Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Kordegn/Kirketjener ved Vodskov Kirke og Kirkegård

Vi søger en imødekommende og præsentabel medarbejder med stor interesse for kirkeligt arbejde, og som samtidigt kan indgå i et positivt og udviklende samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte.

Vi forventer, at du kan håndtere IT på brugerniveau.

Vi søger én medarbejder til varetagelse af en kombinationsstilling, hvor det samlede timetal vil udgøre 37 timer pr. uge.

Stillingen ønskes besat snarest og gerne 1. maj 2018.

 Kordegn

 • Personregistrering
 • Sekretær for præster og menighedsråd

 Kirketjenerstillingens kerneopgaver:                                                                             

 • medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • fremstår som sognegårdens vært/værtinde
 • rengøring i kirken, sognegården og præstekontorer – herunder pasning af udearealer
 • praktiske opgaver i forbindelse med koncerter, møder, arrangementer og undervisning m.m.
 • indkøb af forbrugsvarer og ansvar for servicering ved arrangementer i sognegården
 • tilsyn med installationer og håndværkere
 • kalenderkoordinering ved booking af sognegården
 • samarbejde/servicering af kirkens mange frivillige

 Fælles for begge stillinger:

 • Der må påregnes arbejde i weekender, helligdage, dag og aftentimer (der er 30-40 aften- arrangementer pr. år)
 • Man indgår i et team, hvor samarbejde er en forudsætning

 Vi tilbyder:

 • en levende folkekirke med stor opbakning fra sognets beboere
 • et godt samarbejde med lokalsamfundet
 • et arbejdsfællesskab med imødekommende og engagerede kolleger
 • et samarbejde med kirketjener, der varetager halvdelen af kirketjenesterne ved højmesse og helligdage
 • en arbejdsplads med kontakt til mennesker i alle aldre
 • sparring om arbejdsopgaver
 • særdeles gode fysiske rammer og et højt aktivitetsniveau
 • en kirke, der gerne vil kendes på at være en aktiv kirke med tilbud til folk i alle aldre
 • et fælles mål om de gode principper i grøn kirke, som vi arbejder efter (se gronkirke.dk)

 Læs mere om sognet på www.vodskovkirke.dk

 Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 Hvis du ikke allerede har uddannelsen som kordegn er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres snarest muligt. Det er ligeledes en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, hvis ikke uddannelsen allerede er erhvervet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 263.394,49 kr. – 325.777,81 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 277.257,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 32.894,56 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening

 Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse ved direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hans Jørgen Dalum mobil 20302444

 Motiveret ansøgning med relevante bilag stiles elektronisk til menighedsrådets formand Hans Jørgen Dalum mrk. ”Kirketjener/Kordegn” og sendes på mail til 9136fortrolig@sogn.dk senest 18. april 2018 kl. 12:00.

 Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb

 Der vil blive indhentet referencer.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her