Kombineret stilling som sognepræst i Harrevig Pastorat og Pilgrimspræst i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. maj 2018

Stillingen som 50% sognepræst i Harrevig Pastorat (Durup-Tøndering-Nautrup-Roslev-Rybjerg-Hjerk-Harre sogne), Salling Provsti og 50% pilgrimspræst i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. maj 2018.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Der er tale om en fuldtidsstilling til varetagelse af pilgrimsopgaver i hele Viborg Stift samt varetagelse af embedet som sognepræst i Harrevig Pastorat.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse vedrørende sognepræstedelen, er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside http://www.viborgstift.dk hvortil henvises. For så vidt angår den af Viborg Stifts Pilgrimsudvalg udarbejdede stillingsbeskrivelse for så vidt angår Pilgrimspræstedelen, henvises ligeledes til Viborg Stifts hjemmeside.

For nærmere oplysninger omkring sognene henvises til sognenes fælles hjemmeside https://www.harrevigpastorat.dk/

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved vurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra http://www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Susan Aaen, Salling Provsti: Telefon 2912 5440 · E-mail: saa@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift: Telefon 8662 0911 · E-mail: kmvib@km.dk                  

 

Opslået:         6. februar 2018
Udløber:        26. februar 2018


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:30. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

Konstitueret sognepræst i Hammel-Voldby-Lading Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT

En stilling som sognepræst i Hammel-Voldby-Lading Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen sker fra den 1. april 2018 til og med den 31. december 2018. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende ov...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Konstitueret sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT

En stilling som sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Stillingen er tidsbegrænset til perioden den 1. april 2018 til og med den 31. marts 2019. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gælde...
Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Overenskomstansat sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 fordelt med 50 til aflastning af provsten for Skanderborg Provsti og 50 i pastoratet. Der vil blive u...