Kliniske Forskningslektorater i Region H

Institut for Klinisk Medicin
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Københavns Universitet

Ved Institut for Klinisk Medicin er et antal 5-årige stillinger som klinisk forskningslektor ledige til besættelse i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2026. Ansøgningsfristen er 5. oktober 2020.

De aktuelt opslåede stillinger som klinisk forskningslektor er rettet mod ansøgere med hovedstilling som overlæge/afdelingslæge i Region Hovedstaden. Stillingerne er møntet på særligt talentfulde forskere, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forskningsindhold i hospitalssektoren i Region Hovedstaden.

Information om Institut for Klinisk Medicin: www.ikm.ku.dk/

Stillingsbeskrivelse
Som udgangspunkt varetager en klinisk forskningslektor kliniske opgaver svarende til halvdelen af stillingen, mens den anden halvdel af stillingen benyttes til forskningsopgaver – herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling – og undervisning. Dertil kommer faglig udvikling, herunder deltagelse i den videnskabelige udvikling af fagområdet, forskeruddannelse, vejledning og bedømmelsesarbejde. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere over den 5-årige ansættelsesperiode. Undervisningsforpligtelsen er op til 30 konfrontationstimer per år (svarende til et tidligere klinisk lektorat sats B).

Som klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin forventes du at bidrage til undervisningen på forskningstræningskurserne for læger i hoveduddannelsesforløb ved Region Øst.

Eventuel nuværende ansættelse som klinisk lektor (sats A, sats B eller sats C) ophører, såfremt ansøger ansættes som klinisk forskningslektor.

Ansøgere, der ikke tidligere har varetaget en 5-årig stilling som klinisk forskningslektor, vil blive prioriteret til de opslåede 5-årige stillinger.

Det maksimale antal kliniske forskningslektorater, der kan tildeles Region Hovedstadens hospitaler/områder på baggrund af stillingsopslaget, er følgende:

 • Amager og Hvidovre Hospital: 2 kliniske forskningslektorater
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: 2 kliniske forskningslektorater
 • CAMES-Rigshospitalet/-Herlev: 2 kliniske forskningslektorater
 • Herlev og Gentofte Hospital: 2 kliniske forskningslektorater
 • Region Hovedstadens Akutberedskab: 1 klinisk forskningslektorat
 • Region Hovedstadens Psykiatri: 1 klinisk forskningslektorat
 • Rigshospitalet: 2 kliniske forskningslektorater
Herudover er følgende kliniske forskningslektorater til besættelse for 2 år:

 • Herlev og Gentofte Hospital: 2 klinisk forskningslektorater
 • Amager og Hvidovre Hospital: 1 klinisk forskningslektorat
 • Bispebjerg og Frederiksberg: 1 klinisk forskningslektorat
 • Nordsjællands Hospital: 1 klinisk forskningslektorat
Kvalifikationskrav
Ansættelse forudsætter, at ansøger er ansat som overlæge eller afdelingslæge ved en af de hospitalsafdelinger, der varetager undervisning af medicinstuderende i kliniske fag, og at den pågældende er speciallæge i det relevante fag.

Der gælder seks overordnede kriterier for lektoransættelser ved Københavns Universitet: forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering, og ledelse). Disse kriterier vil udgøre rammen for bedømmelsen af ansøgerne. Find mere information om hvert kriterie her: https://employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising-merit.

Kvalifikationskravene til den kliniske forskningslektor er derudover en lægevidenskabelig kandidateksamen, speciallægeanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, f.eks. ph.d.-grad eller doktorgrad og efterfølgende dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden vil der blive lagt vægt på erfaring med videnskabelig vejledning af bachelor- kandidat- og ph.d.-studerende, forskningsadministration og internationalt forskningssamarbejde, samt erfaring med præ- og postgraduat undervisning, pædagogisk uddannelseskompetence til brug ved videreudvikling af undervisningen, og planlægning af internationale/nationale symposier eller andre videnskabelige arrangementer samt deltagelse i råds-, nævns- og udvalgsarbejde.

Aflønning
Aflønning sker i henhold til Aftale af 29. november 2012 mellem Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet), se https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelsesinstitutioner/filer/aftale-om-kliniske-lektorer-november-2012.pdf

En klinisk forskningslektor aflønnes med et årligt honorar på kr. 47.600 kr. (1. april 2012- niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende, og pension udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder, professor Jesper Hastrup Svendsen, Institut for Klinisk Medicin, 26 20 09 93, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk

Krav til ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende, og kan skrives på enten dansk eller engelsk:

 1. Motivation for ansøgning.
 2. CV (Maks. 2 sider) – find vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf.
 3. Eksamensbeviser – Kandidat-, ph.d.-, speciallægebevis, og andet relevant)
 4. Liste over maks. 5 publikationer, som ønskes inddraget i bedømmelsen af dine videnskabelige kvalifikationer (OBS! Vi ønsker ikke upload af de 5 publikationer)
 5. Short resumé (Downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/)
 6. Undervisningsportfolio – Vejledning: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/.
 7. Forskningsplan for de første 3 år af ansættelsen samt en beskrivelse af det aktuelle forskningsmiljø (maks. 3 sider).
 8. Undervisningsplan (maks. 1 side).
 9. Selvdeklarationsskema (Downloades her: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/kliniske_forskningslektorer)
 10. Tilsagn til finansiering fra det pågældende hospital/center samt klinik/afdeling til overlæge-/afdelingslægestillingen for hele ansættelsesperioden (Downloades nederst til højre her: https://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/).
 11. En komplet og nummereret publikationsliste – Publikationslisten skal følge vejledning på: http://ikm.ku.dk/ansat/ansaettelser/ekl_aftale/dokumenter/CV-guidelines-080317.pdf.
Ansøgning indsendes elektronisk senest den 5. oktober 2020, kl. 23.59. KUN elektroniske ansøgninger modtages.

Samtaler forventes afholdt
22. april 2021 (eftermiddag): Region Hovedstadens Psykiatri

27. april 2021 (eftermiddag): Amager-Hvidovre Hospital
27. april 2021 (eftermiddag): Region Hovedstadens Akutberedskab

4. maj 2021 (eftermiddag): Herlev-Gentofte Hospital
4. maj 2021 (eftermiddag): CAMES

6. maj (eftermiddag): Nordsjællands Hospital
6. maj (eftermiddag): Bispebjerg Frederiksberg Hospital

7. maj (formiddag): Rigshospitalet

Ansættelsesprocessen
Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Processen er i korte træk følgende:

 • Efter ansøgningsfristen bliver der nedsat et sagkyndigt bedømmelsesudvalg
 • Ansøgerne informeres om udvalgets sammensætning (omkring uge 47 i 2020) samt deres frist for indlevering af bedømmelsen (forventeligt 4. februar 2021)
 • Ansøgerne vil få tilsendt egen bedømmelse
 • Et ansættelsesudvalg tager stilling til, hvem af de kvalificerede ansøgere, der skal indkaldes til samtale (forventeligt i uge 13 i 2021)
 • Dekanen træffer endelig afgørelsen om, hvem der tilbydes ansættelse på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling
 • Alle ansøgere får besked om afgørelsen efter uge 19 i 2021
Københavns Universitet opfordrer alle interesserede i disse stillinger til at søge.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 8.000 studerende, 1.500 ph.d.-studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse. Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver:

Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på http://www.sund.ku.dk.

Københavns Universitet præger aktivt sin samtid gennem fremragende forskning, uddannelse og samarbejde. KU hører til de højest rangerende universiteter i Europa og er Danmarks ældste universitet, grundlagt 1479. I dag omfatter KU 37.000 studerende og 9.000 ansatte tilknyttet seks fakulteter: humaniora, jura, natur- og biovidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi. www.ku.dk.
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.