Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kliniske lektorater inden for ortopædkirurgi (960618)

Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet opslås to kliniske lektorater til besættelse for perioden 1. marts 2018 (eller snarest herefter) til 31. august 2023. Stillingerne er til besættelse ved Ortopædkirurgisk afdeling, AUH til varetagelse af klinisk undervisning på lægestudiets kandidatdel.  
 
Ansættelserne vil blive afgjort efter behov samt ansøgerskarens størrelse og kvalifikationer efter indstilling fra afdelingens lærestolsprofessor. 
 
Arbejdsopgaver 
Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. For den kliniske lektor kan stillingen endvidere omfatte vejledning ved forskeruddannelse, deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader og udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. 
 
Den kliniske lektor er forpligtet til at varetage det aftalte antal årlige konfrontationstimer. En klinisk lektor kan ansættes til at varetage mellem 15 og 60 konfrontationstimer årligt. De 15 til 60 konfrontationstimer kan forhøjes til 25 til 100 konfrontationstimer årligt, såfremt den kliniske lektor ikke udfører andre arbejdsopgaver, svarende til 50 til 200 timer årligt. Andre arbejdsopgaver omfatter blandt andet vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt deltagelse i bedømmelsesudvalg. 
 
Kvalifikationer 
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476&
 
Den kliniske lektor skal have en ansættelse som overlæge eller afdelingslæge ved afdelingen og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt udvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. For den kliniske lektor er det en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning. 
 
Aflønning 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146393&
 
En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %. 
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse/bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen. 
 
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=140435&
 
Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio  http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/
 
Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage. 
 
Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 14/2/2018 
 
Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/960618/5285/


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329752955Phoenix-fc33486112018-02-01T17:07:57.303Kliniske lektorater inden for ortopædkirurgi (960618)Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet opslås to kliniske lektorater til besættelse for perioden 1. marts 2018 (eller snarest herefter) til 31. august 2023. Stillingerne er til besættelse ved Ortopædkirurgisk afdeling, AUH til varetagelse af klinisk undervisning på lægestudiets kandidatdel.  
 
Ansættelserne vil blive afgjort efter behov samt ansøgerskarens størrelse og kvalifikationer efter indstilling fra afdelingens lærestolsprofessor. 
 
Arbejdsopgaver 
Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. For den kliniske lektor kan stillingen endvidere omfatte vejledning ved forskeruddannelse, deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader og udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. 
 
Den kliniske lektor er forpligtet til at varetage det aftalte antal årlige konfrontationstimer. En klinisk lektor kan ansættes til at varetage mellem 15 og 60 konfrontationstimer årligt. De 15 til 60 konfrontationstimer kan forhøjes til 25 til 100 konfrontationstimer årligt, såfremt den kliniske lektor ikke udfører andre arbejdsopgaver, svarende til 50 til 200 timer årligt. Andre arbejdsopgaver omfatter blandt andet vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt deltagelse i bedømmelsesudvalg. 
 
Kvalifikationer 
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476&
 
Den kliniske lektor skal have en ansættelse som overlæge eller afdelingslæge ved afdelingen og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt udvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. For den kliniske lektor er det en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning. 
 
Aflønning 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146393&
 
En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 %. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %. 
 
Ansøgning 
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse/bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen. 
 
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter  https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=140435&
 
Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio  http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/
 
Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage. 
 
Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Ansøgningsfrist 
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 14/2/2018 
 
Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/videnskabelige-stillinger/stillinger/Vacancy/show/960618/5285/
2018-02-15T01:04:12.230 Ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet opslås to kliniske lektorater til besættelse for perioden 1. marts 2018 (eller snarest herefter) til 31. august 2023. Stillingerne er til besættelse ved Ortopædkirurgisk afdeling, AUH til varetagelse af klinisk undervisning på lægestudiets kandidatdel. Ansættelserne vil blive afgjort efter behov samt ansøgerskarens størrelse og kvalifikationer efter indstilling fra afdelingens lærestolsprofessor. Arbejdsopgaver Den kliniske lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning inden for den pågældende afdelings- eller enheds speciale og gældende studieplan. Undervisningen omfatter forelæsninger, kurser, gennemførelse af eksaminer. For den kliniske lektor kan stillingen endvidere omfatte vejledning ved forskeruddannelse, deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af ph.d.- og doktorgrader og udviklingen af fagområdet samt andre opgaver. Den kliniske lektor er forpligtet til at varetage det aftalte antal årlige konfrontationstimer. En klinisk lektor kan ansættes til at varetage mellem 15 og 60 konfrontationstimer årligt. De 15 til 60 konfrontationstimer kan forhøjes til 25 til 100 konfrontationstimer årligt, såfremt den kliniske lektor ikke udfører andre arbejdsopgaver, svarende til 50 til 200 timer årligt. Andre arbejdsopgaver omfatter blandt andet vejledning af studerende, opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver samt deltagelse i bedømmelsesudvalg. Kvalifikationer Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 174476& Den kliniske lektor skal have en ansættelse som overlæge eller afdelingslæge ved afdelingen og have lyst til at varetage undervisningen af lægestuderende i kliniske fag. Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et fagkyndigt udvalg. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. For den kliniske lektor er det en forudsætning for ansættelse, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning. Aflønning Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 146393& En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1 12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1 . Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 . Ansøgning Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen. Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https: www.retsinformation.dk forms R0710.aspx?id 140435& Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http: health.au.dk fileadmin www.health.au.dk Aktuelt ledigestillinger Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio http: medarbejdere.au.dk administration hr rekruttering-og-ansaettelse undervisningsportfolio-ved-ansaettelse Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage. Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfrist Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 14 2 2018 Søg online her http: www.au.dk om stillinger videnskabelige-stillinger stillinger Vacancy show 960618 528511Jobnetfc334861100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-14T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1314&ProjectId=145651&DepartmentId=18972&MediaId=4628&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3096736Health11Palle Juul-Jensens Boulevard 998200Aarhus NDKDanmark156.1919057010.17197100
DKDanmarkDKDanmark
7Deltid46Permanent518865JobNet47587791000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=fc334861https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=fc334861https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=fc334861&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=fc334861&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/1.jpgØnsker du et spændende job med varierende arbejdsopgaver? Hos Health er dette netop hvad du bliver mødt af.12007991Dansk3Læse/ tale937480Ortopædkirurg10Sundhed352695217importimport_fc334861DKDanmarkDKDanmarkda-DK