Kontaktpersoner (sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter) til Botilbuddet Sundbygårdsvej, Botilbuddet Sundbygårdsvej | Ofir.dk
header background shadow
Botilbuddet Sundbygårdsvej

Kontaktpersoner (sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter) til Botilbuddet Sundbygårdsvej

Botilbuddet Sundbygårdsvej

Botilbuddet Sundbygårdsvej søger kontaktpersoner til både faste stillinger og barselsvikariater fra den 1. september 2017 eller snarest muligt. 
 
Botilbuddet Sundbygårdsvej er et socialpsykiatrisk botilbud efter almenlovens § 105 og er sammen med fire øvrige botilbud en del af centerfællesskabet Center Amager. Beboerne kan være mellem 18-85 år, men er som hovedregel over 30 år. Beboerne har alle en sindslidelse, og flere har tilstødende somatiske udfordringer eller misbrugsproblematikker. 
 
I botilbuddet arbejder vi med afsæt i recovery og har fokus på at øge beboernes livskvalitet og støtte op om, at de er aktive medspillere i eget liv. Vores indsatser er bl.a. at samarbejde med frivillige organisationer for at imødegå ensomhedsproblematikker, motivere til beskæftigelse, fremme sundhed hos den enkelte m.m. 
 
Vi arbejder med pædagogiske planer/sundhedsplaner, fokusområder og effektmålingsredskabet Forandringskompasset i CSC Social samt medicin i CSC Medicin. Vi ser dokumentation som et væsentligt værktøj til at kunne give borgeren en sammenhængende indsats. Ligeledes arbejder vi med skærpede sikkerhedsforanstaltninger og BVC. 
 
Vi forventer, at du: 
 • er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent 
 • trives med et arbejde, hvor du er i konstant udvikling  
 • trives med at indgå i et tværfagligt samarbejde 
 • er udpræget ligevægtig og ”står godt på gulvet” 
 • er indstillet på at deltage i obligatoriske kurser og uddannelser, bl.a. om beredskab, farmakologi/medicinhåndtering, konflikthåndtering og afværgeteknik m.v. 
 • kan og vil arbejde med elektronisk dokumentation og effektmålingsredskaber 
 • er i stand til at indgå i blandede vagter – dag-/aftenvagter med lejlighedsvise nattevagter – og kan være fleksibel ved vagtændring 
 • trives med at arbejde i en politisk styret organisation 
 • er struktureret, selvdisciplineret og samvittighedsfuld. 
Vi tilbyder: 
 • En meget omskiftelig hverdag med lav forudsigelighed og med mange fagligt spændende udfordringer 
 • Organiseret tværfagligt samarbejde hen over sektorgrænser til regionen som en integreret del af opgaveløsningen
 • Organiseret og løbende fagligt udviklingsarbejde, som er koblet til det tværsektorielle samarbejde 
 • Sagssupervision 
 • Årlige fælles temadage for alle medarbejdere og ledelse – med mulighed for faglig fordybelse 
 • Et struktureret introduktionsforløb 
Sundbygård består af 49 beboere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Alle kontaktpersoner indgår på lige fod med hinanden i relationsarbejdet. 
 
Vi arbejder med Københavns Kommunes værdigrundlag om borgerens rettigheder, respekt, værdighed, omsorg samt samarbejde og høj kvalitet i indsatsen. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 eller 32 timer ugentligt efter nærmere aftale.
Timerne er fordelt på en fem-dages arbejdsuge med skiftende vagter dag/aften samt arbejde hver 3. weekend og på helligdage. Der kan være tale om nattevagtsdækning ved sygdom og ferie hos de faste nattevagter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principper i Ny Løn. 
Sundbygårdsvej og Center Amager anvender referencer som en del af rekrutteringsprocessen. 
 
Yderligere information
Sundbygårdsvej er en del af SOF Borgercenter Voksen, Center Amager. Der er mulighed for at benytte Center Amagers veludstyrede træningscenter. Værdigrundlag, stillings- og funktionsbeskrivelse og yderligere information kan findes på vores hjemmeside www.centeramager.kk.dk
 
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Pia B. Pedersen på 3317 8308 eller afdelingsleder Rikke B. Jensen på 3317 8309. 
 
Ansøgningen skal vedlægges cv samt uddannelsesbevis og autorisation.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 23. juli 2017. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 31 og 32. 
 
 

Skriv venligst i din ansøgning, at du så annoncen hos ofir.dk
 
Praktisk information
Indrykningsdato
30-06-2017
Udløbsdato
23-07-2017
Job-ID
329748566
Jobbets adresse

Botilbuddet Sundbygårdsvej

Sundbygårdsvej 31

2300København S

Danmark

Virksomhedens beliggenhed

Beregn rute-/rejseplan

Fra:
Til:
Om virksomheden