Koordinerende Sikkerhedsrådgiver ved Trænregimentet i Aalborg

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du evnen og viden til både at være rådgiver, kontrollant og vejleder indenfor sikkerhedsområdet, så er denne stilling ved Trænregimentet måske dig!


Om os

Trænregimentet (TRR) leverer logistik til Hærens enheder, nationalt og internationalt.

Den koordinerende sikkerhedsrådgiver er derfor en vital funktion i håndteringen af uddannelsen og træningen af personel og enheder inden for farlig gods området.

Det sker i samspil med enhedernes rådgivere og sikkerhedsrådgivere fra Hærens andre myndigheder.


Om stillingen

Som koordinerende sikkerhedsrådgiver referer du som subject matter expert (SME) indenfor sikkerhedsområdet til Chefen for Trænregimentet (RC).

I det daglige virke er du organisatorisk underlagt chef S4 i Staben ved Trænregimentet.

Der kan være mulighed for at varetage stillingen som midlertidig tjeneste i op til 2 år.

Stillingen som sikkerhedsrådgiver er en central funktion ved ift. TRR ansvar overfor Hærkommandoen (HKO) i håndtering af farlig gods for landmilitære enheder, samt opgaven som rådgiver for RC og MYN enheder.

Opgavens indhold kræver, at stillingsindehaveren er højt specialiseret indenfor sikkerhedsområdet og kan løse opgaven i både nationalt og internationalt kontekst med kort varsel.

TRR har i den sammenhæng en særlig rolle ift. Hærens opgaveløsning, idet funktionen er udpeget til at kunne agere stedfortræder for HKO repræsentant.

Dine opgaver vil indbefatte:
• Sagsbehandling af sager vedr. transport af farlig gods.
• Rådgive chefer og enheder ifm. Transport af farlig gods.
• Iværksætte relevante procedurer, til sikring af efterlevelse af regler for farlig gods, og efterfølgende føre tilsyn og vejledning på området.
• Føre kontrol med, at MYN personel er uddannet indenfor området.
• Ansvarlig for de af TRR pålagte kurser indenfor området – idet Hærens MYN stiller instruktører til afholdelse af disse. Varetager selv underviser rolle på enkelte kurser.
• Koordinerende ansvar ift. TRR decentrale transportdelinger samt andre decentralt forlagte enheder.
• Stedfortræder for Hærens koordinerende sikkerhedsrådgiver.


Om dig

Du er seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har fokus på at bidrage til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø og en god og effektiv opgaveløsning for medarbejdere og enheder under overholdelse af gældende lovgivning.

Du er stærk og effektiv i din kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig.

Du skal kunne videreformidle bestemmelserne indenfor farligt gods området til såvel bruger og chefer, og i din sagsbehandling formår du at bidrage med skriftlige produkter af høj kvalitet.

Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og myndigheder, og du formår at balancere rollen som rådgiver for chefer med rollerne som underviser og kontrollant, bl.a. ifm. uddannelser og inspektioner/certificeringer.

Opgaveporteføljen for Trænregimentets koordinerende sikkerhedsrådgiver er stor og omfattende og stiller krav om gode evner til at planlægge og koordinere, herunder er det vigtigt at kunne inddrage øvrige NIV III sikkerhedsrådgivere i opgaveløsningen.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere opgaveløsning indenfor farlig gods området.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Fg. Leder S4/ST/TRR SSG P. Wilhelmsen, TRR-S4-11A@MIL.DK, telefon 25 12 76 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Koordinerende Sikkerhedsrådgiver ved Trænregimentet i Aalborg

Har du evnen og viden til både at være rådgiver, kontrollant og vejleder indenfor sikkerhedsområdet, så er denne stilling ved Trænregimentet måske dig!


Om os

Trænregimentet (TRR) leverer logistik til Hærens enheder, nationalt og internationalt.

Den koordinerende sikkerhedsrådgiver er derfor en vital funktion i håndteringen af uddannelsen og træningen af personel og enheder inden for farlig gods området.

Det sker i samspil med enhedernes rådgivere og sikkerhedsrådgivere fra Hærens andre myndigheder.


Om stillingen

Som koordinerende sikkerhedsrådgiver referer du som subject matter expert (SME) indenfor sikkerhedsområdet til Chefen for Trænregimentet (RC).

I det daglige virke er du organisatorisk underlagt chef S4 i Staben ved Trænregimentet.

Der kan være mulighed for at varetage stillingen som midlertidig tjeneste i op til 2 år.

Stillingen som sikkerhedsrådgiver er en central funktion ved ift. TRR ansvar overfor Hærkommandoen (HKO) i håndtering af farlig gods for landmilitære enheder, samt opgaven som rådgiver for RC og MYN enheder.

Opgavens indhold kræver, at stillingsindehaveren er højt specialiseret indenfor sikkerhedsområdet og kan løse opgaven i både nationalt og internationalt kontekst med kort varsel.

TRR har i den sammenhæng en særlig rolle ift. Hærens opgaveløsning, idet funktionen er udpeget til at kunne agere stedfortræder for HKO repræsentant.

Dine opgaver vil indbefatte:
• Sagsbehandling af sager vedr. transport af farlig gods.
• Rådgive chefer og enheder ifm. Transport af farlig gods.
• Iværksætte relevante procedurer, til sikring af efterlevelse af regler for farlig gods, og efterfølgende føre tilsyn og vejledning på området.
• Føre kontrol med, at MYN personel er uddannet indenfor området.
• Ansvarlig for de af TRR pålagte kurser indenfor området – idet Hærens MYN stiller instruktører til afholdelse af disse. Varetager selv underviser rolle på enkelte kurser.
• Koordinerende ansvar ift. TRR decentrale transportdelinger samt andre decentralt forlagte enheder.
• Stedfortræder for Hærens koordinerende sikkerhedsrådgiver.


Om dig

Du er seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har fokus på at bidrage til at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø og en god og effektiv opgaveløsning for medarbejdere og enheder under overholdelse af gældende lovgivning.

Du er stærk og effektiv i din kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig.

Du skal kunne videreformidle bestemmelserne indenfor farligt gods området til såvel bruger og chefer, og i din sagsbehandling formår du at bidrage med skriftlige produkter af høj kvalitet.

Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og myndigheder, og du formår at balancere rollen som rådgiver for chefer med rollerne som underviser og kontrollant, bl.a. ifm. uddannelser og inspektioner/certificeringer.

Opgaveporteføljen for Trænregimentets koordinerende sikkerhedsrådgiver er stor og omfattende og stiller krav om gode evner til at planlægge og koordinere, herunder er det vigtigt at kunne inddrage øvrige NIV III sikkerhedsrådgivere i opgaveløsningen.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere opgaveløsning indenfor farlig gods området.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Fg. Leder S4/ST/TRR SSG P. Wilhelmsen, TRR-S4-11A@MIL.DK, telefon 25 12 76 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.


Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.