Klinisk eller Ekstern lektor til funktionen Postgraduat klinisk lektor i specialet Plastikkirurgi

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord en klinisk eller ekstern lektor til at varetage funktionen som postgraduat klinisk lektor i Plastikkirurgi pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år.

Institut for Klinisk Medicin

Som klinisk eller ekstern lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Institut for Klinisk Medicin har siden d. 1. oktober 2020 understøttet den lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord ved i samarbejde med Videreuddannelsesregionen og Aalborg Universitet at varetage den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Instituttet varetager beskæftigelsen af de ca. 45 postgraduate kliniske og eksterne lektorer fordelt i hele Videreuddannelsesregion Nord. På sigt vil cirka 1/3 af de postgraduate kliniske og eksterne lektorer blive tilknyttet Aalborg Universitet jf. aftale omkring PUF indgået i januar 2020.

Dine arbejdsopgaverKlinisk lektor

Som klinisk lektor i Plastikkirurgi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling
 • Deltagelse i bedømmelsesudvalg
Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord. Det forudsættes normalt at den kliniske lektor udfører forskning sideløbende med sin ansættelse som klinisk lektor.

Ekstern lektor

Som ekstern lektor i Plastikkirurgi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

Dine opgaver vil primært består af:
 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling

Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord.

Du refererer, i din ansættelse som ekstern eller klinisk lektor, til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og til sekretariatschefen for videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord.
 

Dine kompetencer

Klinisk lektor:

Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og har forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.
 

Ekstern lektor:

Du har en  ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og du har en solid praksiserfaring inden for afdelingens fagområde. For at kunne blive bedømt kvalificeret som ekstern lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

Fælles for begge stillinger

Du har lyst til at varetage undervisning i den lægelige videreuddannelse og evner at opbygge tillidsfulde relationer til både deltagere, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende.  Som person evner du at agere i det politiske/administrative system. Du kan afbalancere mange forskellige hensyn og kan skabe fremdrift og udvikling. Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner. Vi forventer at du taler og skriver flydende engelsk.

Du har undervisningserfaring og erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor eller lignende. Desuden har du erfaring med udvikling af kurser og workshops, eksempelvis som kursusleder eller underviser.

Du har en formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse. Alternativt kan du erhverve dig dette inden for de første år. Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Alle ansøgere bedømmes til både et klinisk og et eksternt lektorat (hvis begge stillingstyper er søgt). Valg af stillingstype afgøres efter endt bedømmelsesproces.

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Mads Skipper, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 61 46 31 37 eller Ledende postgraduat lektor Flemming Randsbæk, Institut for Klinisk Medicin,  mobil: 22 17 32 29.

Arbejdssted: Egen afdeling samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Søg stilling her

Hvis du ønsker at søge stillingen som Ekstern lektor, ansøg venligst online HER
Hvis du ønsker at søge stillingen som Klinisk lektor, ansøg venligst online HER
Hvis du ønsker at søge begge stillingstyper, indsend venligst ansøgning til begge ovenstående links
 Ansættelsesgrundlag


 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Det er en forudsætning, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning.
 • Ansøgere, der ikke har et relevant pædagogisk kursus, skal om muligt gennemføre et inden ansættelsen træder i kraft, alternativt inden for det første år af en evt. ansættelse.Aflønning


Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter. En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.


Ansøgning


Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Skabelon til ansøger - klinisk lektor
 • Publikationsliste
 • Undervisningsportfolio. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio
 • 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes (valgfrit)
 • Strategisk forskningsplan, som fremgår af 'Skabelon til ansøger – klinisk lektor', kan også medsendes separat (valgfrit)
 • Medforfattererklæring kan medsendes (valgfrit)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet (valgfrit)

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Referencer

Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referencepersonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Klinisk eller Ekstern lektor til funktionen Postgraduat klinisk lektor i specialet Plastikkirurgi

Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord en klinisk eller ekstern lektor til at varetage funktionen som postgraduat klinisk lektor i Plastikkirurgi pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år.

Institut for Klinisk Medicin

Som klinisk eller ekstern lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Institut for Klinisk Medicin har siden d. 1. oktober 2020 understøttet den lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord ved i samarbejde med Videreuddannelsesregionen og Aalborg Universitet at varetage den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Instituttet varetager beskæftigelsen af de ca. 45 postgraduate kliniske og eksterne lektorer fordelt i hele Videreuddannelsesregion Nord. På sigt vil cirka 1/3 af de postgraduate kliniske og eksterne lektorer blive tilknyttet Aalborg Universitet jf. aftale omkring PUF indgået i januar 2020.

Dine arbejdsopgaverKlinisk lektor

Som klinisk lektor i Plastikkirurgi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling
 • Deltagelse i bedømmelsesudvalg
Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord. Det forudsættes normalt at den kliniske lektor udfører forskning sideløbende med sin ansættelse som klinisk lektor.

Ekstern lektor

Som ekstern lektor i Plastikkirurgi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

Dine opgaver vil primært består af:
 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling

Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord.

Du refererer, i din ansættelse som ekstern eller klinisk lektor, til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og til sekretariatschefen for videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord.
 

Dine kompetencer

Klinisk lektor:

Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og har forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.
 

Ekstern lektor:

Du har en  ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og du har en solid praksiserfaring inden for afdelingens fagområde. For at kunne blive bedømt kvalificeret som ekstern lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

Fælles for begge stillinger

Du har lyst til at varetage undervisning i den lægelige videreuddannelse og evner at opbygge tillidsfulde relationer til både deltagere, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende.  Som person evner du at agere i det politiske/administrative system. Du kan afbalancere mange forskellige hensyn og kan skabe fremdrift og udvikling. Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner. Vi forventer at du taler og skriver flydende engelsk.

Du har undervisningserfaring og erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor eller lignende. Desuden har du erfaring med udvikling af kurser og workshops, eksempelvis som kursusleder eller underviser.

Du har en formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse. Alternativt kan du erhverve dig dette inden for de første år. Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Alle ansøgere bedømmes til både et klinisk og et eksternt lektorat (hvis begge stillingstyper er søgt). Valg af stillingstype afgøres efter endt bedømmelsesproces.

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Mads Skipper, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 61 46 31 37 eller Ledende postgraduat lektor Flemming Randsbæk, Institut for Klinisk Medicin,  mobil: 22 17 32 29.

Arbejdssted: Egen afdeling samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Søg stilling her

Hvis du ønsker at søge stillingen som Ekstern lektor, ansøg venligst online HER
Hvis du ønsker at søge stillingen som Klinisk lektor, ansøg venligst online HER
Hvis du ønsker at søge begge stillingstyper, indsend venligst ansøgning til begge ovenstående links
 Ansættelsesgrundlag


 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Det er en forudsætning, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning.
 • Ansøgere, der ikke har et relevant pædagogisk kursus, skal om muligt gennemføre et inden ansættelsen træder i kraft, alternativt inden for det første år af en evt. ansættelse.Aflønning


Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter. En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.


Ansøgning


Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Skabelon til ansøger - klinisk lektor
 • Publikationsliste
 • Undervisningsportfolio. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio
 • 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes (valgfrit)
 • Strategisk forskningsplan, som fremgår af 'Skabelon til ansøger – klinisk lektor', kan også medsendes separat (valgfrit)
 • Medforfattererklæring kan medsendes (valgfrit)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet (valgfrit)

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Referencer

Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referencepersonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.