Kontorchef til Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Udlændinge- og Integrationsministeriets departement søger en kontorchef til Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde.  
 
Om stillingen 
Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde er en del af Asyl- og Migrationsafdelingen, der arbejder med opgaverne vedrørende nationale og EU-regler – dvs. Schengen, Dublin og Eurodac mv. – på asylområdet, visumområdet, det internationale udlændingesamarbejde, herunder navnlig EU-relaterede opgaver, udsendelsesarbejdet både i Danmark og internationalt, og humanitært ophold. 
 
Som kontorchef for Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde skal du stå i spidsen for det kontor, der har ansvaret for det internationale samarbejde på asyl- og migrationsområdet. 
 
Blandt de væsentligste opgaver er understøttelse af EU-relaterede opgaver. EU-samarbejdet inkluderer bl.a. arbejdskraftsindvandring, Schengensamarbejdet, Dublinsamarbejdet, grænsearbejdet i regi af Frontex (herunder konkrete projekter finansieret af EU's Interne Sikkerhedsfond), visumsamarbejdet og udsendelse af tredjelandsstatsborgere samt spørgsmål om det danske forbeholds betydning på udlændinge- og asylområdet. 
 
Kontoret varetager også FN-samarbejdet, herunder med UNHCR og IOM samt Danmarks deltagelse i IGC-samarbejdet (et uformelt erfaringsudvekslingssamarbejde mellem en række europæiske lande, USA, Canada, Australien og New Zealand), Europarådet, det nordiske samarbejde på asyl- og indvandringsområdet (NSHF) og andre internationale organisationer og processer. Hertil kommer håndteringen af Danmarks bilaterale relationer på asyl- og migrationsområdet. 
 
Den overordnede opgave for kontoret i de kommende år er at sikre størst mulig dansk indflydelse i forbindelse med implementering og udvikling af EU-lovgivning og samarbejde med tredjelande, hvor Danmark deltager fuldt ud i samarbejdet eller deltager mellemstatsligt via Schengenprotokollen og parallelaftaler. I den forbindelse skal kontoret sikre koordinationen af danske bidrag til EU's praktiske Grænse- og Asylsamarbejde.  Herudover skal kontoret bidrage til i EU og andre relevante fora, at irregulær migration håndteres bedre, og at udsendelsesarbejdet fremmes mest muligt.  
 
I den forbindelse bliver nogle af kerneopgaverne at sikre fortsat dansk deltagelse i Dublin-samarbejdet, at bidrage til udvikling og implementering af en række Schengenforslag på grænseområdet, at håndtere dansk deltagelse i FNs proces om den Globale Pagt om Migration samt at varetage det danske formandskab for det nordiske NSHF-samarbejde for 2018. 
 
Dine vigtigste opgaver bliver at 

  • skabe rammerne for og sikre, at kontoret leverer resultater af høj faglighed,  
  • sætte retning, følge op og prioritere kontorets opgaver, 
  • varetage det daglige ledelsesansvar for 11 medarbejdere, hvoraf 9 er AC’ere, og medvirke til at udvikle dem bl.a. gennem feedback og sparring. 
Om dig 
Du har en relevant akademisk uddannelse, og vi forestiller os, at du: 
  • har mange års erfaring med internationalt samarbejde i en politisk styret organisation 
  • har ledelseserfaring fra en politisk styret organisation, og at du er en synlig og engageret leder 
  • har erfaring med offentlig forvaltning 
  • har god evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis 
  • er robust og kan agere i en hverdag med mange aktører under politisk og mediemæssig bevågenhed 
  • har gode kommunikations- og samarbejdsevner. 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til området, men det er ikke et krav. 

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37.  
 
Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. 
 
Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. 
 
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt afdelingschef Niels Henrik Larsen på telefonnummer 20 64 04 39 eller e-mail nhla@uim.dk eller kommitteret Henrik Ankerstjerne på telefonnummer 40 70 48 13 eller e-mail hka@uim.dk.  
 
Søg stillingen  
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest mandag den 26. februar 2018, kl. 12.00
 
Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. 
 
Vi afholder første samtalerunde den 5. marts 2018 og anden samtalerunde den 9. marts 2018. Efter første samtalerunde gennemføres en ledertest af udvalgte kandidater. 
 
Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker. 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:6. februar 2018
Udløbsdato:23. februar 2018

To administrative medarbejdere til Booking i Sekretariat og Byudvikling

Byudvikling og Faciliteter

København
Sekretariat og Byudvikling søger to serviceorienterede medarbejdere med interesse for foreningsliv og folkeoplysning, som vil være med til at udvikle og styrke arbejdet med booking og facilitetsudvikling. Stillingerne er placeret i afdelingens booki...
Indrykket:7. februar 2018
Udløbsdato:28. februar 2018

Kontorchef til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i København

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

København
Vi søger en strategisk orienteret leder, der vil være med til at drive udviklingen inden for brug af offentlige data til effektivisering og økonomisk vækst.Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytt...
Indrykket:7. februar 2018
Udløbsdato:21. februar 2018

Kontorchef til erhvervspolitisk område i Erhvervsministeriet

Departementet

København
Erhvervsministeriet arbejder for at skabe vækst og velstand i Danmark gennem at virksomheder og borgere oplever gode vilkår og rammer for vækst. Kontorchefstillingen er placeret i departementets erhvervspolitiske område (område 4), som arbejder for ...
Indrykket:8. februar 2018
Udløbsdato:21. februar 2018

Kontorchef til Procesudvikling og Product Management i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse

SKAT

København
Kan du få forretning og IT til at gå hånd i hånd? Og vil du være med til at udvikle processer i agile it-udviklingsmiljøer, der skal understøtte Danmarks skatteforvaltning? Så er du måske den nye kontorchef i Procesudvikling og Product Management i ...
Indrykket:9. februar 2018
Udløbsdato:27. februar 2018

Kontorchef til departementes internationale kontor

Beskæftigelsesministeriets departement

København
Har du ledelseserfaring, og kan du skabe resultater gennem en anerkendende ledelsesstil? Har du erfaring med at agere på et område med politisk bevågenhed? Og vil du være med til at forme den danske indsats på beskæftigelsesområdet i EU-regi og sikr...