og formidling af regler og problemstillinger relateret til overenskomster og aftaler for ansatte i politiet. Der vil således være opgaver inden for individuel og kollektiv arbejdsret.
Skriftlig formidling er en stor del af dit arbejde, og du formidler klart og præcist essensen af juridiske forhold, så det er forståeligt for modtageren. Eksempelvis udarbejder du vejledninger til aftaler og overenskomster, beslutningsoplæg, folketingsbesvarelser samt notater med henblik på indhentning af mandat til en forhandling eller for at klæde ledelsen på til at træffe de rette beslutninger. Modtageren er ofte den øverste ledelse i Koncern HR eller direktionen i Rigspolitiet.

Derudover deltager du i forhandlinger om lokale løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i politiet, herunder er du med til at kommunikere aftalerne videre til politikredsene og sikre, at aftalerne bliver korrekt implementeret.

Du agerer også som faglig specialist og sparringspartner for bl.a. HR-chefer i politikredsene, når de har brug for sparring eller hjælp til fortolkning af regler og overenskomster. Ligeledes indhenter du konkret viden hos dem og sikrer derigennem, at reglerne anvendes korrekt i praksis.

Fuldmægtig til HR Løn
HR Løn er én af tre sektioner i HR’s Administrationscenter. Sektionen har 22 medarbejdere, hvor hovedparten er kontoruddannede sagsbehandlere. Vi leverer ydelser til hele politiet og er bl.a. ansvarlig for udmøntning af lokalløn, ferie og tjenestefri/orlov, pension og seniorordninger. Derudover har vi ansvaret for at udarbejde og ajourføre interne vejledninger, så de hele tiden er i overensstemmelse med gældende regler og overenskomster.

Som fuldmægtig i HR Løn arbejder du med fortolkning og formidling af regler og problemstillinger relateret til overenskomster og aftaler for ansatte i politiet. Dette sker i samarbejde med andre jurister i HR Administration. Med dit kendskab til forvaltningsret fungerer du som juridisk sparringspartner for afdelingen samt udarbejder interne vejledninger. I de kommende år vil der være et særligt behov for vejledning omkring den nye ferielov, en proces som du får en vigtig rolle i.

Din opgave bliver derudover at behandle konkrete tilbagebetalingssager, som opstår, når en medarbejder har fået udbetalt for meget i løn (basisløn, pension og tillæg). Her skal der foretages en juridisk vurdering af, om betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt, inden der kan partshøres og træffes afgørelse i sagen i henhold til forvaltningslovens regler.

Fuldmægtig til HR Sygdom og Forsikring
HR Sygdom og Forsikring er én ud af tre sektioner HR’s Administrationscenter. Sektionen har tre kerneområder: Rigspolitiets Arbejdsskadeforsikring, som varetager forsikringsbeføjelserne i forbindelse med politiansatte, der kommer til skade på arbejde, et team, der varetager sagsbehandlingen og rådgivningsopgaver i forbindelse med skånetjeneste og sygefravær, herunder afsked på grund af sygdom for overenskomstansatte samt tjenestemænd både internt i Rigspolitiet og for de 12 politikredse samt Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed for ansatte, der er kommet svært til skade.

Som fuldmægtig til HR Sygdom og Forsikring indgår du primært i teamet, der varetager sagsbehandling og rådgivningsopgaver i forbindelse med skånetjeneste og sygefravær, herunder afsked på grund af sygdom. Opgaverne varetages af teamet i fællesskab og omfatter, udover rådgivning og konkret sagsbehandling,skriftlige fremlæggelser og udarbejdelse af notater.

Du bidrager desuden til løsningen af forskellige typer HR-opgaver – store som små. Det kan blandt andet være bidrag til ledelsesinformation, fremskaffelse af nøgletal, sagsfremstillinger i klagesager, forhandlinger, ledelsesstøtte i konkrete sager, projekter vedrørende Rigspolitiets vejledningsmateriale for håndtering af sygefravær og skånetjeneste, juridisk støtte til refusionssager samt løbende procesoptimering.

Vi vægter faglig sparring højt i den fælles opgaveløsning og bidrager alle til den gode atmosfære på kontoret. Vi tilbyder en varierende hverdag i en stor og spændende organisation i rivende udvikling. Med jobbet følger hurtigt et stort ansvar og faglige udfordringer, som vil udvikle dig og styrke dine kompetencer.

Fælles for vores nye medarbejdere
Vi forestiller os, at du er uddannet cand.jur. el. cand.merc.jur. Du har måske 1-2 års erfaring fra en anden offentlig myndighed eller værdifuld erfaring fra dit studiejob. Vigtigst er dog, at du er vant til at forholde dig til lovstof og fortolke herpå.

Din faglighed er i top, og du formår på skrift såvel som mundtligt at formidle essensen af dine budskaber til andre faggrupper på en klar og kortfattet måde. Du motiveres af at sætte dig ind i nye regler og fagområder, er hurtig til at gennemskue problemstillinger og har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Det kendetegner din arbejdsstil, at du er struktureret samt initiativrig og selvstændig i forhold til at opsøge viden og træffe egne beslutninger.

Som person fungerer du godt i vekselvirkningen mellem selvstændigt at dykke ned i fagstof og samarbejde tværfagligt med andre kolleger. Du trives i en stor organisation, som hele tiden påvirkes af politiske beslutninger, og du forstår at tænke og handle ud fra et helhedssyn.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de enhver tid gældende aftaler
mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Polititorvet 14, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

HR Forhandling: Sektionsleder Birgitte Wenckheim, tlf. 25 16 09 83
HR Løn: Sektionsleder Mette Herner, tlf. 91 35 76 31
HR Sygdom og Forsikring: Fg. sektionsleder Katarina Menhard, tlf. 25 28 28 21

I din ansøgning bedes du tydeliggøre, hvilken stilling/hvilke stillinger du søger.

Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 9 og uge 10.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund.

 

Koncern HR
Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Koncern HR varetager HR-opgaver for politiets ca. 15.000 ansatte, hvoraf cirka 10.500 er polititjenestemænd. Koncern HR er organiseret i 3 afdelinger: National HR Partner, HR Administration og Politiskolen. Personalejuridisk Center og Administrationscenteret er to af tre centre i HR Administration.
Vi hjælper dagligt hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte
kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og
transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejderne imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329748096Phoenix-1abf96f112018-01-26T04:14:33.560Jurister til Koncern HR

København, Rigspolitiet, Koncern HR

Rigspolitiet søger jurister med kendskab til arbejdsret og forvaltningsret til henholdsvis HR Administration og Personalejuridisk Center, som begge er en del af Rigspolitiets Koncern HR. Som jurist har du en central rolle i forhold til at understøtte hele Koncern HR som arbejdsområde. Dit job er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, faglige udfordringer og en omskiftelig hverdag, hvor opgaver med kort varsel kræver din bistand.

Fuldmægtig til HR Forhandling
HR Forhandling er én af tre sektioner i Koncern HR’s Personalejuridiske Center. Vi er 12 medarbejdere i sektionen – både akademikere, politifolk og administrative medarbejdere. Vi beskæftiger os i hovedtræk med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i politiet, herunder indgåelse, formidling og implementering af aftaler/overenskomster. Derudover fungerer vi som ledelsesstøtte i bred forstand for Koncern HR’s ledelse, ligesom vi udarbejder forskellige HR-analyser og HR-nøgletal. Vi har en uformel omgangstone og vægter faglig sparring og videndeling højt.

Som fuldmægtig i HR Forhandling arbejder du med mange forskellige arbejdsretlige problemstillinger, i særdeleshed med fortolkning og formidling af regler og problemstillinger relateret til overenskomster og aftaler for ansatte i politiet. Der vil således være opgaver inden for individuel og kollektiv arbejdsret.
Skriftlig formidling er en stor del af dit arbejde, og du formidler klart og præcist essensen af juridiske forhold, så det er forståeligt for modtageren. Eksempelvis udarbejder du vejledninger til aftaler og overenskomster, beslutningsoplæg, folketingsbesvarelser samt notater med henblik på indhentning af mandat til en forhandling eller for at klæde ledelsen på til at træffe de rette beslutninger. Modtageren er ofte den øverste ledelse i Koncern HR eller direktionen i Rigspolitiet.

Derudover deltager du i forhandlinger om lokale løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i politiet, herunder er du med til at kommunikere aftalerne videre til politikredsene og sikre, at aftalerne bliver korrekt implementeret.

Du agerer også som faglig specialist og sparringspartner for bl.a. HR-chefer i politikredsene, når de har brug for sparring eller hjælp til fortolkning af regler og overenskomster. Ligeledes indhenter du konkret viden hos dem og sikrer derigennem, at reglerne anvendes korrekt i praksis.

Fuldmægtig til HR Løn
HR Løn er én af tre sektioner i HR’s Administrationscenter. Sektionen har 22 medarbejdere, hvor hovedparten er kontoruddannede sagsbehandlere. Vi leverer ydelser til hele politiet og er bl.a. ansvarlig for udmøntning af lokalløn, ferie og tjenestefri/orlov, pension og seniorordninger. Derudover har vi ansvaret for at udarbejde og ajourføre interne vejledninger, så de hele tiden er i overensstemmelse med gældende regler og overenskomster.

Som fuldmægtig i HR Løn arbejder du med fortolkning og formidling af regler og problemstillinger relateret til overenskomster og aftaler for ansatte i politiet. Dette sker i samarbejde med andre jurister i HR Administration. Med dit kendskab til forvaltningsret fungerer du som juridisk sparringspartner for afdelingen samt udarbejder interne vejledninger. I de kommende år vil der være et særligt behov for vejledning omkring den nye ferielov, en proces som du får en vigtig rolle i.

Din opgave bliver derudover at behandle konkrete tilbagebetalingssager, som opstår, når en medarbejder har fået udbetalt for meget i løn (basisløn, pension og tillæg). Her skal der foretages en juridisk vurdering af, om betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt, inden der kan partshøres og træffes afgørelse i sagen i henhold til forvaltningslovens regler.

Fuldmægtig til HR Sygdom og Forsikring
HR Sygdom og Forsikring er én ud af tre sektioner HR’s Administrationscenter. Sektionen har tre kerneområder: Rigspolitiets Arbejdsskadeforsikring, som varetager forsikringsbeføjelserne i forbindelse med politiansatte, der kommer til skade på arbejde, et team, der varetager sagsbehandlingen og rådgivningsopgaver i forbindelse med skånetjeneste og sygefravær, herunder afsked på grund af sygdom for overenskomstansatte samt tjenestemænd både internt i Rigspolitiet og for de 12 politikredse samt Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed for ansatte, der er kommet svært til skade.

Som fuldmægtig til HR Sygdom og Forsikring indgår du primært i teamet, der varetager sagsbehandling og rådgivningsopgaver i forbindelse med skånetjeneste og sygefravær, herunder afsked på grund af sygdom. Opgaverne varetages af teamet i fællesskab og omfatter, udover rådgivning og konkret sagsbehandling,skriftlige fremlæggelser og udarbejdelse af notater.

Du bidrager desuden til løsningen af forskellige typer HR-opgaver – store som små. Det kan blandt andet være bidrag til ledelsesinformation, fremskaffelse af nøgletal, sagsfremstillinger i klagesager, forhandlinger, ledelsesstøtte i konkrete sager, projekter vedrørende Rigspolitiets vejledningsmateriale for håndtering af sygefravær og skånetjeneste, juridisk støtte til refusionssager samt løbende procesoptimering.

Vi vægter faglig sparring højt i den fælles opgaveløsning og bidrager alle til den gode atmosfære på kontoret. Vi tilbyder en varierende hverdag i en stor og spændende organisation i rivende udvikling. Med jobbet følger hurtigt et stort ansvar og faglige udfordringer, som vil udvikle dig og styrke dine kompetencer.

Fælles for vores nye medarbejdere
Vi forestiller os, at du er uddannet cand.jur. el. cand.merc.jur. Du har måske 1-2 års erfaring fra en anden offentlig myndighed eller værdifuld erfaring fra dit studiejob. Vigtigst er dog, at du er vant til at forholde dig til lovstof og fortolke herpå.

Din faglighed er i top, og du formår på skrift såvel som mundtligt at formidle essensen af dine budskaber til andre faggrupper på en klar og kortfattet måde. Du motiveres af at sætte dig ind i nye regler og fagområder, er hurtig til at gennemskue problemstillinger og har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Det kendetegner din arbejdsstil, at du er struktureret samt initiativrig og selvstændig i forhold til at opsøge viden og træffe egne beslutninger.

Som person fungerer du godt i vekselvirkningen mellem selvstændigt at dykke ned i fagstof og samarbejde tværfagligt med andre kolleger. Du trives i en stor organisation, som hele tiden påvirkes af politiske beslutninger, og du forstår at tænke og handle ud fra et helhedssyn.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de enhver tid gældende aftaler
mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Polititorvet 14, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:

HR Forhandling: Sektionsleder Birgitte Wenckheim, tlf. 25 16 09 83
HR Løn: Sektionsleder Mette Herner, tlf. 91 35 76 31
HR Sygdom og Forsikring: Fg. sektionsleder Katarina Menhard, tlf. 25 28 28 21

I din ansøgning bedes du tydeliggøre, hvilken stilling/hvilke stillinger du søger.

Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 9 og uge 10.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund.

 

Koncern HR
Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Koncern HR varetager HR-opgaver for politiets ca. 15.000 ansatte, hvoraf cirka 10.500 er polititjenestemænd. Koncern HR er organiseret i 3 afdelinger: National HR Partner, HR Administration og Politiskolen. Personalejuridisk Center og Administrationscenteret er to af tre centre i HR Administration.
Vi hjælper dagligt hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte
kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og
transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejderne imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

2018-02-16T00:55:56.280 København, Rigspolitiet, Koncern HR Rigspolitiet søger jurister med kendskab til arbejdsret og forvaltningsret til henholdsvis HR Administration og Personalejuridisk Center, som begge er en del af Rigspolitiets Koncern HR. Som jurist har du en central rolle i forhold til at understøtte hele Koncern HR som arbejdsområde. Dit job er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, faglige udfordringer og en omskiftelig hverdag, hvor opgaver med kort varsel kræver din bistand.Fuldmægtig til HR Forhandling HR Forhandling er n af tre sektioner i Koncern HR s Personalejuridiske Center. Vi er 12 medarbejdere i sektionen både akademikere, politifolk og administrative medarbejdere. Vi beskæftiger os i hovedtræk med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i politiet, herunder indgåelse, formidling og implementering af aftaler overenskomster. Derudover fungerer vi som ledelsesstøtte i bred forstand for Koncern HR s ledelse, ligesom vi udarbejder forskellige HR-analyser og HR-nøgletal. Vi har en uformel omgangstone og vægter faglig sparring og videndeling højt. Som fuldmægtig i HR Forhandling arbejder du med mange forskellige arbejdsretlige problemstillinger, i særdeleshed med fortolkning og formidling af regler og problemstillinger relateret til overenskomster og aftaler for ansatte i politiet. Der vil således være opgaver inden for individuel og kollektiv arbejdsret. Skriftlig formidling er en stor del af dit arbejde, og du formidler klart og præcist essensen af juridiske forhold, så det er forståeligt for modtageren. Eksempelvis udarbejder du vejledninger til aftaler og overenskomster, beslutningsoplæg, folketingsbesvarelser samt notater med henblik på indhentning af mandat til en forhandling eller for at klæde ledelsen på til at træffe de rette beslutninger. Modtageren er ofte den øverste ledelse i Koncern HR eller direktionen i Rigspolitiet.Derudover deltager du i forhandlinger om lokale løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i politiet, herunder er du med til at kommunikere aftalerne videre til politikredsene og sikre, at aftalerne bliver korrekt implementeret.Du agerer også som faglig specialist og sparringspartner for bl.a. HR-chefer i politikredsene, når de har brug for sparring eller hjælp til fortolkning af regler og overenskomster. Ligeledes indhenter du konkret viden hos dem og sikrer derigennem, at reglerne anvendes korrekt i praksis.Fuldmægtig til HR Løn HR Løn er n af tre sektioner i HR s Administrationscenter. Sektionen har 22 medarbejdere, hvor hovedparten er kontoruddannede sagsbehandlere. Vi leverer ydelser til hele politiet og er bl.a. ansvarlig for udmøntning af lokalløn, ferie og tjenestefri orlov, pension og seniorordninger. Derudover har vi ansvaret for at udarbejde og ajourføre interne vejledninger, så de hele tiden er i overensstemmelse med gældende regler og overenskomster. Som fuldmægtig i HR Løn arbejder du med fortolkning og formidling af regler og problemstillinger relateret til overenskomster og aftaler for ansatte i politiet. Dette sker i samarbejde med andre jurister i HR Administration. Med dit kendskab til forvaltningsret fungerer du som juridisk sparringspartner for afdelingen samt udarbejder interne vejledninger. I de kommende år vil der være et særligt behov for vejledning omkring den nye ferielov, en proces som du får en vigtig rolle i.Din opgave bliver derudover at behandle konkrete tilbagebetalingssager, som opstår, når en medarbejder har fået udbetalt for meget i løn (basisløn, pension og tillæg). Her skal der foretages en juridisk vurdering af, om betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt, inden der kan partshøres og træffes afgørelse i sagen i henhold til forvaltningslovens regler. Fuldmægtig til HR Sygdom og ForsikringHR Sygdom og Forsikring er n ud af tre sektioner HR s Administrationscenter. Sektionen har tre kerneområder: Rigspolitiets Arbejdsskadeforsikring, som varetager forsikringsbeføjelserne i forbindelse med politiansatte, der kommer til skade på arbejde, et team, der varetager sagsbehandlingen og rådgivningsopgaver i forbindelse med skånetjeneste og sygefravær, herunder afsked på grund af sygdom for overenskomstansatte samt tjenestemænd både internt i Rigspolitiet og for de 12 politikredse samt Rigspolitiets Støtte- og Rådgivningsenhed for ansatte, der er kommet svært til skade. Som fuldmægtig til HR Sygdom og Forsikring indgår du primært i teamet, der varetager sagsbehandling og rådgivningsopgaver i forbindelse med skånetjeneste og sygefravær, herunder afsked på grund af sygdom. Opgaverne varetages af teamet i fællesskab og omfatter, udover rådgivning og konkret sagsbehandling,skriftlige fremlæggelser og udarbejdelse af notater. Du bidrager desuden til løsningen af forskellige typer HR-opgaver store som små. Det kan blandt andet være bidrag til ledelsesinformation, fremskaffelse af nøgletal, sagsfremstillinger i klagesager, forhandlinger, ledelsesstøtte i konkrete sager, projekter vedrørende Rigspolitiets vejledningsmateriale for håndtering af sygefravær og skånetjeneste, juridisk støtte til refusionssager samt løbende procesoptimering.Vi vægter faglig sparring højt i den fælles opgaveløsning og bidrager alle til den gode atmosfære på kontoret. Vi tilbyder en varierende hverdag i en stor og spændende organisation i rivende udvikling. Med jobbet følger hurtigt et stort ansvar og faglige udfordringer, som vil udvikle dig og styrke dine kompetencer.Fælles for vores nye medarbejdereVi forestiller os, at du er uddannet cand.jur. el. cand.merc.jur. Du har måske 1-2 års erfaring fra en anden offentlig myndighed eller værdifuld erfaring fra dit studiejob. Vigtigst er dog, at du er vant til at forholde dig til lovstof og fortolke herpå.Din faglighed er i top, og du formår på skrift såvel som mundtligt at formidle essensen af dine budskaber til andre faggrupper på en klar og kortfattet måde. Du motiveres af at sætte dig ind i nye regler og fagområder, er hurtig til at gennemskue problemstillinger og har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Det kendetegner din arbejdsstil, at du er struktureret samt initiativrig og selvstændig i forhold til at opsøge viden og træffe egne beslutninger.Som person fungerer du godt i vekselvirkningen mellem selvstændigt at dykke ned i fagstof og samarbejde tværfagligt med andre kolleger. Du trives i en stor organisation, som hele tiden påvirkes af politiske beslutninger, og du forstår at tænke og handle ud fra et helhedssyn. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de enhver tid gældende aftalermellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet med adresse på Polititorvet 14, 1780 København V.Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse. Kontakt og ansøgning Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte:HR Forhandling: Sektionsleder Birgitte Wenckheim, tlf. 25 16 09 83HR Løn: Sektionsleder Mette Herner, tlf. 91 35 76 31HR Sygdom og Forsikring: Fg. sektionsleder Katarina Menhard, tlf. 25 28 28 21 I din ansøgning bedes du tydeliggøre, hvilken stilling hvilke stillinger du søger.Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.Vi forventer at afholde samtaler i uge 9 og uge 10. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund. Koncern HRRigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.Koncern HR varetager HR-opgaver for politiets ca. 15.000 ansatte, hvoraf cirka 10.500 er polititjenestemænd. Koncern HR er organiseret i 3 afdelinger: National HR Partner, HR Administration og Politiskolen. Personalejuridisk Center og Administrationscenteret er to af tre centre i HR Administration.Vi hjælper dagligt hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løftekvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet ogtransparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejderne imellem, er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.11Jobnet1abf96f1100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-15T00:00:000010http://jobipolitiet.dk/ledige-stillinger0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3073762Koncern HR11Stoltenbergsgade 91576København VDKDanmarkORS/blank.png155.6708450012.56952100
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent507841JobNet47349501000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1abf96f1https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=1abf96f1https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1abf96f1&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1abf96f1&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale242910Jurist8Jura og retsvæsen352181281importimport_1abf96f1DKDanmarkDKDanmarkda-DK