Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk afdelingssygeplejerske til nye dagskirurgisk afsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge

Klinisk afdelingssygeplejerske med fokus på udvikling – er det dig?

Vores nuværende dagkirurgi er fordelt på to afdelinger. Vi har fået muligheden for at opbygge en helt ny dagkirurgisk enhed, hvor al dagkirurgi bliver samlet i ét afsnit pr. 01.04.18. Afsnittet vil fysisk være beliggende både på Roskilde og Køge matriklen.

Vores nye dagkirurgiske afsnit har brug for en klinisk afdelingssygeplejerske, der først og fremmest trives og får energi af igangsætning af udviklingstiltag der fremmer fagligheden og højner patienternes pleje og behandling. En klinisk afdelingssygeplejerske der ser muligheder i samarbejde og involvering af personalet og samarbejdspartnere i dagligdagen. En dagligdag, som spænder med alt fra den håndtering og deltagelse i almindelig drift, håndtering i samarbejde med afdelingssygeplejersken, til opbygningen af det nye afsnit som en del af forberedelsen frem mod en ny hospitalskultur og det nye hospitals byggeri. I dagligdagen vil du have base på den ene af de to matrikler, men det er et krav, at afdelingssygeplejersken og den kliniske afdelingssygeplejerske er fysisk sammen flere gange om ugen, så ledelse og udvikling samstemmes og er ens på de to matrikler.

Det nye hospitalsbyggeri i Køge vil formentlig rumme nogen dagkirurgi, men Roskilde matriklen bliver base for aktiviteter som ikke er sengebåret, hvilket kalder på dagkirurgiske forløb, som vi ser det. Hele denne udvikling skal du være en del af.

Anæstesiologisk afdeling består også af en central operationsgang med 10 operationsstuer, et anæstesiafsnit, intensiv afsnit med ni sengepladser, et opvågningsafsnit med 10 pladser, en sterilcentral, en simulationsenhed samt en Klinisk forskningsenhed.

Dagkirurgi afsnit vil bestå ledelsesmæssigt af en afdelingssygeplejerske, en klinisk afdelingssygeplejerske og en områdeansvarlig overlæge.

Der er ansat 18 sygeplejersker. Stillingen som afdelingssygeplejerske er besat pr. 15.03.18 og i vil sammen få mulighed for, at afstemme ledelsesfundament, værdier og holdningen inden endelig afgørelse om din ansættelse.

Dagkirurgisk afsnit yder årligt 4000 indgreb, både i generel og lokal anæstesi indenfor følgende specialer:

Gynækologi, plastikkirurgi, kirurgi, ortopædkirurgi og urologi. Antallet af indgreb forventes at stige over de næste år, da hospitalet har fokus på at omlægge til mere dagkirurgi.

Hvad kan vi tilbyde dig ledelsesfagligt

 • Et ledelsesfagligt stærkt sammenhold med udviklingsfokus i ledergruppen og til medarbejderne
 • En ledergruppe med stærke ledelsesfaglige værdier: Professionalisme, kreativitet, tillid og engagement er grundlaget og hvor samarbejde på tværs er fundamentalt
 • Et netværk blandt afdelingens kliniske afdelingssygeplejersker, hvor udvikling og uddannelsesopgaven er fokus for sparring og drøftelser
 • En tilstedeværende afdelingsledelse i dagligdagen
 • En kultur for at afsnitsledelsen har et fælles ledelsesfagligt ståsted i håndtering af udviklingsopgaven.
 • Lederudvikling ved fastlagte temadage i ledergruppen samt deltagelse i lokale og regionale lederudviklingsforløb

Hvad kan vi tilbyde dig i medarbejdergruppen

 • Et attraktivt arbejdssted
 • En engageret og homogen medarbejdergruppe både fagligt og personlighedsmæssigt
 • En medarbejdergruppe med bred erfaring indenfor flere specialer
 • En udviklings- og fremtidsorienteret medarbejdergruppe
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor fokus er på hinanden, både som medarbejder og leder
 • En aktiv medarbejdergruppe der gerne tager del i drøftelser om kommende beslutninger og ansvar for uddelegerede opgaver

Hvad forventer vi af dig og dit fokus

 • At du er klinisk faglig dygtig og har erfaring med implementeringsprocesser
 • At du er synlig og opsøgende med fokus på udviklingsmuligheder og kvalitetssikring.
 • Individuel kompetenceudvikling og uddannelse (teoretisk og klinisk) af medarbejdergruppen.
 • Et optimalt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk
 • Et godt samarbejde og tæt kontakt til afdelingens øvrige afsnit samt eksterne samarbejdspartnere.
 • Med udgangspunkt i det kliniske arbejde, at sikre de enkelte personalegruppers ressourceudnyttelse understøtter kvaliteten, strukturen og det tværfaglige arbejde.

Hvad forventer vi af dig

Faglig baggrund

 • Uddannet sygeplejerske og erfaring indenfor dagkirurgi/operations- eller anæstesiområdet
 • Ledererfaring – det er et plus, at du har erfaring fra tilsvarende processer
 • Lederuddannelse på mindst diplomniveau, gerne på masterniveau
 • Stor erfaring med kvalitets- og faglig udvikling og data håndtering

Ledelsesfagligt

 • Med tillid og anerkendelse udøver du din ledelse og din faglige sparring til medarbejdere, samt til lederkollegaer
 • Du ser muligheder og er kreativ i din tilgang til opgaverne
 • Du er nærværende og i stand til at lede en engageret personalegruppe
 • Du involverer medarbejderne i og uddelegerer gerne opgaverne under begrebet ”Frihed under ansvar”
 • Du vægter et højt informationsniveau både til medarbejdere og lederkollegaer
 • Du er lyttende, rummelig, ser individuelt på situationerne og er beslutsom
 • Værdier som ærlighed, ordentlighed i adfærd og tale, loyalitet, ansvarlighed og samvittighedsfuldhed er naturlige for dig

Du er velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Lotte Adsbøl, 47 32 50 02 eller ledende overlæge Ole Christensen, 47 32 50 01, eller Afdelingssygeplejerske Trine Yhbæk Benzner, 47 32 50 39, hvis du har behov for uddybende oplysninger om stillingen eller ønsker en funktionsbeskrivelse tilsendt.

Ansøgningsfrist 23.04.18

Ansættelsessamtaler forventes i uge 17

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329784888Phoenix-33fb521512018-03-28T13:02:34.537Klinisk afdelingssygeplejerske til nye dagskirurgisk afsnit, Sjællands Universitetshospital, Køge

Klinisk afdelingssygeplejerske med fokus på udvikling – er det dig?

Vores nuværende dagkirurgi er fordelt på to afdelinger. Vi har fået muligheden for at opbygge en helt ny dagkirurgisk enhed, hvor al dagkirurgi bliver samlet i ét afsnit pr. 01.04.18. Afsnittet vil fysisk være beliggende både på Roskilde og Køge matriklen.

Vores nye dagkirurgiske afsnit har brug for en klinisk afdelingssygeplejerske, der først og fremmest trives og får energi af igangsætning af udviklingstiltag der fremmer fagligheden og højner patienternes pleje og behandling. En klinisk afdelingssygeplejerske der ser muligheder i samarbejde og involvering af personalet og samarbejdspartnere i dagligdagen. En dagligdag, som spænder med alt fra den håndtering og deltagelse i almindelig drift, håndtering i samarbejde med afdelingssygeplejersken, til opbygningen af det nye afsnit som en del af forberedelsen frem mod en ny hospitalskultur og det nye hospitals byggeri. I dagligdagen vil du have base på den ene af de to matrikler, men det er et krav, at afdelingssygeplejersken og den kliniske afdelingssygeplejerske er fysisk sammen flere gange om ugen, så ledelse og udvikling samstemmes og er ens på de to matrikler.

Det nye hospitalsbyggeri i Køge vil formentlig rumme nogen dagkirurgi, men Roskilde matriklen bliver base for aktiviteter som ikke er sengebåret, hvilket kalder på dagkirurgiske forløb, som vi ser det. Hele denne udvikling skal du være en del af.

Anæstesiologisk afdeling består også af en central operationsgang med 10 operationsstuer, et anæstesiafsnit, intensiv afsnit med ni sengepladser, et opvågningsafsnit med 10 pladser, en sterilcentral, en simulationsenhed samt en Klinisk forskningsenhed.

Dagkirurgi afsnit vil bestå ledelsesmæssigt af en afdelingssygeplejerske, en klinisk afdelingssygeplejerske og en områdeansvarlig overlæge.

Der er ansat 18 sygeplejersker. Stillingen som afdelingssygeplejerske er besat pr. 15.03.18 og i vil sammen få mulighed for, at afstemme ledelsesfundament, værdier og holdningen inden endelig afgørelse om din ansættelse.

Dagkirurgisk afsnit yder årligt 4000 indgreb, både i generel og lokal anæstesi indenfor følgende specialer:

Gynækologi, plastikkirurgi, kirurgi, ortopædkirurgi og urologi. Antallet af indgreb forventes at stige over de næste år, da hospitalet har fokus på at omlægge til mere dagkirurgi.

Hvad kan vi tilbyde dig ledelsesfagligt

 • Et ledelsesfagligt stærkt sammenhold med udviklingsfokus i ledergruppen og til medarbejderne
 • En ledergruppe med stærke ledelsesfaglige værdier: Professionalisme, kreativitet, tillid og engagement er grundlaget og hvor samarbejde på tværs er fundamentalt
 • Et netværk blandt afdelingens kliniske afdelingssygeplejersker, hvor udvikling og uddannelsesopgaven er fokus for sparring og drøftelser
 • En tilstedeværende afdelingsledelse i dagligdagen
 • En kultur for at afsnitsledelsen har et fælles ledelsesfagligt ståsted i håndtering af udviklingsopgaven.
 • Lederudvikling ved fastlagte temadage i ledergruppen samt deltagelse i lokale og regionale lederudviklingsforløb

Hvad kan vi tilbyde dig i medarbejdergruppen

 • Et attraktivt arbejdssted
 • En engageret og homogen medarbejdergruppe både fagligt og personlighedsmæssigt
 • En medarbejdergruppe med bred erfaring indenfor flere specialer
 • En udviklings- og fremtidsorienteret medarbejdergruppe
 • Et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor fokus er på hinanden, både som medarbejder og leder
 • En aktiv medarbejdergruppe der gerne tager del i drøftelser om kommende beslutninger og ansvar for uddelegerede opgaver

Hvad forventer vi af dig og dit fokus

 • At du er klinisk faglig dygtig og har erfaring med implementeringsprocesser
 • At du er synlig og opsøgende med fokus på udviklingsmuligheder og kvalitetssikring.
 • Individuel kompetenceudvikling og uddannelse (teoretisk og klinisk) af medarbejdergruppen.
 • Et optimalt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk
 • Et godt samarbejde og tæt kontakt til afdelingens øvrige afsnit samt eksterne samarbejdspartnere.
 • Med udgangspunkt i det kliniske arbejde, at sikre de enkelte personalegruppers ressourceudnyttelse understøtter kvaliteten, strukturen og det tværfaglige arbejde.

Hvad forventer vi af dig

Faglig baggrund

 • Uddannet sygeplejerske og erfaring indenfor dagkirurgi/operations- eller anæstesiområdet
 • Ledererfaring – det er et plus, at du har erfaring fra tilsvarende processer
 • Lederuddannelse på mindst diplomniveau, gerne på masterniveau
 • Stor erfaring med kvalitets- og faglig udvikling og data håndtering

Ledelsesfagligt

 • Med tillid og anerkendelse udøver du din ledelse og din faglige sparring til medarbejdere, samt til lederkollegaer
 • Du ser muligheder og er kreativ i din tilgang til opgaverne
 • Du er nærværende og i stand til at lede en engageret personalegruppe
 • Du involverer medarbejderne i og uddelegerer gerne opgaverne under begrebet ”Frihed under ansvar”
 • Du vægter et højt informationsniveau både til medarbejdere og lederkollegaer
 • Du er lyttende, rummelig, ser individuelt på situationerne og er beslutsom
 • Værdier som ærlighed, ordentlighed i adfærd og tale, loyalitet, ansvarlighed og samvittighedsfuldhed er naturlige for dig

Du er velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Lotte Adsbøl, 47 32 50 02 eller ledende overlæge Ole Christensen, 47 32 50 01, eller Afdelingssygeplejerske Trine Yhbæk Benzner, 47 32 50 39, hvis du har behov for uddybende oplysninger om stillingen eller ønsker en funktionsbeskrivelse tilsendt.

Ansøgningsfrist 23.04.18

Ansættelsessamtaler forventes i uge 17

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.

2018-04-25T00:51:21.233 Klinisk afdelingssygeplejerske med fokus på udvikling er det dig? Vores nuværende dagkirurgi er fordelt på to afdelinger. Vi har fået muligheden for at opbygge en helt ny dagkirurgisk enhed, hvor al dagkirurgi bliver samlet i t afsnit pr. 01.04.18. Afsnittet vil fysisk være beliggende både på Roskilde og Køge matriklen. Vores nye dagkirurgiske afsnit har brug for en klinisk afdelingssygeplejerske, der først og fremmest trives og får energi af igangsætning af udviklingstiltag der fremmer fagligheden og højner patienternes pleje og behandling. En klinisk afdelingssygeplejerske der ser muligheder i samarbejde og involvering af personalet og samarbejdspartnere i dagligdagen. En dagligdag, som spænder med alt fra den håndtering og deltagelse i almindelig drift, håndtering i samarbejde med afdelingssygeplejersken, til opbygningen af det nye afsnit som en del af forberedelsen frem mod en ny hospitalskultur og det nye hospitals byggeri. I dagligdagen vil du have base på den ene af de to matrikler, men det er et krav, at afdelingssygeplejersken og den kliniske afdelingssygeplejerske er fysisk sammen flere gange om ugen, så ledelse og udvikling samstemmes og er ens på de to matrikler. Det nye hospitalsbyggeri i Køge vil formentlig rumme nogen dagkirurgi, men Roskilde matriklen bliver base for aktiviteter som ikke er sengebåret, hvilket kalder på dagkirurgiske forløb, som vi ser det. Hele denne udvikling skal du være en del af. Anæstesiologisk afdeling består også af en central operationsgang med 10 operationsstuer, et anæstesiafsnit, intensiv afsnit med ni sengepladser, et opvågningsafsnit med 10 pladser, en sterilcentral, en simulationsenhed samt en Klinisk forskningsenhed. Dagkirurgi afsnit vil bestå ledelsesmæssigt af en afdelingssygeplejerske, en klinisk afdelingssygeplejerske og en områdeansvarlig overlæge. Der er ansat 18 sygeplejersker. Stillingen som afdelingssygeplejerske er besat pr. 15.03.18 og i vil sammen få mulighed for, at afstemme ledelsesfundament, værdier og holdningen inden endelig afgørelse om din ansættelse. Dagkirurgisk afsnit yder årligt 4000 indgreb, både i generel og lokal anæstesi indenfor følgende specialer: Gynækologi, plastikkirurgi, kirurgi, ortopædkirurgi og urologi. Antallet af indgreb forventes at stige over de næste år, da hospitalet har fokus på at omlægge til mere dagkirurgi. Hvad kan vi tilbyde dig ledelsesfagligt Et ledelsesfagligt stærkt sammenhold med udviklingsfokus i ledergruppen og til medarbejderne En ledergruppe med stærke ledelsesfaglige værdier: Professionalisme, kreativitet, tillid og engagement er grundlaget og hvor samarbejde på tværs er fundamentalt Et netværk blandt afdelingens kliniske afdelingssygeplejersker, hvor udvikling og uddannelsesopgaven er fokus for sparring og drøftelser En tilstedeværende afdelingsledelse i dagligdagen En kultur for at afsnitsledelsen har et fælles ledelsesfagligt ståsted i håndtering af udviklingsopgaven. Lederudvikling ved fastlagte temadage i ledergruppen samt deltagelse i lokale og regionale lederudviklingsforløb Hvad kan vi tilbyde dig i medarbejdergruppen Et attraktivt arbejdssted En engageret og homogen medarbejdergruppe både fagligt og personlighedsmæssigt En medarbejdergruppe med bred erfaring indenfor flere specialer En udviklings- og fremtidsorienteret medarbejdergruppe Et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor fokus er på hinanden, både som medarbejder og leder En aktiv medarbejdergruppe der gerne tager del i drøftelser om kommende beslutninger og ansvar for uddelegerede opgaver Hvad forventer vi af dig og dit fokus At du er klinisk faglig dygtig og har erfaring med implementeringsprocesser At du er synlig og opsøgende med fokus på udviklingsmuligheder og kvalitetssikring. Individuel kompetenceudvikling og uddannelse (teoretisk og klinisk) af medarbejdergruppen. Et optimalt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk Et godt samarbejde og tæt kontakt til afdelingens øvrige afsnit samt eksterne samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i det kliniske arbejde, at sikre de enkelte personalegruppers ressourceudnyttelse understøtter kvaliteten, strukturen og det tværfaglige arbejde. Hvad forventer vi af dig Faglig baggrund Uddannet sygeplejerske og erfaring indenfor dagkirurgi operations- eller anæstesiområdet Ledererfaring det er et plus, at du har erfaring fra tilsvarende processer Lederuddannelse på mindst diplomniveau, gerne på masterniveau Stor erfaring med kvalitets- og faglig udvikling og data håndtering Ledelsesfagligt Med tillid og anerkendelse udøver du din ledelse og din faglige sparring til medarbejdere, samt til lederkollegaer Du ser muligheder og er kreativ i din tilgang til opgaverne Du er nærværende og i stand til at lede en engageret personalegruppe Du involverer medarbejderne i og uddelegerer gerne opgaverne under begrebet Frihed under ansvar Du vægter et højt informationsniveau både til medarbejdere og lederkollegaer Du er lyttende, rummelig, ser individuelt på situationerne og er beslutsom Værdier som ærlighed, ordentlighed i adfærd og tale, loyalitet, ansvarlighed og samvittighedsfuldhed er naturlige for dig Du er velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Lotte Adsbøl, 47 32 50 02 eller ledende overlæge Ole Christensen, 47 32 50 01, eller Afdelingssygeplejerske Trine Yhbæk Benzner, 47 32 50 39, hvis du har behov for uddybende oplysninger om stillingen eller ønsker en funktionsbeskrivelse tilsendt. Ansøgningsfrist 23.04.18 Ansættelsessamtaler forventes i uge 17 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.11Jobnet33fb5215100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-24T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=112370EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSorøEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRingstedEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3199092Region Sjælland11Alleen 154180SorøDKDanmark0
likad@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent547211JobNet48022111000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=33fb5215https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=33fb5215https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=33fb5215&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=33fb5215&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/4.jpgEr Sundhed noget for dig? Søg jobbet som Afdelingssygeplejerske i dag.12008011Dansk3Læse/ tale223001Afdelingssygeplejerske10Sundhed77Pleje og omsorg354009023Lise-Lottelikad@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK