Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Klinisk vejleder søges til intensivt afsnit D1 ! Vi mangler dig på vores vinderhold !

Afsnit D1 søger en klinisk vejleder til blandede vagter på 32 eller 37 timer efter ønske med weekendvagt gennemsnitteligt 3. weekend. Tiltrædelse 1. april 2018, eller snarest muligt.  
 
 
Hvem er vi? 
D1 består af 26 medarbejdere fordelt på sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, socialrådgivere, læger og en afdelingssygeplejerske. Dertil har vi et aktivitetsteam, der består af en pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut, som arbejder på tværs af D1 og vores naboafsnit C3.  
Afsnittet består af 15 intensive døgnpladser og vores subspecialisering er geografisk bestemt og vores målgruppe er patienter, der har behov for intensiv døgnbehandling, og som bor i København V eller SV. 
Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Afsnittet består desuden af et motionsrum, et sanserum og en sansehave. Alt sammen muligheder, der bringes i spil for at bidrage til øget recovery, sundhed og tilfredshed hos vores patienter. 
 
 
Hvordan arbejder vi på D1? 
D1s væsentligste målsætninger er at sikre en behandling og pleje af høj faglig kvalitet, understøtte sammenhængende patientforløb og arbejde recovery-orienteret og patientinvolverende. Derudover arbejder vi målrettet med forebyggelse af tvang, aggressioner og konflikter. Det gør vi bl.a. ved hjælp af implementering af den evidensbaserede Safewards model.  
 
 
Der er et godt samarbejde og en god sammenhængskraft på tværs af de fire intensive afsnit på centeret, og vi samarbejder om en række udviklingsopgaver, som du også vil få mulighed for at blive en del af og få indflydelse på.  
 
 
Hvem søger vi? 
Vi søger en sygeplejerske: 
 
 
• med klinisk vejlederuddannelse, der kan varetage vores kommende kollegaers uddannelsesforløb i psykiatrien. 
  o Vi får vores første studerende efter sommerferien 2018, da vi på nuværende tidspunkt er uden klinisk vejleder. Det vil give dig    god mulighed for at lære personalegruppen at kende, inden der kommer studerende. 
 
• der kan indgå som kontaktperson i det tværfaglige team på afsnittet. 
  o Vi arbejder tværfagligt og har flere daglige ”stop-op” møder hvor læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere mødes, for at give den bedste behandling og sygepleje til patienterne.  
 
• der kan arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang, recovery-orientering og øvrige faglige udviklingsområder. 
  o Vi er i gang med at implementere en Safewards på tværs af hele centeret. Vi har valgt denne tilgang da den i England har vist reduktion i brugen af tvang og udadreagerende adfærd. 
 
• der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne. 
  o Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø. Vi tror på at dette bedst sker, når vi har fagligheden i fokus, har velfungerende arbejdsgange og et godt socialt sammenhold i medarbejdergruppen, hvor vi kender og bruger hinandens forskellige kompetencer.  
 
• der både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger. 
  o Det er vigtigt at du både kan arbejde tværfagligt på tværs af afsnittets medarbejdere og selvstændigt i kontakten til den enkelte patient. 
 
 
Hvad kan vi tilbyde? 

 •  Et veltilrettelagt oplærings- og introduktionsprogram. 
 •  Et arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, patienten i fokus, åbenhed, respekt og humor prioriteres højt. 
 •  Et spændende job med mulighed for at præge stillingen og indholdet, da der er fokus på at kvalitetsudvikle døgnbehandlingen såvel   som den kliniske vejledning på tværs af centret. 
 •  Fast ugentligt supervision i afsnittet 
 •  Fagligt engagerede kollegaer. 
 •  En åben, involverende og lyttende ledelsesstil  
 •  Tværfaglig og lægefaglig undervisning hver uge på tværs af centeret. 
 •  Et center, der arbejder systematisk og målrettet med at styrke den faglige kvalitet, forebygge konflikter og tvang samt løbende forbedringer.
 

Hvad siger patienterne?  

Patienterne på D1 opfordres ved udskrivelse til at skrive en hilsen til de kommende patienter med henblik på at indgyde dem håb og inspirere.  Her er nogle citater fra der udskrivningstræ, vi har i afsnittet.
 
 
”Jeg synes rigtig godt om al personalet for det arbejde og den omsorg de viser os” 
”Jeg synes at det var dejligt at være her. Og jeg vil gerne være taknemmelig overfor personalet” 
 
 
Løn- og ansættelsesforhold:  
Stillingen er til besættelse d. 1. april 2018 eller snarest muligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne tillidsrepræsentant Yvonne Broen på mail: yvonne.broen@regionh.dk 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her
 
Ansøgningsprocedure:  
Ansøgningen skal indeholde fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.
 
 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.  
 
Ansøgningsfristen er den 19. februar 2018, kl. 12.00. Det forventes at afholde samtaler løbende, dog senest den 22.februar 2018. 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 3864 1728 eller mikkel.hemmje@regionh.dk  
 
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329751813Phoenix-73a130c312018-01-31T19:51:44.563Klinisk vejleder søges til intensivt afsnit D1 ! Vi mangler dig på vores vinderhold !Afsnit D1 søger en klinisk vejleder til blandede vagter på 32 eller 37 timer efter ønske med weekendvagt gennemsnitteligt 3. weekend. Tiltrædelse 1. april 2018, eller snarest muligt.  
 
 
Hvem er vi? 
D1 består af 26 medarbejdere fordelt på sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, socialrådgivere, læger og en afdelingssygeplejerske. Dertil har vi et aktivitetsteam, der består af en pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut, som arbejder på tværs af D1 og vores naboafsnit C3.  
Afsnittet består af 15 intensive døgnpladser og vores subspecialisering er geografisk bestemt og vores målgruppe er patienter, der har behov for intensiv døgnbehandling, og som bor i København V eller SV. 
Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Afsnittet består desuden af et motionsrum, et sanserum og en sansehave. Alt sammen muligheder, der bringes i spil for at bidrage til øget recovery, sundhed og tilfredshed hos vores patienter. 
 
 
Hvordan arbejder vi på D1? 
D1s væsentligste målsætninger er at sikre en behandling og pleje af høj faglig kvalitet, understøtte sammenhængende patientforløb og arbejde recovery-orienteret og patientinvolverende. Derudover arbejder vi målrettet med forebyggelse af tvang, aggressioner og konflikter. Det gør vi bl.a. ved hjælp af implementering af den evidensbaserede Safewards model.  
 
 
Der er et godt samarbejde og en god sammenhængskraft på tværs af de fire intensive afsnit på centeret, og vi samarbejder om en række udviklingsopgaver, som du også vil få mulighed for at blive en del af og få indflydelse på.  
 
 
Hvem søger vi? 
Vi søger en sygeplejerske: 
 
 
• med klinisk vejlederuddannelse, der kan varetage vores kommende kollegaers uddannelsesforløb i psykiatrien. 
  o Vi får vores første studerende efter sommerferien 2018, da vi på nuværende tidspunkt er uden klinisk vejleder. Det vil give dig    god mulighed for at lære personalegruppen at kende, inden der kommer studerende. 
 
• der kan indgå som kontaktperson i det tværfaglige team på afsnittet. 
  o Vi arbejder tværfagligt og har flere daglige ”stop-op” møder hvor læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere mødes, for at give den bedste behandling og sygepleje til patienterne.  
 
• der kan arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang, recovery-orientering og øvrige faglige udviklingsområder. 
  o Vi er i gang med at implementere en Safewards på tværs af hele centeret. Vi har valgt denne tilgang da den i England har vist reduktion i brugen af tvang og udadreagerende adfærd. 
 
• der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne. 
  o Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø. Vi tror på at dette bedst sker, når vi har fagligheden i fokus, har velfungerende arbejdsgange og et godt socialt sammenhold i medarbejdergruppen, hvor vi kender og bruger hinandens forskellige kompetencer.  
 
• der både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger. 
  o Det er vigtigt at du både kan arbejde tværfagligt på tværs af afsnittets medarbejdere og selvstændigt i kontakten til den enkelte patient. 
 
 
Hvad kan vi tilbyde? 
 •  Et veltilrettelagt oplærings- og introduktionsprogram. 
 •  Et arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, patienten i fokus, åbenhed, respekt og humor prioriteres højt. 
 •  Et spændende job med mulighed for at præge stillingen og indholdet, da der er fokus på at kvalitetsudvikle døgnbehandlingen såvel   som den kliniske vejledning på tværs af centret. 
 •  Fast ugentligt supervision i afsnittet 
 •  Fagligt engagerede kollegaer. 
 •  En åben, involverende og lyttende ledelsesstil  
 •  Tværfaglig og lægefaglig undervisning hver uge på tværs af centeret. 
 •  Et center, der arbejder systematisk og målrettet med at styrke den faglige kvalitet, forebygge konflikter og tvang samt løbende forbedringer.
 

Hvad siger patienterne?  

Patienterne på D1 opfordres ved udskrivelse til at skrive en hilsen til de kommende patienter med henblik på at indgyde dem håb og inspirere.  Her er nogle citater fra der udskrivningstræ, vi har i afsnittet.
 
 
”Jeg synes rigtig godt om al personalet for det arbejde og den omsorg de viser os” 
”Jeg synes at det var dejligt at være her. Og jeg vil gerne være taknemmelig overfor personalet” 
 
 
Løn- og ansættelsesforhold:  
Stillingen er til besættelse d. 1. april 2018 eller snarest muligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne tillidsrepræsentant Yvonne Broen på mail: yvonne.broen@regionh.dk 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her
 
Ansøgningsprocedure:  
Ansøgningen skal indeholde fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.
 
 
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.  
 
Ansøgningsfristen er den 19. februar 2018, kl. 12.00. Det forventes at afholde samtaler løbende, dog senest den 22.februar 2018. 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 3864 1728 eller mikkel.hemmje@regionh.dk  
 
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
 
Du kan læse mere om centret her
 
2018-02-20T01:03:29.277 Afsnit D1 søger en klinisk vejleder til blandede vagter på 32 eller 37 timer efter ønske med weekendvagt gennemsnitteligt 3. weekend. Tiltrædelse 1. april 2018, eller snarest muligt. Hvem er vi? D1 består af 26 medarbejdere fordelt på sygeplejersker, sosu-assistenter, psykologer, socialrådgivere, læger og en afdelingssygeplejerske. Dertil har vi et aktivitetsteam, der består af en pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut, som arbejder på tværs af D1 og vores naboafsnit C3. Afsnittet består af 15 intensive døgnpladser og vores subspecialisering er geografisk bestemt og vores målgruppe er patienter, der har behov for intensiv døgnbehandling, og som bor i København V eller SV. Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Afsnittet består desuden af et motionsrum, et sanserum og en sansehave. Alt sammen muligheder, der bringes i spil for at bidrage til øget recovery, sundhed og tilfredshed hos vores patienter. Hvordan arbejder vi på D1? D1s væsentligste målsætninger er at sikre en behandling og pleje af høj faglig kvalitet, understøtte sammenhængende patientforløb og arbejde recovery-orienteret og patientinvolverende. Derudover arbejder vi målrettet med forebyggelse af tvang, aggressioner og konflikter. Det gør vi bl.a. ved hjælp af implementering af den evidensbaserede Safewards model. Der er et godt samarbejde og en god sammenhængskraft på tværs af de fire intensive afsnit på centeret, og vi samarbejder om en række udviklingsopgaver, som du også vil få mulighed for at blive en del af og få indflydelse på. Hvem søger vi? Vi søger en sygeplejerske: • med klinisk vejlederuddannelse, der kan varetage vores kommende kollegaers uddannelsesforløb i psykiatrien. o Vi får vores første studerende efter sommerferien 2018, da vi på nuværende tidspunkt er uden klinisk vejleder. Det vil give dig god mulighed for at lære personalegruppen at kende, inden der kommer studerende. • der kan indgå som kontaktperson i det tværfaglige team på afsnittet. o Vi arbejder tværfagligt og har flere daglige stop-op møder hvor læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere mødes, for at give den bedste behandling og sygepleje til patienterne. • der kan arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang, recovery-orientering og øvrige faglige udviklingsområder. o Vi er i gang med at implementere en Safewards på tværs af hele centeret. Vi har valgt denne tilgang da den i England har vist reduktion i brugen af tvang og udadreagerende adfærd. • der kan bidrage til et godt arbejdsmiljø, såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne. o Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø. Vi tror på at dette bedst sker, når vi har fagligheden i fokus, har velfungerende arbejdsgange og et godt socialt sammenhold i medarbejdergruppen, hvor vi kender og bruger hinandens forskellige kompetencer. • der både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger. o Det er vigtigt at du både kan arbejde tværfagligt på tværs af afsnittets medarbejdere og selvstændigt i kontakten til den enkelte patient. Hvad kan vi tilbyde? Et veltilrettelagt oplærings- og introduktionsprogram. Et arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, patienten i fokus, åbenhed, respekt og humor prioriteres højt. Et spændende job med mulighed for at præge stillingen og indholdet, da der er fokus på at kvalitetsudvikle døgnbehandlingen såvel som den kliniske vejledning på tværs af centret. Fast ugentligt supervision i afsnittet Fagligt engagerede kollegaer. En åben, involverende og lyttende ledelsesstil Tværfaglig og lægefaglig undervisning hver uge på tværs af centeret. Et center, der arbejder systematisk og målrettet med at styrke den faglige kvalitet, forebygge konflikter og tvang samt løbende forbedringer. Hvad siger patienterne? Patienterne på D1 opfordres ved udskrivelse til at skrive en hilsen til de kommende patienter med henblik på at indgyde dem håb og inspirere. Her er nogle citater fra der udskrivningstræ, vi har i afsnittet. Jeg synes rigtig godt om al personalet for det arbejde og den omsorg de viser os Jeg synes at det var dejligt at være her. Og jeg vil gerne være taknemmelig overfor personalet Løn- og ansættelsesforhold: Stillingen er til besættelse d. 1. april 2018 eller snarest muligt. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne tillidsrepræsentant Yvonne Broen på mail: yvonne.broen@regionh.dk Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her Ansøgningsprocedure: Ansøgningen skal indeholde fuldt cpr-nr., CV, autorisation eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. Ansøgningsfristen er den 19. februar 2018, kl. 12.00. Det forventes at afholde samtaler løbende, dog senest den 22.februar 2018. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 3864 1728 eller mikkel.hemmje@regionh.dk Om Psykiatrisk Center Amager: Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. Du kan læse mere om centret her11Jobnet73a130c3100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-19T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=342&ProjectId=209399&DepartmentId=12209&MediaId=4946&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3095184Psykiatrisk Center Amager11Digevej 1102300København SDKDanmark0
DKDanmarkAdvertiser
8Fuldtid46Permanent516807JobNet47497291000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=73a130c3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=73a130c3https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=73a130c3&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=73a130c3&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale323108Sygeplejerske10Sundhed77Pleje og omsorg352657388importimport_73a130c3AdvertiserAdvertiserda-DK