Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk professor/subsidiært lektor i socialkognition og kognitive behandlingsformer ved skizofreni

Ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er der pr. 01.10.2019 eller snarest muligt herefter en ledig stilling som klinisk professor/subsidiært lektor i socialkognition og kognitive behandlingsformer ved skizofreni. Stillingen er en deltidsstilling på 3,7 timer ugentligt, der indbefatter undervisning, specialevejledning, ph.d.-vejledning samt forskning som primære arbejdsopgaver. Specialevejledning og som minimum dele af undervisningen må forventes at skulle foregå på dansk.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse op til 5 års ansættelse.

Om stillingen
Den kliniske professor/lektor skal bidrage med specialviden om psykologisk psykiatri inden for området skizofreni med særlig fokus på kognitive behandlingsformer, kognitive og socialkognitive deficits samt kognitiv miljøterapi, ligesom vedkommende forventes at indgå i tæt samarbejde med de øvrige ansatte på Psykologisk Institut (primært klinisk afdeling) omkring undervisning og forskningsarbejde.

Den kliniske professor/lektor forventes at varetage vejledning af specialestuderende, at være hovedvejleder/medvejleder for ph.d.-studerende, samt tilbyde forskningspraktik i voksenpsykiatrien (psykoseområdet). Endvidere forventes den kliniske professor/lektor at undervise på en række psykiatri og skizofreni-relaterede fag på Psykologisk Institut.

Ansøgernes kvalifikationer
Ansøger forventes at have en klinisk baggrund med bred psykiatrierfaring fra henholdsvis lukkede, skærmede og åbne voksenpsykiatriske sengeafsnit samt ambulant psykiatrisk behandling, herunder specialiserede tilbud til patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.
Ansøger forventes endvidere at have specialistviden inden for udredning af kognitive og socialkognitive vanskeligheder hos mennesker med skizofreni samt andre psykoser, herunder forskningserfaring i egnede psykologiske undersøgelsesmetoder samt hjerneprocesser relateret til forståelse af socialkognition. Ansøger skal endvidere have specialviden indenfor tidlig indsats, samt prodromale tegn på psykose/ skizofreni og have erfaring med undervisning på (post-graduat) psykoterapeutisk efteruddannelse inden for voksenpsykiatrien (kognitive behandlingsformer og miljøterapi).

Ansøgere med kliniske kompetencer svarende til specialpsykolog i voksenpsykiatri, specialist i psykoterapi samt godkendt supervisoruddannelse vil blive foretrukket. Herudover forventes, at ansøger har stærkt internationalt forskningssamarbejde samt udgivelser af egen forskning i anerkendte internationale tidsskrifter.

For yderligere beskrivelse af kvalifikationskrav se også afsnittet "Ansættelsesgrundlag" nedenfor.

Information om Psykologisk Institut
Psykologisk Institut er et af seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

På Psykologisk Institut underviser og forsker vi i de mest betydningsfulde fagområder inden for psykologi. Instituttet beskæftiger omkring 45 akademiske medarbejdere og 40-45 ph.d.-studerende. Vores forskere har en stærk tradition for at samarbejde med danske såvel som internationale forskere fra mange forskellige fagområder som fx sundhed, psykiatri, uddannelse, pædagogik, lingvistik, filosofi, religion, virksomhedsledelse, økonomi og neurovidenskab. Vi fokuserer også i stigende grad på at udvide vores forskning og undervisning, så de også inkluderer fagområder som organisationsudvikling, virksomhedsledelse og HR.

Du kan læse mere om Psykologisk Institut her

Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Institutleder, Professor Jan Tønnesvang, Tlf. 871 65796, e-mail: jan@psy.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf. 871 52497, e-mail: mfp@au.dk

Tjenestestedet er Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C

Ansættelsesgrundlag

 • Ansættelse forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Ansættelse som klinisk professor sker enten som professor ved universitetet kombineret med en honorarlønnet overlægestilling på et universitetssygehus eller anden lægelig institution, eller pågældende kan være ansat som overlæge på et universitetssygehus eller anden lægelig institution med et honorarlønnet professorat.
 • Kvalifikationskravet for den eksterne kliniske lektor i psykologi er psykologisk kandidateksamen og specialistanerkendelse.
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Aflønning
Kliniske lektorer:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.
En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Honorarlønnet klinisk professor:
Ansættelse sker i helhold til § 8 i protokollat til overenskomsten for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
 • Publikationer. Op til 10 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
8. august 2019

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330051128Phoenix-789ec05412019-06-30T00:00:00Klinisk professor/subsidiært lektor i socialkognition og kognitive behandlingsformer ved skizofreniVed Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er der pr. 01.10.2019 eller snarest muligt herefter en ledig stilling som klinisk professor/subsidiært lektor i socialkognition og kognitive behandlingsformer ved skizofreni. Stillingen er en deltidsstilling på 3,7 timer ugentligt, der indbefatter undervisning, specialevejledning, ph.d.-vejledning samt forskning som primære arbejdsopgaver. Specialevejledning og som minimum dele af undervisningen må forventes at skulle foregå på dansk.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse op til 5 års ansættelse.

Om stillingen
Den kliniske professor/lektor skal bidrage med specialviden om psykologisk psykiatri inden for området skizofreni med særlig fokus på kognitive behandlingsformer, kognitive og socialkognitive deficits samt kognitiv miljøterapi, ligesom vedkommende forventes at indgå i tæt samarbejde med de øvrige ansatte på Psykologisk Institut (primært klinisk afdeling) omkring undervisning og forskningsarbejde.

Den kliniske professor/lektor forventes at varetage vejledning af specialestuderende, at være hovedvejleder/medvejleder for ph.d.-studerende, samt tilbyde forskningspraktik i voksenpsykiatrien (psykoseområdet). Endvidere forventes den kliniske professor/lektor at undervise på en række psykiatri og skizofreni-relaterede fag på Psykologisk Institut.

Ansøgernes kvalifikationer
Ansøger forventes at have en klinisk baggrund med bred psykiatrierfaring fra henholdsvis lukkede, skærmede og åbne voksenpsykiatriske sengeafsnit samt ambulant psykiatrisk behandling, herunder specialiserede tilbud til patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.
Ansøger forventes endvidere at have specialistviden inden for udredning af kognitive og socialkognitive vanskeligheder hos mennesker med skizofreni samt andre psykoser, herunder forskningserfaring i egnede psykologiske undersøgelsesmetoder samt hjerneprocesser relateret til forståelse af socialkognition. Ansøger skal endvidere have specialviden indenfor tidlig indsats, samt prodromale tegn på psykose/ skizofreni og have erfaring med undervisning på (post-graduat) psykoterapeutisk efteruddannelse inden for voksenpsykiatrien (kognitive behandlingsformer og miljøterapi).

Ansøgere med kliniske kompetencer svarende til specialpsykolog i voksenpsykiatri, specialist i psykoterapi samt godkendt supervisoruddannelse vil blive foretrukket. Herudover forventes, at ansøger har stærkt internationalt forskningssamarbejde samt udgivelser af egen forskning i anerkendte internationale tidsskrifter.

For yderligere beskrivelse af kvalifikationskrav se også afsnittet "Ansættelsesgrundlag" nedenfor.

Information om Psykologisk Institut
Psykologisk Institut er et af seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.

På Psykologisk Institut underviser og forsker vi i de mest betydningsfulde fagområder inden for psykologi. Instituttet beskæftiger omkring 45 akademiske medarbejdere og 40-45 ph.d.-studerende. Vores forskere har en stærk tradition for at samarbejde med danske såvel som internationale forskere fra mange forskellige fagområder som fx sundhed, psykiatri, uddannelse, pædagogik, lingvistik, filosofi, religion, virksomhedsledelse, økonomi og neurovidenskab. Vi fokuserer også i stigende grad på at udvide vores forskning og undervisning, så de også inkluderer fagområder som organisationsudvikling, virksomhedsledelse og HR.

Du kan læse mere om Psykologisk Institut her

Yderligere information
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Institutleder, Professor Jan Tønnesvang, Tlf. 871 65796, e-mail: jan@psy.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf. 871 52497, e-mail: mfp@au.dk

Tjenestestedet er Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C

Ansættelsesgrundlag
 • Ansættelse forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Ansættelse som klinisk professor sker enten som professor ved universitetet kombineret med en honorarlønnet overlægestilling på et universitetssygehus eller anden lægelig institution, eller pågældende kan være ansat som overlæge på et universitetssygehus eller anden lægelig institution med et honorarlønnet professorat.
 • Kvalifikationskravet for den eksterne kliniske lektor i psykologi er psykologisk kandidateksamen og specialistanerkendelse.
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.

Aflønning
Kliniske lektorer:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter.
En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Honorarlønnet klinisk professor:
Ansættelse sker i helhold til § 8 i protokollat til overenskomsten for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
 • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
 • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
 • Publikationer. Op til 10 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
 • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist:
8. august 2019

 

2019-08-09T00:51:26.490 Ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er der pr. 01.10.2019 eller snarest muligt herefter en ledig stilling som klinisk professor subsidiært lektor i socialkognition og kognitive behandlingsformer ved skizofreni. Stillingen er en deltidsstilling på 3,7 timer ugentligt, der indbefatter undervisning, specialevejledning, ph.d.-vejledning samt forskning som primære arbejdsopgaver. Specialevejledning og som minimum dele af undervisningen må forventes at skulle foregå på dansk. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse op til 5 års ansættelse. Om stillingen Den kliniske professor lektor skal bidrage med specialviden om psykologisk psykiatri inden for området skizofreni med særlig fokus på kognitive behandlingsformer, kognitive og socialkognitive deficits samt kognitiv miljøterapi, ligesom vedkommende forventes at indgå i tæt samarbejde med de øvrige ansatte på Psykologisk Institut (primært klinisk afdeling) omkring undervisning og forskningsarbejde. Den kliniske professor lektor forventes at varetage vejledning af specialestuderende, at være hovedvejleder medvejleder for ph.d.-studerende, samt tilbyde forskningspraktik i voksenpsykiatrien (psykoseområdet). Endvidere forventes den kliniske professor lektor at undervise på en række psykiatri og skizofreni-relaterede fag på Psykologisk Institut. Ansøgernes kvalifikationer Ansøger forventes at have en klinisk baggrund med bred psykiatrierfaring fra henholdsvis lukkede, skærmede og åbne voksenpsykiatriske sengeafsnit samt ambulant psykiatrisk behandling, herunder specialiserede tilbud til patienter med ny-diagnosticeret skizofreni. Ansøger forventes endvidere at have specialistviden inden for udredning af kognitive og socialkognitive vanskeligheder hos mennesker med skizofreni samt andre psykoser, herunder forskningserfaring i egnede psykologiske undersøgelsesmetoder samt hjerneprocesser relateret til forståelse af socialkognition. Ansøger skal endvidere have specialviden indenfor tidlig indsats, samt prodromale tegn på psykose skizofreni og have erfaring med undervisning på (post-graduat) psykoterapeutisk efteruddannelse inden for voksenpsykiatrien (kognitive behandlingsformer og miljøterapi). Ansøgere med kliniske kompetencer svarende til specialpsykolog i voksenpsykiatri, specialist i psykoterapi samt godkendt supervisoruddannelse vil blive foretrukket. Herudover forventes, at ansøger har stærkt internationalt forskningssamarbejde samt udgivelser af egen forskning i anerkendte internationale tidsskrifter. For yderligere beskrivelse af kvalifikationskrav se også afsnittet Ansættelsesgrundlag nedenfor. Information om Psykologisk Institut Psykologisk Institut er et af seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer. På Psykologisk Institut underviser og forsker vi i de mest betydningsfulde fagområder inden for psykologi. Instituttet beskæftiger omkring 45 akademiske medarbejdere og 40-45 ph.d.-studerende. Vores forskere har en stærk tradition for at samarbejde med danske såvel som internationale forskere fra mange forskellige fagområder som fx sundhed, psykiatri, uddannelse, pædagogik, lingvistik, filosofi, religion, virksomhedsledelse, økonomi og neurovidenskab. Vi fokuserer også i stigende grad på at udvide vores forskning og undervisning, så de også inkluderer fagområder som organisationsudvikling, virksomhedsledelse og HR. Du kan læse mere om Psykologisk Institut her Yderligere information Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Institutleder, Professor Jan Tønnesvang, Tlf. 871 65796, e-mail: jan@psy.au.dk Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf. 871 52497, e-mail: mfp@au.dk Tjenestestedet er Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C Ansættelsesgrundlag Ansættelse forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.Ansættelse som klinisk professor sker enten som professor ved universitetet kombineret med en honorarlønnet overlægestilling på et universitetssygehus eller anden lægelig institution, eller pågældende kan være ansat som overlæge på et universitetssygehus eller anden lægelig institution med et honorarlønnet professorat.Kvalifikationskravet for den eksterne kliniske lektor i psykologi er psykologisk kandidateksamen og specialistanerkendelse.Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning Kliniske lektorer: Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter. En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1 12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 . Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 . Honorarlønnet klinisk professor: Ansættelse sker i helhold til § 8 i protokollat til overenskomsten for akademikere i staten om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansøgningsprocedure Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:AnsøgningCurriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstidUddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)Publikationer. Op til 10 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formåletUndervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C. Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her. Bedømmelsesprocessen Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS. Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund. Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside. Om Aarhus Universitet Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk Ansøgningsfrist: 8. august 201911jobnet789ec054100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-08T00:00:000000https://au.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=48b86b40-4f40-479f-ae81-90688edb380a0EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3554474Aarhus Universitet11Bartholins Allé 118000Aarhus CDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
7Deltid47Tidsbegrænset785263JobNet5011093501109310028-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=789ec054https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=789ec054https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=789ec054&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=789ec054&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Forskning_og_udvikling/4.jpgKlinisk professor/subsidiært lektor i socialkognition og kognitive behandlingsformer ved skizofreni12007991Dansk3Læse/ tale935516Klinisk professor13Forskning og udvikling362154338noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK