Kontorhjælper til Totalforsvarsarkivet i Karup (genopslag)

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du erfaren, empatisk og akkurat person, trives du med en selvstændig rolle i en travl og uforudsigelig hverdag?

Så er du muligvis vores nye medarbejder i Totalforsvarsarkivet


Om os

Totalforsvarsarkivet er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er fysisk placeret i Karup. Vi opbevarer alle papirbaserede stamdata og fysiske helbredsposer på alt personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Dette gælder for både de civile og de militære personalekategorier.

Vedligeholdelsen af arkivet varetages af 2 civile sagsbehandlere samt 2 assistenter. Ud over at sørge for at stampapirer på tidligere ansatte kommer på plads, servicerer vi Forsvarets Myndigheder og enheder med at finde stampapirer frem i forbindelse med genansættelse af en tidligere ansatte eller i forbindelse med personalesager.

Vi behandler også henvendelser fra borgere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og som har behov for dokumentation fra tidligere ansættelser, uddannelser, udsendelser, sejltid med mere. Her udfærdiges en bekræftelse til borgeren.

Herudover er en af arkivets vigtigste opgaver, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i verserende sager samt besvarelse af henvendelser om aktindsigt i personalepapirer fra borgere og andre interessenter.

Til dagligt holder vi til på Flyvestation Karup, i smukke omgivelser tæt på skov og kun et par hundrede meter fra Kragsø. Få meter fra kontorvinduerne ses et rigt fugleliv samt harer og råvildt.

Om stillingen

Som vores nye kollega i Totalforsvarsarkivet, er du sammen med teamet med til at repræsentere Forsvaret og Totalforsvarsarkivet i mange henseender, hvor man i høj grad lever op til Personalestyrelsens strategi om at være anerkendt for at være løsningsorienterede, imødekommende, hurtige og professionelle.

Dine opgaver vil fortrinsvis være rutinemæssige driftsopgaver som håndtering af post og arkivarbejde. I forbindelse med dette arbejde kan der forekomme tunge løft. Der vil tillige være en del fotokopierings- og skanningsarbejde.

Arbejdet vil, kort fortalt, ud over at stå for de daglige rutinemæssige opgaver, være at indgå i teamet og støtte i løsningen af de mange opgaver i den daglige drift og andre administrative opgaver. Samt naturligvis deltage i forbindelse med fælles opgaver og projekter.

Du vil indgå i et team, hvor synergi, samarbejde og gensidig respekt i en behagelig omgangstone, er en vigtig del af hverdagen. Alle er indstillet på at arbejde i en flad struktur, hvor man træder til, hvor det er naturligt i forhold til evner og kompetencer.

Om dig

Du er fra konstabelgruppen eller har en kontoruddannelse inden for offentlig administration, eller anden relevant kontoruddannelse, gerne suppleret med erfaring fra tidligere ansættelsesforhold.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling inden for offentlig forvaltning og administration og evt. erfaring med behandling af personsager.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til SAP DeMars, WorkZone og MS Office pakken.
Du har desuden stor forståelse for GPDR og efterlevelsen af denne forordning.

Du er let tilgængelig, en proaktiv teamspiller og du demonstrerer en lyst og vilje til at hjælpe de personer, som du møder i hverdagen. Du er selvstændig, kan prioritere indkommende opgaver og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Som person har du en god social forståelse, empati og et godt menneskekendskab. Du evner at lytte til andre mennesker og kan bringe flere forskellige perspektiver i spil – og derved opnå resultater, der er med til at styrke enhedens opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er også slået op civilt.

Militære ansættelsesvilkår:
Stillingen er værnsfælles og er klassificeret som en konstabel- / korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler/korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved lederen af Totalforsvarsarkivet, chefsergent Jesper Helgesø på telefon 728 19566 eller via mail: fps-jhe@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår til den militære stilling, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96. Til den civile stilling kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 72 81 91 56.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Kontorhjælper til Totalforsvarsarkivet i Karup (genopslag)

Er du erfaren, empatisk og akkurat person, trives du med en selvstændig rolle i en travl og uforudsigelig hverdag?

Så er du muligvis vores nye medarbejder i Totalforsvarsarkivet


Om os

Totalforsvarsarkivet er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er fysisk placeret i Karup. Vi opbevarer alle papirbaserede stamdata og fysiske helbredsposer på alt personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Dette gælder for både de civile og de militære personalekategorier.

Vedligeholdelsen af arkivet varetages af 2 civile sagsbehandlere samt 2 assistenter. Ud over at sørge for at stampapirer på tidligere ansatte kommer på plads, servicerer vi Forsvarets Myndigheder og enheder med at finde stampapirer frem i forbindelse med genansættelse af en tidligere ansatte eller i forbindelse med personalesager.

Vi behandler også henvendelser fra borgere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og som har behov for dokumentation fra tidligere ansættelser, uddannelser, udsendelser, sejltid med mere. Her udfærdiges en bekræftelse til borgeren.

Herudover er en af arkivets vigtigste opgaver, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i verserende sager samt besvarelse af henvendelser om aktindsigt i personalepapirer fra borgere og andre interessenter.

Til dagligt holder vi til på Flyvestation Karup, i smukke omgivelser tæt på skov og kun et par hundrede meter fra Kragsø. Få meter fra kontorvinduerne ses et rigt fugleliv samt harer og råvildt.

Om stillingen

Som vores nye kollega i Totalforsvarsarkivet, er du sammen med teamet med til at repræsentere Forsvaret og Totalforsvarsarkivet i mange henseender, hvor man i høj grad lever op til Personalestyrelsens strategi om at være anerkendt for at være løsningsorienterede, imødekommende, hurtige og professionelle.

Dine opgaver vil fortrinsvis være rutinemæssige driftsopgaver som håndtering af post og arkivarbejde. I forbindelse med dette arbejde kan der forekomme tunge løft. Der vil tillige være en del fotokopierings- og skanningsarbejde.

Arbejdet vil, kort fortalt, ud over at stå for de daglige rutinemæssige opgaver, være at indgå i teamet og støtte i løsningen af de mange opgaver i den daglige drift og andre administrative opgaver. Samt naturligvis deltage i forbindelse med fælles opgaver og projekter.

Du vil indgå i et team, hvor synergi, samarbejde og gensidig respekt i en behagelig omgangstone, er en vigtig del af hverdagen. Alle er indstillet på at arbejde i en flad struktur, hvor man træder til, hvor det er naturligt i forhold til evner og kompetencer.

Om dig

Du er fra konstabelgruppen eller har en kontoruddannelse inden for offentlig administration, eller anden relevant kontoruddannelse, gerne suppleret med erfaring fra tidligere ansættelsesforhold.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling inden for offentlig forvaltning og administration og evt. erfaring med behandling af personsager.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til SAP DeMars, WorkZone og MS Office pakken.
Du har desuden stor forståelse for GPDR og efterlevelsen af denne forordning.

Du er let tilgængelig, en proaktiv teamspiller og du demonstrerer en lyst og vilje til at hjælpe de personer, som du møder i hverdagen. Du er selvstændig, kan prioritere indkommende opgaver og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Som person har du en god social forståelse, empati og et godt menneskekendskab. Du evner at lytte til andre mennesker og kan bringe flere forskellige perspektiver i spil – og derved opnå resultater, der er med til at styrke enhedens opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er også slået op civilt.

Militære ansættelsesvilkår:
Stillingen er værnsfælles og er klassificeret som en konstabel- / korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler/korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved lederen af Totalforsvarsarkivet, chefsergent Jesper Helgesø på telefon 728 19566 eller via mail: fps-jhe@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår til den militære stilling, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96. Til den civile stilling kan du kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 72 81 91 56.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.