Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ledende overlæge - Anæstesi- og Operationsafdelingen i Juliane Marie Centret

Rigshospitalet søger en ledende overlæge til, sammen med den ledende oversygeplejerske, at stå i spidsen for Juliane Marie Centrets Anæstesi- og Operationsafdeling. Afdelingen er landets mest specialiserede anæstesi- og operationsafdeling inden for børnekirurgi og større gynækologisk kirurgi. Din opgave bliver at videreføre afdelingens ånd og kultur og facilitere udviklingen frem mod nye store resultater.

Om afdelingen
Anæstesi- og Operationsafdelingen varetager den anæstesiologiske funktion på områderne gynækologi, obstetrik, børnekirurgi og pædiatri i Juliane Marie centret. Årligt gives der ca. 10.300 anæstesier, fordelt på ca. 4500 børneanæstesier, 3500 anæstesier til gynækologiske indgreb, 1600 anæstesier til obstetriske patienter og ca. 700 anæstesier til onkologisk gynækologi. Desuden ydes anæstesiservice til de onkologiske/hæmatologiske afdelinger i forbindelse med diagnostik og behandling, der kræver anæstesiologisk service – herunder bl.a. anlæggelse af diverse centrale venekatetre (ca. 1100 pr år). Til afdelingen er knyttet et opvågningsafsnit med ca. 9000 indlæggelser årligt. Afdelingen driver desuden en børnesmerteenhed (med 2600 smertetilsyn) og bidrager til palliationsenheden for børn og unge.

Anæstesi- og Operationsafdelingens afdelingsledelse samarbejder med to afdelingssygeplejersker for hhv. operation og anæstesi og afdelingens overlæger i den daglige ledelse.

Derudover har ledelsen et tæt samarbejde med et forskningsråd og et uddannelsesråd hvor alle personalegrupper også er repræsenteret.

Afdelingen ønsker at arbejde dels på tværs af faggrupper, dels på tværs af søjler for at få en mere fleksibel organisation.

Afdelingens ledelse varetages ud fra nogle overordnede værdier:

 • Patientens situation og behov er centrum for vores aktiviteter – det er værdien for patienten der tæller.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne oplever anerkendelse og en arbejdsplads med mulighed for kompetenceudvikling.
Anæstesi- og Operationsafdelingens udgiftsbudget udgør kr. 67 mio. Det samlede antal budgetterede stillinger i 2021 er på ca. 107 medarbejdere, heraf 21 læger, 78 sygeplejersker, 6 sygehjælpere, 1 farmaceut og 1 sekretær.

Anæstesi- og Operationsafdelingen har undervisningsforpligtigelse for læger i anæstesiologisk speciallægeuddannelse og sygeplejersker under uddannelse i anæstesispecialet. Desuden deltager afdelingen i undervisning af studenter på klinikophold. Afdelingen er aktiv ift. en lang række nationale og internationale undervisningsaktiviteter, som er en vigtig del af afdelingens opgaver. Herunder EPALS, de nordiske fellowship programmer under SSAI i børneanæstesiologi, obstetrisk anæstesiologi, smertebehandling og den nordiske specialuddannelse i børneanæstesi for anæstesisygeplejersker NUBA. Afdelingen arrangerer og deltager i afviklingen af adskillige konferencer indenfor især smerter, børneanæstesiologi og obstetrisk anæstesiologi.

Afdelingen har en betydelig forskningsmæssig aktivitet og samarbejder bredt og tværfagligt omkring forskningsprojekter.

Om ledelsesopgaven
Afdelingsledelsen skal sikre drift, ledelse og udvikling af afdelingen. Tværfagligt samarbejde og inddragelse af alle faggrupper er en vigtig værdi for såvel afdelingen som for det samlede Juliane Marie Center. Afdelingsledelsen skal facilitere frugtbart samarbejde på tværs af Rigshospitalet og eksternt.

Rigshospitalet er i gang med at bygge BørneRiget – et hospital for fødende, børn og unge og deres familier, der står færdigt i 2025. Den ledende overlæge vil være med til at præge dette ambitiøse udviklingsarbejde og forventes at deltage aktivt og konstruktivt i et stadigt tættere samarbejde både om børneanæstesi og gynækologisk/obstetrisk anæstesi på tværs af Rigshospitalet. For det gynækologiske område arbejdes der med planer om tæt samarbejde med relevante specialer om et bækkenkirurgisk operationssamarbejde.

Det forventes af afdelingen er med til at præge den anæstesiologiske udvikling nationalt og internationalt, gennem forsknings- og udviklingsprojekter samt uddannelsessamarbejde. Afdelingsledelsen skal bidrage til at dette sker.

Juliane Marie Centret og afdelingen arbejder ud fra et familiecentreret perspektiv, hvor medinddragelse af såvel patienten som dennes pårørende, i behandling og pleje prioriteres, som væsentligt for hele patientforløbet.

Om dig
Vi forventer at du er speciallæge i anæstesiologi og gerne med ekspertviden inden for et eller flere af afdelingens fagområder. Du har forsknings- og/eller ledelseserfaring og interesse for tværfaglig ledelse, så du formår at inddrage alle faggrupper i afdelingens fremtidige udvikling.

Personligt er du:

 • faciliterende, medinddragende og lydhør i dialog med medarbejdere, i ledelsesgruppen og ift. samarbejdspartnere
 • fokuseret på faglig og ledelsesmæssig udvikling og sparring og du har mod til at delegere
 • opmærksom på at forskellige kompetencer motiveres til at komme i spil til det fælles bedste
 • sikrer højt informationsniveau og faglig dialog som udgangspunkt for udvikling
 • er struktureret og initiativrig og forstår at sikre drift, klar retning og fokus på muligheder og løsninger
 • i stand til at sikre at afdelingen er repræsenteret i et tæt konstruktivt tværfagligt samarbejde på tværs af afdelinger og specialer, nationalt og internationalt
 • i stand til at indgå kompromisser, men har også evnen til at træffe beslutninger og stå fast når det kræves
Fagligt har du:

 • erfaring med afdelingens fagområder og du kan, efter nærmere aftale, indgå i afdelingens kliniske drift
 • dokumenteret ledelsesmæssig uddannelse og ledelseserfaring
 • gennemslagskraft og vedholdenhed når ændringer og beslutninger skal gennemføres
 • forståelse og erfaring med at agere med mange samarbejdspartnere i en kompleks organisation
 • netværk inden for afdelingens anæstesiologiske områder og erfaring med at tiltrække forskningsprojekter
Du vil blive en del af Juliane Marie Centrets centerråd, der består af afdelingsledelserne fra centrets otte klinikker og centerledelsen. I samspillet med kollegerne og centerledelsen er du en vigtig medspiller i centrets samlede udvikling.

Den ledende overlæge refererer til centerdirektøren i Juliane Marie Centret.

Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende oversygeplejerske Lisbeth Jørgensen på tlf. 35454318 eller centerdirektør Merete Lange på mail: merete.lange.01@regionh.dk eller tlf. 35453852.

Ansøgningsfristen er fredag den 26. februar 2021. Samtaler forventes afholdt primo marts, hvorefter der vil være et kort testforløb.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer.
Publikationer vil blive rekvireret, såfremt bedømmelsesudvalget måtte ønske det.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer, protokollat 2, indgået overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn/Foreningen af Speciallæger med tilbagegangsstilling. Stillingen besættes på åremål i 6 år.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden” fra 2007, der kan ses på www.regionh.dk

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.