Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kontorchef til Center for Grundskoler

Børne- og Undervisningsministeriet søger en kontorchef til Center for Grundskoler i Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler i departementet.

Dit nye arbejdsområde
Center for Grundskoler, der organisatorisk er placeret i Afdelingen for Dagtilbud og Grundskoler i Børne- og Undervisningsministeriets departement, arbejder med politikudvikling og politisk betjening af minister og Folketing på grundskoleområdet.

Centerets hovedopgaver består blandet andet i udformning og udmøntning af politisk prioriterede udspil, projektledelse af større politisk initierede projekter og opfølgning på implementering af politiske aftaler på området.

Centeret betjener Rådet for Børns Læring. Centeret løser sine opgaver i et tæt samarbejde med ministeriets øvrige afdelinger og styrelser. Centeret ledes af to kontorchefer, hvoraf den ene kontorchefstilling er ledig.

Centerets nuværende hovedopgaver inkluderer blandt andet forberedelse af politiske forhandlinger om et nye evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, igangsættelse af forskellige indsatser for børn med særlige faglige, sociale eller personlige behov samt opfølgning på nedlukning og genåbning af skoler og fritidstilbud som følge af COVID-19.

Centret samarbejder desuden tæt med de centrale parter på folkeskoleområdet, herunder blandt andet Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Danske Skolelever, Skole og Forældre, BKF samt parterne på det frie område.

Centeret består af ca. 23 faste medarbejdere, 2 praktikanter og 2 studentermedhjælpere, herunder Sekretariatet for de Frie skoler.

Du får ansvar for:

 • at bidrage til ministerbetjening og politikudvikling af folkeskoler og frie skoler dvs. frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
 • den daglige ledelse af centerets medarbejdere og opgaver i tæt samarbejde med centerets anden kontorchef.
 • at udvikle centerets opgaveløsning løbende
 • at sikre et stærkt samarbejde internt og eksternt med andre ministerier
Om dig
Vi forventer, at du:

 • har solid erfaring fra en statslig arbejdsplads eller en anden politisk styret organisation og indgående kendskab til uddannelsesområdet. Særligt kendskab til grundskoleområdet vil være en fordel.
 • har erfaringer med både politikudvikling, implementering og driftsopgaver samt forstår og kan understøtte sammenhængen mellem disse.
 • er god til at sætte retning og prioriterer løbende feedback og tydelig kommunikation til medarbejdere
 • har overblik og evne til at prioritere
 • har politisk tæft og personlig gennemslagskraft
 • har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt
 • er lydhør og har evne til at indgå i dialog med mange forskellige interessenter på forskellige organisatoriske niveauer
 • kan være med til at sikre et aktivt, tværgående samarbejde med andre afdelinger og styrelser i ministeriet og andre ministerier
Børne- og Undervisningsministeriets opgaver løses i stigende omfang i projektgrupper, fleksible netværk mv. Du skal derfor kunne indgå i teambaseret ledelse og anden tværgående opgavevaretagelse og i øvrigt medvirke til at fremme tværgående samarbejdsformer mellem ministeriets forskellige enheder og faggrupper.

Det er vigtigt for os, at den samlede chefgruppe kan supplere hinanden fagligt, og at du kan lede i overensstemmelse med koncernens ledelsespolitik, herunder være rollemodel i arbejdet med ministeriets mål og retning og efterleve ministeriets værdier – enkelthed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt. Stillingen er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål, og der vil kunne ydes tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til afdelingschef Lotte Groth-Andersen på 4132 4704.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via stillingsopslaget på vores hjemmeside på http://www.uvm.dk/job senest søndag den 9. august 2020. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen. Som led i rekrutteringen må der forventes at indgå test.

Børne- og Undervisningsministeriet ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.