Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kig nærmere - hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor vi ved fælles hjælp skaber de gode patientforløb

Til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi introduktionslæge i intern medicin pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Det er muligt at vælge ét eller to specialer, som man ønsker at følge i introduktionsstillingen. En fordeling med 6 måneder i Holstebro og 6 måneder i Herning vil også være en mulighed. Fra 1. januar 2017 blev kardiologien udskilt fra Medicinsk Afdeling og blev en selvstændig afdeling (Hjertesygdomme) med egen afdelingsledelse; der vil dog fortsat være mulighed for at vælge det kardiologiske speciale som en del af introduktionsstillingen i Medicinsk Afdeling. Valg af specialer aftales med ansøger.

Organisation og funktion
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro.

I Herning foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Akutafdelingen; ved behov for længerevarende indlæggelse flyttes patienterne til det medicinske sengeafsnit. Det medicinske sengeafsnit er gruppeopdelt efter specialerne geriatri/endokrinologi, gastroenterologi og infektionsmedicin.

I Holstebro foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Medicinsk Modtageafsnit, hvor der ud over den akutte aktivitet er et integreret geriatrisk afsnit. Den øvrige stationære medicinske funktion foregår i sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin og nefrologi.

Der er inden for alle specialer ambulant funktion fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der desuden ambulant funktion for Diagnostisk Enhed i Herning samt Dialyseafsnit og Reumatologisk Ambulatorium i Holstebro

Medicinsk Afdeling, Holstebro-matriklen har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere, og indenfor hæmatologi er der etableret en klinisk forskningsenhed med fastansatte sygeplejersker og med aktiv deltagelse af alle hæmatologiske speciallæger. For yderligere oplysninger henvises til www.vest.rm.dk, søg ”Forskning”.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i marts 2021.
Arbejdstilrettelæggelse
Herning:
Hjertesygdomme og Medicinsk afdeling har hvert deres døgndækkede forvagtslag i tilstedeværelsesvagt. Bagvagtslaget er ligeledes i tilstedeværelsesvagt og fra kl. 21 til 08 fælles for de to afdelinger.
Holstebro:
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er beredskabsvagt indenfor specialerne nefrologi og hæmatologi.

For begge matrikler gælder det, at dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og ambulatorier. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.

Andre forhold
Medicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau bl.a. med mulighed for deltagelse i relevante kurser inden for specialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/fagpersoner/for-yngre-lager-i-medicinsk-afdeling-holstebro/

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:
http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/aftale-med-fayl-om-lokal-londannelse-pr--1--april-2015.pdf

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510.

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 13. oktober 2019.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 22. oktober.

Stillings- og funktionsbeskrivelse


 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330086396Phoenix-9130d03112019-09-09T12:03:01.457Kig nærmere - hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor vi ved fælles hjælp skaber de gode patientforløbTil Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi introduktionslæge i intern medicin pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Det er muligt at vælge ét eller to specialer, som man ønsker at følge i introduktionsstillingen. En fordeling med 6 måneder i Holstebro og 6 måneder i Herning vil også være en mulighed. Fra 1. januar 2017 blev kardiologien udskilt fra Medicinsk Afdeling og blev en selvstændig afdeling (Hjertesygdomme) med egen afdelingsledelse; der vil dog fortsat være mulighed for at vælge det kardiologiske speciale som en del af introduktionsstillingen i Medicinsk Afdeling. Valg af specialer aftales med ansøger.

Organisation og funktion
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro.

I Herning foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Akutafdelingen; ved behov for længerevarende indlæggelse flyttes patienterne til det medicinske sengeafsnit. Det medicinske sengeafsnit er gruppeopdelt efter specialerne geriatri/endokrinologi, gastroenterologi og infektionsmedicin.

I Holstebro foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Medicinsk Modtageafsnit, hvor der ud over den akutte aktivitet er et integreret geriatrisk afsnit. Den øvrige stationære medicinske funktion foregår i sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin og nefrologi.

Der er inden for alle specialer ambulant funktion fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der desuden ambulant funktion for Diagnostisk Enhed i Herning samt Dialyseafsnit og Reumatologisk Ambulatorium i Holstebro

Medicinsk Afdeling, Holstebro-matriklen har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere, og indenfor hæmatologi er der etableret en klinisk forskningsenhed med fastansatte sygeplejersker og med aktiv deltagelse af alle hæmatologiske speciallæger. For yderligere oplysninger henvises til www.vest.rm.dk, søg ”Forskning”.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i marts 2021.
Arbejdstilrettelæggelse
Herning:
Hjertesygdomme og Medicinsk afdeling har hvert deres døgndækkede forvagtslag i tilstedeværelsesvagt. Bagvagtslaget er ligeledes i tilstedeværelsesvagt og fra kl. 21 til 08 fælles for de to afdelinger.
Holstebro:
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er beredskabsvagt indenfor specialerne nefrologi og hæmatologi.

For begge matrikler gælder det, at dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og ambulatorier. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.

Andre forhold
Medicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau bl.a. med mulighed for deltagelse i relevante kurser inden for specialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/fagpersoner/for-yngre-lager-i-medicinsk-afdeling-holstebro/

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:
http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/aftale-med-fayl-om-lokal-londannelse-pr--1--april-2015.pdf

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510.

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 13. oktober 2019.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 22. oktober.

Stillings- og funktionsbeskrivelse


 

2019-10-14T00:51:43.277 Til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi introduktionslæge i intern medicin pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.Det er muligt at vælge t eller to specialer, som man ønsker at følge i introduktionsstillingen. En fordeling med 6 måneder i Holstebro og 6 måneder i Herning vil også være en mulighed. Fra 1. januar 2017 blev kardiologien udskilt fra Medicinsk Afdeling og blev en selvstændig afdeling (Hjertesygdomme) med egen afdelingsledelse der vil dog fortsat være mulighed for at vælge det kardiologiske speciale som en del af introduktionsstillingen i Medicinsk Afdeling. Valg af specialer aftales med ansøger.Organisation og funktionMedicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro.I Herning foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Akutafdelingen ved behov for længerevarende indlæggelse flyttes patienterne til det medicinske sengeafsnit. Det medicinske sengeafsnit er gruppeopdelt efter specialerne geriatri endokrinologi, gastroenterologi og infektionsmedicin.I Holstebro foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Medicinsk Modtageafsnit, hvor der ud over den akutte aktivitet er et integreret geriatrisk afsnit. Den øvrige stationære medicinske funktion foregår i sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin og nefrologi.Der er inden for alle specialer ambulant funktion fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der desuden ambulant funktion for Diagnostisk Enhed i Herning samt Dialyseafsnit og Reumatologisk Ambulatorium i HolstebroMedicinsk Afdeling, Holstebro-matriklen har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere, og indenfor hæmatologi er der etableret en klinisk forskningsenhed med fastansatte sygeplejersker og med aktiv deltagelse af alle hæmatologiske speciallæger. For yderligere oplysninger henvises til www.vest.rm.dk, søg Forskning .Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i marts 2021.ArbejdstilrettelæggelseHerning:Hjertesygdomme og Medicinsk afdeling har hvert deres døgndækkede forvagtslag i tilstedeværelsesvagt. Bagvagtslaget er ligeledes i tilstedeværelsesvagt og fra kl. 21 til 08 fælles for de to afdelinger.Holstebro:Der er 3 vagtlag forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er beredskabsvagt indenfor specialerne nefrologi og hæmatologi.For begge matrikler gælder det, at dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og ambulatorier. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.Andre forholdMedicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau bl.a. med mulighed for deltagelse i relevante kurser inden for specialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.http: www.vest.rm.dk afdelinger medicinsk-afdeling fagpersoner for-yngre-lager-i-medicinsk-afdeling-holstebro AnsættelsesforholdAnsættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:http: vest.intra.rm.dk siteassets mit-hospital personale lon-personaleforhold overenskomster lokal-londannelse aftale-med-fayl-om-lokal-londannelse-pr--1--april-2015.pdfAnsættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510.Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.Du kan søge jobbet online på www.rm.dk job ved at klikke på Send ansøgning . Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 13. oktober 2019.Samtaler forventes afholdt tirsdag den 22. oktober.Stillings- og funktionsbeskrivelse10Phoenix9130d031101000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-10-13T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=f2ac9ab1-f72c-4803-b85c-ca58b749bbd50EuropaDanmarkJyllandVestjyllandHerning3604175Medicinsk, Herning11Gl. Landevej 617400HerningDKDanmarkORS/9130d031_logo.gifORS/Small/9130d031_logo.gif0
nikhof@rm.dkDKDanmarkDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset820349EmplyMinimum pakken - 35 dage57def0d7-fa5c-403c-998d-f30ede23a76e_12017200009-09-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9130d031https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=9130d031https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9130d031&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9130d031&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/1.jpgKig nærmere - hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor vi ved fælles hjælp skaber de gode patientforløb12007991Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed362643621Nikolai Hoffmann-Petersennikhof@rm.dkDanmarkDanmark330095406Introduktionslæge/uklassificeret læge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr.Basic Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden.Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. november 2019 eller snarest.I-stillingen er delt med 6 måneder i skolebørns ambulatorium Herning, hvor der udredes og behandles børn i alderen 7-13 år og 6 måneder i almen ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Der udredes på hovedfunktionsniveau. Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagog samt læge og psykolog under uddannelse. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller overlæge Helle Rasmussen, heramu@rm.dk, tlf. 2169 4526.Der tilbydes: Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling Tværfagligt samarbejde Mulighed for individuel og gruppesupervision Mulighed for deltagelse i faglige kurser aktiviteter En god arbejdskultur Ledelsen ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.Løn- og ansættelsesvilkårI henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Herning).Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside her.Ansøgningsfrist: 20. oktober 2019Ansættelsessamtaler: onsdag den 23. oktober 2019Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling (BUA) er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018) og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Herning er planlagt til at flytte til det nye hospital i Gødstrup 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien?

Så er her muligheden.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. november 2019 eller snarest.

I-stillingen er delt med 6 måneder i skolebørns ambulatorium Herning, hvor der udredes og behandles børn i alderen 7-13 år og 6 måneder i almen ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Der udredes på hovedfunktionsniveau.
 
Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagog samt læge og psykolog under uddannelse. 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller overlæge Helle Rasmussen, heramu@rm.dk, tlf. 2169 4526.

Der tilbydes:
 • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
 • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
 • Tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
 • En god arbejdskultur
Ledelsen ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Herning).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside her.

Ansøgningsfrist:  20. oktober 2019

Ansættelsessamtaler: onsdag den 23. oktober 2019

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. 

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling (BUA) er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Herning er planlagt til at flytte til det nye hospital i  Gødstrup 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/91bfd185_logo.gifBUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - HerningHerning2019-09-25T11:01:20.3032019-10-20T00:00:00
330107225Almen Mediciner, Klinik for Almen Medicin, LemvigBasic ALMEN MEDICINER SØGES TIL KLINIK FOR ALMEN MEDICIN-NY TILGANG TIL SPECIALET -Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter Regionsklinikken er nystartet i midlertidige, men tidssvarende lokaler, hvor vi fungerer frem til medio 2020. Her vil klinikken flytte til nyindrettede lokaler i det nye Lemvig Sundhedshus sammen med primære kommunale funktioner, laboratorium og røntgenafdeling. Vi tilbyder dig: Et individuelt ansættelsesforløb, som kan være mindre end fuld tid. Mulighed for en kombinationsstilling mellem almen medicin sygehus. Mulighed for forskningstid med tilknytning til forskningsinstitution. Du får mulighed for: At være en aktiv del af en klinik i udvikling At blive en del af et engageret team At udvikle id er omkring primær sundhedstjeneste At udvikle nye kompetencer via kurser og videreuddannelse Om Klinik for Almen Medicin:Der er tilmeldt 3.500 patienter. Vi arbejder med XMO-journalsystemet. Organisatorisk er en af lægerne på skift sat til at varetage overvejende akutte patienter. De øvrige læger tilser kun elektive patienter, hvilket giver et minimum af afbrydelser. Vi arbejder i 15 minutters moduler. Der er to sygeplejersker, hvoraf den ene også er uddannet jordemoder, samt en farmakonomuddannet sekretær. Klinikken er udstyret med avanceret ultralydsapparatur og tilbyder alle former for POC-ultralydsundersøgelser, herunder mulighed for oplæring for interesserede. Fagligheden udbygges i nært samarbejde med lægekollegerne i klinikken, Hospitalsenheden Vests øvrige funktioner i Lemvig, hospitalet som helhed og samarbejdspartnere i kommunen. På sigt skal klinikken deltage i uddannelsen af nye almenmedicinere. Klinikken er tilknyttet lægevagten i Vestklyngen med to vagtsæt. Vision og kvalitet:Regionsklinikken har som vision at leve op til DAK-E& 39 s kvalitetsstandarder for almen praksis. Klinikken er et spændende udviklingsprojekt omkring patientforløb via tættere samarbejde med kommunale sygeplejersker. Vi er i gang med at planlægge nye projekter med fremmøde af andre faggrupper, for eksempel fysioterapeuter. Løn- og ansættelsesvilkår:Vil ske i henhold til FAS-overenskomst. Kontakt:Klinikansvarlig overlæge Bruno Christensen, Klinik for Almen Medicin, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2426 4376, e-mail: bruch@rm.dk Ledende overlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2961 0872, e-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk Stillings- og funktionsbeskrivelseAnsøgningsfristen er torsdag d. 31. oktober 2019. Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk jobDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.ALMEN MEDICINER SØGES TIL KLINIK FOR ALMEN MEDICIN-
NY TILGANG TIL SPECIALET -
Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter
 
  
Regionsklinikken er nystartet i midlertidige, men tidssvarende lokaler, hvor vi fungerer frem til medio 2020. Her vil klinikken flytte til nyindrettede lokaler i det nye Lemvig Sundhedshus sammen med primære kommunale funktioner, laboratorium og røntgenafdeling.
 
Vi tilbyder dig:
 • Et individuelt ansættelsesforløb, som kan være mindre end fuld tid.
 • Mulighed for en kombinationsstilling mellem almen medicin/sygehus.
 • Mulighed for forskningstid med tilknytning til forskningsinstitution.
Du får mulighed for:
 • At være en aktiv del af en klinik i udvikling
 • At blive en del af et engageret team
 • At udvikle idéer omkring primær sundhedstjeneste
At udvikle nye kompetencer via kurser og videreuddannelse
 
Om Klinik for Almen Medicin:
Der er tilmeldt 3.500 patienter. Vi arbejder med XMO-journalsystemet. Organisatorisk er en af lægerne på skift sat til at varetage overvejende akutte patienter. De øvrige læger tilser kun elektive patienter, hvilket giver et minimum af afbrydelser. Vi arbejder i 15 minutters moduler.
 
Der er to sygeplejersker, hvoraf den ene også er uddannet jordemoder, samt en farmakonomuddannet sekretær.
 
Klinikken er udstyret med avanceret ultralydsapparatur og tilbyder alle former for POC-ultralydsundersøgelser, herunder mulighed for oplæring for interesserede.
 
Fagligheden udbygges i nært samarbejde med lægekollegerne i klinikken, Hospitalsenheden Vests øvrige funktioner i Lemvig, hospitalet som helhed og samarbejdspartnere i kommunen.
 
På sigt skal klinikken deltage i uddannelsen af nye almenmedicinere.
 
Klinikken er tilknyttet lægevagten i Vestklyngen med to vagtsæt.
 
Vision og kvalitet:
Regionsklinikken har som vision at leve op til DAK-E's kvalitetsstandarder for almen praksis.
 
Klinikken er et spændende udviklingsprojekt omkring patientforløb via tættere samarbejde med kommunale sygeplejersker.
 
Vi er i gang med at planlægge nye projekter med fremmøde af andre faggrupper, for eksempel fysioterapeuter.
 

 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Vil ske i henhold til FAS-overenskomst.
 
Kontakt:
Klinikansvarlig overlæge Bruno Christensen, Klinik for Almen Medicin, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2426 4376, e-mail: bruch@rm.dk
 
Ledende overlæge Ulrik Steen, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2961 0872, e-mail: ulrik.steen@vest.rm.dk
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfristen er torsdag d. 31. oktober 2019.
 
Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

ORS/Small/ab7a6380_logo.gifKlinisk Socialmedicin & Rehabilitering i LemvigHerning2019-10-15T12:02:14.0472019-10-31T00:00:00
330097752Praksiskonsulent søges til Børn og Unge, Herning KommuneRobot Herning Kommune søger en Praksiskonsulent til Børn og Unge Vil du være med til at udvikle og facilitere samarbejdet mellem Herning Kommune og Almen Praksis.Vi søger en Praksiskonsulent, der vil være med til at videreudvikle de organisatoriske strukturer for samarbejdet mellem Herning kommune og almen praksis, og dermed bidrage til udvikling af borger patientforløb på tværs af sektorer i forhold til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og ungeOpgaverFokus på sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende emner i forhold til grupper af børn og unge og deres familierMedvirke til udvikling og implementering af det gode borgerforløb med fokus på fælles målsætning for sygdomsforebyggelse og behandling på tværs af almen praksis, Herning Kommune og regionNye emner projekter der er på vej, hvor samarbejdet mellem Herning Kommune og almenpraksis er afgørende for det fælles gode resultat ex Projekt Fremskudt funktion fra BUA. God start tæt på, begge satspuljeprojekter der løber til ultimo 2021 og 2020Medansvarlig for relevante emner, der lægges på Kommunal Lægelig UdvalgFælles vidensdeling af relevante emner, procedurer mellem Almen praksis og Børn og UngeSamarbejdsstrukturerSamarbejdsmøder med Center for Børn og Forebyggelse ca. 3 gange om året forud for Kommunal Lægelig UdvalgAd hoc samarbejde i arbejdsgrupper i forhold til projekter med fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelseHonorering:Arbejdsopgaverne tilrettelægges i dialog mellem Herning Kommune og praksiskonsulenten, og aflønnes pr. timebasis i henhold til den timetakst PLO anbefaler, når praktiserende læger benyttes som konsulenter.Ansøgning:Stillingen kan søges af praktiserende læger i Herning Kommune.Ansøgning med bilag sendes elektronisk via link senest 15. november 2019.Samtaler forventes afholdt den 22. november 2019Forventet ansættelses start den 1. januar 2020Yderligere oplysninger om stillingen ved Centerleder Mette Wemmelund, tlf. 21 54 49 47 eller funktionsleder Gurli Wolf tlf: 21 66 70 78Herning Kommune søger en Praksiskonsulent til Børn og Unge

Vil du være med til at udvikle og facilitere samarbejdet mellem Herning Kommune og Almen Praksis.

Vi søger en Praksiskonsulent, der vil være med til at videreudvikle de organisatoriske strukturer for samarbejdet mellem Herning kommune og almen praksis, og dermed bidrage til udvikling af borger/patientforløb på tværs af sektorer i forhold til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme blandt børn og unge

Opgaver
 • Fokus på sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende emner i forhold til grupper af børn og unge og deres familier
 • Medvirke til udvikling og implementering af det gode borgerforløb med fokus på fælles målsætning for sygdomsforebyggelse og behandling på tværs af almen praksis, Herning Kommune og region
 • Nye emner/projekter der er på vej, hvor samarbejdet mellem Herning Kommune og almenpraksis er afgørende for det fælles gode resultat ex Projekt Fremskudt funktion fra BUA. God start – tæt på, begge satspuljeprojekter der løber til ultimo 2021 og 2020
 • Medansvarlig for relevante emner, der lægges på Kommunal Lægelig Udvalg
 • Fælles vidensdeling af relevante emner, procedurer mellem Almen praksis og Børn og Unge

Samarbejdsstrukturer
Samarbejdsmøder med Center for Børn og Forebyggelse ca. 3 gange om året forud for Kommunal Lægelig Udvalg
Ad hoc samarbejde i arbejdsgrupper i forhold til projekter med fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

Honorering:
Arbejdsopgaverne tilrettelægges i dialog mellem Herning Kommune og praksiskonsulenten, og aflønnes pr. timebasis i henhold til den timetakst PLO anbefaler, når praktiserende læger benyttes som konsulenter.

Ansøgning:
Stillingen kan søges af praktiserende læger i Herning Kommune.
Ansøgning med bilag sendes elektronisk via link senest 15. november 2019.

Samtaler forventes afholdt den 22. november 2019
Forventet ansættelses start den 1. januar 2020

Yderligere oplysninger om stillingen ved Centerleder Mette Wemmelund, tlf. 21 54 49 47 eller funktionsleder Gurli Wolf tlf: 21 66 70 78

 

Herning KommuneHerning2019-09-30T00:00:002019-11-15T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Introduktionslæge/uklassificeret læge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr.

BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning

Herning
Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden.Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. november 2019 eller snarest.I-stillingen er delt med 6 måneder i skolebørns ambulatorium Hernin...
Indrykket:25. september 2019
Udløbsdato:20. oktober 2019

Almen Mediciner, Klinik for Almen Medicin, Lemvig

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Lemvig

Herning
ALMEN MEDICINER SØGES TIL KLINIK FOR ALMEN MEDICIN-NY TILGANG TIL SPECIALET -Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter Regionsklinikken er nystartet i midlertidige, men tidssvarende lokaler, hvor vi fungerer frem til medio 2020. Her vil k...
Indrykket:15. oktober 2019
Udløbsdato:31. oktober 2019

Praksiskonsulent søges til Børn og Unge, Herning Kommune

Herning Kommune

Herning
Herning Kommune søger en Praksiskonsulent til Børn og Unge Vil du være med til at udvikle og facilitere samarbejdet mellem Herning Kommune og Almen Praksis.Vi søger en Praksiskonsulent, der vil være med til at videreudvikle de organisatoriske strukt...
Indrykket:30. september 2019
Udløbsdato:15. november 2019