Ledende overlæge til det nyetablerede Operationsområde Syd i Anæstesiologisk Intensiv Afd. V, OUH Svendborg Sygehus

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

En rigtig spændende nyoprettet stilling til dig, der brænder for ledelse, og som har mod på og lyst til at være med til at skabe noget nyt sammen med et dedikeret ledelsesteam og engagerede medarbejdere. 

Vi søger en ledende overlæge til at indgå i funktionsledelsen på det nyetablerede Operationsområde Syd i Svendborg / Nyborg - et område som spiller ind som en ligeværdig partner i det samlede operationsområde på det nye OUH.

Funktionsledelsen, som refererer til Afdelingsledelsen, består aktuelt af 1 ledende overlæge samt 3 afdelingssygeplejersker med personaleansvar for 35 anæstesisygeplejersker og 60 operationssygeplejersker.

Dit job

 • Indgå som en ligeværdig del af den nyetablerede funktionsledelse - herunder at bidrage ind i den etablerede ledelsessparring for funktionsledergruppen.
 • Sikre et højt fagligt niveau og sikkerhed i patientbehandlingen og implementere afdelingens kultur for kvalitetssikring, forbedringsarbejde og patientsikkerhed i afsnittet.
 • Strategisk ledelse, driftsledelse - men også personaleledelse i forhold til de fagligt ansvarlige speciallæger tilknyttet Operationsområde Syd.
 • Understøtte og facilitere lægefaglige udviklings- og forskningsprojekter i afdelingen.
 • At være sparringspartner og støtte for de fagligt ansvarlige speciallæger i operationsområdet i forbindelse med implementering af udviklingstiltag.
 • Afprøve, udvikle og implementere de nye arbejdsgange i forhold til samarbejdet på operationsområdet på det nye OUH.
 • Udvikle medarbejdernes faglighed og skabe mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer.
 • Skabe rammer for høj trivsel og det gode arbejdsmiljø.
 • Være kulturbærer i et afsnit med mange interessenter.

Vi tilbyder

 • Et job med mulighed for at udfolde evner inden for strategisk ledelse og koordination – se Ledelsesgrundlag for funktionsledelser i Afdeling V. - Funktionsbeskrivelse
 • Et job hvor ikke alt er givet på forhånd. Der vil være store muligheder for at sætte sit præg på det nye afsnit.
 • At blive en del af en velfungerende ledergruppe, hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt.
 • Et job med store muligheder for at være med til at skabe fremtiden i Svendborg Specialsygehus.
 • Et godt arbejdsmiljø, gode kolleger og fleksibel arbejdsplanlægning.
 • Lydhør og udviklingsorienteret afdelingsledelse.
 • Gode muligheder for fortsat personlig og faglig udvikling, herunder efteruddannelse.

Personlige egenskaber

 • Du er ambitiøs på patientens vegne og kan samarejde såvel mono- som tværfagligt, og dermed bidrage til at skabe gode patientforløb.
 • Du er en person, som ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Du engagerer dig, har visioner og er motiveret for at bidrage både menneskeligt og fagligt til en velfungerende afdeling.
 • Du har gode kommunikationsevner.

Dine kompetencer

 • Dansk autorisation som speciallæge i Anæstesiologi.
 • Bred og relevant faglig viden og erfaring.
 • Ledelseserfaring og –uddannelse er ønskelig.

Om afdelingen

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V. er en klinisk tværgående afdeling, normeret til 232 fuldtidsstillinger og fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg.
Afdelingen har ansvaret for operationsområdet (OperationsområdeSyd), det perioperative område (Forberedelse- og Opvågning (FOPA)), Intensiv samt Den Sydfynske Akutlægebil.

Operationsområde Syd dækker over tre fysiske lokaliteter:

 • Bedøvelse og Operation 3 i Svendborg (3. sal) med 9 operationsstuer til indlagte / sammedagskirurgiske elektive og akutte patienter og aktuelt 4 kirurgiske specialer (kirurgi, urologi, ortopædkirurgi og gynækologi / obstetrik).
 • Bedøvelse og Operation 2 (2. sal) med 5 operationsstuer og aktuelt 4 kirurgiske specialer (urologi, ortopædkirurgi, otologi og gynækologi).
 • Bedøvelse og Operation NY i Nyborg med 5 operationsstuer og aktuelt 1 kirurgisk speciale (kirurgi). Her varetages sterilfunktionen ligeledes af Afdeling V.

I afsnittene for Forberedelse- og Opvågning (FOPA) varetages modtagelse, forberedelse til operation, opvågning og hjemsendelse af elektive patienter i forhold til de tre operationsgange. Vi har et tæt samarbejde med vores kirurgiske samarbejdspartnere om at skabe de bedste sammenhængende patientforløb og har en løbende dialog om tilpasning og optimering.

Intensivafsnittet i Svendborg er en niveau II afdeling med 6 intensive behandlingspladser samt 2 behandlingspladser dedikeret til den regionale funktion for intensiv neuro-rehabilitering.

Den sydfynske akutlægebil er ligeledes funderet i afdelingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.

Hovedtjenestestedet er Svendborg Sygehus, dagtjenester på matriklen i Nyborg må påregnes.

Tiltrædelse 1. juni 2022 eller efter aftale.

 

Ansøgningen

Ansøgningen inkl. CV bedes udformet under hensyntagen til, at der ved evt. overlægeansættelse skal ske en lægefaglig bedømmelse i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer ud fra de 7 lægeroller/-kompetencer: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, akademiker, sundhedsfremmer og professionel (se  Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger )

Stillingen søges online på nettet.

Ansøgningsfrist: mandag den  7. februar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte:

Ledende overlæge Henrik Stougaard

Telefon:       30 55 87 39

Email:           Henrik.Stougaard@rsyd.dk

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Ledende overlæge til det nyetablerede Operationsområde Syd i Anæstesiologisk Intensiv Afd. V, OUH Svendborg Sygehus

En rigtig spændende nyoprettet stilling til dig, der brænder for ledelse, og som har mod på og lyst til at være med til at skabe noget nyt sammen med et dedikeret ledelsesteam og engagerede medarbejdere. 

Vi søger en ledende overlæge til at indgå i funktionsledelsen på det nyetablerede Operationsområde Syd i Svendborg / Nyborg - et område som spiller ind som en ligeværdig partner i det samlede operationsområde på det nye OUH.

Funktionsledelsen, som refererer til Afdelingsledelsen, består aktuelt af 1 ledende overlæge samt 3 afdelingssygeplejersker med personaleansvar for 35 anæstesisygeplejersker og 60 operationssygeplejersker.

Dit job

 • Indgå som en ligeværdig del af den nyetablerede funktionsledelse - herunder at bidrage ind i den etablerede ledelsessparring for funktionsledergruppen.
 • Sikre et højt fagligt niveau og sikkerhed i patientbehandlingen og implementere afdelingens kultur for kvalitetssikring, forbedringsarbejde og patientsikkerhed i afsnittet.
 • Strategisk ledelse, driftsledelse - men også personaleledelse i forhold til de fagligt ansvarlige speciallæger tilknyttet Operationsområde Syd.
 • Understøtte og facilitere lægefaglige udviklings- og forskningsprojekter i afdelingen.
 • At være sparringspartner og støtte for de fagligt ansvarlige speciallæger i operationsområdet i forbindelse med implementering af udviklingstiltag.
 • Afprøve, udvikle og implementere de nye arbejdsgange i forhold til samarbejdet på operationsområdet på det nye OUH.
 • Udvikle medarbejdernes faglighed og skabe mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer.
 • Skabe rammer for høj trivsel og det gode arbejdsmiljø.
 • Være kulturbærer i et afsnit med mange interessenter.

Vi tilbyder

 • Et job med mulighed for at udfolde evner inden for strategisk ledelse og koordination – se Ledelsesgrundlag for funktionsledelser i Afdeling V. - Funktionsbeskrivelse
 • Et job hvor ikke alt er givet på forhånd. Der vil være store muligheder for at sætte sit præg på det nye afsnit.
 • At blive en del af en velfungerende ledergruppe, hvor dialog, inddragelse og medindflydelse vægtes højt.
 • Et job med store muligheder for at være med til at skabe fremtiden i Svendborg Specialsygehus.
 • Et godt arbejdsmiljø, gode kolleger og fleksibel arbejdsplanlægning.
 • Lydhør og udviklingsorienteret afdelingsledelse.
 • Gode muligheder for fortsat personlig og faglig udvikling, herunder efteruddannelse.

Personlige egenskaber

 • Du er ambitiøs på patientens vegne og kan samarejde såvel mono- som tværfagligt, og dermed bidrage til at skabe gode patientforløb.
 • Du er en person, som ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Du engagerer dig, har visioner og er motiveret for at bidrage både menneskeligt og fagligt til en velfungerende afdeling.
 • Du har gode kommunikationsevner.

Dine kompetencer

 • Dansk autorisation som speciallæge i Anæstesiologi.
 • Bred og relevant faglig viden og erfaring.
 • Ledelseserfaring og –uddannelse er ønskelig.

Om afdelingen

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V. er en klinisk tværgående afdeling, normeret til 232 fuldtidsstillinger og fysisk placeret på to matrikler i henholdsvis Svendborg og Nyborg.
Afdelingen har ansvaret for operationsområdet (OperationsområdeSyd), det perioperative område (Forberedelse- og Opvågning (FOPA)), Intensiv samt Den Sydfynske Akutlægebil.

Operationsområde Syd dækker over tre fysiske lokaliteter:

 • Bedøvelse og Operation 3 i Svendborg (3. sal) med 9 operationsstuer til indlagte / sammedagskirurgiske elektive og akutte patienter og aktuelt 4 kirurgiske specialer (kirurgi, urologi, ortopædkirurgi og gynækologi / obstetrik).
 • Bedøvelse og Operation 2 (2. sal) med 5 operationsstuer og aktuelt 4 kirurgiske specialer (urologi, ortopædkirurgi, otologi og gynækologi).
 • Bedøvelse og Operation NY i Nyborg med 5 operationsstuer og aktuelt 1 kirurgisk speciale (kirurgi). Her varetages sterilfunktionen ligeledes af Afdeling V.

I afsnittene for Forberedelse- og Opvågning (FOPA) varetages modtagelse, forberedelse til operation, opvågning og hjemsendelse af elektive patienter i forhold til de tre operationsgange. Vi har et tæt samarbejde med vores kirurgiske samarbejdspartnere om at skabe de bedste sammenhængende patientforløb og har en løbende dialog om tilpasning og optimering.

Intensivafsnittet i Svendborg er en niveau II afdeling med 6 intensive behandlingspladser samt 2 behandlingspladser dedikeret til den regionale funktion for intensiv neuro-rehabilitering.

Den sydfynske akutlægebil er ligeledes funderet i afdelingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.

Hovedtjenestestedet er Svendborg Sygehus, dagtjenester på matriklen i Nyborg må påregnes.

Tiltrædelse 1. juni 2022 eller efter aftale.

 

Ansøgningen

Ansøgningen inkl. CV bedes udformet under hensyntagen til, at der ved evt. overlægeansættelse skal ske en lægefaglig bedømmelse i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer ud fra de 7 lægeroller/-kompetencer: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, akademiker, sundhedsfremmer og professionel (se  Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger )

Stillingen søges online på nettet.

Ansøgningsfrist: mandag den  7. februar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

 

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte:

Ledende overlæge Henrik Stougaard

Telefon:       30 55 87 39

Email:           Henrik.Stougaard@rsyd.dk

 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.