Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ved afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk er en stilling ledig for overlæge med funktion i afsnitsledelse fra den 01.09.22 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Overlægen indgår sammen med afdelingssygeplejersken i afsnitsledelsen og er ansvarlig for den daglige drift i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til Afdelingsledelsen.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling omfatter tre døgnafsnit og fem klinikker. De otte afsnitsledelser udgør afdelingens ledelsesforum og refererer til afdelingsledelsen.

Vi søger

 • Engageret speciallæge i børne og ungdomspsykiatri.
 • Faglig og ledelsesmæssig ambitiøs, med hjertet på rette sted.
 • Interesse i spændende udviklingsprojekter - altid med det gode patientforløb som mål
 • Har interesse i ledelse og i vedligeholdelse af det gode interne samarbejde med afdelingens andre afsnit.
 • En holdspiller, der vil sikre det gode faglige uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • En stæk og tydelig kommunikator, som med respekt og anerkendelse kan motivere vores engagerede medarbejdere.

Kompetencer

Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med nedenstående kvalifikationer

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse indenfor børne- og ungdomspsykiatri, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse

 • Kommunikation

Erfaring og uddannelse indenfor kommunikation. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som underviser

 • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren har ledelsesmæssig erfaring og uddannelse

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning m.v. Afdelingen deltager i studenterundervisning og postgraduat uddannelse af læger og psykologer

 • Akademiker

Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse

 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik

Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser.

Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af nyeste viden inden for det samlede psykologiske og psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse.

Nærmere oplysninger om klinikken findes her

Arbejdsopgaver

 • Ledelse og daglig drift
 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Ansvarlig for ugentlige, tværfaglige konferencer, uddannelse af Yngre Læger samt bidrage til at udvikle det sundhedsfaglige og akademiske miljø
 • Ansvarlig for arbejdet med planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for arbejdet med vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion
 • Betydelig ledelsesmæssig indflydelse
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads blandt gode kolleger
 • Et miljø med høj faglighed og udvikling
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelse vedr. såvel ledelsesfunktionen som faglig funktion

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er til stillingen knyttet bagvagtsfunktion som rådighedsvagt.

Ansøger vil blive vurderet af fagligt bedømmelsesudvalg.

Løn i henhold til overenskomst..

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen ansat en forskningslektor og forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om Forskningsenheden findes her

Yderligere oplysninger

Ansøgere, der er interesseret i stillingen, er velkomne til at aftale en uformel drøftelse med cheflæge Jan Birnbaum Kristensen på 58 53 80 02 eller oversygeplejerske Helle Annette Vibholm på 58 53 82 00

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist 12. august 2022

Ansættelsessamtale 16. august 2022

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk

Ved afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Holbæk er en stilling ledig for overlæge med funktion i afsnitsledelse fra den 01.09.22 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Overlægen indgår sammen med afdelingssygeplejersken i afsnitsledelsen og er ansvarlig for den daglige drift i klinikken. Afsnitsledelsen refererer til Afdelingsledelsen.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling omfatter tre døgnafsnit og fem klinikker. De otte afsnitsledelser udgør afdelingens ledelsesforum og refererer til afdelingsledelsen.

Vi søger

 • Engageret speciallæge i børne og ungdomspsykiatri.
 • Faglig og ledelsesmæssig ambitiøs, med hjertet på rette sted.
 • Interesse i spændende udviklingsprojekter - altid med det gode patientforløb som mål
 • Har interesse i ledelse og i vedligeholdelse af det gode interne samarbejde med afdelingens andre afsnit.
 • En holdspiller, der vil sikre det gode faglige uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • En stæk og tydelig kommunikator, som med respekt og anerkendelse kan motivere vores engagerede medarbejdere.

Kompetencer

Stillingen kan søges af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med nedenstående kvalifikationer

 • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse indenfor børne- og ungdomspsykiatri, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse

 • Kommunikation

Erfaring og uddannelse indenfor kommunikation. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som underviser

 • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren har ledelsesmæssig erfaring og uddannelse

 • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning m.v. Afdelingen deltager i studenterundervisning og postgraduat uddannelse af læger og psykologer

 • Akademiker

Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse

 • Professionel

Kunne arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik

Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser.

Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af nyeste viden inden for det samlede psykologiske og psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse.

Nærmere oplysninger om klinikken findes her

Arbejdsopgaver

 • Ledelse og daglig drift
 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Ansvarlig for ugentlige, tværfaglige konferencer, uddannelse af Yngre Læger samt bidrage til at udvikle det sundhedsfaglige og akademiske miljø
 • Ansvarlig for arbejdet med planlægning og koordinering af patientforløb
 • Ansvarlig for arbejdet med vejledning, undervisning, rådgivning til forældre og samarbejdspartnere

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion
 • Betydelig ledelsesmæssig indflydelse
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads blandt gode kolleger
 • Et miljø med høj faglighed og udvikling
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelse vedr. såvel ledelsesfunktionen som faglig funktion

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er til stillingen knyttet bagvagtsfunktion som rådighedsvagt.

Ansøger vil blive vurderet af fagligt bedømmelsesudvalg.

Løn i henhold til overenskomst..

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ni kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen ansat en forskningslektor og forskningsansvarlig overlæge, to Ph.d.-studerende og en post doc. Nærmere oplysninger om Forskningsenheden findes her

Yderligere oplysninger

Ansøgere, der er interesseret i stillingen, er velkomne til at aftale en uformel drøftelse med cheflæge Jan Birnbaum Kristensen på 58 53 80 02 eller oversygeplejerske Helle Annette Vibholm på 58 53 82 00

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist 12. august 2022

Ansættelsessamtale 16. august 2022

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.