Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk lektorat i arbejdsmedicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab til undervisning ved Sjællands Universitetshospital, Køge

Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab opslås en 5-årig stilling som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, til undervisning i arbejdsmedicin på lægeuddannelsen til besættelse fra 1. maj 2021. Undervisningen finder sted på Sjællands Universitetshospital, Køge, som del af et nyoprettet spor i lægeuddannelsen i Region Sjælland (Region Sjælland-sporet). Arbejdsomfanget er 15 konfrontationstimer om året.Stillingsbeskrivelse

En klinisk lektorstilling er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende ved undervisningsenheder, der varetager undervisning i kliniske fagområder. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

En stilling som klinisk undervisningslektor er en deltidsstilling med henblik på varetagelse af studenterundervisning på klinisk lektorniveau uden samtidigt krav om tilsvarende forskningsaktivitet.

Den kliniske (undervisnings)lektor skal medvirke til at tilrettelægge og selvstændigt gennemføre undervisning inden for arbejdsmedicin og den gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, klinikundervisning, studenteraktiverende undervisning og udarbejdelse, gennemførelse og evaluering af eksaminer, samt vejledning af og sparring med kolleger i undervisningsteamet. Den kliniske lektor vil også blive universitetets kommunikationsvej ift. bl.a. praktiske spørgsmål vedrørende Region Sjælland-sporet. Stillingen kan omfatte udvikling af fagområdet samt andre opgaver. Den kliniske (undervisnings)lektor refererer til fagets kliniske lærestolsprofessor.Arbejdsomfang

Ansættelsen sker i henhold til Stillingsstruktur for videnskabeligt personale og Aftale om kliniske lektorer ved universiteter. Antallet af konfrontationstimer kan ændres med lektorens individuelle opsigelsesvarsel.

En 15 timers klinisk lektor / klinisk undervisningslektor (tidligere sats C) er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. evt. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan universitetet pålægge en 15 timers klinisk lektor andre opgaver op til 50 timer årligt. Pålægges der ikke andre opgaver, kan universitetet i stedet øge undervisningsforpligtelsen fra 15 til 25 timer, jf. aftalens § 4, stk. 2.Ændringer i løbet af ansættelsesperioden

Indplaceringen er baseret på den nuværende undervisning. Væsentlige ændringer i undervisningen kan betyde, at lektoratet reguleres til et andet timetal eller evt. bortfalder. Undervisningsbehov og ressourcefordeling vil blive vurderet i forbindelse med hvert semester. Da undervisningsforpligtelsen skal opfyldes som et gennemsnit over 2 år (jf. § 4, stk. 1 i aftale om kliniske lektorer), kan der for den enkelte kliniske lektor blive tale om en efterregulering.Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de enheder, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, og at den pågældende er speciallæge i arbejdsmedicin. Desuden skal vedkommende erklæres kvalificeret af et bedømmelsesudvalg, der er nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad (eller tilsvarende kvalifikation). Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 (niveau 31. marts 2012), for 60 konfrontationstimer årligt. Ved aflønning for 15 timer vil honoraret med regulering udgøre 26.257 kr. årligt.

Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Motivation for ansøgning
  • CV inkl. komplet og nummereret publikationsliste, men IKKE publikationer
  • Dokumentation for forsknings- og undervisningserfaring – Research and teaching experience form http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/.


Ansættelsesprocessen

Send ansøgning via linket nedenfor senest søndag den 28. februar 2021. Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

For mere information kan klinisk professor Susanne Wulff Svendsen kontaktes på mail susanne.wulff.svendsen@regionh.dk

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på http://jobportal.ku.dk.
Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.