Kompagnichef til Uddannelseskompagniet i 2 Military Intelligence Bataljon.

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Trives du med at lede og vise vejen frem? Vil du arbejde med udvikling af motiverede soldater herunder værnepligtige, konstabelelever og befalingsmænd? Og kan du lide at sætte rammer, styre og skabe grundlaget for fremtidens hær?

Så er det nu du skal søge stillingen som kompagnichef for Uddannelseskompagniet i 2 Military Intelligence Bataljon. Alle interesserede, uanset tjenestegren, opfordres til at søge.

Om os

Uddannelseskompagniet indgår i 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN). 2 Military Intelligence Bataljon leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

I bataljonen hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.

Om stillingen

Som kompagnichef vil du blive ansvarlig for Uddannelseskompagniets samlede opgaveløsning, som omfatter uddannelse af HBU og HRU. Du er heraf garant for, at uddannelserne gennemføres inden for tildelte rammer og ressourcer for de enkelte uddannelser.

Du kommer til at blive en central spiller, hvad angår rekruttering af nye konstabler til Hæren generelt og til Efterretningsregimentet i særdeleshed. Du vil ligeledes være ansvarlig for rekruttering, fastholdelse og udvikling af unge sergenter med henblik på at levere dygtige og motiverede mellemledere til de øvrige enheder ved Efterretningsregimentet. Du vil i den forbindelse have et tæt samspil med bataljonen, de øvrige enheder, samt personelforvaltningen ved regimentet.

I perioderne hvor der både gennemføres uddannelse af værnepligtige, samt konstabelelever, skal du forvente en del øvelser og merarbejde, der dog efterfølgende kan afspadseres i mindre belastede perioder.

Stillingen tilbyder variation i hverdagen, idet tjenesten stiller krav til, at kunne veksle mellem det administrative arbejde på kontoret og aktiviteter i forbindelse med kompagniets uddannelse af de værnepligtige og konstabeleleverne.

En stor del af personellet i Uddannelseskompagniet har begrænset ancienitet, hvorfor det er nødvendigt at vise stor tilstedeværelse ved soldaterne og førerpersonellet, med henblik på gennemførelse af kontrol og vejledning.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.

Du har erfaring som delingsfører og/eller næstkommanderende, gerne fra HBU/HRU. Du har en god helhedsforståelse og specielt for HBU/HRU rolle i Hæren.

Det er ønskeligt, at du har INTOPS erfaring samt kendskab til et eller flere af specialerne ved Efterretningsregimentet og derigennem har en forståelse for de profiler der søges rekrutteret til den stående styrke.

Har du ikke egentlig efterretningsbaggrund er det væsentligste, at du har forståelse for kompagniets rolle som fødekæde til Efterretningsregimentets forskellige enheder og evner at samarbejde om dette.

Din nuværende tjenestegren er således ikke afgørende. Det er dine veludviklede lederevner, vi skal bruge.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, herunder sociale kompetencer, empati og samarbejdsevner, da jobbet indebærer en stor berøringsflade med medarbejdere internt i kompagniet, såvel som kollegaer fra de øvrige enheder ved Efterretningsregimentet.Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende bataljonschef for 2 Military Intelligence Bataljon, major Peter Fink Work på telefon 91 33 45 85 eller via mail på EFR-2B-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2021. Samtaler umiddelbart herefter.

Ansættelsesdato den 1. december 2021 eller efter aftale.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 275 fastansatte.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Kompagnichef til Uddannelseskompagniet i 2 Military Intelligence Bataljon.

Trives du med at lede og vise vejen frem? Vil du arbejde med udvikling af motiverede soldater herunder værnepligtige, konstabelelever og befalingsmænd? Og kan du lide at sætte rammer, styre og skabe grundlaget for fremtidens hær?

Så er det nu du skal søge stillingen som kompagnichef for Uddannelseskompagniet i 2 Military Intelligence Bataljon. Alle interesserede, uanset tjenestegren, opfordres til at søge.

Om os

Uddannelseskompagniet indgår i 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN). 2 Military Intelligence Bataljon leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militære sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

I bataljonen hersker der en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling, samt et godt kammeratskab på tværs af alle grader.

Om stillingen

Som kompagnichef vil du blive ansvarlig for Uddannelseskompagniets samlede opgaveløsning, som omfatter uddannelse af HBU og HRU. Du er heraf garant for, at uddannelserne gennemføres inden for tildelte rammer og ressourcer for de enkelte uddannelser.

Du kommer til at blive en central spiller, hvad angår rekruttering af nye konstabler til Hæren generelt og til Efterretningsregimentet i særdeleshed. Du vil ligeledes være ansvarlig for rekruttering, fastholdelse og udvikling af unge sergenter med henblik på at levere dygtige og motiverede mellemledere til de øvrige enheder ved Efterretningsregimentet. Du vil i den forbindelse have et tæt samspil med bataljonen, de øvrige enheder, samt personelforvaltningen ved regimentet.

I perioderne hvor der både gennemføres uddannelse af værnepligtige, samt konstabelelever, skal du forvente en del øvelser og merarbejde, der dog efterfølgende kan afspadseres i mindre belastede perioder.

Stillingen tilbyder variation i hverdagen, idet tjenesten stiller krav til, at kunne veksle mellem det administrative arbejde på kontoret og aktiviteter i forbindelse med kompagniets uddannelse af de værnepligtige og konstabeleleverne.

En stor del af personellet i Uddannelseskompagniet har begrænset ancienitet, hvorfor det er nødvendigt at vise stor tilstedeværelse ved soldaterne og førerpersonellet, med henblik på gennemførelse af kontrol og vejledning.


Om dig

Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.

Du har erfaring som delingsfører og/eller næstkommanderende, gerne fra HBU/HRU. Du har en god helhedsforståelse og specielt for HBU/HRU rolle i Hæren.

Det er ønskeligt, at du har INTOPS erfaring samt kendskab til et eller flere af specialerne ved Efterretningsregimentet og derigennem har en forståelse for de profiler der søges rekrutteret til den stående styrke.

Har du ikke egentlig efterretningsbaggrund er det væsentligste, at du har forståelse for kompagniets rolle som fødekæde til Efterretningsregimentets forskellige enheder og evner at samarbejde om dette.

Din nuværende tjenestegren er således ikke afgørende. Det er dine veludviklede lederevner, vi skal bruge.

Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, herunder sociale kompetencer, empati og samarbejdsevner, da jobbet indebærer en stor berøringsflade med medarbejdere internt i kompagniet, såvel som kollegaer fra de øvrige enheder ved Efterretningsregimentet.Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende bataljonschef for 2 Military Intelligence Bataljon, major Peter Fink Work på telefon 91 33 45 85 eller via mail på EFR-2B-STCH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2021. Samtaler umiddelbart herefter.

Ansættelsesdato den 1. december 2021 eller efter aftale.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune Mona Hansen, 79 94 74 93, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 275 fastansatte.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.