Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Konsulenter til udvikling af fremtidens offentlige sektor

Vil du være med til at udvikle fremtidens offentlige sektor? Kunne du tænke dig at være en del af en virksomhed, som har reel policy indflydelse på de brede velfærdsområder, og som skaber værdi for borgere, virksomheder og kommuner?

 

 • Marselisborg Consulting søger nye konsulenter med tiltrædelse snarest muligt
 • Dit daglige arbejdssted kan blive Hauser Plads i København eller Nørre Allé i Aarhus
 • Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2021 kl. 12. Du bedes sende CV, motiveret ansøgning og relevante eksamenspapirer
 • Der afholdes 1. samtaler i uge 10 og 2. samtaler i uge 11 i hhv. Aarhus og København
 • Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte enten Director Dorit Wahl-Brink på 21733735 (sundhedsområdet) eller Direktør Kenneth Lindberg på 3057 9852 (beskæftigelsesområdet). 

 

* * * * * * * * *

 

Vi søger fagligt stærke konsulenter til praksisnær rådgivning

Vi søger konsulenter, der brænder for analyse, udvikling, forandring og implementering af de nyeste tiltag i kommunerne. Samtidigt er vi optaget af, at vores konsulenter har eller hurtigt får et dybdegående kendskab det fagområde, de arbejder med. Lige nu søger vi især konsulenter, der ønsker at arbejde med enten sundheds – eller beskæftigelsesområdet:

 • På sundhedsområdet arbejder vi særligt med organisatorisk og kompetencemæssig udvikling af det nære sundhedsvæsen, hjemmeplejen, plejecentre, genoptræning og sygeplejen, og er optaget af emner som rehabilitering, organisering af akutfunktionen samt kommunernes forebyggelsesarbejde.
 • På arbejdsmarkedsområdet arbejder vi særligt med udvikling af beskæftigelsesindsatsen for styrelser og landets kommuner, og med koblinger til erhvervsområdet og uddannelsesområdet. Vi er optaget af emner som udvikling af indsatsen for ledige og sygemeldte borgere, virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, helhedsorienteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og udsatte unge.   

Som konsulent ved Marselisborg Consulting får du ansvaret for:

 • Strategi- og organisationsudviklingsforløb for kommunale ledere og medarbejdere med gennemgående fokus på at konsulentydelserne skaber grundlag for forandring af praksis. Du skal operere med forandringsledelse, udvikling og tilpasning af faglige kvalitetsforskrifter samt arbejdsgange indenfor det fagområde, du arbejder på.
 • Kvantitative og kvalitative analyser og evalueringer, der ofte kombinerer styrkerne ved registerbaserede undersøgelser og sagsgennemgang med fokusgruppeinterview og observationsstudier. En stor del af din opgaveportefølje vil også involvere budgetanalyser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag til det administrative og politiske niveau
 • Kompetenceudvikling med særligt fokus på målfastsættelse og empowerment, hvor vi vægter, at underviseren/procesfacilitatoren har faglig viden til at kunne ’fylde på’ i instruktioner samt undervisning og dels, at denne faglige viden lægger til grund for den ’indarbejdelse’, der sker i praksis.
 • Skriftlig og mundtlig formidling, der sætter fokus på 1) modtagerens behov, 2) at øge fastholdelsen af de virksomme mekanismer, 3) at emnerne præsenteres på et niveau, hvor erfaringer, tilgange og indsatser kan overføres til differentierede praksisser

Hvad kan du forvente?

Vores konsulenter holder sig opdateret inden for ny analyserelevant forskning, kvantitative og kvalitative analysemetoder, udvikling i datakilder, softwarefærdigheder samt sektorfaglige relevante analyseudgivelser. Vores konsulenter deltager også i relevante konferencer og kurser, og arbejder meget med interne oplæg, seminarer og kursusdage. Vi vedligeholder løbende det evalueringsteoriske grundlag for opgaveløsningen, og har indgående indblik i udviklingen i det teoretiske og praktiske evalueringsfelt.

Vi arbejder med et stort drive, en høj grad af ærekærhed og fagligt engagement for opgaverne, men samtidig sker det i et humoristisk miljø med en uformel atmosfære og kort afstand mellem ledere og medarbejdere. Vi er ambitiøse og hjælper hinanden, fordi det skaber et gedigent arbejdsmiljø, der kommer vores kunder til gode.

I det daglige vil du typisk arbejde i mindre teams – ofte på tværs af kontorer og fagområder. Din opgaveløsning vil bære præg af tæt kundekontakt, hvor kunden forventer konkret viden og rådgivning, der kan omsættes direkte i driften. Det er derfor altid kundens behov, der er i centrum. Vi gør det, der virker, hvorfor vi heller ikke er bundet af faste koncepter.

Hvem er du?

Kunderne stiller naturligt nok høje krav til os. Vores opgaver skal nå et konkretiseringsniveau, som betyder, at opdragsgiverne direkte kan realisere effektiviseringer, øge kvaliteten af deres arbejde, skabe bedre trivsel i deres organisationer og styrke den oplevede service hos modtagere af offentlige serviceydelser.

Vores opgaveløsninger kræver derfor stærke konsulentkompetencer koblet med en grundig forståelse for fagområderne og kommunernes virkelighed samt ofte en hel del innovation og kreativitet.

Du kan være enten nyuddannet eller erfaren, og vi lægger vægt på, at du enten har viden fra studiet eller erfaring med:

 • Kommunernes praksis på enten beskæftigelses – ellers sundhedsområdet, herunder bl.a. relevante kommunale fag- og/eller økonomisystemer og kontoplaner
 • Teoretisk og praktisk erfaring med både kvantitative og kvalitative analyser, der sætter dig i stand til at udarbejde et målrettet analysedesign, gennemføre dataindsamlingen, analysere data og omsætte data til interessante og relevante indsigter for kunden
 • Relevant akademisk baggrund, der giver dig de nødvendige metodemæssige færdigheder – herunder gerne indgående kendskab til Stata, Excel og evt. Nvivo
 • Evnen og lysten til at drive udviklingsprocesser og forandringsprojekter – gerne på både leder- og medarbejderniveau (erfaring er ikke en nødvendig forudsætning)
 • Evnen til at omsætte komplekse indsigter til operationel viden og læring for medarbejdere og ledere

* * * * * * * * *

Om Marselisborg

Marselisborg Consulting er en landsdækkende konsulentvirksomhed med ca. 35 konsulenter, der sammen løser mere end 80 projekter for styrelser og kommuner årligt.

Marselisborg Consulting udvikler indsatsen på de brede velfærdsområder gennem organisationsudvikling, analyse og evaluering. Siden 2002 har vi specialiseret os i udviklings- og forandringsprocesser inden for den offentlige sektor. Derudover driver vi Work & Life, som dagligt udfører en tværfaglig rehabiliteringsindsats med det formål at støtte udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Denne særlige kombination gør Marselisborg i stand til at udføre udviklings- og forandringsprocesser på alle niveauer inden for velfærdsområdet, fordi vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores konsulentvirksomhed, som vores anden aktør virksomhed. I samarbejde med Marselisborg IT udvikler og implementerer vi digitale løsninger, der understøtter vores kunders behov for løbende læring og krav til resultatskabelse.

Vi er en ærlig og troværdig samarbejdspartner, der tør italesætte de udfordringer vi ser. Vores medarbejdere er engagerede med fokus på, at vores indsatser skal skabe værdi for vores samarbejdspartnere. Kvaliteten er i højsædet, og vi ønsker hele tiden at udvikle os.

Hos Marselisborg Consulting kan vi udføre alle dimensioner i en udviklings- og forandringsproces- fra analyser, strategiplaner, ledelsesrådgivning til kompetence- og faglig udvikling af medarbejdere til direkte forandringsopgaver på gulvet med sagssparring, medarbejdersupervision og empowermentforløb for borgere.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.