Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kirkegårdsleder Nibe - Vokslev kirkegårde

Kirkegårdsleder Nibe - Vokslev kirkegårde

Vi søger en dygtig, engageret, visionær og erfaren leder med uddannelsesmæssig baggrund minimum som anlægsgartner.

Stillingen som kirkegårdsleder ved Nibe kirkegård, Aalborg Vestre provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse pr. 1.7. 2018, eller snarest mulig derefter. Stillingen er en tjenestemandsstilling på 37 timer pr. uge, klassificeret i lønramme 26, med Folkekirken som ansættelsesområde. Du vil få Nibe-Vokslev sogne samt Nørholm sogn, Aalborg Vestre provsti som tjenestested.

Bemærk, at der for tjenestemænd i folkekirken ikke er fastsat nogen højeste tjenestetid. Normal arbejdstid er mandag til fredag, men der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid (fx lejlighedsvis kirketjeneste eller urnenedsættelse).

Du vil blive ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkegårdenes anlæg. Du skal varetage den daglige administrative ledelse af kirkegårdene. Du skal tilrettelægge og gennemføre medarbejdersamtaler, planlægning af kurser og efteruddannelse, ferieplanlægning og andre personalemæssige opgaver.

Vi søger en leder til at varetage følgende opgaver:

 • -  Daglig personaleledelse af kirkegårdenes pt. 4 - 5 ansatte,

 • -  Lede, fordele, planlægge og selv deltage aktivt i de praktiske daglige opgaver, efter de rammer som

  menighedsrådet fastlægger for arbejdet på kirkegårdene samt i kapellet på Nibe kirkegård og i

  kirkerne i Vokslev og Nørholm.

 • -  Personaleadministrative opgaver f.eks. personalemøder, MUS, ferieplanlægning, planlægning af

  kurser og efteruddannelse – evt. i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson

 • -  Ansætte og afskedige personale i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson

 • -  Ansvar for administration af kirkegårdene, herunder registrering i GIAS og Brandsoft

 • -  Ansvar for kirkegårdenes økonomi, herunder budget og regnskab.

  Derudover skal du:

 • -  Sikre en venlig og optimal betjening af kirkegårdenes brugere

 • -  Sikre en faglig udvikling af kirkegårdenes medarbejdere

 • -  Sikre et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk.

  Vi forventer at du:

 • -  har ledelsesmæssig pondus og ledererfaring fra tidligere job

 • -  har gennemgået en relevant lederuddannelse

 • -  er villig til løbende at efteruddanne dig

 • -  har viden om og interesse for moderne kirkegårdsdrift

 • -  har visioner for kirkegårdenes udvikling

 • -  løbende sørger for udvikling af kirkegårdenes drift med henblik på optimering og effektivisering

- har kendskab til vedligeholdelse, udvikling og etablering af plejeplaner - har erfaring med administration og regnskab

 • -  er fortrolig med IT og IT-systemer, og har du kendskab til Brandsoft og GIAS, vil det klart være en fordel

 • -  har kendskab til maskiner og materiel, som anvendes i det daglige arbejde på kirkegårdene

 • -  er indstillet på at deltage i det praktiske arbejde på kirkegårdene

 • -  har ordenssans

 • -  er serviceminded og kan klare dagligdagens udfordringer med et smil

 • -  er fleksibel, herunder at du er indstillet på lejlighedsvis at varetage kirketjeneste på søn- og helligdage

 • -  er imødekommende og indstillet på et konstruktivt og loyalt samarbejde med kontaktpersonen og kirkegårdsudvalgene samt kirkegårdenes og kirkernes øvrige personale

 • -  har evner og forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation

 • -  er motiveret for at styrke samarbejdet mellem kirke og kirkegård med henblik på at støtte og

  bevare folkekirkens identitet og den kristne kultur.

  Vi kan tilbyde:

  Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med mange udviklingsmuligheder.

  Nibe-Vokslev sognes menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale med Nørholm sogns menighedsråd om varetagelse af graverfunktionen ved Nørholm kirke. Du vil således blive den daglige leder for 4 – 5 gartnere og gartneriarbejdere, og du vil få ansvaret for den daglige drift af 3 kirkegårde.

  Du vil blive en nøgleperson i driften af de tre kirkegårde, og du vil skulle indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, menighedsråd og kirkegårdenes brugere.

  Du vil få mulighed for at udvikle og modernisere driften på kirkegårdene i forhold til tidens trends og i samarbejde med kirkegårdsudvalgene.

  Nibe kirkegård omfatter et areal på 21.136 m2, og er en typisk bykirkegård med varierende gartneriske udtryk og anlæg. Vokslev kirkegård er en større landsbykirkegård på 13.431 m2, og Nørholm kirkegård er en lille hyggelig landsbykirkegård på ca. 4.500 m2. Du vil som ny kirkegårdsleder få ansvaret for at gennemføre en sammenlægning af driften af de tre kirkegårde, så ressourcerne udnyttes optimalt.

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos kontaktperson Jens Christian Niss, telefon nr. 98351168 / 30988370 eller formand Jesper Have på telefon nr. 22793040.

  Ansættelsen finder sted på prøve efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse: ”Om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje”.

  Ansøgningsfrist er 20.4. 2018 kl. 12.00. Ansøgning med relevante bilag sendes til Nibe-Vokslev sognes menighedsråd via mail til

  8327fortrolig@km.dk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19. Ansøgere skal være indstillet på evt. at deltage i profilanalyse. Der vil blive indhentet referencer, og ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her